Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
oheň.jpg
ŽÁRLIVOST
/ÚRYVKY Z KNIH S.N.LAZAREVA-DIAGNOSTIKA KARMY/

-"Základní konstrukcí světa je láska."
Vesmír je výsledkem vzájemného působení tří podstat: jedna je tvořívá, druhá bořivá a třetí stabilizující. Síly chaosu nebo zkázy jsou přitom vyššího řádu. To znamená, že je v nich ukryta velká láska k Bohu. Proto když jako odpověď na zkázu zvyšujeme množství lásky v duši, ze zkázy se stává tvořivost. Vnitřní nenávist ke zkáze je neochota k dalšímu vývoji. Čím víc lásky k Bohu při nepříjemnostech zakoušíme, tím důkladněji vše Bohem stvořené poznáváme.

Ze lpění na pozemskosti se rodí agrese a následně pohromy a nemoci. Pokud člověka zbavíme "agrese", odejde i nemoc.

JSME-LI NA LÁSCE ZÁVISLÍ, PAK TO PLODÍ AUTOMATICKY NAŠI "AGRESI". Stejně je tomu také pokud jde o lásku k jednomu člověku, tato agrese nám pak zabraňuje milovat bez podmínek-tedy "božskou láskou", proto začínáme touto agresivní láskou OMEZOVAT TOHO, KOHO MILUJEME, tento podvědomý proces projevů agrese uvnitř nás, jež vznikla "LPĚNÍM NA JINÉM ČLOVĚKU", nám pak vytvoří následnou BLOKACI V HOJNOSTI LÁSKY PARTNERSKÉ, jelikož "lpění na lásce od námi milovaného člověka", následně ZPŮSOBUJE HRUBÉ PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ SVOBODNÉ VŮLE= sami tímto "žárlením omezujeme svobodnou
JAK PŮSOBÍ LPĚNÍ NA MILOVANÉ OSOBĚ = ŽÁRLIVOST
/úryvky z knih S.N.Lazareva/

Pochopil jsem, že se blíží nějaká nebezpečná vlna, ale zatím jsem nedokázal nic podniknout. První problémy se vyskytly, když jsem se pokusil vyléčit pacienta s nádorovým onemocněním. "Příčinou vaší nemoci je žárlivost. Příliš lpíte na milovaném člověku a na vztazích, které vás s ním pojí. Modlete se, aby pro vás nejvyšším štěstím byla láska k Bohu." Přestože se velmi snažil, žárlivost téměř nepolevovala. "Pokud chcete být zdráv, musíte pochopit, že veškeré existující žebříčky hodnot jsou jen způsobem jak milovat Boha," vysvětloval jsem mu. "V našem kosmu existuje hmota, prostor a čas. Hmotě přitom odpovídají hodnoty pozemské, prostoru zase hodnoty duchovní. Zdrojem vašeho lpění na duchovních hodnotách je třetí článek, a ten souvisí s třetí soustavou hodnot - s časem. Je to láska k milovanému člověku a světu, který vás obklopuje. To obojí je pro vás hodnotou absolutní.

Začínáte být na své lásce závislý, což plodí agresi. My všichni jsme často závislí na cíli svého konání, a tento cíl se pro nás stává hnací silou. Pokud je naším cílem Bůh, rozvíjíme se harmonicky a vztah k žádnému dílu Božímu pro nás nemůže být cílem. Modlete se, aby pro vás láska k lidem a ke světu byla jen východiskem pro lásku k Bohu."

..ŽÁRLIVOST JE TEDY HYPERTROFOVANÝ VLASTNICKÝ PUD.
Rodina je pozemské požehnání. Když člověk kvůli kousku země začne závidět, přezírat, odsuzovat a lpět tak na pozemských hodnotách, povede si nakonec naprosto stejně i ve vlastní rodině.
Rodina však není jen pozemským, nýbrž i duchovním statkem. Ani duchovní území nesmíme učinit cílem. A teď si zkuste před-stavit následující situaci: Mám nějaký pozemek a odháním každého, kdo by se na něm chtěl usadit. Dělám to proto, že je to můj majetek a je to normální. Jenže pak se stane, že nějaký člověk po pozemku jen projde a já ho začínám nenávidět - to už normální není. A uvědomte si, že nakonec budu ochoten zabít každého, kdo na můj pozemek vkročí nebo se k němu třeba jen přiblíží - to už je jev patologický. Tak tedy - když se pro mě můj pozemek stává hodnotou absolutní, jsem opravdu schopen kohokoli zabít, kdežto je-li pro mě týž pozemek jen prostředkem, agrese se nedostaví."

ŽÁRLIVOST JE SILNOU AGRESÍ = je to chtění někoho vlastnit+je to také absolutizace lásky k jediné bytosti a nikoli k Bohu.
Takový cit lásky k lidem souvisí s časově omezenými strukturami. Tehdy jsem ovšem ještě nevěděl, jak nebezpečná je absolutizace času, tedy lásky k lidem.
DOKUD NA milovanou osobu ŽÁRLÍTE, DOTUD JEJ CHCETE VLASTNIT, a je to jen projev vašeho lpění na této osobě, je to důkaz toho, že jste absolutizovali svou lásku nad lásku k Bohu a zdrojové energii bytí+toto je důvodem vaší rostoucí agrese ve vás=ŽÁRLIVOSTI.
STRAVA PRO ŽÁRLIVCE
/úryvek z knih S.N.Lazareva/

Mrkev bude zlepšovat zrak a zároveň snižuje míru žárlivosti.
Nejde tedy o nějaké mikročástice, ale o energetiku. Žárlivci by měli co nejvíc jíst různé kaše, zelí, mrkev a petržel, méně pak rajčata - a vepřové by rozhodně měli nahradit skopovým. Vepřové žárlivost posiluje. Vzpomeňte si na mou první knihu - tam jsem psal o muži, který pil prasečí krev, a líčil jsem, jak to poznamenalo jeho syna. Informace v krvi vepře neobsahovaly ani tak fenomén strachu, jako spíš lpění na osudu: sexuální radovánky, jídlo, touhu, tedy všechny rozkoše těla, které duší srážejí k zemi. Když člověk neustále konzumuje rozmanité lahůdky, získává stále více informací obsažených právě v jídle a začíná být na těchto informacích závislý. Soudě podle všeho, by naše potrava měla být v pravidelných intervalech na delší dobu velmi jednotvárná. Pro tento účel jsou ideální chléb a kaše. Zvykl jsem si, že získání nových informací vždy probíhá jako nečekaný dar. Na člověka sestoupilo prozření - jeden má přitom větší štěstí, druhý menší.
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one