Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
chakras-3493956__340.jpg
VZESTUPOVÉ FREKVENCE DUŠE

-zdrojová energie je všudypřítomná, je vždy a ve všem, co zde na planetě je
-zdrojová tvořící energie (Bůh) se manifestuje v každé vibrační úrovni na této planetě
-zdroj se projevuje a manifestuje jen na tolik, kolik je zapotřebí pro ten daný stupeň vibračních sil v té dané úrovni bytí (existence), jinak to bude u člověka, jinak to bude u kamenů, jinak to bude u zvířat a tak dále
-zdrojová energie vždy v každém projeví tolik, kolik této síly MŮŽE UNÉST ten daný stupeň vibrační úrovně!!!

To znamená, že zdroj může vkládat do určité úrovně jen tolik síly, kterou může daná vibrace "vydržet", tedy tolik síly, kolik může tvor v této vibraci osobně prožít, to je vědomím zažít a nést bez úhony.Protože "zažít nějakou vibraci, tedy sílu vědomě", znamená jí být, současně ji také kolem sebe i do sebe vyzařovat! A toto je onen důvod, proč dané fyzické tělo v dané vibrační úrovni musí mít potřebnou odolnost svých NERVOVÝCH VLÁKEN, aby se mu NESPÁLILA A TÍM NEZNIČILA SEBE SAMA!
-A TOTO JE ONEN DŮVOD, PROČ JSOU FYZICKÁ TĚLA RŮZNÁ PRO DANÝ TYP VIBRAČNÍ ÚROVNĚ, JEJICH "hmota má rozdílnou úroveň odolnosti" a má různé vědomí.

Co tedy určuje vibrační úroveň různých forem života?
1. jde o vzestupovou hladinu duše
2. vlivem vzestupové hladiny duše je také chemické složení hmoty, tedy fyzického těla na dané vibrační úrovni

Co se stane, když fyzické tělo-tedy seskupení hmoty v dané vibrační úrovni, je vystaveno vyššímu záření nebo vibrační síle?
-jakmile je vyšší síla-záření vedena do nižšího hmotného těla, které nemá odolnost vůči této síle záření, pak toto vysokofrekvenční záření MŮŽE SPÁLIT NERVOVÁ VLÁKNA NIŽŠÍHO TVORA VE HMOTĚ, je-li fyzické tělo vystaveno vysokofrekvenčnímu záření, jemuž není dostatečně odolné, pak TO ŠKODÍ CELÉ NERVOVÉ SOUSTAVĚ!!!Může to vést k NERVOVÉMU ZHROUCENÍ, K DUŠEVNÍ CHOROBĚ, ČI ROZPADU BUNĚK TĚLA, to v případě, že frekvence PŘEKRAČUJE ROZDÍL jedné OKTÁVY!!! Proto, má-li být duše třeba karmicky očištěna, je nutné POSTUPNĚ čištěného navykat na vysokofrekvenční sílu vibrací, proto léčitel musí začít od nejnižších frekvencí, jinak by klientovi mohl i uškodit-proto si volte znalé léčitele práce s léčivými vibračními toky!!! Ale to byla jen poznámka k tématu.Vrátím se tématu existence ve hmotě v různých vibračních úrovních, ty existují 4 a dělíme je podle jejich stupně vědomí, jež duše prožívá:
1.HMOTA=zdánlivě neživá příroda a věci
2.ROSTLINA
3.ŽIVOČICH
4.ČLOVĚK
Každý vibrační tok má svou vibrační úroveň, projevenou sílu, určité vědomí+způsoby vlastního projevu sil.Avšak jen člověk má vícero vibračních úrovní své existence a tedy vzestupových hladin úrovní duše.

STUPNĚ ÚROVNĚ VĚDOMÍ U ČLOVĚKA se také dělí do rozdílů mezi čtyřmi stupni oktáv a každý stupeň znamená zvýšení o 1 oktávu vibrační úrovně, projevené síly i vědomí:

1.ČLOVĚK -označuje se běžný prostý člověk, vyznačuje se "intelektem"
2.GÉNIUS -vyznačuje se především "intuicí"+"tvořivostí"
3.PROROK - vyznačuje se "univerzální láskyplnou energií" a také "moudrostí"
4. ČLOVĚK BOŽSKÝ- vyznačuje se "spojením se zdrojem stvoření", "moudrostí ", "intuicí", "tvořivostí", "jasnozřivostí", "všemohoucností"

VIBRAČNÍ ÚROVEŇ JE TEDY DÁNA
-úrovní vědomí
-úrovní sil shodných s vibrační úrovní a jejich použitím
KAŽDÝ TVOR VYZAŘUJE TAKOVÉ VIBRACE, Z JAKÝCH JE SESTAVEN= tedy takové , které uvnitř sebe nese!!! NEJDE MÍT JINÉ VIBRACE, Z NICHŽ NEJSTE SESTAVENI+TEDY NEMŮŽETE se projevit jinou silou, kterou sami nejste!!!

JAK SE VIBRAČNÍ ÚROVNĚ DUŠE PROJEVUJÍ:

-HMOTA
má nejnižší stupeň vědomí o jedné oktávě
projevuje se jen "smršťováním", či "tvrdnutím"

-ROSTLINA
má druhý stupínek vědomí+používá 2 oktávy vibrační úrovně bytí
má 2 stupínky projevu-hmotu a vegetativní sílu, co ji oživí
úroveň vědomí je rostlinná, síla této úrovně: vyhledává potravu, přijímá potravu a asimiluje(tráví potravu)

-ŽIVOČICH
má už 3 síly svého projevu a používá 3 oktávy vibrační úrovně
má hmotné tělo, hledá si potravu, tráví ji, má vědomí na živočišné úrovni, má city, emoce, pocity, základní pudy
a své žádosti (první nevědomý nervový systém v těle-řízený autonomním systémem),živočich má vědomí na třetím stupínku vědomé úrovně bytí(je těsně před člověkem+rodí se zde duše, jež se učí základním instinktům přežití v živočišném těle, má mnoho pod-úrovní vibračních vlnění=ryby, mravenci, savci, plazi atd.)

-ČLOVĚK
1.průměrný člověk
-stojí jen o oktávu výše, než jsou zvířata=používá vibrační úrovně ze 4 oktáv
-je vědomý na mentální úrovni bytí
-má intelekt
-má schopnosti vědomě myšlení
Jeho vibrační úroveň je v rozsahu 4 oktáv, jeho hmotné tělo má vegetativní systém-hledá potravu, přijímá ji a tráví, má i živočišnou úroveň-má mysl, city, pudy, žádosti, sympatie i antipatie

2.GÉNIUS
-má všechny projevy běžného člověka a k tomu používá o 1 oktávu vyšší frekvenci bytí-vibrační úroveň, pozvedne své vědomí z DŮSLEDKŮ do jejich PŘÍČIN= vezme svou ODPOVĚDNOST ZA TO, CO SE MU DĚJE v jeho životě, hojně užívá KAUZÁLNÍ ROVINU své existence, užívá hojně INTUICI, INTELEKT+ZAČÍNÁ používat i DUCHOVNÍ SÍLU, TVOŘIVOU SÍLU V UMĚNÍ, PROJEVU=malíř, tanečník, umělec, sochař všichni, co používají tvůrčí sílu k sebe vyjádření.Používá běžně 5 oktáv vibrační úrovně!

3.PROROK
-používá k životu vše , co "genius" a ještě něco navíc=používá o 1 oktávu vyšší frekvenci, je však více vědomým na vyšších úrovni bytí, komunikuje s vyššími bytostmi, pohybuje se na úrovních "zdrojové moudrosti" (božské moudrosti) a je také neustále v úrovni všeobjímající božské lásky, s níž nejen umí pracovat, ale ji také dávat, otevírat jiné k jejímu přijímání a také léčí pomocí všeobjímajících frekvencí lásky, komunikuje s vyššími bytostmi+dokáže "tlumočit jejich sdílení ostatním lidem" Je na úrovni bytí šesté oktávy vibrační úrovně duše.

4.ČLOVĚK BOŽSKÝ
-disponuje o jednu oktávu vibrace výše, než "prorok", je přímo spojen se zdrojovou energií stvoření, je jasnozřivý, jasnoslyšící, jasnocítící, vnímá telepatické komunikace vyšších bytostí, zdrojové energie boží, stal se PLNĚ VĚDOMÝM ČLOVĚKEM A PLNĚ NESE NA SVÝCH BEDRECH VEŠKEROU SVOU ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ZDE VE HMOTNÉM SVĚTĚ UDĚLÁ, jeho odpovědnost je největší, ze všech tvorů a vibrační úroveň je také nejvyšší-disponuje největší škálou frekvencí bytí a existencí zde ve hmotné rovině, SMÍ DISPONOVAT NEJEN LÉČIVÝMI VEŠKERÝMI TOKY UNIVERSÁLNÍCH TOKŮ ENERGIÍ, ale disponuje také MOŽNOSTÍ ZMĚNY A ZÁSAHY DO ENERGETICKÝCH HLADIN ENERGETICKÝCH VŠECH TVORŮ ZDE VE HMOTNÉ ÚROVNI BYTÍ, smí procházet bez úhony v kterékoliv vibrační úrovně bytí, SMÍ OPRAVOVAT A ZASAHOVAT DO STAVEBNÍCH BUNĚK DNA, buněk ostatních živých tvorů, SMÍ MĚNIT I HMOTU, DLE CHEMICKÝCH SLOŽENÍ , SMÍ změnit hodnotové nastavení duše jiného tvora, pod souladem se zákonitostmi VESMÍRU A ZDROJE, běžně komunikuje přímo se stvořitelem -ZDROJOVOU ENERGIÍ, SMÍ JI POUŽÍVAT A JÍ LÉČIT, POMOCÍ NÍ MĚNIT STAV VĚCÍ, SITUACÍ V MINULOSTI, PŘÍTOMNOSTI, BUDOUCNOSTI.
SMÍ provádět očistné léčby duší, smí měnit karmické zatížení jednotlivých bytostí, pod souladem se všemi zákonitostmi celého Universa. JE PLNĚ ODPOVĚDNÝM ZA VŠE, CO UDĚLÁ+JE TAKÉ IHNED ZA TO ODMĚNĚN, či sražen na vlastních energiích přímo zdrojovou tvořící energií.
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one