Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

O HOJNOSTI -LÁSKY, PRÁCE, PENĚZ, ZDRAVÍ - PROČ JI NEMÁM?

HOJNOST

- co to je vlastně "mít hojnost a dostatek" ?

Jde o energetické nastavení, o naše blokace , způsobené naším vlastním jednáním v minulosti, ať už dávné, či současné v tomto našem životě.
Hojnost jako taková je tedy nejen vibračně závislá

-od striktního dodržování zákonů celého Universa
Pokud stále opakovaně porušujeme některá nastavení, jež máme všechna ukotveny v naší duši, pak tím hlouběji se propadáme ve vibracích, a tím "horší je náš život", tedy to, jak jej prociťujeme, co nás frustruje a do jaké míry, co nás "děsí", a do jaké míry si to bereme= NERVUJEME SE KVŮLI TOMU. Takže vlastně, když to tak rozebereme, je to náš "strach", co nám tvoří život buď snesitelným, spokojeným, či dokonce nesnesitelným a nebo dokonce nás zničujícím. Vše je o našich vibracích, jak to, co se nám děje prociťujeme, jak to vnímáme, jak se na to podíváme-jak to chceme vidět!!!

-od našeho vidění světa i samých sebe v něm
I o tom jsou naše frekvence, kterými plujeme-tedy v nichž se momentálně ocitáme. Jde o to, čím jsem poctivější k sobě i druhým, to znamená, že jednám v souladnosti se svým nitrem, tím vyšší frekvence se mi podaří u sebe dlouhý čas udržet a o toto přesně jde!!!

-od naší SEBE-LÁSKY
Náš vjem sama sebe, jak sebe vnímám, jak si sám sebe vážím, jaké pocity vůči sám sobě chovám nebo jak si věřím, jak cítím, že si vše dobré kolem sebe zasloužím, jak si to dovoluji, o tom jsou totiž veškerá ostatní nastavení naší hojnosti, v jakémkoli směru!!! Hojnost je totiž úzce spojená s tím, jak jsem v harmonii sám se sebou!!! Proto zvýšení sebelásky je první věcí, co mohu pro to udělat, abych se plněji otevřel/a své hojnosti v každém směru!

-od našeho "ega", čím vyšší je tím horší máme nastavení duše, a tím nižší frekvencí kmitají naše energie uvnitř nás, ale také kolem nás-tedy tak "spokojený máme náš vlastní život".
Hojnost a EGO, to dost dobře k sobě nejde, tedy vše musí být ve vzájemné harmonii, takže bude zřejmě dobře, když si ujasníme tady a hned, jaká je posloupnost v nevědomých programech u ega, u duše a u mysli našeho vědomí:
1. je duch
2.je "chtění" duše
3.je nevědomí a jeho programy, jež jdou přímo z duše k němu a stávají se tak AUTOMATICKÝMI - to znamená, že JE NEMŮŽEME svým vědomím OVLIVNIT!!!!
4.EGO-je spojeno jen a pouze s naší VĚDOMOU MYSLÍ -VĚDOMÝM CHTĚNÍM, které pokud přeroste "poslušnost ducha", to znamená když se ego stane "neposlušným a vymyká se NADŘÍZENOSTI DUCHA A DUŠE, pak dojde k blokacím!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5.vědomá mysl
Zde vidíme hierarchii poslušnosti mezi nehmotným duchem a hmotným mozkem!!! DUCH JE NADŘÍZEN HMOTĚ, a toto platí v každém směru, ať už tomu věříte nebo nikoli a patříte jen k pragmatikům, stačí jen si to ověřit sami u sebe. Pokud cokoli chcete jen svým egem, pak se vám to prostě nedaří, protože nejprve to musí "schválit vaše nitro", pokud jde o věc, co je v souladu s nitrem, potom to dosahujete zcela snadno a přirozeně-neblokuje vás tam ani strach, ani stres a časové presy neexistují!!! Pokud chcete něco, co není v souladu s vaší duší, pak nastupuje blokace v různých formách, dle toho, JAK MOC TÍM, CO CHCI, PORUŠÍM ZÁKONITOSTI BYTÍ V CELÉM UNIVERSU. Blokuje se mi nejprve to, co chci, pokud si to vynucuji na vesmírné síle, pak si musím "zapůjčit energii=sílu na to, abych to dostal, a tu budu samozřejmě vracet tam, kde jsem si ji vypůjčil -tedy třeba od svých blízkých nebo od vesmíru, od planety nebo od jiných druhů bytostí zde existujících, tím namyslím žádné smyšlené bytosti mužíčků a strašidel, ale prostě přírodu, stromy, rostliny, sílu kamenů atd. Vše, co zde máme k dispozici na této planetě. Je totiž potřebné si UVĚDOMIT TO, ŽE VŠE JE JENOM ENERGIÍ, A VŠE MUSÍ BÝT V SOULADU, POKUD NENÍ, PAK TO DO TOHO SOULADU MUSÍM DOSTAT, pokud jsem se dostal do nesouladu.
A tím, že něco moc chci-jsem v nesouladu
-jednak sám se sebou
-jednak s vesmírem
-jednak s planetou
-jednak se všemi, které zahrnuje to, co já chci+tím já jedinec OVLIVNÍM CELOU ŠKÁLU ZMĚN BĚHU UDÁLOSTÍ, které se na základu "mého chtění určité věci"STANOU
+TYTO VŠECHNY ZMĚNY JDOU PAK NA MOJE TRIKO V KARMĚ-to znamená, že já nesu odpovědnost ZA VŠECKO, CO UDĚLÁM, CO SI MYSLÍM, CO O KOM ŘEKNU, CO KE KOMU VYSÍLÁM...atd.

Tak toto je ve stručnosti vše, co je spojeno s hojností nebo s tím, že ji v tom, kterém oboru, oblasti nemám!!! To, že něco NEMOHU MÍT, znamená jen TO, ŽE NA TO JEŠTĚ NEJSEM PŘIPRAVEN, a tak bych hrubě-při získání toho, co chci, PORUŠIL ZÁKONY CELÉHO UNIVERSA, a proti tomu nás sám zdroj chrání, takže vynucovat si něco, co nemám mít- znamená se sám zablokovat na hojnosti v některém směru -peníze, práce, zdraví, hojnost radosti, hojnosti prožívání..atd./ Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one