Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

JAK FUNGUJE "KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ" ?

Znovu odpovídám všem těm, co se neustále ptají-JAK KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ FUNGUJE?

takže O ČIŠTĚNÍ KARMY-JAK TO JE VLASTNĚ S TÍM, ŽE SI "NECHÁTE VYČISTIT KARMICKÉ BLOKACE A ZÁVAZKY", jde o to, že VŽDY SI SVÉ BLOKACE A ZÁVAZKY DUŠE ZPRACUJE JEN A JEN SAMA, ale jde o to, zda to jde vědomou cestou práce na sobě-při vědomém zpracovávání-při karmickém čištění, kdy jste vedeni a zároveň vždy navibrováváni na potřebnou vibrační úroveň tak, aby duše "směla si zpracovávat a uměla zároveň u toho pochopit co má zpracovávat", jelikož PŘI KAŽDÉ JINÉ VYŠŠÍ FREKVENCI MÁ =SMÍ MÍT jinak jasné vidění té dané situace=smí vidět "božím pohledem na své chyby", proto si je také může uvědomovat-jsteč tedy při karmickém čištění VEDENI+ZÁROVEŇ POSTUPNĚ NAVIBROVÁVÁNI na potřebné vibrační úrovně, dle osobního postupu(zpracovávání vašich blokací) duše, takže si "smíte zpracovat určité vlastní chyby bez nutnosti osobního prožívání dané situace v úderném procesu-zpracujete si to buď v duševní rovině nebo přímo uvnitř své duše+nemusíte si to projít v osobních zkušenostech, jako když NECHCETE SI VĚDOMĚ NA SOBĚ PRACOVAT, PAK SE VÁM SPOUŠTÍ "ÚDERNÝ BOLAVÝ PROCES OČIST DUŠE+TO VAŠIMI VLASTNÍMI PROŽITKY ve vašem životě+tak KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ JE VLASTNĚ ŘÍZENÝ VZESTUP DUŠE, pod vedením a navibrováváním a čištěním -tedy zharmonizováváním vám vašich minulostních "disharmonických energií, jež jste sami vysílali-TAKŽE SI DUŠE ZPRACOVÁVÁ TO, CO SAMA UZNÁ ZA VHODNÉ-ŘÍDÍ SI TO VAŠE DUŠE SAMA+nikoli například já, když vás budu čistit-proto já mám velkou odpovědnost i za vás, žeč vás a vaši duši vedu správně, že použiji taky k tomu odpovídající typ vibrací tak, aby se vám po při očistě nejen nespálila nervová vlákna vlivem silné frekvence+ani se vám nezničily buňky, které ve vaší běžné frekvenci nemají vyšší vibrační úroveň a mohly by se vám prostě -jednoduše řečeno rozložit+odumřít, takže moje odpovědnost je nejen za SPRÁVNÝ VZESTUP DUŠE, ale také i ZA VÁŠ ŽIVOT-tedy za to, že vás správně provedu vašimi chybnými energiemi minulosti vašich bytí, že nejen váš duch pochopí, co bylo chybami, ale také už se jim bude nadále vyhýbat, aby se mohl ukotvit pak v pro vás nové vibrační úrovni, ve které po očistě pak zůstáváte-tuto vibraci si musíte nejen osvojit, ale také se musí vaše duše v ní "ukotvit", aby se v ní běžně pak mohla nadále pohybovat-jakou vibrací vibruje vaše duše, takovou taky SMÍTE POUŽÍVAT V KAŽDÉM SMĚRU VAŠEHO ŽIVOTA, a v každé vibraci se totiž duše učí jiné své karmické závazky a zpracovává si tak disharmonie ve své minulosti, vlivem zpracování si svým závazků, blokací a odpracováním si-pochopením, mantrami a specifickými texty+pracovními videi si sama za dobu procesu osahá a zpracuje to, co ji blokovalo třeba po mnoho jejich inkarnací v určitém směru jejího života-takže já vedu duši, ukazuji, co je chybné na nevědomé , ale i vědomé úrovni,také v každé z jejich energetických hladin+také ve vědomé mysli, vlivem toho , že se duše změní svým nastavením vlastních "změněných hodnot"-změní se tím i nevědomé programy uvnitř těla fyzického, což je naprogramování podvědomé mysli+změní se také vědomá mysl jedince, vlivem toho se mu pak "smí-dle výše vzestupové hladiny, kterou duše dosáhla" smí změnit , tedy pře-nastavit programy ve stavebních buňkách DNA jejího fyzického těla-toto smím udělat já s povolením od zdrojové energie-proto je i toto moje odpovědnost vůči zdroji, že tuto svou práci udělám zcela správně+duše nově vzestoupená se pak dál může sama vyvíjet, dle toho, co a jak si sama dál zvolí-dle sounáležitosti se zákony o svobodné volbě duše-takže léčitel u karmického čištění má plnou odpovědnost za vás, za vaši duši, její správný vzestup byť i o 1 frekvenci, tak má zodpovědnost i za vaše fyzické tělo, že po této očistě bude uvedeno do odpovídajících vibrací-tedy stejných, jak náleží právě očištěné duše+k tomu např. já potřebuji být na nejvyšším stupni vývojového žebříčku duší zde zrozených a fungujících-jelikož nutně potřebuji při celkové karmické očistě neustále být ve spojení se zdrojovou energií tvoření, musím jí dobře porozumět, co se čistí, co je nutné proto udělat(od klienta+také, co mám u toho udělat já se spouštěním vibrací ke klientovi), takže když tu u toho cokoli já udělám chybně, pak to vše padá na mou karmickou zátěž, a mohla bych ihned také zkolabovat už vlivem chybného jediného kroku=svého rozhodnutí, či chybného porozumění, co mi zdroj o klientovi "ukazuje, či říká"-takže KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ JE ŘÍZENÝ VZESTUP DUŠE+bez nutnosti si prožít bolavé vzpomínky, zážitky, či chybné své kroky+bolesti, co duše jiným způsobovala ve svých minulých životech, zatímco "ÚDERNÝ PROCES OSOBNÍCH PROŽÍVÁNÍ " je spuštění když duše-člověk nechce na sobě vůbec pracovat nebo jen minimálně+toto mu pak způsobuje ony nepříjemné zážitky v jeho životních situacích, aby se duše poučila- TAKŽE DUŠE SE ČISTÍ NEUSTÁLE PŘES DEN, KDYŽ JSTE VZHŮRU I KDYŽ V NOCI SPÍTE!!!-takže je mnohem lépe se karmicky čistit vědomě, než pak osobně si prožívat to, co jste dělali jiným/Mak-vysvětlení od zdroje-vhled na dotaz+odpovědi, jež mi přišly k tomuto tématu
JAK JE TO PO KARMICKÉ OČISTĚ?


PO HLOUBKOVÉ KARMICKÉ TERAPII JE TŘEBA UDĚLAT TAKÉ NOVÉ POZITIVNÍ ZMĚNY V ŽIVOTĚ, NAKONEC PROTO SE LÉČBA DĚLÁ, ABY DOŠLO KE ZMĚNĚ V ŽIVOTĚ.

Po zbavení se problému je třeba počítat s tím, že se v životě může hodně věcí změnit. Najednou nebudete „muset“ ani chtít být obětí, nebudete muset své okolí nutit k soucitu, nebudete potřebovat manipulovat svou rodinou.
Manipulace je jedním z průvodních znaků toho, když se člověk cítí jako oběť. Věci tedy mohou začít fungovat jinak, ale musíte jim to nejprve dovolit. Rozhodnout se pro pozitivní změnu „musíte zariskovat úspěch“.
Jedním z důvodů, proč mají lidé strach z pozitivní změny ve svém životě je často obava ze závisti. Někdy to dokonce je natolik silné, že to ovlivní i volbu životního partnera!

BUDOU MĚ MÍT LIDÉ JEŠTĚ RÁDI?
Poté, co se člověk zbaví chronického a dlouholetého problému, může mít strach z neznáma. Strach z toho, že jej nového a svobodnějšího lidé nebudou mít rádi. Že už ho nebudou respektovat a brát. Strach, že ho nebudou šetřit a brát na něj ohledy jako doposud.
Jak mi řekla jedna příbuzná, která se vždy ráda označovala za „těžkou alergičku“: „Dokud mi je blbě, tak mi nikdo nekecá do života.“ Čili se schovávala za svou alergii, která nebyla zdaleka tak silná, aby měla klid a nikdo na ni nekladl žádné požadavky a nároky. A tak to využívala jako skvělou manipulaci svým okolím.
Další strach může být z toho, že žít spokojeně znamená i určitou zodpovědnost. Když budu v pořádku, bude na mě mé okolí klást vyšší nároky! Zvládnu to? Nebudu vzbuzovat závist? Nebudou se na mě lidé zlobit, že už se nechovám tak podřízeně a ovladatelně?
Měla jsem kdysi dávno případ paní, která měla závislost na manželovi. Pracovala jsem s ní, a přesto, že byl na ni zlý, ona nebyla schopná od něj odejít, i přes to, že ji dokonce fyzicky napadal. Léčení se jí povedlo natolik, že od té doby nebyla závislá, začala se chovat samostatně, dělala nejrůznější rozhodnutí a mnoho věcí v životě změnila. Jejímu manželovi, pochopitelně se to vůbec nelíbilo, a chtěl, abych mu jeho ženu dala do původního stavu. Dokonce mě obvinil, že jsem jí vymyla mozek.. Tato paní ale byla statečná, protože pozitivní změny dělala, přestože to znamenalo neustálé střety s manželem, od kterého potom také odešla v jedné z jejich životních změn.

STRACH Z NEZNÁMA
Další případ paní, která si řešila problém „Neláska k sobě„. Terapie proběhla naprosto uspokojivě, ale po skončení jsem měla pocit, že je tam ještě něco. Testováním metodou Spiritual Response Therapy (SRT) jsem velmi rychle zjistila o co šlo, že v klientce vznikl strach z toho, co její proměně řekne partner, který zřejmě měl do té doby doma hlavní slovo.
V metodě SRT, kterou velmi často používám na testování informací, které se jinak dají zjistit jen obtížně, nebo vůbec, mohu zjistit, zda člověk přijme pozitivní změnu na několika úrovních. Pokud se ukáže, že tomu tak není, mohu provést léčení skrze Vyšší Já, které obvykle zabere moment. Mohu také zjistit příčinu, jako třeba v již zmíněném případě.
Pokud po čištění zjistím, že klient přijal změnu na všech úrovních, je mnohem větší šance, že již nemá strach z pozitivní změny a skutečně svůj život také změní. Toto testování jsem většinou nedělala, ale poslední zkušenosti mě vedly k tomu, že je to potřebné u některých klientů.

STRACH Z POZITIVNÍ ZMĚNY

Často se stává, že mi klienti za čas po léčebném procesu volají,
že se jim jejich potíže asi vracejí, proč tomu tak je, když udělali všechno pro to.

Je to zpravidla tím, že dokud jsou pod vlivem očistného procesu, mají větší sílu
chtít se změnit a mít ten svůj život mnohem lepší, ale když potom po očistných procesech
zůstanou "v tom sami", a bez pomoci, zase znovu se běhnou zpravidla do známých, už "zaběhnutých kolejí doma",
a toto je onen problém, proč se některým lidem i po absolvování procesu za čas znovu objevují stejné potíže, jako před
procesem očisty a léčby energetickými systémy karmického čištění.

Je to zejména v tom, že i po absolvování tohoto léčebného procesu, je zapotřebí dál pokračovat v nových programech,
v novém směru, jež vám - klientům léčba a očista aury i čaker ukázala.
Vím sama ze své zkušenosti, že je velice složité udělat mnohdy změnu v určitém směru našeho života,
nebo´t tato změna s sebou nese množství dalších ,
zprvu neviditelných menších, či větších změn, jež jsou důsledkem té prvotní klientovy změny. A i tady vidíte, že
všechno, souvisí se vším, takže i to, že se klient změní, je prvotní změna, na niž potom reaguje,
mnohdy velice "hlasitě", jeho okolí doma, ale i v práci a v každém směru jeho života, což zákonitě
tvoří nové-neznámé tlaky "strachy a obavy" klienta, s nimiž sám před změnou nepočítal,
a s nimiž se bude muset jednou pro vždy vypořádat!!!

Pokud to, ale sám nezvládá a těmto tlakům okolí, jež mnohdy jen pomalu a postupně přijímá změny v jednání, konání a myšlení
pro-léčeného klienta, potom snadno podléhá "stereotypu známého", pro klienta původně "nechtěného způsobu života", protože mu dochází, že požadovaná změna je těžší udělat, než si sám myslel, a tak se raději navrací do svých "zaběhnutých starých kolejí a programů v myšlení".
Je potřeba říci, že v tuto chvíli, kdy sám nezvládá "bojovat proti ostatním v okolí", pro něj v neznámých stresujících vodách, by mnohdy jen postačilo
ozvat se a znovu navázat jen s terapií EFT a sám by s úspěchem dokončil svou prvotně zvolenou změnu a jeho hloubkový proces očisty by byl korunován velikým úspěchem. Vidíte, že je opravdu i klientova část práce na tom, aby po očistných procesech "dokončil svou změnu tím, že ji uvede do chodu v denním životě".

Co je toho důvodem?

-slabé SEBEVĚDOMÍ
-slabá DŮVĚRA V SEBE A SVÉ SCHOPNOSTI
-slabá VÍRA V TOK ENERGIE KOSMEM - V UNIVERSUM, že jej vede správně

Jak tomu předejít?

-1) karmická hloubková očista /i vícekráte, je-li to potřeba
-2) podpůrná EFT terapie
-3) pravidelná očista čaker
-4)PRÁCE NA SEBEVĚDOMÍ !!!!!!!!!!!!!!!!
-5)KOUČINK pro dobré a lepší sebevědomí a důvěru v běh života, tak nebuďte obětí svého života, ale jeho TVOŘITELEM !!!!!!!!!!!
/M.Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one