Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
PSYCHIKA.JPG.jpg
PSYCHICKÁ NESTABILITA, běsy nebo schizofrenie, či působnost "démonů"
/úryvky od S.N.Lazareva/

Přišel ke mně mladý muž, který mi vyprávěl, že v jeho duši se usídlili běsy. Už navštívil báby kořenářky i různé léčitele, aby se pokusili běsy vypudit. Někdy se to zdařilo, ale želbohu ne nadlouho. A běsy mu neustále našeptávají: "Zabij někoho, skoč z balkonu!" A tak dále. Mladík najednou vstal a začal nervózně přecházet po místnosti. "Vy bestie, vy mrchy, všechny vás zabiju!"
A pak se mu z hrdla vydral zvířecký, neartikulovaný zvuk. Zaťal ruce v pěst, zahrozil jimi nad hlavou a pomalu se blížil ke mně. Sledoval jsem ho se zájmem. Jestli teď schytám pár ran po hlavě, bude to znamenat, že i ve mně s největší pravděpodobností sídlí analogický program. Mladík se ale uklidnil a posadil se na židli naproti mně.

"V čem spatřujete smysl života?" zeptal jsem se ho.
Místo odpovědi jen pokrčil rameny. "Smysl života spočívá v tom, abychom ve své duši hromadili lásku k Bohu. Kdežto vy jste v minulých životech učinil tím nejdůležitějším své schopnosti a svou vlastní dokonalost. Mravnost, spravedlnost, intelekt a schopnosti se pro vás staly hodnotou absolutní. Myslel jste si, že duchovnost a Bůh je jedno a totéž.
A začal jste pohrdat všemi neschopnými, tupými, nemravnými a nedokonalými.

Automaticky se tak aktivoval program záchrany duše. A vy jste postupně začal ztrácet všechno to, kvůli čemu se vaše duše začala plnit agresí - tedy duchovnost.
A protože právě na té jste ulpěl příliš silně, stejně spolehlivě se ve vaší duší usadil ďábel.

Proto babky a senzibilové nepomáhali. Modlete se, aby duchovnost, mravnost, schopnosti a intelekt byly jen prostředkem k hromadění lásky k Bohu.
Každý den si opakujte: "Nejvyšším štěstím, rozkoší a smyslem života je pro mě a pro všechny mé potomky láska k Bohu." "V tom případě ďábel z mé duše odejde?" zajímalo ho. "To ne, ale vrátí se na místo, jež mu za normálních okolností náleží. To, čemu říkáme ďábel, je infekce požírající nedokonalé duše. Je nezbytná jako prvek evoluce.
... "Tady v New Yorku se stále častěji setkávám s pacienty, kteří se vzdali duchovnosti a lásky k lidem a stihli přilnout k pozemským hodnotám, k pozemským radostem. Pronásledují je těžké formy deprese a pak i fyzické nemocí. Podvědomě cítí, že zvolit si za cíl duchovnost a lásku k lidem je nebezpečné. Začínají proto žít jen ve jménu pozemských hodnot - a zase se dostávají do potíží. Ať sáhnou na cokoli, všechno se jím hroutí pod rukama a dostavuje se pocit bezvýchodnosti. Takovým pacientům vysvětluji, že musejí správně zformovat svou hierarchii hodnot a že bez takového fenoménu, jako je láska k Bohu, v životě velké šance nemají." ...
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one