Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
oblicej4.gif
PRVNÍ KROK KE ZMĚNĚ je Vaše ROZHODNUTÍ, že změnu chcete!!!
Většina mých klientů přijde s tím, že NEJSOU SPOKOJENI SE SVÝM ŽIVOTEM, to je první, co se dozvídám od nich samotných, ano to je prvotní, čeho si lidé všimnou u svého života, že chtějí žít jinak, a ŽE JE TO NEPUSTÍ, ŽÍT JINAK, že je jakoby něco stále drží na jednom místě, či ve stejných problémech a řeší stále jedno a to samé, tak s tímto přijdou za mnou, a je jedno, zda jde o problémy v komunikaci-tedy vztazích, či s vlastní nespokojeností s prací, či dokonce s problémy zdravotními.

První věcí však je
-UVĚDOMIT SI, ŽE ZMĚNU CHCI U SEBE UDĚLAT!!!

Bez tohoto uvědomění si, vlastní nespokojenosti a zároveň uvědomování si, že "něco musí se změnit", prostě nejde udělat nic!!! Proto jednou z prvních věcí a nejdůležitějším bodem je
-ROZHODNUTÍ, ŽE ZMĚNU CHCI

Dalším krokem je potom
-konzultace o možnosti očištění svých energií v duši i celém auryckém systému, což se pak děje KARMICKÝM ČIŠTĚNÍM PAMĚTI DUŠE, ČAKER, AURY I BUNĚČNÉ PAMĚTI DNA
V tomto bodě je NUTNÁ SPOLUPRÁCE A AKTIVNÍ PRÁCE DOMA s texty, pracovními videi a dle pokynů, co zašlu klientovi, před nebo po sezeních, ale stále zdůrazňuji, že první je klientovo rozhodnutí "něco změnit" a pro sebe něco udělat tak, aby se mohl posunout do vyšších frekvencí energií svou duší, a protože, aby si tyto vyšší frekvence ve své duši udržel, MUSÍ PODSTOUPIT KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ PAMĚTI DUŠE I VŠECH ENERGIÍ, A TO VČETNĚ ENERGIÍ V BUŇKÁCH TĚLA FYZICKÉHO!!! Jedno bez druhého nejde, nemá totiž smysl čistit jen jednu stranu-tedy jen duši nebo jen čakrová centra nebo jen detox buněk těla, protože PAK VŽDY ZŮSTÁVÁ PŘÍČINA PROBLÉMU-BLOKACE STÁLE NEVYČIŠTĚNÁ!!! A samozřejmě pak nastane takzvaný "jojo efekt, známý z mnoha jiných situací, jako například z hubnutí. Tady je to stejný základ, pokud nenajdeme příčinu toho, co nám způsobuje problém, v našem příkladu tloustnutí, potom po dietách nastává znovu situace ta, že kila, co jsme shodili při dietě dolů, jsou velmi rychle zpět, protože PŘÍČINA NÁM ZŮSTALA, jelikož jsme dietami řešili JEN DŮSLEDEK PROBLÉMU, A NIKOLI PŘÍČINU PROBLÉMU + U BLOKACÍ NA ŽIVOTĚ , JE TO STEJNÉ, proto je NUTNO NALÉZT PŘÍČINU BLOKACÍ V MINULÝCH KLIENTOVÝCH ŽIVOTECH, KTERÉ JSOU UKOTVENY V PAMĚTI JEHO DUŠE, takže dalším krokem je KARMICKÉ ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ PAMĚTI DUŠE, ČAKER, AURY

CO PŘEDCHÁZÍ KLIENTOVU ROZHODNUTÍ?
- jde o jeho SPOKOJENOST
- POCIT RADOSTI z prožitého dne i života
Než se rozhodnete, je to také trochu delší proces, ve kterém si začínáte nejprve uvědomovat, že něco není v úplném pořádku,
že život vám nejde tak, jak byste si přáli, a tím o uvědomování si víc a víc, že CHODÍTE V KRUHU A POTÝKÁTE SE STÁLE SE STEJNÝMI PROBLÉMY, jak ale z toho ven? Pak nastávají různě dlouhé fáze toho, že sami hledáte si sobě pomoc a věci řešíte - svépomocí, něco vám i pomůže, ale za čas jste zase tam, kde jste byli. Proč? Protože jste v nízkých frekvencích a sami si -nemůžete ani pomoci, protože vám to není dovoleno, jednoduše proto, že Vy sami ani mnohdy nevidíte to, co děláte chybně a kde reakce a vaše energetické vysílání je špatně a tím porušujete dokola zákonitosti toků energií!!! A právě z tohoto důvodu Vám nemůže být dovoleno pomoci si sami, jelikož vaše frekvence jsou velmi nízké, a tak negativních energií kolem vás je mnoho a jsou po většině velice zhuštěny, to vzniká násobením negací stejného typu, to znamená opakováním stále stejných chyb dokola, a vesmír je mírný, nechá vás dokola dělat chybu, a poučit se citlivějšími a stále více citlivějšími blokacemi, až dojdete k bodu, kdy můžete být zcela zastaveni ve svých jednáních, a to až zhoubnými nemocemi-což jsou také výchovné programy pro duši, stejně jako programy nedostatku hojnosti v jakémkoli směru života.
Pak nastává čas UVĚDOMOVÁNÍ SI, ŽE NĚCO JE POTŘEBNÉ ZMĚNIT, A TOTO JE JIŽ KRŮČEK K ROZHODNUTÍ a tedy k prvnímu kroku, jak sám sobě pomoci z kruhu potíží a problémů, v nichž žijete.

MOMENT ROZHODNUTÍ, JE třeba teď...

Je potřebné si také uvědomit, že VŠE, ČÍM SI PROCHÁZÍTE, JSOU VAŠE OSOBNÍ DŮSLEDKY TOHO, JAK JSTE CHYBOVALI V MINULOSTI, je to o přijetí vlastní ODPOVĚDNOSTI ZA VAŠE VEŠKERÉ ČINY, TEDY I ZA TO, NA CO MYSLÍTE, JAK A CO KE KOMU VYSÍLÁTE (POMLUVY, NENÁVIST, ZLOST, STRES, STRACHY, jak a co s JAKOU SILOU KE KOMU a možná i sami k sobě tím vysíláte a tak si své negace kumulujete). Všecko tedy je jen o Vás, nikoli o tom, že zvolený léčitel odře za vás práci, tím že vám bude dokola navibrovávat energie čaker, duše, auryckých těla a stále dokola vám je bude slaďovat tak, abyste Vy byli ve vyšších frekvencích, ALE ONO JE TO O TOM, POCHOPIT SVÉ CHYBY, UVĚDOMIT SI, CO DĚLÁTE CHYBNĚ- k tomu jste navedeni-pokyny, texty a videi při mých léčbách, ale pokud s nimi nechcete, či nebudete pracovat na sobě, pak se dostaví samozřejmě po jisté době už mnou vzpomínaný "jojo efekt", protože příčina se nemohla odstranit, díky tomu, že jste na sobě nepracovali+jak to poznám já nebo Vy sami?
-jednoduše si neudržíte své nastavené mnou vysoké frekvence kmitočtu v čakrových centrech, ani ve svém fyzickém těle, a vaše tělo se brzy znovu ZANESE NEGACEMI ENERGETICKÝCH VIBRACÍ NÍZKÝCH toků, kam budete energeticky znovu klesat, takže pokud je chuť mít lepší život + rozhodnutí, proto něco udělat + opravdu doma na sobě pracovat, dle pokynů, pak jděte do toho!
/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one