Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
i286260064317689517._szw1280h1280_.jpg
Jak léčba funguje?

Léčby jsou přizpůsobeny konkrétnímu člověku a jeho potřebám, protože já se nejen napojím na klienta, ale jsem i zároveň napojena ke zdrojovým informacím, a tak vidím,kde je chyba - tedy vznikl blok na daný problém,
a podle "doporučení Universa" spouštím léčebné energie o různých frekvencích,umocněných karmickým působením koncentrované energie v symbolech,jež začnou působit právě tam,kde je za potřebí - v té čakře a tom orgánu, kde je potřeba.

Karmická čištění blokací nebo závazků v karmě jdou vždy jen po jednotlivých vrstvách, jen vyjímečně se stane, že se problém jednoho typu pročistí do větších hloubek vašich bytí, je to z důvodu "zraní duše", tedy poučení se z tohoto problému, co řeší!!!

Léčebná sezení jsou možná, jednak osobně,jednak i na dálku, a to i u KLIENTELY místních,
neboť při dálkové léčbě dochází k působení ve větší síle a delší dobu, než při osobním sezení,
kde se klient navibruje jen on sám, zatím co u dálkové léčby se navibrovává více klientů,
a tedy působí léčebná energie do té doby,až jsou navibrováni všichni na stejnou frekvenci,
protože každý člověk má jinou frekvenci energií na nichž kmitají jeho buňky.

LÉČBA OSOBNÍ
- je léčebné sezení vždy 1x do týdne osobně, a zbytek léčení probíhá také na dálku,
takže 1x týdně osobně+2 až 3x týdně na dálku. O každé léčbě je samozřejmě klient informován
emailem, vždy po sezení.
Součástí je terapie a koučink formou emailů nebo u osobní léčby i osobně, uvítám vždy zpětnou vazbu od klienta.

Pokud je klient z jiné oblasti,kraje,či státu, řešíme LÉČEBNÁ SEZENÍ NA DÁLKU,vždy dohodnutým termínem sezení, návodem,jak se na sezení připravit,co udělat před ním a jak postupovat dál při léčbě s prací s texty určenými pro tuto léčbu, které jsem také vypracovala+jsou vždy doplněny detailně afirmacemi právě pro vaši danou odblokaci v tom,kterém směru potřebujete.Takže každý klient absolvuje také 2-3x týdně sezení na dálku, pokud je možné aby dojel aspoň na jedno sezení,je to ideální kombinace, jinak místní mohou vždy 1x do týdne přijít na osobní sezení a zbytek absolvují na dálku,vždy je klient informován o tom,co bylo při léčbě uděláno právě pro něj-dostává detailní průběh sezení po každém z nich, po celou dobu léčby-tedy i při pouze dálkové léčbě.
Léčba je složená z několika druhů technik -léčby energiemi o různé frekvenci-od Shamballa, přes andělskou léčbu, Reconnection, Karuna-ki karmické léčebné technice až ke Kchuei energetickému systému, součástí je i terapie-emailingem /či zpětná vazba a reakce na léčbu-stavy,jak se cítíte,co se děje s ním a jeho životem, stejně tak je součástí i koučink a změna pohledu na sebe sama v každodenním životě./

LÉČBA NA DÁLKU
-je většinou první 3 dny intenzivního léčení-navibrace+očista od entit denně vždy ve 20.00, potom vždy pondělí -středa+sobota, mimo to můžete se mnou komunikovat telefonem,či skypem,je-li to vaší potřebou, vždy jste naváděni,jak co udělat, jak pracovat doma s textovou částí léčby,která je podstatnou částí postupné vědomé změny sebe sama,dle toho je vám potom odnímáno karmické zatížení nebo naopak ,pokud na sobě moc nechcete pracovat, taky není a své potíže si prožijete, jako svou zkušenost. Záleží vždy na vás, jak to budete vnímat a jak poctivě dělat-je to jako u běžných lékařů,jíst léky poctivě. Já stejně říkám,že texty jsou "antibiotika pro ducha" uvnitř duše,dle užívání tablet=TEXTŮ,bude i energie,kterou jste léčena účinná a pro vás udržitelná, což znamená,že se na té vibraci udržíte a už nebudete klesat do nižších vrstev a do negativních rozhodnutí a jednání,čímž se vám odblokovává velké množství bolestí a blokád z karmy.
Já jsem při léčení vždy vedená intuitivně a poslouchám nejvyšší energii Universa,včetně předání klientovi afirmací právě pro něj a jeho potřeby pro restart energií,obnovu v buněčných strukturách a změnu uvnitř duše-pro obnovu zdraví

Je tedy jen na klientovi,jak se rozhodne, KOLIK MU BUDE UVOLNĚNO BLOKACÍ A KOLIK SI PROŽIJE, JAKO SVOU ŽIVOTNÍ ZKUŠENOST své duše./M.Abha Kunz
Další vysvětlení k očistným a léčebným procesům-karmického čištění
Dolphins_Pentagram_by_LyricallySpeakin.jpg
Vše totiž souvisí se vším:

VIBRACE ENERGIÍ BUNĚK A DUŠE, ČAKER

-vibrace duše URČUJÍ VAŠE NASTAVENÍ na tok energií ve vás i kolem vás, jsou tedy odpovědné za to, zda se vám daří být spokojenými nebo ne, ale i za to, zda jste zdraví, máte práci a jste-li s ní spokojení, ale také i za to, zda máte, či nemáte dostatek a hojnost peněz, zdraví, lásky a radosti!!!
JAK VAŠE DUŠE VIBRUJE=jaké nastavení má vlivem karmických bloků a výukových programů duše, TAKOVÝ MÁTE V SOBĚ, ALE I KOLEM SEBE TOK ENERGIÍ, A PODLE TOHO SE VÁM I DAŘÍ NEBO NAOPAK NEDAŘÍ!!!!!

VŠE JE JENOM ENERGIE I NAŠE TĚLO HMOTNÉ, ALE I NAŠE DUŠE

-podle toho, jak a kde se nacházíme ve SVÉM VÝVOJOVÉM STUPNI, podle toho jsou také NAŠE POUČENÍ, ZKOUŠKY A VÝUKOVÉ PROGRAMY DUŠE, a také podle toho máme uvnitř sebe NASTAVENÍ NEVĚDOMÉ MYSLI = nastavení našeho AUTOPILOTA, KTERÝ NÁS ŘÍDÍ, tedy nejen řídí naše dýchání, rozmnožování, ale i také naše myšlení a jeho způsob vnímání věcí kolem nás, ale také v nás samotných!!!

TO, JAK VIDÍTE SVOU REALITU I TO, JAK SI JI TVOŘÍTE SVÝM MYŠLENÍM A POCITY!!!
Všechno toto si určujete VY SAMI VIBRACÍ VAŠÍ DUŠE, ať už si to uvědomujete nebo nikoli, funguje to na základě zákona "AKCE A REAKCE na vaši akci", tím je také dáno i vaše vidění situací kolem vás, ale i vidění sama sebe. Vše je o energetické vibraci, kterou URČUJE VAŠE DUŠE SVÝM NASTAVENÍM+svými blokacemi a závazky, tedy tím, co se ještě MUSÍTE NAUČIT, POCHOPIT A NA VLASTNÍ KŮŽI POZNAT, aby se dorovnaly ty vaše energie z minulosti, které si s sebou stále nosíte v záznamech paměti duše, tyto záznamy se potom zapisují do paměti buněk DNA a na základě toho máte potom buď tělo zdravé nebo nemocné!!!

Vše je jen o vibracích a kmitání vašeho těla, které kmitá stejně, jako vaše duše+TENTO KMITOČET, ODPOVÍDÁ NASTAVENÍ A BLOKŮM VAŠÍ DUŠE, pokud jej chcete změnit, je nutno se
-karmicky pročistit (A proč?)
protože DÍKY TOMUTO PROČIŠTĚNÍ, VAŠE DUŠE ZRAJE, MOUDŘÍ A POCHOPÍ mnoho závazků, jež si tu s sebou donesla do tohoto života, díky tomu, ŽE ŘÍZENÝM VZESTUPEM=KARMICKOU OČISTOU PAMĚTÍ DUŠE, pochopíte mnoho věcí, změní se také váš pohled na sebe sama, na vaše okolí a na reakce v situacích+TÍM SE ZMĚNÍ I VAŠE VIBRACE DUŠE A TAKÉ VIBRACE VAŠICH BUNĚK TĚLA-ZVÝŠÍ SE+také se dokážete na těchto vyšších frekvencích už udržet!!!!!

PROČ JE DŮLEŽITÉ SI UDRŽET STÁLE VYSOKÉ FREKVENCE VIBRACÍ=kmitočet duše i buněk těla fyzického?

A proč to je důležité?
-protože bez toho, nejde změnit váš život, ani vaše nastavení duše, ani vaše buňky si NEDOKÁŽÍ PAK UDRŽET ZDRAVÍ, protože rychlejší kmitání je nutí rychlejšímu metabolismu, rozvodu živin a rychlejšímu vylučování, a toto "pomalejší a zanešené negacemi a škodlivinami, buňky těla" prostě NESTÍHAJÍ UDĚLAT+PŘESTÁVAJÍ SPRÁVNĚ FUNGOVAT A SPRÁVNĚ SE REGENEROVAT a co horšího, MNOŽÍ SE SE STÁLE ROSTOUCÍMI CHYBAMI=DEGENERUJÍ A RYCHLEJI STÁRNOU, PODLÉHAJÍ SNADNĚJI NEMOCEM,A UMÍRAJÍ!!!

JAKÝ PROCES KARMICKÉ OČISTY SI VYBRAT?
-jak celkové pročištění pak dělat?
Zde se dozvíte některé odpovědi pro klienty, jak si zvolit očistné procesy, a proč právě takto, jak si sám mohu regulovat to, co si zažiji, a to, co si nechám odstranit, pomocí karmického čištění.
-proč si sám zvolit způsob z doporučeného čištění?
Protože jen vaše duše sama ví, co si chce odžít tady na zemi, a co ne. Je to podle zákonitostí o SVOBODNÉ VOLBĚ, jak žít svůj život.
Odpovědi na dotaz klientky v závislosti -doporučení v její diagnostice karmických blokací:

..."Zdravím Vás paní S.,
samozřejmě vám to trochu vysvětlím, takže máte zde doporučení-jež mi šlo při automatické kresbě vaší diagnostiky.

1x 3 týdenní intenzivní očista paměti duše+2x 3 týdenní karmická kombinační očista -toto je stav nyní před všemi čištěními!!!
A to znamená, že jde o dobu, kterou budete -Vy+Vaše duše potřebovat na to, aby jste si pročistila nejhrubší=nejhorší příčiny, co vás brzdí ve spokojeném životě tady a teď.Obnovila si plné napojení k planetě i ke zdroji v metrixu kosmu a tím si obnovila i vyšší frekvenci-tím si udržíte i ochrannou vrstvu a očistu čaker a energií aury.

-OČISTA JE ÚČINNÁ JEN TEHDY, když probíhá NAJEDNOU VE VŠECH ÚROVNÍCH= duše, nevědomí+vědomí a fyzické tělo,
toto vše MUSÍ SI PAK UDRŽOVAT VYŠŠÍ FREKVENCI KMITÁNÍ A TOKŮ vlastních energií aury!!!

Bez tohoto čištění společného není šance, že si vaše aura i tělesné buňky UDRŽÍ VYSOKOU FREKVENCI-KMITÁNÍ vašich energií, KTERÉ JSOU PŘI PŮSOBENÍ ENERGETICKÉ LÉČBY DUŠE NASTAVENY!!!

A o toto jde, aby jste se po očistách dostala do stavu, ŽE SI SAMA DOKÁŽETE UDRŽOVAT DÁL po očistách vysokou frekvenci toku energií, která bude k vám proudit z kosmu i ze země-vlastně vámi tak bude procházet+TAKÉ KTEROU VY SAMA BY JSTE MĚLA TAKÉ VYSÍLAT KOLEM SEBE,
a o toto jde-tím si čistíte svou duši, tělo i mysl a udržovat si OCHRANNOU VRSTVU AURY- ta potřebuje nejméně kolem 1200 kmitů za sekundu, proti negativním energiím, které jsou všude kolem nás stále+násobené těmi "našimi karmickými energiemi+těmi, co sama vysíláte svou duší=JEJÍM NYNĚJŠÍM NASTAVENÍM S BLOKACEMI+NEGACÍ".

-Já bych vám to ČIŠTĚNÍ A LÉČBU doporučovala ABSOLVOVAT POSTUPNĚ nikoli najednou, už proto, že očisty jsou mnohdy velmi spjaté i s "podružnými příčinami a problémy", které je nutné také si dořešit=ŽE TO BUDE I NA VÁS TAKÉ PŮSOBIT+MOHOU SE ODKRÝVAT I MNOHDY ZATLAČENÉ MNOHEM VĚTŠÍ BLOKÁDY Z MINULOSTI-jak u koho to je.
A to znamená, že pozvolnější čištění je lépe zvladatelné PRO BĚŽNÉ LIDI, než rychlé a čištění najednou, protože VAŠE DUŠE se nemusí DOKÁZAT TAK RYCHLE OČISTIT +PŘEVIBROVÁVAT DO VYŠŠÍCH FREKVENCÍ KMITÁNÍ OD STÁVAJÍCÍCH + ZABĚHLÝCH PROGRAMŮ UKOTVENÝCH UŽ V NEVĚDOMÍ= autopilot, jež vás řídí v průběhu dne i vašeho způsobu života, díky němu máte a žijete tak, jak žijete.
Takové VEDENÍ AUTOPILOTEM A PROGRAMY, jež už jsou samozřejmě vlivem zatím působící SOULADNĚ K PŘÍČINÁM, a tak proměny VE VÁŠ ŽIVOT, jež tím automaticky nastávají PROBLÉMOVÉ SITUACE A BLOKACE NA HOJNOSTI, TY mohou být složitě proveditelné-vše totiž souvisí se vším, tak i minulé vaše příčiny s nastavenou duší, její pamětí a nastavením vašeho autopilota v nevědomé mysli , jež vás blokují!

Touto blokací ovšem působí také na jiné lidi ve vašem okolí, takže když se Vy pročistíte na jedné z příčin, jsou nuceni se pomalu očišťovat také všichni ti, co s tím nějakým způsobem souvisí=i oni se musí poučovat a pracují na sobě, už jen vlivem vašich očist, tím ZRAJE A VZESTUPUJE VAŠE DUŠE(I JEJICH SAMOZŘEJMĚ), ale tím se také mění vaše okolí=jeho reakce, vztahy a s tím související energie, někdy je to jen jednáním druhých k vám, jindy to může být i celkovými postoji k vám, či v situacích, do nichž se dostanete-změny se tedy stávají denními, a o to jde.
Proto bych vám doporučila jít pozvolnějším - méně bolestivým tempem pro vás i vaše okolí, stačí si očistu udělat co 2 až 3 měsíce nebo jak to budete zvládat a cítit se po ní vy sama.

Jsou lidi, co to bez potíží dají po sobě s přestávkou 14 dní mezi očistami, ale jsou i takoví, co mají "složitější bloky, vlivy kleteb, temných energií, ovlivnění a egregorů" a musí očisty si dávat pozvolna, co 2 měsíce-tak je to ideální a nejméně bolestivé-proč bolestivé?

Protože VY SE MĚNÍTE, a to svou duší, svým nevědomými programy, jež si sama duše "změnou energií+kmitů" pře-nastavuje, nedělám to tedy já!!! Děje se to vlivem VAŠICH ZVYŠUJÍCÍCH SE VIBRACÍ toků energií v čakrových centrech, tím se vám i mění
-vidění situací a světa kolem vás
-mění se vám i hodnotový žebříček
-mění se vaše sebevědomí a tím i náhled a jednání se sebou samou-víc lásky k sobě+o to jde
-začnete si víc dopřávat věci pro radost i sama sobě-pře nastavíte si svou sebe-hodnotu!!! A tím se změní také vaše reakce v některých i běžných situacích-prostě budete reagovat jinak!!! A okolí to nemusí zpočátku vnímat dobře, protože Vy sama se budete měnit-vyšší frekvence vám umožní mnohem více změn, třeba i nakonec se vám otevře plné spojení se zdrojem a otevření si 3.oka, netuším, jak moc na sobě bdete Vy svým vědomím, ale i Vaše duše v Nevědomí pracovat-toto je individuální u každého. Jde o to, kolik si VAŠE DUŠE ROZHODNE SAMA ODSTRANIT BLOKŮ A KOLIK SI JICH PONECHÁ- toto si řídí Váš duch, nikoli já!!!

Tak bych vám doporučila:
-udělat si 3 týdenní očistu duše/ cena je 5000 Kč- to se dělá na dálku, jsou 3x sezení týdně - pondělí, středa, pátek vždy hodinu

pak bych vám doporučila, řídit se dle toho, jak se po ní budete cítit- zda až za měsíc nebo už za 21 dní-jak to má být, si uděláte další už 3 týdenní Karmické hloubkové čištění-kombinační(očista vlivů temných sil, kletbových příčin -cena je 6500,- nebo pak si zvolíte pomalejší čištění Spirit za 4800,- to je ovšem nutno vícekrát opakovat, aby účinek byl stejný, jako u té dražší-jsou zde rozdílné toky energií, jimiž vás budu čistit-platí zde- levnější proces má SLABŠÍ FREKVENCI očišťujících energií-proto trvat očista bude déle, zhruba platí, že za 1 dražší očistu-účinnější, je nutno udělat dvě levnější, tedy slabší,
aby výsledek byl stejný=abychom se dostali k pročištění mnoha vrstev karmických blokací

+potom bych vám doporučila dát si i 2-3 měsíce klid a až potom dokončit si druhou stejnou 3 týdenní karmickou očistu kombinační/ 6500 , ale je to samozřejmě na rozhodnutí Vás, jak se budete cítit, co dál zvládnete. Nebo si dávat co 1,5 měsíce jednu očistu a léčbu 3 týdenní "spirit léčbu"/ za 4800 Kč
a i přes to, že patří k levnějším procesům, je potřeba si uvědomit, ŽE TATO OČISTA JE NEUSTÁLE V AKČNÍ CENĚ -49%, takže tento proces vládne i silnými očistnými energiemi Karuna-ki, které pročistí i hluboké vrstvy vaší paměti duše a závazky minulosti=BLOKACE.

PLATBY PROCESŮ:

Proces se vždy platí předem za 1 druh očisty nikoli najednou celé, ale jde i toto, záleží to na vašem rozhodnutí-dohoda se mnou jde vždy. Záleží od klienta, jak se rozhodne./Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one