Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
fantasy-2861107__340.jpg
LPĚNÍ NA DUCHOVNOSTI

/úryvky od S.N.Lazareva/

.... "Blesk, stejně jako radiace nejsilněji postihuje toho, kdo příliš lpí na duchovnosti. Ale v duchovnosti musí přece být i schopnost kontroly nad situací. Pokud duchovnost učiníme svým nejvyšším cílem, pak naše pole při sebemenší destabilizací postihuje agresivita. Takové pole zkrátka agresivitu přímo přitahuje.

Když se k omezeným a neschopným lidem chováte shovívavě a modlíte se, aby se vaše duchovnost a dokonalost staly jen prostředkem lásky k Bohu, blesk a radiace pro vás budou méně nebezpečné." K naprostému krachu může díky neznalosti zákonů řídících vesmír dospět i člověk silný, energický a vybavený skutečnou vůlí, intelektem a bohatými zkušenostmi.

Kristus ale říkal ještě něco: ‚Blažení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.' Tedy - bohatý duchem má sklon učinit duchovnost cílem a smyslem svého života. Nesmíme opovrhovat ani chudými penězi, ani chudými duchem - a právě toho jste se vy dopouštěl."
..učiníte si cíl z duchovnosti, a ztrácíte ji také. Duchovnost se rodí z mravnosti. A mravnost vzniká z lásky k lidem. A lásku, jíž milujeme lidi, dostáváme od Boha. Z lásky k Bohu se rodí láska ke světu a k lidem, pak vzniká mravnost, potom duchovnost, a teprve pak to, čemu říkáme civilizační vymoženosti.
...Když se nebojíte být upřímný a za žádných okolností neohrožujete cit lásky v duši, sbližujete se s Bohem. A je tu ještě jeden důležitý okamžik: čím blíž jsme Bohu, tím je to pro nás nebezpečnější." Tvář mého pacienta se překvapeně protáhla: "Jak tomu mám rozumět? Znamená to například, že čím zkušenější je horolezec, tím nebezpečnější jsou cesty, po nichž postupuje? Jakou to má logiku?" "Čím blíž je člověk Bohu, tím nebezpečnější je cesta, po které kráčí," opakoval jsem. "A tím silnější bude naše bolest, když toto štěstí ztratíme. Při posilování lásky k Bohu se tedy musíme orientovat nejen na bohatství citu, štěstí a rozkoše, ale i na větší strádání.
(čím blíže jste Bohu, tím VĚTŠÍ ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČINÍTE+TÍM VĚTŠÍ BUDE I VAŠE ZTRÁTA, KDYŽ PORUŠÍTE ZÁKONY BOŽÍ=zákonitosti vesmíru a stvoření)

Protože cíl musí být neotřesitelný a všechno pracuje ve prospěch tohoto cíle. A teď si představte, že svým cílem učiním duchovnost. To znamená, že ráj, který jsem vytvořil, mravný a spravedlivý, musí být věčný. Ideály, morálka a zákony, které vzniknou na jejich základě, jsou hodnotou nejvyšší a stoji nad láskou k Bohu, láskou k lidem i nad životem jako takovým. V tom případě už budu ochoten zabít ne dva tři lidi, ale rovnou celé miliony. Což se koneckonců dělo pod vládou fašistů či komunistů, kdy se země ve jménu nějaké myšlenky měnila v jatky. To znamená, že duchovnost je mnohem větším štěstím, ale také naopak neštěstím, když se sama sobě změní v účel.
LÁSKA K LIDEM+její ABSOLUTIZACE

Mnozí si myslí, že největším požehnáním je láska k lidem a ke světu. Když ale miluji celé lidstvo a ono mým tužbám a nadějím nedostojí, budu ochoten vyvraždit celé lidstvo. To znamená, že kdo si absolutní hodnotou učiní lásku k lidem, směřuje k apokalypse.
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one