Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
jidlo2.jpg
Jak je to s jídlem a dietami
.."Má pro mě nějakou cenu dieta?" položil pacient další otázku. "Samozřejmě. Všechno ostré, slané či smažené posiluje orientaci na schopnosti, intelekt, přání a vůli. Kdysi mi jedna žena vykládala: Po operaci žlučníku jsem pocítila, jak jsem najednou zhloupla, i paměť mi zeslábla. Žlučníkové kameny vznikají tehdy, když se člověk tvrdě orientuje na své ego, na vůli, na touhu, na dokonalost, schopností a intelekt. A když snížíme spotřebu masa a dalších pikantních pochutin, situace se rázem zlepši. Když ne, musíme podstoupit operaci žlučníku a pak se tak jako tak podrobit přísné dietě. Když je někdo žárlivý, měl by jíst méně sladkostí, a když je zamilovaný, doporučoval bych to i ono. Příliš velká pýcha může lásku rozdrtit, aniž bychom si toho všimli, a pak ani nechápeme, za co to vlastně platíme. Ve vás dominuje téma vztahů a žárlivosti, proto bych doporučoval stravu skládající se

z kaší a zeleniny s důrazem na zelí a mrkev. Prospěly by vám i ředkve a zelená petrželka. Z ovoce bych radil hlavně broskve. Chcete-li přece jen jíst i maso, pak jedině vařené. Ryby zase rozhodně jezte i s kůží. A také co nejméně chleba a mléka." "Proč vadí mléko?" zeptal se můj pacient. "Nedávno jsem byl tázán, proč judaisté mohou pít mléko poté, co snědli maso, ale po požití mléka musejí šest hodin počkat, než se dotknou masa. To mě zaujalo a prohlédl jsem si celou tuhle záležitost v jemné hladině. Je to prosté: Mléko nás spojuje s matkou. Když pijeme mléko, zvyšuje se množství lásky v naší duši a duše se otevírá. Všechno, co sníme po požití mléka, je pro nás mnohem významnější. A maso má přímou souvislost s násilím, se zabíjením, s hypertrofovaným egem. Proto může požití masa po mléce člověka negativně ovlivnit." "Ale proč nemám pít mléko, když by ve mně posilovalo cit lásky?" "Protože mléko neposiluje jen lásku, ale i náruživost vůči milovanému člověku. Když matka porodí dítě se žárlivou duší, ztratí mléko. Dítě pak dostává mléko jiné matky a jeho energetika se tak napravuje."

"A co alkohol?" "Pivo nesmíte pít v žádném případě. A vůbec - cokoli, co nějak souvisí s procesem kvašení, by žárlivci raději neměli ani ochutnávat. Pokud už máte něco pít, je rozhodně lepší vodka nebo koňak." "Řekněte mi, prosím, a můžu jíst med?" "Co nejméně. A když, tak s tím koňakem nebo s vodkou. Hlavní ovšem není jídlo, ale to, jak na sobě budete pracovat. Milovaná žena se může dopustit neospravedlnitelných, nesmyslných a nemoudrých činů. Nedej Bože, abyste ji za to odsuzoval. Aby zachránila vaši lásku, může vás často zraňovat tam, kde to bude nejvíc bolet. Vy to ale všechno berte jako lék. Zapamatujte si - chování milované ženy nelze podrobovat ani logice, ani analýze, ani hodnocení. Ono existuje takové indické podobenství. Ženich přijde k nevěstě a klepe na její dveře. Ona se ptá: Kdo je to? - To jsem já, odpoví jí ženich a ona neotevře. Totéž se stane podruhé a potřetí. Pak ženich přistoupí ke dveřím počtvrté a na její otázku, kdo je to, odpoví: To jsi ty. Teprve pak ho pustí dovnitř. A proč asi? Protože ho milovala. A proč on podruhé a potřetí neodešel navždy? Protože ji taky miloval. Kdyby se jeho ambice najednou ocitly výš než jeho láska, načepýřil by se a rudý vzteky a rozhořčením by odkvačil pryč hned poprvé. Jenže ten mladý muž srdcem pochopil, že nevěsta ho miluje, ale cosi v něm samém jí brání ho přijmout. Jeho ego, jeho smysl pro význam vlastní osoby, jeho já byly výš než láska. Kdežto když je člověk ve jménu lásky ochoten vzdát se vlastního já, svých přání a tužeb, pak jeho láska obšťastní oba dva. Jestliže to udělat nedokáže, láska se pro něj změní v problém. A když své znejmilejší řekl: To jsi ty!, byl to symbolický akt zřeknutí se vlastního já ve prospěch citu a lásky. A svým na první pohled nesmyslným a krutým chováním dívka vlastně v duši svého nejmilejšího starostlivě pěstovala právě cit lásky. Závislost na milovaném člověku se rodí z toho, že se před ním zpočátku plazíme, a pak na něj začínáme mít zlost a nenávidíme ho. Ze závislosti na citu lásky se rodí důstojnost, dobromyslnost a trpělivost."
Těhotná žena, vztah s mužem a lpění na intelektu +důsledky na dítěti
/S.N.Lazarev-Diagnostika karmy-úryvky/

.."Čím vyšší je úroveň každého jedince, tím větší pochyby a duchovní útrapy zakouší. Zvíře má jen tři problémy - nažrat se, rozmnožovat se a přežít. Člověk má problémů daleko víc, proto také musí zápolit s většími bolestmi. Ale důraz na věci ducha není jen velké štěstí, nýbrž také velké nebezpečí. Stejně jako si člověk, který neumí jezdit velkým a silným vozem, pro jistotu osedlá jen kolo, vzniká v leckom přání dál se duchovně nerozvíjet. Tito lidé totiž cítí, že mají v duši příliš málo lásky. Zkusme se podívat, jak to bývá u dětí... Dejme tomu, že žena je těhotná, že muž zažívá jeden neúspěch za druhým a že se chová hloupě, nespravedlivě a neslušně. Žena jím začíná opovrhovat, odsuzovat ho a přestává ho snášet.

Není schopna přijmout ponížení svých schopností, intelektu, duchovnosti a ideálů. A svou agresí činí závislou na duchovních hodnotách i duši svého syna. To znamená, že velké schopnosti, rozvinutý intelekt a duchovnost jsou pro něj vyloženě nebezpečné.


Proto se takové dítě od útlého věku nerado učí, má potíže s koncentrací a často je neukázněné. Matka vynakládá všechny síly, aby rozvinula jeho intelekt a schopnosti, a dětský organismus má v takovém případě tři možnosti: buď onemocní a zemře, nebo podvědomě uzavře všechny cesty vedoucí ke zdokonalování duševních vloh, anebo rozvíjí naopak nejnižší vrstvy duchovnosti a intelektu, což vede k degradaci sféry skutečné ušlechtilosti, duchovnosti a slušnosti. Proto rodiče, kteří za každou cenu v dítěti rozvíjejí jen intelekt a vlohy, je ve skutečnosti vedou k nemorálnosti.

... Pokud morálka a ideologie společnosti nejsou zacíleny na lásku k Bohu, ale na ideály, zásady a cíle, pak mizerové a lotři začnou ty ušlechtilé a slušné rychle vytlačovat. V první řadě musíme pochopit, že schopnosti, intelekt a duchovnost nemohou být naším nejvyšším cílem. Jen si vzpomeňme na myšlenku, vyslovenou před více než dvěma tisíciletími: blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské." ...

.."Protože Bůh - to přece není intelekt a schopnosti. Kristus se stejně samozřejmě smířil i s pádem duchovnosti, ušlechtilosti a ideálů, když ho zrazovali jeho milovaní žáci a zříkali se ho, a když ti, kteří se mu včera klaněli, se mu najednou vysmívali a plivali mu do tváře. Což znamená, že Bůh - to nejsou duchovnost, ušlechtilost a ideály. Kristus z masa a krve, Kristus plný tužeb samozřejmě chtěl žít, ale klidně se smířil se ztrátou vlastní vůle, vlastních tužeb, vlastního života i vlastního já. Zbyla jen láska. Když odchází vše hmotné a duchovní, když se boří vše, co se tu kdy objevilo, láska přesto zůstává. ...

...Jenže děti, které se dnes rodí, přicházejí na svět stále častěji s psychickými anomáliemi, deficitem v intelektu či slabou a dále slábnoucí pamětí. Vše, co dnes posiluje význam lidských hodnot a může vést k zániku lidstva, se začíná hroutit. Zatímco v Americe se dnes podle oficiálních statistik každé druhé dítě rodí psychicky narušené, v Rusku je podle hodnocení odborníků situace ještě horší. Bude-li tato tendence pokračovat, elementární technický pokrok se zastaví, a protože situace se zhoršuje opravdu rychle, vzdor okolního světa vůči člověku je taky čím dál silnější....

Z hlediska duchovních hodnot je nejnebezpečnější lpění na osobní vůli a zásadách, cílech a ideálech, schopnostech a intelektu. Ďáblem se stává anděl, který se rozhodl, že nejvyšším cílem nadále není láska k Bohu, ale osobní vůle a přání, principy a úkoly, a také dokonalost, schopnosti a intelekt. Neschopnost smířit se s ponížením vlastni vůle a přání, s krachem nadějí a ideálů, s neúspěchem a klamem dává vzniknout mimořádné pýše a podvědomé agresi. A protože lidstvo se ocitlo v kritické situaci, nositelé této tendence budou v příštích letech narážet na stále větší překážky a brzdící mechanismy.

Znamená to, že buď bude lidstvo směřovat k Bohu, hromadit v duši lásku a snižovat závislost na jakýchkoli lidských hodnotách, nebo míra nucené očisty dále prudce vzroste. Nastanou přírodní a společenské katastrofy, války, epidemie i degenerace mravní, kulturní i duchovní úrovně lidstva v celosvětovém měřítku."

.."Dřív se mohl střídavě zříkat jednou duchovních, jindy hmotných statků, ale mohl normálně žít a vyvíjet se. Dnes nemůže absolutně záviset ani na jednom, ani na druhém. Ze spirály jednoduché se musí stát dvojitá. Tak tedy, pýcha a vědomi vlastní důležitosti jsou pro nás tím nebezpečnější, čím jsou závislejší na hmotných nebo duchovních statcích. Vaše pýcha několikanásobně převyšuje běžnou normu," řekl jsem své pacientce. "Pojmy jako schopnosti, intelekt či dokonalost jsou pro vás podstatně důležitější než láska. Pokud chcete bez problémů porodit a vychovávat dítě, naučte se ustupovat a snášet ponížení. Ve jménu lásky se musíme umět rozloučit nejen s penězi, ale i se schopnostmi, intelektem, zásadami a ideály, s tužbami i se životem samotným." "Jak to myslíte - rozloučit se se životem ve jménu lásky?" užasla mladá žena. "To je jednoduché. Když bude hrozit smrt vašemu dítěti, tak snad pro ně život obětujete, nebo ne?" "Samozřejmě." "No vidíte. A právě v tom spočívá ochota zemřít ve jménu lásky. Aby se ženě narodilo dítě, musí se její duše naplnit láskou. A jakékoli lidské hodnoty, dokonce i ty nejsvětější, nám odebírají a vysávají lásku, sílu i energii. Takže chceme-li v sobě nahromadit lásku, musíme se na kratší či delší dobu všemu vzdálit a lidské hodnoty prostě obětovat. Lékem jsou vleklé nepříjemnosti, neštěstí, ponižování a nemoci. Čím ochotněji však člověk podstoupí léčbu, tím menší dávku léků potřebuje. Čím víc potupy, nespravedlnosti a křivd je žena schopna v době těhotenství ve jménu lásky přestát, tím zdravější a šťastnější dítě se jí narodí. Čím jste otevřenější rozvíjení lásky a dobroty v duši, tím méně nepříjemností, ponížení a křivd nakonec na vaši hlavu dopadne."

...Nedávno jsem zaznamenal, jak důležité je využít každého okamžiku k tomu, abychom v duši pocítili lásku....
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one