Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
cross-2713356__340.jpg
SMRT A PŘECHOD DUŠE DO JINÉ DIMENZE

SMRT- je to stav, kdy duše trvale opustí své fyzické tělo, je to podobné, jako u tvrdého spánku, jen s tím rozdílem, že spojovací "energetický paprsek" se trvale odpojí

BARDO- je přechodový prostor, takový "most", do kterého se náhle odpojená duše dostává, zde pobývá do doby, než odchází do jiné vyšší dimenze v "nadzemí"

-když nastane čas pro odchod do jiných dimenzí nebo nastane zničení fyzického těla duše, pak duše vystoupí nad tělo a je odpojována od něj jednou pro vždy, jde o stav, kdy duše buď hned je odpojena-jelikož je ihned přerušen energetický paprsek, jež spojuje=ukotvuje ducši do čaker a následně v oblasti mezi solarem plexem a mezi srdeční čakrou je prostor pro ukotvení duše ve hmotné rovině, paprsek je asi tak 1-5 cm silný proud "ódické" energie, jež ukotvuje duši v čakrových centrech, do nichž se duše následně začne, či má se správně rozpínat, aby správně fungovala a mohla si řídit vše ve svém fyzickém těle i ve fyzické rovině svého zrození.

PŘECHODOVÁ DIMENZE - je nespočet druhů dimanzí a vzestupných hladin pro ducha, ale pro duše z naší planety-silně hmotného světa, přichází možnost jen od zatím 7-18 dimenze, kde jsou duše poučeny o chybách minulého života, jsou zde proléčena jejich duchovní těla, pobydou zde nějaký čas+následně pak odchází buď se ihned znovu narodit+splnit to, k čemu jim nezbyl čas v minulém jejich životě nebo plnit to, co zůstalo "rozdělané" v jejich minulém životě, či musí se jít narodit proto, že zde nechali mnoho lidí, jež nemají s kým nyní plnit svoje závazky-když třeba náhle zemřou-nehody, neplánové odchody vlivem nešťastných "náhod", jež měly v plnánech duší dopadnou zcela jinak, žel došlo nechtěně ke zničení těla jednomu z nich, ať už vlivem pozdního příjezdu lékařů nebo úplnému zničení těla jednoho z plnících si karmu "neštěstí" ve fyzické rovině.
Pokud se duch nejde hned narodit, je proléčován energetickými systémy, jako jsou i zde na této planetě (pracují s nimi léčitelé, karmicky čistící duchovní terapeuti), postupně jimi je duše léčena a navibrovávána na vyšší frekvence bytí, pak po určitém čase-ten je pro každou duši jiný-jelikož každá si tam řeší své a jiné emoční bolesti, proto následný přechod do vyšších dimenzionálních světů je následně provázen -jejich průvodcem , či jim blízkou dávněji zesnulou duší-jež jim průvodce dělá pak i na jejich dalším vzdělávacím systému pro možnosti dalších zrození a plnění svých karmických závazků, které je nutné vždycky dorovnávat.
-proto duše se snaží splnit si svoje úkoly i po odchodu ze svého těla, jelikož ví, že k tomu se zde zrodila, aby plnila vše, co si před svým zrozením předsevzala-pakliže to nestihla, je nutno v tom také dál pokračovat i v nadzemí nebo následně v další její inkarnaci do hmotného těla -toto je následně určeno karmickou vyšší radou vyšších bytostí, jež dohlíželi i prve na plnění jejích úkolů v minulém jejím životě na zemi.

NENÍ-LI DUŠE KARMICKY PROČIŠTĚNÁ už zde na zemi, pak prochází stejnými a o něco silnějšími karmickými očistami toho, co ji zde zasáhlo a emočně vytvořilo další blokaci, či závazek, jež je možno už v nadzemí pročistit, jde například o určité emoční bolesti(smutek z odchodu ze života, překvapení z vlastní smrti, šok emoční bolesti stesku po blízkých, čistí si zde "lpění na emoční fyzické blízkosti jiné osoby, či například i svoje zlosti, bolest ze samoty aj...ale řeší si zde také osobní pocity"zklamání ze sebe", šok z bolesti fyzické, či šok z osamocení v daném "světě"..a mnoho jiných bolístek, s nimiž je nutné se smířit a odstranit je z duše i paměti duše a ducha.
DUŠE=jemno-hmotný obal okolo ducha, pomocí ní je možné už ukotvit ducha ve hmotné rovině bytí, tedy v těle fyzickém./Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one