Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
cross-2713356__340.jpg
jak to je, když v rodu, či rodině se stane nějaká tragédie nebo častá úmrtí?

rodové niance způsobují rodinnou tragédii nebo osobní postoje k životu jako takovému, je to v mnoha případech takto, když umře dítě-nedospělec-jde o viny rodičů a jejich chybné postoje stejně tak jde o chybné postoje úvahy, či myšlení a konání s velkými chybami u prarodičů dítěte, jež umírá, jeho zátěž karmických závazků rodových je totiž tak plná a veliká, že se stává mnohdy mnohem větší, než když se narodilo-proto ji neunese jeho duše, a spouští přímo program zničení těla fyzického, jelikož je duše dítěte na mnohem nižším vývojovém stupni ducha, než taková zátěž potřebuje=tak silná zátěž potřebuje již ducha osvíceného, aby se ihned už v dětském věku vědomě čistitl, tuto zátěž pomáhal rodově odpracovávat, či plnit úkoly ducha pro takto silné zatížení, proto když umře v rodině malé dítě, záhy se do takové rodiny rodí mnohem vyspělejší duše, aby pomáhala s očistou celého rodu+všichni ostatní z rodiny jsou jí následně vedeni-příkladem-například už v malém věku jim dokáže říci , jak se správně jedná v té dané situaci, aby se více jejich karma nezatížila, ale naopak na ní i ostatní členové rodu mohli pracovat, jinak pokud se stane NEHODA U DOSPĚLÉHO JEDINCE-je to dáno jeho přístupem k životu=jak jej vidí, jak se z něj ne-raduje, jak jím pohrdá nebo jak s ním dokonce hazarduje, ale také je to i vlivem znovu zmíněné karmické jeho vlastní zátěže a při opakovaných hrubě porušeních zákonitostí bytí a vzestupu duše-pokud dospělý stále dokola žehrá na osud nebo proklíná samotnou zdrojovou energii stvoření(Boha), potom je takto samotnou zdrojovou energií zbaven bytí a jde do dimenzí, kde je duch znovu a dobře poučen, o životě na zemi, a svých učeních a úkolech, je mu následně dáván další jeho průvodce jeho životní etapou ve hmotné rovině a je jím veden tak, aby začal plnit svoje úkoly duše už správně, zpravidla se rodí do stejné rodiny-rodu, kde si pak plní svoje úkoly z minulého života i z tohoto, co mu byly vybrány, aby je zvládl, takže vše se děje v duchu vývoje každé duše-umíráme buď, že nám samo fyzické tělo vypoví službu-stářím orgánů nebo umíráme tehdy, pokud je navýšena naše osobní , či rodová zátěž tak, že ji duše již nezvládne čistit, jelikož je mnohem větší, než před jejím zrozením se do hmoty nebo umíráme pro poučení našeho okolí=TO JE PROTO, ABYCHOM OSTATNÍ NAUČILI, nelpět na životě, či na osobě jednotlivce-což ve stručnosti znamená, že pokud například jedné ženě-zemře 1.,2.+3. manžel a k tomu ztrácí i syna nebo jiné příbuzné, pak je jí ukázáno, že ona se musí naučit NELPĚNÍ NA NIKOM Z NICH, ALE ANI NA JEJICH LÁSCE-také ona sama si musí uvědomovat i to, že i lásky má dávat v tom středním proudu, jelikož pokud někoho příliš milujeme a tím vysíláme neustále k němu nejvyšší frekvenci z duše i ze srdce, pak jeho buněčnou strukturu neustále navibrováváme tak, že jeho buněčné tělo a orgány se začnou postupně rozpadat, jelikož nestíhají tak rychle kmitat v souladu se sebou samými, tělem milovaného a také nejsou v souladu ani s planetou, ba naopak jsou v souladu s vyššími frekvencemi bytí a tak se tělo začne rychle ničit a člověk umírá-proti lásce s vysokofrekvenčním kmitočtem není obrana-takže ona žena vlastně milovala muže tak, že jí zemřeli-proto mnohdy také dojde k neplánovaným rozchodům u páru, jelikož je jedinou možností muže, jak takovou ženu naučit NA NĚM NELPĚT A NENAVAZOVAT SE NA NĚJ emočně přespříliš-"lpět" na osobě, duši, či vztahu, či dokonce lásce od něj...pak je tato výuka pro duši ženy nezbytná, stejně je to pak samozřejmě i ze stran mužů, kteří mají vícero manželek, jež pochovali./Mak
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one