Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
private_money_magnet-300x168.jpg
JAK TO JE S PENĚZI A PODNIKÁNÍM

/úryvky z knihy S.N.Lazareva: Diagnostika karmy:

S jiným zajímavým případem jsem se setkal já osobně. O pomoc mě požádal majitel jedné menší firmy. "Četl jsem vaši knihu," řekl mi, "a můžu vás ujistit, že na penězích nelpím. Svým pracovníkům dokonce vyplácím víc, než si reálně vydělají, a na vlastni zdraví prostředky také nešetřím. Jenže poslední dobou mě neustále pronásleduje pocit jakéhosi trvalého nezdaru." "Máte velmi dobrou intuici," odpověděl jsem mu. "Jedinou utkvělostí, již jsem u vás zatím zaznamenal, je přílišné lpění na harmonickém životě rodiny. Proto se k nepříjemnostem, které nějak souvisejí s osudem, stavíte se značným odporem. A tento program pak přechází na vaše podřízené." Prohlédl jsem si pole pracovníků firmy a zjistil jsem u nich podobné deformace. Případ byl naprosto jasný a banální a já ho poměrně rychle pustil z hlavy. Za nějaký čas jsem se však s majitelem firmy setkal znovu. "Víte," ‚řekl mi, "mí zaměstnanci se najednou jeden přes druhého potýkají s různými trampotami. Potřeboval bych zjistit, co se to děje. A sám u sebe jsem zaznamenal nepochopitelnou agresi vůči svým lidem." Zkontroloval jsem tedy nejdřív pole všech zaměstnanců, kteří. se pohybovali v jeho blízkosti, a zaznamenal silnou agresi. Jejím základem bylo přílišné lpění na životním úspěchu a opovržlivý vztah k ostatním lidem. V rovině pole bylo vidět, jak jejich duše okorávají. A v zásadě tento proces přímo souvisel s jejich šéfem. To znamená, že v něm vzrostla agrese, způsobená nějakými starostmi. Ihned jsem ho tedy diagnostikoval a ke svému velkému překvapení jsem nikde žádnou agresi nezaznamenal. To by znamenalo, že jeho duševní dispozice na stavu věcí žádnou vinu nenese. Asi tak hodinu jsem s ním rozmlouval a horečně se snažil vypátrat příčinu jeho potíží. Narazil jsem na dvě až tři varianty možných problémů, ale ty s aktuální situací nijak nesouvisely, to mi bylo jasné. V duchu jsem probíral desítky vlastních variant najednou, ale pokaždé jsem si připadal, jako bych na konci svých úvah vždy jen narazil na zeď. Když se všechny mé myšlenkové stereotypy zhroutily a přestaly fungovat, v hlavě se mi rozhostilo prázdno. Řešení pak přišlo nečekaně a vskutku elegantně. "Demoralizujete své pracovníky příliš vysokými platy." Podnikatel zkoprněl:
DIAGNOSTIKA KARMY - KNIHA TŘETÍ 5
"Jak tomu mám rozumět?" "Když člověk dělá chyby a nedočká se za ně trestu, prudce vzrůstá jeho lpění na životním úspěchu. A jeho duše začíná být pyšná a agresivní. Když člověk dostává vysoký plat s vědomím, ze si ho neodpracoval, a přitom ještě vidí, že lidé v jeho okolí berou za stejnou práci mnohem méně, zvyšuje to jeho závislost na životním úspěchu. V takové situaci je dost těžké zůstat vnitřně vyrovnaný. Pro lidi tvůrčí to bývá snazší. Jen výkonná sila si s takovýmto stavem věcí naopak poradit neumí," zdůraznil jsem podnikateli. "Chcete pro své lidi jen to nejlepší. Ve vašem chápání je to absence trestu v případě provinění a vysoké mzdy. Vy jste tak vytvořil pro své podřízené mimořádný duchovní i fyzický luxus. A tím je stále silněji orientujete na materiální zdar a stabilitu. Proto chtějí-li přežít, musejí tuto stabilitu neustále bořit. V normální situaci by měli mařit vaše podnikatelské snahy, tedy zdroj nebezpečí, ale vy máte naštěstí pronikavou intuici a mohutnou vnitřní energetiku. Proto se spíš než vaše, podnikání hroutí osudy vašich zaměstnanců. Podívejte se - u jednoho z vašich lidí je smrt již na dosah, a druhý má v poli také její znamení. Pokud ale zemřou, trestu se dočkáte vy. Dřív si mnozí rodiče mysleli, že smyslem výchovy je vytvořit pro dítě skleníkové prostředí a neustále mu poskytovat mravní ponaučení. Jenže mravní ponaučení dítě nikdy nevnímalo a chování a činy rodičů v tomto případě vlastně nejsou důležité. Hlavní je, že rodič dítě vede a vychovává - že je to vnitřní stav jeho duše. Pedagogika vychází na jedné straně z rodičovské lásky k dítěti a na straně druhé z vědomí těch situací, s nimiž se dítě v životě setká, a ze snahy ho v těchto okamžicích podpořit. Jestliže rodič dítě za přestupek přísně potrestá, a bude mu tak zároveň demonstrovat svou lásku, bude to mnohem lepší než přání nepůsobit mu fyzickou ani duševní bolest. Dobrota bez disciplíny není o nic méně nebezpečná než násilí a krutost."
/úryvek z knihy Diagnostika karmy od S.N.Lazareva/

... při pohledu na dalšího z pacientů. Svůj příběh mi vyprávěl pomalu a s dlouhými zámlkami: "Ještě docela nedávno jsem měl plno přátel. Měsíční obrat mého podniku se pohyboval na úrovni několika set tisíc dolarů. Teď nemám přátele žádné, zato mě ničí stotisícový dluh v dolarech a narodilo se mi nemocné dítě. Přitom jsem nikdy a nikomu nic špatného neudělal. Žil jsem podle biblických zákonů a přikázání. Tak kde je nějaká spravedlnost?" "Biblické zákony jsou zákony lásky, a vy jste je porušil. Často jste jiné přezíral a odsuzoval. Nesmíme opovrhovat těmi, kteří neoplývají penězi. Jakmile se začínáme modlit k penězům, začneme bezděky pohrdat těmi, kdož je nemají. Proto Kristus říkal, že je snazší, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vstoupil do království Božího. Zkrátka a dobře - bohatý má vždy větší sklon k tomu, aby peníze učinil smyslem života.

Kristus ale říkal ještě něco: ‚Blažení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.' Tedy - bohatý duchem má sklon učinit duchovnost cílem a smyslem svého života. Nesmíme opovrhovat ani chudými penězi, ani chudými duchem - a právě toho jste se vy dopouštěl."
Učiníte-li si cílem peníze a ztrácíte je!!!
Pokud si cíl uděláte z jednoho ze stupňů na cestě k Bohu, vaše schodiště se zhroutí."
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one