Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

Proč jsou jiné vibrace a jak s tím souvisí zdraví a očista karmy

1Karmicke.cisteni.Pilz-koupeno.jpg
PROBUZENÍ...transformační změna...je změnou vibrací a kmitočtu energetických těl i těla fyzického, vše se ale děje, dle nastavení naší duše...

-nechte spát ty, co se nechtějí probudit
-respektujte ty, co jsou pomalými
-pomáhejte těm, co chtějí pomoci a řeknou si o to
-svobodná volba=ZÁKON UNIVERSA, který je nezbytné respektovat
...mnoho lidí stále ještě "spí", je to myšleno tak, že jejich život je řízen pomocí "autopilota nevědomí", a ten je zase řízen pomocí nastavení nevědomých programů duše, každá duše je má nastavené, podle svého vzestupového stupně, kde se právě nalézá=takže podle vibrací, ve kterých se nachází.

-CO TEDY ZNAMENÁ ONO "PROBUZENÍ"?
Je to stav plného vědomí v každém okamžiku, je to plné UVĚDOMĚNÍ v každém okamžiku našeho života, co činíme, proč právě toto činíme a je to také stav PLNÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA NAŠE ČINY, proto vzestup ducha je plně řízen duší, jejím poznáním, pochopením situací, jimiž člověk právě prochází.

-PROČ POTŘEBUJEME VZESTUP DUŠE?
Jednoduše proto, že v tomto čase nemáme jinou možnost, narodili jsme se všichni ve věku, kdy je přechod z jedné vibrační nižší úrovně naší galaxie do mnohem vyšší úrovně bytí v naší galaxii. Jednoduše řečeno jde vlastně o hustotu hmoty, která je dána právě vibračními úrovněmi, v nichž bytosti žijí ve svých světech, a né jinak je tomu také na planetě Zemi.

-JAKÉ PLATÍ PRAVIDLO PRO HUSTOTU A VIBRACE?
Je to všem známá z matematiky základních škol - "přímá úměra", což ve své podstatě znamená toto:
-čím NIŽŠÍ VIBRACE MÁTE, tím HUSTĚJŠÍ JE HMOTNÁ ROVINA, KDE PRÁVĚ ŽIJETE+TÍM POMALEJŠÍ JE VAŠE ENERGETICKÁ HLADINA EXISTENCE
-čím VYŠŠÍ je vaše VIBRAČNÍ úroveň, tím JEMNĚJŠÍ JE HMOTA v realitě, kde se nacházíte, a tím RYCHLEJŠÍ JE TAKÉ KMITOČET vašich energetických hladin těl aury i těla buněčného+tím rychlejší je vlivem toho váš metabolismus v jednotlivých buňkách.

-PROČ TEDY POTŘEBUJEME VZESTOUPIT VÝŠE VE VIBRAČNÍ ÚROVNI?
Protože celá naše galaxie se mění, stoupá ve vibračních úrovních vlivem působení energetických vlnění +působnosti centrálního Slunce galaxie, vlivem toho je navibrovávaná celá naše galaxie a s ní také naše planeta Země, žel tomu nejde nijak zabránit, dochází tím k trvalým změnám ve vibračních úrovních toků energií, které k nám nyní přichází z centrálního Slunce galaxie=vše se tak tím zrychluje,vlnění energií, tok energií+také potřeba se SLADIT S VIBRACEMI planety Země+to dokáží jen lidé/ bytosti s vyššími vibracemi, ostatní budou postupně upadat do rychlé sebe-destrukce+zničení fyzického těla, většinou formami různých rychlých nemocí, jež zničí jeden nebo vícero orgánů v těle.

-JAK TO MŮŽETE ZMĚNIT U SEBE?
Jednoduše tím, že si UVĚDOMÍTE, že vše je vliv nutnosti BÝT V SOULADU S VIBRACEMI PLANETY I GALAXIE+to jde jen , pokud jste v souladu se všemi zákony celého Universa, nikoliv jen nám známého vesmíru! A to jde jen formou hloubkových očist pamětí duše a očistou energetických systémů těl aury i fyzického těla, bez toho se totiž nejde nikam posunout do vyšších vibračních energií!!!

-JAK SE MŮŽETE OČIŠŤOVAT?
1.SAMOVOLNĚ "BOLAVÝMI PROŽITKY SVÉHO ŽIVOTA a odžíváním si nepříjemných situací a většinou neuspokojivého vlastního života, vlivem NUTNOSTI PROJÍT SI SAMI ZKUŠENOSTÍ, JEŽ JSME ČINILI V MINULÝCH SVÝCH ŽIVOTECH JINÝM BYTOSTEM A LIDEM!!!
(tento způsob je pomalý, nevědomý a nejde si u něj řídit svůj život vědomou cestou+pročistí se jen minimum z toho, co je nutno rychle očistit) Detailně to je vidět nyní v této době pandemie=JASNÁ FORMA DESTRUKCE FYZICKÉHO TĚLA
VLIVEM SILNĚ OSLABENÉ IMUNITY,COŽ JE OPĚT VLIV NÍZKÉ FREKVENCE TĚLA BUNĚČNÉHO I DUŠE I TĚL AURYCKÝCH, takže vidíte, že nyní právě probíhá celo-planetární navibrace na mnohem vyšší úrovně bytí, no a ti, co jsou na nízké frekvenci, jsou oslabeni a zničeni, jejich duše odchází do vyšších vibrací už v jiné dimenzi=nebyli pročištěni a jejich závazky minulosti je stále snižovali ve vibracích, které nedokázali si udržet se stále stoupajícími vibracemi planety Země-proto je mnohem účinnější další možnost:

2. Vědomá volba KARMICKÉ HLOUBKOVÉ OČISTY DUŠE, ENERGIÍ I TĚLA
(pročistí se mnohem více situací a potíží, či blokád duše-jelikož jste vedeni a řízeni vyššími bytostmi a léčitelem, jež vás vede+bere na sebe zodpovědnost, že vás očistou provede správně a ve váš prospěch,zodpovědným je jen Universu+pokud udělá chybu, přijde o svoje schopnosti)
-Volba je jenom na každém z vás, pro co se rozhodne!!!....Každé vaše rozhodnutí s sebou ponese své důsledky, toho si buďte vždy vědomi.

MOŽNOSTI KARMICKÝCH OČIST I PRO VÁS:
-21 denní proces očisty karmické základní/ 4800 Kč
nebo
-21 denní čištění pamětí duše/ 5500 Kč
nebo
-30 denní intenzivní očista hloubková, karmická od ovlivnění, temných sil, silných agresí i magie/ 15000 Kč
(tento proces v sobě zahrnuje oba předchozí+je vždy individuálně přizpůsoben klientovi,podle jeho specifických potíží,proces je možno platit i na 2-3 splátky)
Objednáte buď
- emailem-spiritlecba@email.cz
nebo
-níže z formuláře webu
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one