Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

PROČ SE U VĚŠTCŮ/LÉČITELŮ platí za služby+co na to karma?

paprsek zarici do vsech stran.jpg
reaguji tímto na dotaz na FB stránce od paní Breuové-co na to karma-když se podle ní "dar věštění, léčení" prodává?

-vzhledem k tomu, že paní Breuová si vypla komentáře k tomuto dotazu, jež sama zde položila, PROTO REAGUJI TAKTO VEŘEJNĚ NA tento dotaz-PROČ SE TEDY VĚŠTBY A LÉČENÍ ENERGIÍ PRODÁVÁ+CO NA TO KARMA?
-podotýkám, že sama jsem léčitel i vykladač osudu+JASNOVIDEC-takže uvádím toto na pravou míru i pro ostatní a hlavně pro PANÍ BREUOVOU, když už se do nás někdo takovým způsobem "navážíte", prosím alespoň, abyste si o tom něco vůbec zjistili!!!!!!!!
DAR VĚŠTECKÝ+ MOŽNOST LÉČIT= DÁN VYSOKÝM DUŠÍM+TEDY JEN "géniúm nebo božským lidem", tímto jsou označováni ti s nejvyššími frekvencemi vibrační úrovně duše+toto je závislé NEJEN NA VIBRAČNÍ ÚROVNI VZESTUPU DUŠE, ALE HLAVNĚ TÍM PÁDEM TAKÉ NA SLOŽENÍ JEJICH NERVOVÝCH VLÁKEN, TEDY MOŽNOSTÍ VÉST+DISPONOVAT VYSOKOFREKVENČNÍMI TOKY ENERGIÍ LÁSKYPLNÝCH ENERGIÍ CELÉHO Universa a nikoliv jen našeho vesmíru a realit-mimoto zde na této planetě máme nepřeberné množství VIBRAČNÍCH TOKŮ+TÍM I REALIT, KAŽDÁ PODLE TYPU DUŠE, NA KTERÉM JE VE SVÉM VZESTUPOVÉM ŽEBŘÍČKU SVÉHO VÝVOJOVÉHO STÁDIA"=každá duše má své vývojové stádium zde na této planetě-nakonec proto zde jsme všichni zde+jen "GÉNIOVÉ+BOŽSKÝ ČLOVĚK-SMÍ UŽÍVAT HLADIN VYSOKOFREKVENČNÍCH ENERGETICKÝCH TOKŮ=INFORMAČNÍCH KANÁLŮ-zase podle své hladiny-proto je každý z léčitelů v jiné hladině a je nás jen 7 na této planetě, co smí a mohou obsáhnout veškeré frekvence pro léčení, očisty karmických blokací(vzorců duše a vzorců stavebních buněk DNA)-proto né, každý léčitel "smí léčit vše", je mu dovoleno jen to, co obsahuje TA JEHO VYŠŠÍ FREKVENCE BYTÍ", proto některý vám pomůže v tom a v jiném vám nepomůže-BUĎ JDE O TO, ŽE VAŠE DUŠE TO NEDOVOLILA VÁM-BÝT VYLÉČEN-JELIKOŽ JDE O vaše závazky-ze kterých nejste ještě poučen+máte chybné reakce v určitých situacích NEBO vámi zvolený léčitel-vykladač už nesmí do té úrovně vibrací a tedy nesmí zasahovat tam, kam jeho frekvence nestačí, stejně tak pokud by VAŠE TĚLO NEBYLO PŘIPRAVENO, ČI NEBYL ŘÍZENÝ TOK DO VÁS VPOUŠTĚNÝCH VIBRAČNÍCH TOKŮ- mohlo by vám to velice uškodit a u mnohých by to způsobilo při "netransformované vibraci" i smrt-vlivem "spálení nervových vláken ve vašem fyzickém těle, ale pokud jsou vysoké frekvence transformovány tak, aby postupně navibrovávaly vaše tělo-jsou pak léčivými a vy se můžete pozvolna léčit v každém směru(na tomto je například postavená i moje karmická očista pamětí duše i energetického systému těla=JDE TEDY O ŘÍZENÝ VZESTUP DUŠE), takže mi ŘEKNĚTE PANÍ BREUOVÁ, PROČ BY TENTO DOKONALÝ SYSTÉM, JEŽ NEUMÍ MNOHO LIDÍ MĚL BÝT DÁVÁN ZDARMA, když ještě navíc je NUTNÉ PŘI TOM DOBŘE ZNÁT TELEPATICKOU KOMUNIKACI, TAKÉ KOMUNIKACI SE SAMOTNOU ZDROJOVOU ENERGIÍ+TAKÉ JE NUTNO UMĚT "SPRÁVNĚ POUŽÍVAT VHLEDY DO MINULOSTI KLIENTA", to znamená, že léčitelova odpovědnost =JAK SI SÁM "NEZAŠPINIT KARMU BLOKACEMI A NEGACEMI KLIENTA", JE ZDE MYSLÍM JASNÁ, řekněte mi Vy sama byste tento "dar-který má léčitel", dávala zcela zdarma???? VY, JELIKOŽ VŮBEC NETUŠÍTE, CO BY TOTO ZNAMENALO, BYSTE SE TÍM TAKÉ ZCELA DOBROVOLNĚ A KLIDNĚ NECHALA ZNEČISTIT-VLIVEM TOHO, ŽE dát cokoliv zdarma=TUTO DUŠI SI VĚDOMĚ ZAVÁZAT DO SVÉ I JEJÍ BUDOUCNOSTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TOHLE JSTE JISTĚ NEVĚDĚLA, VIĎTE PANÍ Breuová??? Takže toto totiž říká karmický zákon energií-pro vaši informaci:
-TEN, KDO SI ZAPŮJČUJE BEZ NÁVRATU TOK ENERGIÍ A VYSOKOVIBRAČNÍ TOKY INFORMACÍ A LÉČBY, JE SÁM OTROKÁŘ+Z OSTATNÍCH DUŠÍ SI TÍM DĚLÁ OTROKY-jelikož jim skrze sám sebe propůjčuje tu energii, kterou nikdo z nich nevrátil+paní Jarka Breuova si myslí, že to za ně bude asi varcet zpět do vesmírných toků asi ten věštec nebo léčitel, který jim cokoliv vyléčí??? No myslím, že nikoli-byly to energie použity pro ty dané duše-osoby, takže ty dané-duše/osoby jsou povinovány tuto energii také vracet+PROTOŽE JDE O VYSOKOFREKVENČNÍ TOKY+INFORMACE, jež jsou přístupné jen "vybraným jedincům"-jsou tedy hodně drahé-TAKŽE BUĎ JEDINCI ZAPLATÍ PENĚZI-NEBO BUDOU SI TO MUSET ODPRACOVAT=ODŽÍT JINAK-a zde funguje ona karma!!!!!!! protože VÁŽENÍ TOK PENĚZ=TOK VYSOKOFREKVENČNÍ ENERGIE-proto ji nemá také každý+podle toho, kolik úsilí na dané peníze musí vynaložit+v jaké vibrační úrovni se sám nalézá, podle toho je i jeho cena+ta je vždycky určována informací od samotného zdroje-tuto informaci pak dostává onen věštec/léčitel+pak ji řekne vám+JE JEN JEHO ODPOVĚDNOSTÍ, ZDA SI KOLIK ŘEKNE-VZHLEDEM K TOMU, ŽE ON SI ŽÁDNÉHO KLIENTA URČITĚ NEBUDE CHTÍT DO BUDOUCNA ZAVÁZAT, jako otroka, jež mu bude nucen zdarma odsloužit v budoucnosti "cenu za léčení, či věštby", jelikož by sám za to BYL OKAMŽITĚ ZBAVEN ONOHO DARU-JAK JSTE TO NAZVALA=byl by okamžitě zbaven možností léčení, vhledů do budoucnosti nebo jasnovidectví+víte proč paní Breuová? PROTOŽE JEJ NENÍ HODEN A NEUMÍ JEJ POUŽÍT TAK, ABY NEZPŮSOBIL SOBĚ, ALE ANI JINÝM ŽÁDNÉ ÚJMY NA DUŠI=aby nedocházelo zneužívání tohoto daru, ať už chybným používáním informací , jež budou sdíleny díky jasnozřivosti nebo díky tomu, že si osoba sama způsobí "snížení vlastních vibrací duše", tedy nové karmické závazky+tím zhorší svůj stav duše-tedy způsobí místo vzestupu duše, její snížení a pád duše!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A TOTO JE DŮVOD, PROČ JE OPRAVDU "BLBOST TO, CO JSTE ZDE NAPSALA-že je nesprávné, aby se za věštby, léčení a dary od Boha platilo-LIDÉ ZDE NEJSOU JAKO ježíš!!!!+NENÍ JEJICH ÚKOLEM , ABY SE OBĚTOVALI ZA JINÉ, JAKO TOTO MĚL ZA ÚKOL "syn Boží", nyní je zcela jiná doba+JE NEZBYTNÉ, ABY SE CO NEJVÍCE LIDÍ OČISTILO+MĚLO MOŽNOST POZNAT A POCHOPIT SVÉ CHYBY+TÍM VZESTOUPIT DO JEMNĚJŠÍCH VIBRAČNÍCH ÚROVNÍ +PROČ? PROTOŽE CELÁ NAŠE GALAXIE MĚNÍ SVÉ VIBRACE+STEJNĚ TAK NAŠE "Země" nyní stále více stoupá a jede nahoru+právě proto mnozí už vzestoupili+jsou na úrovní duší"génius+božský člověk", více se o tom dozvíte-pro své POUČENÍ paní "Jarka Breuova" a jí podobní v mém nedávném vhledu-z nějž jsem psala v článku zde
VŠE JE ENERGIE-ÚPLNĚ VŠE+KAŽDÝ JSME NA JINÉM VÝVOJOVÉM STUPNI SVÉHO VÝVOJE DUŠE+toto je důvod, proč jsme zde na této planetě!!!!!!!!

JEN ZDÁNLIVĚ JSME STEJNÍ,
ale lišíme se prvky v našem těle, naším metabolismem a hlavně se lišíme tím, jakou VIBRACI ZVLÁDNEME V NÍ ŽÍT, JI POUŽÍVAT V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ, ANIŽ SE NÁM "SPÁLÍ NERVOVÁ VLÁKNA", pokud by se stalo, že do nižšího "typu člověka" to je člověka na prvním stupni svého vývoje duše v lidském organismu, by vstoupila energetická vlna bez "transformování"= BEZ ZPOMALENÍ A SNÍŽENÍ FREKVENCE K JEHO VLNĚNÍM A VIBRACÍM DUŠE, pak by okamžitě došlo ke spálení celého energetického systému nervových vláken v celém jeho fyzickém těle, což se stane mnohdy vlivem úplného oslabení energií v těle vlivem spouštění smrtelných programů duše..my je zde nazýváme"mrtvice"-jde o uvolnění netransformované energetické vlny z páteřního kanálu-míšního systému, který je nyní narušen+vlny takto silných impulsů prostě když se "rozletí do mozku, nervů a tkání těla okamžitě ničí vše-proto dochází k ničivým a neobnovitelným "Defektům nervových vláken i buněčných tkání těla", vlivem nichž buď člověk je sice na živu, ale ochrne nebo prostě za krátký čas umírá-samozřejmě záleží také na množství takto uvolněné netransformované energie, jež se mu z páteřních kanálů uvolnila-jde-li o malinké množství, pak přežije a je zčásti vyléčen-pak šlo jen o malou disharmonii, jež jej jen varovala, aby jednal jinak ve svém životě-i toto má samozřejmě své karmické důvody, proč měl jen "varování" a tedy třeba slabou mrtvičku v mini rozsahu/Mak-vhled a info od zdroje tvoření/
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one