Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
země.jpg
PROČ SE rodíme zde na tuto planetu,
je pro mnohé z nás opravdu dotazem zcela vážným, Je to hned z několika důvodů:
-jsme velmi karmicky zatíženou duší, a tak se musíme očistit zde v nejhustším prostředí hmoty,
kde se svými prožitky zbavíme mnoha velmi těžkých zátěží, které jsme si sami vytvářeli v minulých našich zrozeních,
jsme zde tedy pro osobní poznání, prožitky toho, co jsme jiným a jinde ve své minulosti sami způsobovali,
prožitím stejného si duše uvědomuje své chyby+tím přehodnocuje sví jednání v budoucnu
-učíme se zde žít podle zákonitostí celého universa, to je 1.podle hmotných zákonitostí+2.podle zákonů duchovních a energetických
-učíme se zde poznání, že jsme jednotou a jsme podřízeni zdrojové energii stvořitele
-máme si zde uvědomit, že vše podléhá vedením stvořitele+jeho vůli+vše je tedy mozaikou, do níž následně musí zákonitě zapadat
také náš osobní život, jelikož vše je vzájemně propojováno
-je potřebné se také naučit, že vedoucí hybnou silou našeho života je vždy jen duch, nikoli fyzické tělo , jež je jen takovým "oblekem" duše,
která si zde odžívá svoje chyby z minulosti a neustále se zde učí, ať už si to uvědomujeme nebo nikoliv
-musíme si zde uvědomovat tedy, že my žijeme věčně, vlivem boží jiskře uvnitř každého z nás-tedy vlivem ducha uvnitř naší duše, ve které je jen duch hmotně ukotven
-duch zde tedy vyrovnává svou karmu=odžívá si svoje chybné jednání ze své minulosti svých zrození,
duch se učí zde žít podle základního zákona celého universa=zákona příčiny a následku, vlivem toho se duch učí na svém osobním zážitku, co je v souladu s tokem lásky a co ne

CO SE děje, když SE DUCH NECHCE UČIT
.pokud se duše nechce učit sama aktivně nevyhledává své "učitele", pak nastupuje výukový proces jiný, a to
-výuka osobní zkušeností=prožitkem,jde totiž o náhradní výukovou lekci duše, když nechce "slyšet, vidět+připustit si to"
-výuka prožitky tedy každou duši bolí-jde jen a jen o naši svobodnou volbu, že si to odžijeme, jelikož v první fázi výuky zde
jsme nechtěli hledat své učitele nebo jsme je zde neposlouchali, proto máme nyní "bolestivou výuku intenzivního procesu výuky duše".
Nejprve tedy máme vždycky možnost se poučit tím, že vidíme takové situace, slyšíme je a až pak, když jsme se nepoučili se nám dějí také fyzicky=první volba je tedy vždycky jen a jen na nás,
teprve následně, když nechceme vidět to, co je nutné pro naše poznání, pak nastupuje volba stvořitele-tedy situace našeho prožitku.A tak až 75-80% prožitků si zde sami
takto vytváříme v průběhu svého života, je to tím, že si svou zátěž většinou sami svým jednáním =volbou reakce v dané situaci, zkomplikujeme!!!!
Pak je nutno se stále dokola inkarnovat, až do doby, kdy vyrovnáme i ten poslední náš chybný krok-tedy dluh z minulosti, je to z důvodu produchovnění našich těl a vlivem nutnosti zvýšení vibrační úrovně
naší duše tak, aby bylo pro nás možné se již narodit v jiné jemno-hmotnější dimenzi a posunul se tak náš vývoj duše směrem ke stvořiteli a zdroji našeho bytí.

Jak lépe plnit zde svoje úkoly?
-jde o to uvědomovat si intenzivně, že všecko co uděláme zde na planetě, se nám vrací stejným dílem
-uvědomovat si každou svoji reakci na každou situaci
-uvědomovat si, že jsme to jen a jen my sami, kdo si může za svůj život a jeho prožitky v něm
-vědomě pak se karmicky čistit, pokud to sami nezvládneme je zde zrozeno mnoho takových
nám pomocných duší, které nám s láskou pomohou a provedou nás tím naším závazkem nebo mnoha situacemi tak, že si
nejen uvědomíme své chyby, ale je i zpracujeme a tím náš duch bude pracovat na vyrovnání svých závazků intenzivně,
pak tím, že na sobě pracujeme+zvolíme si dobrovolnou karmickou očistu duše, plníme intenzivněji, než prožitkem+
mnohem snadnější cestou, jelikož jsme si sami rozhodli najít svého "učitele"-tady narozenou duši, jež takovou práci pro ostatní duše dělá, a to vždycky jen se svolením zdroje!
Proto ten, kdo se karmicky pravidelně čistí, je mnohem méně zkoušen osobními prožitky, než ten, kdo se nechce karmicky čistit a tím nechce ani hledat učitele pro svůj vzestup duše+
pak tedy musí prožívat bolestné osobní zkušenosti sám na sobě+pak se diví, proč zrovna on má takový život, ale vždycky je jen na nás v první volbě, pro jakou cestu plnění karmických úkolů si sami zvolíme!!!/Marcela Abha
Jak správně žít na Zemi?
-naším úkolem je tedy dorovnávat svoje energetické nesprávné reakce,
jež jsme si sami vytvořili ve svých minulých životech
-nejdůležitější je tedy žít tak, aby ovšem nevznikaly další-nové naše závazky,
a aby se nám naše karmická zátěž stále s každým naším životem, nebo karmickým čištěním stále více SNIŽOVALA
a my si tak netvořili novou karmickou zátěž!

Dalšém nezbytným naším důvodem zrození se zde je to,
že každý zde máme svoje specifické úkoly duše, to znamená, že někdo se učí pomáhat druhým, jiný se učí poznávat svoje hranice
a další je zde, aby pomáhal zdokonalovat svět v určitém směru zjednodušení života zde pro všechny-třeba vynálezci, či takový umělec, má přinášet radost všem,
nebo pokud nemůže být rodičem-je naučit se pečovat o druhou bytost. Nikdy na to nejsme sami, jsou nám ku pomoci naši průvodci, dle zákona solidarit-jednají tak
lidé s vyššími dušemi zde zrození pro pomoc jiným zde na zemi, ale existují i naši průvodci, kteří jsou neustále s námi+pomáhající nám prožít naše životy tak, abychom se
vyvíjeli v souladu se zákony Universa-o pomoc svého průvodce však musíme o tuto pomoc požídat, dle zákona svobodné vůle!
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one