Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
love-triangle-PHQXFXFил.jpg
Trojúhelník ve vztahu a důsledky v realitě a blízké budoucnosti
/úryvek z knihy S.N.Lazareva-Diagnostika karmy/
...""Mám velmi choulostivý problém," spustil pacient. "Jsem silný a zdravý chlap. Mám ženu a děti. Líbí se mi ovšem i jiné ženy, zažil jsem řadu příjemných flirtů a všechno bylo normální. Nedávno jsem se seznámil s o dost mladší ženou: je krásná, zkrátka má všechno, co v muži vyvolává touhu a žádost. Pokud šlo o touhu, bylo všechno v pořádku, horší už to bylo s tou žádostí. Dospěl jsem totiž k naprostému fiasku, a to i přesto, že se chovala perfektně. To za prvé. Za druhé jsem pocítil, že tentokrát je to vážné. Jenže jsem si vědom i toho, že mám ženu a děti. Zkrátka a dobře jsem z toho všeho dokonale zmatený." Začal jsem zkoumat situaci. Když viděl, jak pracuju, usmál se a zeptal se, zda v jeho poli vidím nějaké další děti. "Ve vašem poli je naopak nevyhnutelná smrt, a to už v nejbližší budoucnosti," odpověděl jsem a on zvážněl. "To je to opravdu tak nebezpečné?" "Ano a moc. Potence vás při pokusu o sblížení s tou dámou opustila z několika důvodů. Ten první je přímo ve vás. Máte rád ženy, a tak se intimní vztahy a přání některé ženy se zmocnit stávají cílem o sobě. To znamená, že jste na něm příliš závislý, a podráždění, žárlivost a pocit křivdy vás budou pronásledovat víc, než je běžné. Vztek na ženy má na potenci velmi neblahý vliv. Další příčinou je vaše dáma. Je neuvěřitelně žárlivá, a během erotického splynutí by se všechna její podvědomá agrese přestěhovala do vás. Příště se před schůzkou modlete, dlouho se modlete. Těsně před setkáním si pak představte, že jste se rozešli, že vás opustila. A opakujte si: Pane, to vše je Tvá vůle. Se vším se smířím, všechno přijmu s pokorou. Ať se stane cokoli, lásku v sobě uchovám. Modlete se: Pane, ve jménu lásky k Tobě jsem ochoten rozloučit se s jakýmkoli lidským štěstím, se sexuálními rozkošemi, se ženami, prostě se vším. Ode dneška se takhle modlete co nejčastěji." "A neměl bych se s ní skutečně rozejít?" zeptal se ten muž ustaraně. "Když jste se tak usilovně zajímal o ženy, hodně jste přemýšlel o těle a málo o duši. Proto teď stojíte před úkolem, který nejste schopen vyřešit. Když se s tou ženou rozejdete, pak soudě podle vašeho pole brzy zemřete. Pokud se pokusíte potlačit lásku k ní, abyste na ní byl méně závislý, onemocníte a zemřete taky. Takže - pokud se vrátíte k ženě a tuhle ženu opustíte, umřete pomalu. Zatímco když opustíte manželku a odejdete k téhle ženě, zemřete rychle." "Existuje vůbec nějaké východisko?" "V normální situaci žádné. V normální situaci je člověk nemocný ä pak umírá, protože přesně chápe, že důvodem jsou jeho vztahy s druhým pohlavím. Když se pro nás milovaná žena stane cílem, znamená to smrt. A v příštím životě už se mlsně neolizujeme, sotva uvidíme další sukni, nechvějeme se při pohledu na další krasavici. Takhle se naše duše vychovává. Chcete-li se dnes vyhnout rychlému průběhu rakovinového onemocnění, musíte na sobě opravdu poctivě pracovat. To je vaše jediná šance." "Nedávno se pokřižovala, poprosil jsem ji o to. Mohlo by to stav věcí nějak zlepšit?" "Ano, ale nestačí to. Vy teď musíte třeba stokrát přehlédnout a přezkoumat celý svůj dosavadní život, modlit se a prosit o odpuštění za sebemenší agresi vůči ženám, která byla důkazem vašeho lpění na vztazích, ideálech, sexuální rozkoši atd. Týden se modlete a proste o odpuštění, že vaším nejvyšším cílem nebyla láska k Bohu, ale žena a všechno to, co se ženou souvisí. Představte si sebe sama jako bezmocného starce, který už není potentní, nemá touhy a pochopitelně ani žádné ženy. Několik dnů v tomhle stavu žijte, a hned se vám v duši prosvětlí. Na několik měsíců zapomeňte i na chutná jídla. Ono je vůbec užitečně nějaký čas hladovět. Jestlipak víte, proč dřív byla považována za první známku zamilovanosti ztráta chuti k jídlu. Skrze jídlo se totiž připoutáváme k pozemským hodnotám. Na jídlo spotřebováváme značné množství jemné duchovní energie. Lidské ego se posiluje a lásce je tak možné snáze ublížit. Proto organismus spouští obranné mechanismy. Pro nastolení citu lásky v duši potřebujeme velmi mnoho sil, proto mizí přání s kýmkoli jiným se stýkat, jíst a pít či se bavit. Pro cit lásky je důležité, aby se očistil od nánosu lidských hodnot. Čím silnější je láska, tím méně je člověk na svém okolí závislý. Proces osvobozování lásky, přeskupování hodnot, když se vše podřizuje lásce - to je neobyčejně svízelný proces. Energetické ztráty jsou stejné jako při těžké nemoci.
Když si nepřejeme změnit energetický režim, pak se to zhoubně projevuje na míře lásky a na duši jako takové - a za to pak velmi draze platíme. Pokud jste se tedy zamiloval, zapomeňte na nějaký čas na cokoli kromě lásky. Bude to znamenat uchování tohoto citu v duši bez ohledu na cokoli. Ve vědomí je kolísání síly našeho vztahu k jinému člověku něčím zcela samozřejmým. Když vás periodicky napadá, že ta žena vás nemiluje, ale jen lásku předstírá, protože ji zajímáte z čistě materiálního hlediska, že má jiného muže a vy jste jen dočasná hračka v jejích rukou, je to taky přirozené. Tyto myšlenky nám nedovolují příliš na milovaném člověku ulpět a učinit ho svým jediným cílem. Hlavní je, aby tyto myšlenky potlačovaly jen naši vnější náruživost, zatímco vnitřní láskyplný žár aby zůstal uchován.
"Řekněte mi, prosím, a stávají se vašim pacientům takové věci často?" "Dost často. Včera mí například zavolal jeden mladík z Miami. Cit k jeho dívce v něm ochladl a on si našel jinou. Zdánlivě banální situace, ale já mu poradil, aby se s tou první rozhodně nerozcházel, přesněji, aby v tomto směru nic nepodnikal. On mi ale řekl, že s ní skončil. Inu - když skončil, tak skončil. Jenže včera zavolal a řekl mi, že ho to znovu začalo táhnout k té první a že tornu prostě nerozumí. Tak jsem mu připomněl, že situace nebyla uzavřena a že jsem mu radil, aby po nějaký čas udržoval vztahy s oběma." "Jenže ty dívky by přece žárlily." "Žena žárlí, protože se snaží okupovat všechnu vaši lásku. Když jí té lásky a náklonnosti dokážete dávat tolik, jako by byla jediná na světě, určitě žárlit nebude." "Jenže to je přece hrozně těžké!" "To už je váš problém. Uvědomte si, že o situaci, v níž jste se ocitl, jste nerozhodl vy. Už jste si natolik zvykl vnitřně vzývat ženu, že šťastné a plnohodnotné vztahy k jediné by vás zahubily. To znamená, že musíte být léčen nevěrou, křivdou nebo ponížením ze strany milované ženy. Pak umřete, nebo se dočkáte naprostého rozpadu osobního života, absence rodiny, nemocí a smrtí, anebo milostného trojúhelníku, kde budete nucen investovat značné množství lásky hned do dvou žen, zmítat se mezi nimi jako zajíc, trápit se, a i to bude očišťovat vaší duši. A když jedné z nich budete lásky dávat málo, bude vás trýznit svou žárlivostí, a vy budete churavět." "A jak dlouho může takový trojúhelník existovat?" zeptal se mě ten mladík. "Za prvé trojúhelník očišťuje duši každého z takové trojice. Trojúhelník zpravidla spolehlivě funguje do chvíle, než se objeví první dítě. Pak se vztahy ještě do jisté míry uchovávají, ale na naše zdraví už to nemá nijak výrazný vliv. Čím méně na sobě člověk pracuje, tím nebezpečnější pro něj taková situace je." "No počkat, ale to by znamenalo, že budu mít dvě manželky?" zeptal se poplašeně. "Dvě manželky ještě nejsou tři manželky," uklidnil jsem ho. Najednou se upokojil. "To máte tak," obrátil jsem se zase na svého pacienta. "Dnes mnozí mladí lidé žijí v občanském manželství, protože cítí, že razítko v občanském průkaze rozvrátí jejich rodinu. Ostatně, nemanželské děti bývají zpravidla nadanější, protože se rodí do role uražených a ponížených - nadanější samozřejmě za předpokladu, že se jejich matka zachová v takové situaci správně."
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one