Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
postižení.jpg
/úryvek od S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/

"Šel jsem po ulici a spatřil jsem člověka s velkým hrbem. V minulém životě nebyl s to pochopit, že duše se nejlépe očišťuje nepříjemnostmi, zakoušel nezměrný pocit zášti vůči blízkým lidem, a na to nakonec zemřel. V tomto životě musel naopak žít, aby se jeho duše očistila. Nevraživost je třeba vždy ostře blokovat. Hrb tento poklesek, který se stal neoddělitelnou součástí charakteru, nakonec vhodně spoutal.

Žena bývá často odosobněná, existuje jakoby mimo své tělo. V lidech vždy viděla jen nedokonalost, jejích špatné stránky, a hromadila v sobě pohrdání a nadutost, které se postupně proměnily v program sebezkázy. Nemoc jí pak zachraňuje život.


Také pro dítě bývá milovaný člověk a rodina absolutní hodnotou. Když mu škodí a ubližují nejbližší lidé, spouští se mechanismus tak silné nechuti k životu, který už se nedá zablokovat ani hrbem, ani srdeční vadou, ani nadváhou, ani rakovinou, dokonce 'ani schizofrenií. Na úrovni emocí je třeba zcela přerušit závislost na mezilidských vztazích. Proto jsou pro takovéto dítě pojmy rodina a vztah uzavřeny. Proč se objevují nemoci takového druhu?

Protože duše, která neuvěřitelně silně přilne k pozemskostí, se může očistit jedině na Zemí. To znamená, že dítě může žít a očišťovat svou duší, ale skrze deformace těla a psychiky je spolehlivě uzavřeno lnutí k pozemskosti.
Medicína tím, že všechno své úsilí soustřeďuje na odstranění vad organismu, posiluje patologické změny duše. A naše duše a náš duch - to je naše budoucnost a budoucnost našich potomků."
""Před početím je duše v úzkém kontaktu s Bohem. Pak člověk po dlouhém schodišti sestupuje dolů na Zemi, a s každým dalším schodem musí úsilí po udržení kontaktu s Bohem zvyšovat. První stupně před početím a potom před narozením zdoláváme podvědomě. V tomto ohledu o mnohém rozhoduje směřování matky k Bohu. Třetí stupeň překonáváme ve věku tří až pěti let. Chceme-li, aby dítě bylo zdravé, právě v tomto období ho musíme soustředěně vychovávat ke spjatosti s Bohem. Zvláštní pozornost je přitom třeba udílet rozvoji dobroty, péči o jiné, víře v Boha a v rozumnost všeho, co se odehrává kolem nás. Pokud dítě nemá dostatečnou zásobu energie ke směřování vzhůru, pak se právě v tomto období spouští režim nuceného odtržení od pozemskosti nemocemi, rodinnými pohromami nebo dokonce smrtí.

K dalšímu kontaktu s pozemskostí, a to, k tomu nejvýznamnějšímu, dochází v období pohlavního dospívání. Největší sepětí se Zemí, láska k pozemskosti, a tedy nejvyšší duchovnost se v dítěti aktivizují ve věku 14-15 let. Pokud však tato uzemněnost přesáhne přijatelnou normu, dochází k prudké aktivizaci agrese a k následné blokaci nemocemi zraněními či úmrtím. "
"Hojné jídlo, přemíra erotických zážitků, agresivní chování a opovržení jinými lidmi, malomyslnost, skleslost a především nevíra v Boha, lásku a vše, co tu existuje jako projevy božské vůle, doslova přibíjejí duší dítěte k Zemi tak silně, že nevyhnutelně následují nemoci a neštěstí. Klíčovým obdobím je věk kolem 18, pak 30 a nakonec 70 let. Tady mnohé určuje náš světový názor a charakter.
Nechuť k životu zasahuje především náš osud - musíme se potýkat se zraněními a jinými pohromami - a pak také oblast hlavy, protože nenávist se rodí právě v hlavě.

Mohutné tíhnutí ke smrti znemožňuje příchod potomstva. Proto - ač se to může zdát zvláštní - se duše dětí, které se nalézají v našem polí, pokoušejí uchovat si možnost příchodu na svět tím, že svým rodičům zhoršují sluch či zrak, způsobují záněty nosohltanu, středního ucha, úrazy hlavy, infarkty, meningitidy a bolesti hlavy."
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one