Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
zdraví.jpg
HOJNOST VE ZDRAVÍ
-je nejhorší blokací, která existuje a máme ji
jednoduše proto, že jsme OPAKOVANĚ NEPOSLECHLI, A UDĚLALI TO, CO HRUBĚ A DOKOLA PORUŠUJE
ZÁKONY CELÉHO UNIVERSA.

Ještě chci upozornit, že né každá "nemoc" je blokací díky porušení zákonů Universa, jinak je tomu u nemocných dětí, jinak je tomu u nemocí genetických=karmických rodových blokací, jinak je tomu u "nevyléčitelných nemocí našich blízkých". To jen do začátku chci upozornit, že KARMICKÉ HIERARCHIE BLOKACÍ JE RŮZNORODÁ A VŽDY, je nutno brát konkrétně toho, kterého člověka s jeho "nemocí".

Energie hojnosti - ZDRAVÍ

ZDRAVÍ

HOJNOST VE ZDRAVÍ = pevné zdraví, či být zdravý je vlastně NEMÍT VELKÉ PROHŘEŠKY Z MINULOSTI, to znamená, že máme i SPRÁVNÉ HODNOTY, správné JEDNÁNÍ S LIDMI I SEBOU SAMÝMI, správné zásady a nemáme vnitřní své agrese a boje, které nás brzdí v tomto i minulých životech.

Dosáhnout DOBRÉHO ZDRAVÍ = nemít negativní energie VE SVÉM TĚLE AURY, ani v buněčných strukturách, protože VŠE,CO UDĚLÁTE SE IHNED ZAPISUJE DO PAMĚTI KARMY V buňkách DNA + následně potom, podle závazků a blokád v karmě se nám vytváří určité "výchovné programy = NEMOCI", POMOCÍ NICHŽ se naše DUŠE OČIŠŤUJE, neboť v nemoci se postupem času stáváme pokorní, mírní a měníme správným směrem i sami sebe! Toto je důvod, proč jsme nemocní, a sem patří také to, zda jde o nemoc "rodovou" - karma celého rodu, pak všichni z tohoto rodu budou řešit týž samý problém a ten samý úkol se tu mají naučit. Proto existují různé nemoci, různé délky i o různých příznacích téže nemoci, neboť zátěže z minulých našich bytí máme podobné, nikoli stejné a také naše vlastní reakce byly podobné nikoli stejné, tak i NEMOC je sice stejná třeba, ale s jinými příznaky nebo jen podobnými.

Zdraví 100% = TEDY VÝSADA VÝŠE VZESTOUPENÝCH DUŠÍ.
Nejen tělo fyzické, ale i duše musí být na určitém stupni vývoje, aby si mohla užívat do vysokého věku pevného zdraví!!!
zdroj: http://hojnost.7x.cz/rubriky/hojnost-zdravi


VŠECHNO tedy SOUVISÍ SE VŠÍM, CO si sami MYSLÍME, CO sami UDĚLÁME, jak SMÝŠLÍME O JINÝCH, jak SE K NIM CHOVÁME. Toto všechno má VELIKÝ VLIV NA TO, ZDA JSME NEBO BUDEME nadále ZDRAVÍ = MÁME HOJNOST ZDRAVÍ.

Každá jedna nemoc = VÝCHOVNÝM PROGRAMEM nastaveným UVNITŘ NEVĚDOMÉ MYSLI naší DUŠÍ. Takže nejen to, že EXISTUJE JASNĚ DANÁ PŘÍČINA naší NEMOCI, ale hlavně NEMOC je to, co nás UČÍ VIDĚT JINAK SEBE SAMOTNÉ, ALE I NAŠE OKOLÍ, LIDI V NĚM NEBO I NÁŠ CHYBNÝ POHLED NA URČITÉ NAŠE vlastní JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ, a toto je KARMICKÝ DŮVOD NAŠICH NEMOCÍ!!!

Vždy je u každé nemoci se podívat sobě do nitra, PROČ JI MÁM? Uvědomit si, co mi to chce říci, kde a v jaké oblasti mne to chce omezit nebo KDE MNE TO CHCE ZASTAVIT, PROTOŽE "něco dělám velmi ŠPATNĚ". Už v knihách Luisy Hay jste se někteří mohli setkávat s určitými PŘÍČINAMI NAŠICH NEMOCÍ, jako určitými typy VÝCHOVY NAŠÍ DUŠE (kniha Miluj svůj život). Všechna NASTAVENÍ " programů v nevědomí" můžeme ovšem změnit! Toho ovšem dosáhneme jen tehdy, POKUD SE ZMĚNÍME UVNITŘ DUCHA = to znamená budeme měnit náhled jak na sebe sama, tak také na lidi kolem nás, změníme a odstraníme veškeré projevy agresí v každém směru, tak také ZMĚNÍME SVÉ NASTAVENÍ k celému světu = začneme si uvědomovat, CO JE DŮLEŽITÉ A CO NE, jak se SPRÁVNĚ MÁME ROZHODOVAT PODLE NAŠEHO NOVĚ NASTAVENÉHO ŽEBŘÍČKU HODNOT, a možná se nyní sami zeptáte, kdo vám dá nebo vloží tento nový žebříček hodnot?
Jednoznačná odpověď = VY SAMI, VAŠE DUŠE. Proč tomu tak je?
Protože jen vaše duše zná a ví, na které jste VÝUKOVÉ HRANICI POZNÁNÍ = jen Vy sami si podle toho URČÍTE ONEN VÁŠ ŽEBŘÍČEK HODNOT, jež máte zaznamenán v paměti vašeho ducha!

Jak tedy být zdravý?

-nejprve je nutno se očistit karmicky = od karmických závazků a blokací na zdraví = ODSTRANĚNÍ PŘÍČINY VAŠICH NEMOCÍ V MINULOSTI
-nutno změnit nastavení NEVĚDOMÝCH PROGRAMŮ
-stabilizovat a dovolit nevědomí, aby NOVÉ PROGRAMY, které si sama duše nastavila si náš mozek také dobře zapamatoval a zautomatizoval v neuronových buňkách = aby SE NOVÉ PROGRAMY NAJELY IHNED V DANÉ OBLASTI, která byla vámi řešená-aby byly nastaveny v tak zvaném "autopilotu myšlenkových nastavení", což znamená, aby se seply ihned a nemusíte si je v mozku vyvolávat na vědomé úrovni, tedy vědomým myšlením pro daný problém příčiny.

JAK TEDY BÝT ZDRAVÝ V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ?

1) ZMĚNIT PŘÍSTUPY K SOBĚ

2)ZMĚNIT SVÉ JEDNÁNÍ VŮČI LIDEM V BLÍZKÉM OKOLÍ = rodina, známí, příbuzenstvo,kamarádi

3)ZMĚNIT SVÉ JEDNÁNÍ A SMÝŠLENÍ O VŠECH LIDECH = myslet o ostatních i sobě jen HEZKY, BEZ ZLOBY, VZTEKU, POMLUV, NENÁVISTI,NEPŘEJÍCNOSTI

4)VYSÍLAT JEN TO DOBRÉ KE VŠEM NA ZEMI + NEDAT SE STRHNOUT KE ZLOBĚ = PŘIJÍMAT VĚCI A LIDI JACÍ JSOU + NEHODNOTIT NIC!!!

Všechno souvisí se vším , a tak všechno u sebe můžete změnit, pokud to sami opravdu chcete! Tak také zdravotní problémy, záleží vždy jen na tom, zda
1) jste váš zdravotní problém začali řešit u příčiny
2)zda jste ochotni se měnit
3) jak jste svou změnou zaktivovali svou imunitu v dané oblasti problému
Vše tedy záleží na vašem vlastním přístupu k nemoci.

Vše je jen výchovný program pro vás, takže pokud vy sami nebudete mít duši v souladu se zákonitostmi energií v Universu, nemůžete být ani zdravými, protože jen tam, kde POCHOPÍTE, CO JE NUTNO ZMĚNIT, tam vymizí potřeba výchovného programu pro vás v podobě nemocí!!!
Karmickou očistou si řízeně pročistíte nejen duši, ale také veškeré energie v čakrových centrech, auře i buňkách těla, MŮŽETE SI TÍM ODSTRANIT také PŘÍČINY VAŠICH NEMOCÍ.
/M.Abha Kunz
-NEMOC =důsledkem nahromaděné agrese uvnitř vás!!!

-AGRESE=důsledkem nesprávné hierarchie vlastních hodnot!!!
Jakmile člověk smyslem a cílem svého života učiní cokoli kromě Boha, v jeho duši se začíná hromadit agresivita, která vede k pohromám, neštěstím, nemocem a v konečném důsledku až ke smrti.

-DUCHOVNOST= je to přesně to, co dělá člověka člověkem. Pokud si z ní však učiníme cíl a smysl života, stává se strašlivým neštěstím!!!

CÍLEM A SMYSLEM ŽIVOTA MUSÍ BÝT VŽDY JEN LÁSKA K BOHU=ke zdrojové energii bytí+na toto nesmíme zapomínat!!!
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one