Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

CO SE DĚJE+PROČ COVID-19+jak s tím vším souvisí vibrace nás

zdroj obrázku-wikipedie-Covid-19, coronavirus-pandemie ČR
zdroj obrázku-wikipedie-Covid-19, coronavirus-pandemie ČR
Vhled na situaci dnes 16.3.2020
automatické písmo-Marcela Abha -napojení +informace od zdroje bytí:

CO SE NYNÍ V TOMTO OBDOBÍ U NÁS V ČR DĚJE:

PROČ SE ROZŠÍŘILA NEMOC I K NÁM:
...1.otevírá se u všech totiž čakra srdce-což mnohé nutí pracovat na vztahové rovině,emoční rovině svého bytí i na vztazích k sobě i ke svým blízkým
2.otevírá se soucit s jinými, což se pak následně NELÍBÍ NEGATIVNÍM silám, i různým ENTITÁM, CO JE OVLIVŇUJÍ v jejich jednotlivých životech, jsou nuceni si osobně procházet komplikacemi, jak v osobním, tak pracovním životě, ale i v jejich "množstvích hojnosti" v jejich vlastním životě
3. nastává čas láskyplných energií a vírů, jež nás čistí všechny najednou -to vlivem nutného vzestupu vibračního pole planety i tím nás všech, jež se na ní nyní nacházíme, očista probíhá přímo na srdci-myslím tím
-emoce
-svalovinu+stavbu srdečního svalu-nastavením vašeho DNA se všemi "Vašimi deformacemi stavby srdce+funkcí vašeho srdce+také samozřejmě i u nastavení DNA stavby plic, průdušek a všech orgánů v srdeční čakře"

-očista energií, jež vysílá jedinec do kosmu i kolem sebe, ale žel i sám k sobě+toto má veliké důsledky na "POKLES VAŠICH ENERGIÍ"+následné možnosti snižování si imunity-což vede ke chřipkám, Covid-19, virozkám-záleží na tom, co dotyčného "brzdí" a co "potřebuje konkrétně si čistit", všecko je spojeno s duší-jak rychle může vystoupat nahoru+co si DUŠE MUSÍ JEŠTĚ BĚHEM svého STOUPÁNÍ v energiích VYŘEŠIT=to znamená, jaké problémy si konkrétně musí vyřešit-vztah k nim a zároveň také vztah k sobě+tím i pozměnit si vztahy k blízkým i obecně k lidem, bytostem světa!!!

Je období "PROMĚNY DUŠÍ, ENERGIÍ PLANETY, ENERGIÍ TĚLA JEDINCŮ+ZÁROVEŇ ENERGIÍ SRDCE, EMOČNÍ ROVINY A VZTAHŮ MEZI NÁMI VZÁJEMNĚ"+všecko je propojeno vzájemně!

Je to o tom, že kdo nemá zpracované karmické svoje blokace
1.ODPOUŠTĚNÍ SOBĚ+PŘIJETÍ SEBE SAMOTNÉHO
2.ODPOUŠTĚNÍ SVÝM BLÍZKÝM+PŘIJETÍM JICH TAKOVÝCH JAKÝMI JSOU BEZ VŠECH OMEZENÍ
3.ODPOUŠTĚNÍ VŠEM, KTEŘÍ VÁM UBLÍŽILI, AŤ UŽ SI TOTO ZASLOUŽÍ NEBO NIKOLIV-tedy bez všech HODNOCENÍ DRUHÝCH

Takže opravdu je to o tom, pracovat na sobě+to stále!!!!!


-Komu toto ještě stále nedošlo, pak si bude nucen "VŠECKO ZPRACOVAT -ODŽITÍM TOHO, CO SÁM NECHCE ZPRACOVÁVAT A ČEMU SE VYHÝBÁ ŘEŠIT", proto celé lidstvo nyní čelí této silné a velice rychlé "pandemii-Covid-19", všecko má totiž svůj důvod, všecko má svoje duchovní příčiny!!!

-Tak i tento problém, který VŠEM LIDEM BEZ ROZDÍLU BUDE ŘEŠIT JEJICH SRDEČNÍ +SOLÁRNÍ ČAKRU, neřešené problémy s odpouštěním
+neřešené problémy pýchy a vlivů vlastního egocentrismu, pocitů nadřazenosti+problémů správného jednání sE SEBOU I SE VŠEMI lidmi!!!

-VŠECKO SE DĚJE JAK MÁ, ať už se to komu líbí nebo nelíbí, všecko je to o NOVÉ MOŽNOSTI, ZJEMNIT SVÉ VIBRAČNÍ POLE, ZJEMNIT SVOJE NASTAVENÍ HUSTOTY HMOTNÉHO TĚLA+ZMĚNIT PRŮTOK VIBRACÍ NAŠIMI JEMNO-HMOTNÝMI I HMOTNÝMI TĚLY A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ NAŠIMI SRDCI+právě toto má vliv na množství protékající energie k nám z kosmu a od nás ke kosmu+PRÁVĚ TOTO PAK MÁ VLIV NA PLNÉ OTEVŘENÍ SRDCÍ VŠECH BYTOSTÍ NA SVĚTĚ!!!

Jak je vidět, všecko se děje jak má-pro naše dobro+mnozí lidé si toto přesně toto vybrali jako svoji osobní zkušenost+to tím, že doposud "nechtěli slyšet nic o tom, jak na sobě pracovat, jak se pravidelně čistit a jak se připravovat na vzestup hromadný", jež právě nyní začal, proto se vir-Covid-19 soustředí hlavně na dospělé a starší jedince+prochází si tím jen malé procento dětí+to buď velice malých nebo dětí, jež se z něj bez potíží dostanou-je to z důvodu toho, že jsou to již duše, znovu narozené a vědí, že je nutné na sobě pracovat+mnoho z nich tak poslouží nejen sami sobě-projítím virem, ale i tím, že se stanou nositeli tohoto viru právě k těm, kdo jím mají projít, ale vnitřně se tomu stále duch brání-tím je myšleno , že se brání "zpracovávat vše výše jmenované", nikoliv to, že se brání smrti-toto je nastaveno už v našem nevědomí a duši, a proto "strach a panika+NERESPEKTOVÁNÍ TOHO , ŽE JSTE SOUČÁSTÍ VŠEHO a všech ve státě i ve vesmíru"+O TOTO JDE!!!

-VŠICHNI JSME JEDNO, JEDEN CELEK, JEDEN TYP ENERGIÍ, jež je vibračními úrovněmi rozdělen na neomezené množství "VRSTEV -VLNĚNÍ VIBRAČNÍCH POLÍ", v nichž jednotlivci plují

-VŠICHNI JSME SPOLU SPOJENI A TO NEUSTÁLE, proto budeme-li si myslet, že jednotlivě cokoli zmůžeme-čas ukáže, že to je omyl

VŠICHNI SE MUSÍME NYNÍ SPOJIT

-VŠICHNI JSME V TOM SPOLU+JE NEZBYTNÉ KONAT STEJNĚ A SPOLEČNĚ
-VŠICHNI SI MUSÍ NYNÍ SROVNAT SVOJE HODNOTY DO SOULADU S CELÝM UNIVERSEM, pokud toto neudělá bude mimo vlnovou délku vibrací a neustojí to, ani jeho energetická hladina, ale tím ani jeho tělesná schránka

-VŠICHNI MUSÍME OTEVŘÍT SVÁ SRDCE +jednat v plném souladu se zákonitostmi celého Universa a existence zde na této planetě

-VŠICHNI MUSÍME BÝT SPOLU-ZODPOVĚDNI ZA VŠE,CO SE KOLEM NÁS STANE+O TOMTO JE NYNÍ TATO DOBA!!!

-ZÁLEŽÍ TOTIŽ NA KAŽDÉM Z NÁS, JAK BUDEME REAGOVAT NA NASTALÉ SITUACE+TOTO STEJNÉ SE OD NÁS OČEKÁVÁ VE VIBRAČNÍCH ROVINÁCH=BÝT ZODPOVĚDNÝMI ZA VŠE, CO CÍTÍME, CO MYSLÍME, CO UDĚLÁME, JAK REAGUJEME V JEDNOTLIVÝCH SITUACÍCH!!!
VŠECKO SE I NYNÍ DĚJE, DLE VAŠEHO PLÁNU DUŠE+každá duše je na tom JINAK=nachází se na různé vlnové vibrační úrovni, ale přes toto všichni jste na tom zcela stejně-každý máte svoje osobní podmínky, jimiž jste nuceni projít touto dobou+TOTO JSTE SI SAMI VYBÍRALI JEŠTĚ PŘED SVÝM NAROZENÍ-zda a kolik tu zakusíte osobní zkušenosti při pře-vibraci planetárního systému, což se nyní děje=Každý sám za sebe se totiž už MUSÍ ROZHODOVAT VE SLOŽITÝCH SITUACÍCH v jeho osobním životě.
A neustále je zde i možnost se průběžně i čistit sám o svém svobodném rozhodnutí-je to jen na vás samotných kolik si pročistíte negací a kolik si jich budete nyní nuceni osobně prožít!!! Milujte se, otevřete svoje srdce sobě i jiným, naučte se poslouchat svoji duši+jednejte v jejím vedení-nic jiného vám nemůže pomoci-čistěte se uvnitř duše i ve svých tělech, vnímejte jiné a pomáhejte jim na jejich cestě vzestupu.
/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one