Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
penízeve štosích.jpg
HOJNOST PENĚZ, MAJETKU


HOJNOST. Nemuset se nikde uskromnit, vědět, že mám tolik kolik potřebuji a mohu tedy OPRAVDU ŽÍT TAKOVÝM ZPŮSOBEM, JAK JÁ SÁM CHCI !!!
HOJNOST MÁ SVOU ENERGII

Tak toto je pro mnohé lidi novinkou, ale pro ty, kdo už vědí, že všechno kolem nás a včetně nás je ENERGIE, pro ty je to samozřejmost. je ovšem nutné si uvědomit, že KAŽDÝ Z NÁS je na URČITÉ FREKVENCI ENERGIÍ, kterou sám vysílám a ve které se pohybuji. Podle toho mám také PŘÍTOK MÉ HOJNOSTI DO MÉHO ŽIVOTA!!!
NA ČEM ALE ZÁVISÍ TA MOJE ENERGIE?
Závisí to především na
-MÝCH KARMICKÝCH ZÁVAZCÍCH A BLOKACÍCH - tedy blokačních a výchovných programech v mém NASTAVENÍ NEVĚDOMÍ a jejich aktivaci v neuronech mého mozku
-na MÉM MYŠLENÍ, které je samozřejmě VEDENO KARMICKÝMI ZÁŽITKY A BLOKACEMI = tedy na paměti karmických zážitků uložených v mých vlastních buněčných strukturách DNA a JEJICH AKTIVACI V MÉM NEVĚDOMÍ
-na MÝCH ROZHODNUTÍCH A JEDNÁNÍCH VŮČI SOBĚ I OKOLÍ
ZÁVISÍ TO TEDY NA MNĚ SAMOTNÉM!!! Toto je nutné si uvědomit a přijmout za to zodpovědnost.

HOJNOST = VIBRACE DOSTATKU v oblasti lásky, peněz, vztahů, práce a zdraví
Každá oblast je tedy určitý tok energie, na kterém se pohybujeme, čímž si sami vytváříme svou vlastní realitu, a buď ji máme v hojnosti nebo ve střídavé hojnosti nebo ji nemáme vůbec. Tak je tedy jen na nás, zda si k sobě svým vlastním tokem energii vysíláme hojnost a tedy dostatek v každém směru našeho bytí.
Nejvíce, co mnoho lidí trápí je projevení fyzické hojnosti v podobě hmotného dostatku, samozřejmě kromě zdraví, ale tím se budeme zaobírat v jiné sekci tohoto webu. Teď se budeme věnovat jen hmotnému dostatku.
HOJNOST PENĚZ = ENERGIÍ O VYSOKÉ FREKVENCI, jde také o energetický systém lásky.
Abychom si mohli dovolit hojnost v toku přitékání peněz, musíme se změnit uvnitř sebe, co to obnáší? ZMĚNU POHLEDŮ na sebe sama! Jen ve stručnosti si uvědomte:

JAK SEBE VIDÍTE? (VNÍMÁTE SE V LÁSCE NEBO SI NEUSTÁLE NĚCO ZAZLÍVÁTE A STÁLE SE V NĚČEM PODCEŇUJETE NEBO PESKUJETE?)

JAK SEBE PŘIJÍMÁTE?

JAK SE CHVÁLÍTE?

JAK SE ODMĚŇUJETE?

JAK SI DĚKUJETE?

JAK SE DÍVÁTE NA OSTATNÍ LIDI?

Odpověděli jste si na tyto běžné dotazy? Vnímali jste také, co všechno se pod nimi ukrývá? Určitě jste také pocítili určité změny sami v sobě , jen při pouhém vyslovení těchto dotazů, takže jste na ně uvnitř sebe i reagovali a to svými pocity.
A jsou to právě pocity, co ovlivňuje vaše vlastní vibrační toky energií, které kolem sebe sami vysíláte. Pocity jsou řekou energií, ve které sami plujete!!! A určují zároveň i to, zda je tato řeka pro Vás řekou HOJNOSTI nebo ne!

První věcí
-je zapotřebí UVĚDOMĚNÍ SI, že mi život nepřináší to, co opravdu chci!

Druhou věcí
-je UVĚDOMĚNÍ SI, že MUSÍM "něco" ZMĚNIT SÁM!

Třetí věcí
-je, že MUSÍM změnit, TOK SVÝCH VIBRACÍ ENERGIE, které vysílám do okolí!

JAK TO TEDY UDĚLAT?

1)Očistit se karmicky, od negativních blokád
2)Navibrovat se na SPRÁVNÉ frekvence energie
3)Odstranit své chybné programy v NEVĚDOMÍ
4)VLOŽIT do NEVĚDOMÍ NOVÉ programy, dle vašeho nastavení duše
5)Začít UŽÍVAT TYTO NOVÉ programy v denním životě a TVOŘIT SI NOVOU REALITU /M.Abha Kunz
/úryvek od S.N.Lazareva -Diagnostika karmy/

Když jsem své nové pacienty začal důkladně diagnostikovat, rychle jsem pochopil, v čem spočívá podstata americké psychologie. Jeden náš emigrant mi stav věcí popsal asi takto: Američané jsou lidé absolutně tupí. V životě si před sebe staví maximálně dva až tři cíle. Hlavní jsou samozřejmě peníze. V této zemi všichni přísahají na peníze. Dalším cílem je pěkně si zasouložit, pořádně se napít a nacpat si břicho. Na všechno ostatní Američané s přehledem kašlou. "A nezdá se vám zvláštní, že národ s takovouto hierarchií hodnot prosperuje a rozhodně si nežije špatně?" Pokrčil rameny. "Učinit si jediný cíl z peněz je přece špatné, co říkáte?" ptal jsem se dál. "Samozřejmě," přikývl, "jenže pro mě peníze rozhodně tím nejdůležitějším nejsou." "Chápu," odpověděl jsem. "Jenže když se pro mě stanou absolutní hodnotou peníze, stojí nade vším ostatním. Výš než láska k Bohu, výš než lidský život. To znamená, že až dojde na lámání chleba, budu třeba klidně schopen pro peníze dva tři lidi i zabít. Budu ochoten usmrtit každého, kdo by si dělal na mé peníze zálusk. Protože cíl musí být neotřesitelný...
HOJNOST MÁ SVOU ENERGETICKOU HLADINU+co vysíláme, to také máme
HOJNOST MÁ SVOU ENERGII
Tak toto je pro mnohé idi novinkou, ale pro ty, kdo už vědí, že všechno kolem nás a včetně nás je ENERGIE, pro ty je to samozřejmost. je ovšem nutné si uvědomit, že KAŽDÝ Z NÁS je na URČITÉ FREKVENCI ENERGIÍ, kterou sám vysílám a ve které se pohybuji. Podle toho mám také PŘÍTOK MÉ HOJNOSTI DO MÉHO ŽIVOTA!!!
NA ČEM ALE ZÁVISÍ TA MOJE ENERGIE?
Závisí to především na
-MÝCH KARMICKÝCH ZÁVAZCÍCH A BLOKACÍCH - tedy blokačních a výchovných programech v mém NASTAVENÍ NEVĚDOMÍ a jejich aktivaci v neuronech mého mozku
-na MÉM MYŠLENÍ, které je samozřejmě VEDENO KARMICKÝMI ZÁŽITKY A BLOKACEMI = tedy na paměti karmických zážitků uložených v mých vlastních buněčných strukturách DNA a JEJICH AKTIVACI V MÉM NEVĚDOMÍ
-na MÝCH ROZHODNUTÍCH A JEDNÁNÍCH VŮČI SOBĚ I OKOLÍ
ZÁVISÍ TO TEDY NA MNĚ SAMOTNÉM!!! Toto je nutné si uvědomit a přijmout za to zodpovědnost.

HOJNOST = VIBRACE DOSTATKU v oblasti lásky, peněz, vztahů, práce a zdraví
Každá oblast je tedy určitý tok energie, na kterém se pohybujeme, čímž si sami vytváříme svou vlastní realitu, a buď ji máme v hojnosti nebo ve střídavé hojnosti nebo ji nemáme vůbec.

HOJNOST V TOKU PENĚZ je také odrazem toho, co VY SAMI VYSÍLÁTE K PENĚZŮM!!!

- PENÍZE = ENERGIE LÁSKY

- PENÍZE JSOU JEN ZAPŮJČENÉ NELZE JE VLASTNIT, neboť jsou v neustálém pohybu - přitékají a odtékají a zase přitékají a zase odtékají

-PENÍZE to je pocit RADOSTI

-PENÍZE to je pocit BEZPEČÍ

-PENÍZE to je pocit DŮVĚRY VESMÍRU

Ale u mnohých to je také

PENÍZE - POCITY STRACHU, STRESU, NEJISTOTY, OBAV + TOTO JE NEGATIVNÍ TOK energie peněz!!!

Tak věřím, že už nyní víte na jakém toku energií VAŠICH PENĚZ JSTE VY.

Jste v tom kladném toku energií nebo jste v tom negativním toku pro HOJNOST VAŠICH peněz? Vše toto záleží na vaší minulosti, na vašich minulých jednáních, rozhodování a myšlení, jak vůči sobě, tak vůči jiným ve vašem okolí, a hlavně v myšlení ke vztahu k penězům!!!

Hojnost peněz si totiž musíme nejprve
- DOVOLIT
pak si ji musíte samozřejmě i
-ZASLOUŽIT
potom také musíte vesmíru VĚŘIT, ŽE VÁM JE DONESE!!!
/Marcela Abha Kunz
pěti.tisícovky.jpg

JAK SPRÁVNĚ VYSÍLAT své energie, abych měl HOJNOST PENÍZKŮ? KDE DĚLÁME CHYBU?

Mnoho lidí si plete energetické vysílání sebe sama v mnoha jeho směrech, jak je to možné? Určitě mnoho z vás mi bude nyní odporovat, ale podívejme se na to trochu blíže:

Problém-peníze, jejich tok k vám:
-vysílání jedince: chci peníze, chci peníze, chci peníze
-pocity tohoto jedince: zoufalý pocit nedostatku, strach, že peníze nebudu mít/ už toto je v silném rozporu s tím, co vlastně říká, že CHCI PENÍZE, dobře chce sice peníze, ale ZÁROVEŇ SE O NĚ BOJÍ A ZÁROVEŇ SE JICH BOJÍ, že mu zase zmizí při jeho vydáních a bude zase bez peněz-všimněte si, že tu jsou proti sobě už nyní 3 působící energetické síly
1.chci peníze-budeme ji nazývat plusovou energií-dáváme jí najevo své přání
2. energetické působení pocitů strachu z nedostatku-toto je MÍNUSOVÁ energetická vlna, co mi BRZDÍ TOK PENĚZ KE MNĚ
3. energetické působení strachu, že peníze, až přijdou tak jimi "musím platit" a zase o ně přijdu a ZASE NEBUDU PENÍZE MÍT-takže znovu působení negativních procítění-MÍNUSOVÁ ENERGIE BRZDÍCÍ TOK PENĚZ KE MNĚ
A další tlak nastává v nedůvěře, že přijde ke mně DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ MÝCH PENĚZ, TAKŽE ZNOVU A ZASE -MÍNUSOVÁ energie vůči peněžnímu toku, A TO JEŠTĚ NENÍ VŠE, dalšími postranními pocity jsou NEGATIVNÍ POCITY PŘI PLACENÍ MÝCH PLATEB-zase MÍNUSOVÁ A BRZDÍCÍ ENERGIE MÝCH PENĚZ, takže jsme si rozebrali jen to běžné, co si lidé ani neuvědomují, že na jedné straně

chci peníze verzus bojím se jich, bojím se jejich nedostatku, mám strach, že když přijdou nebude jich dost, a mám strach, že když přijdou, tak platbami o ně zase přijdu také já sám a zase nebudu mít nic... a tak dále, takže když se podíváme na toto jasné schéma, kde je na které straně více energií, které se mi zhmotní nejdříve?...Anooo, jasně na pravé straně= VÍCE energií strachů z peněz+ to jsme si to nerozebírali ani dopodrobna, třeba strach z mnoha peněz, takových BUBÁKŮ MÁ KAŽDÝ DOST, TEDY Z TĚCH CO PENÍZE NEMAJÍ nebo mají jen po omezenou dobu, či jich mají jen omezené množství.

Takže, jak to mohu změnit sám?
-je potřebné mít více plusových energií, které mi budou peněžní tok plnit, tím myslím nejen -způsob, jak k nim přijdu-o tom se nyní vůbec nebavím, ale energie, co k nim sám já vysílám!!!
vezmeme si tento náš ukázkový případ:
-jedinec chce peníze....plusová energie
-cítí nadšení a radost, když se na ně těší+myslí na ně, že přijdou
-cítí se spokojeně, protože plně věří, že penízky k němu dojdou+je jedno kdy
-je v plné radosti a spokojenosti s tím, co nyní už vlastní=to je z pocitů těšení se a radosti ze života z toho, co má a užívá si všeho s důvěrou a OČEKÁVÁ PŘÍTOK PENĚZ NA SVŮJ ÚČET, DO PENĚŽENKY, AŤ UŽ PŘIJDOU ODKUDKOLI!!!! takové množství POZITIVNÍCH ENERGIÍ JISTĚ BRZY PŘIVEDE K VÁM PENÍZKY + proč?

-protože zde není víc strachu ve vztahu k matérii peněz
-protože jedinec se na ně těší a NA TOTO SE SOUSTŘEDÍ nikoli na strach z nich
-protože do vesmíru kolem sebe neustále vysílá radost-JÁ BUDU MÍT PENÍZE, ONY KE MNĚ PŘIJDOU, JÁ SE NA NĚ TĚŠÍM, BUDU JICH MÍT KOLIK CHCI A JE MI FUK ODKUD KE MNĚ DOJDOU, JÁ VÍM, ŽE PŘIJDOU A VĚŘÍM, ŽE JE BRZY BUDU MÍT NA SVÉM ÚČTU, VÍM TO A MÁM Z TOHO RADOST!!! .a tento jedinec vysílá neskutečně velké množství POZITIVITY-ENERGIE, JEŽ MU JEHO PENÍZE PŘIVÁDÍ A ZÁROVEŇ NEVYSÍLÁ ŽÁDNÉ NEGACE VŮČI SVÝM PENĚZŮM- PROTO JEHO PENÍZE SE "MNOŽÍ ZCELA SAMOVOLNĚ, SNADNO A SAMY"+PŘICHÁZÍ tedy z různých zdrojů a odkudkoli a denně, protože tento jedinec si to prostě tak přeje, chce ty své peníze a vůbec o tom nepochybuje, že ony k němu přijdou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nevěříte? Prohlédněte si toto video a přesvědčíte se tím sami+můžete si to také vyzkoušet
-přej si
-dotvrzuj to svými pocity
-věř tomu bez omezení
-přijmi to, co přijde s láskou a díkem/ Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one