Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
duše.jpg.jpg
ROZDÍLY MEZI "DOBRÁKEM" A "ZLÝM ČLOVĚKEM"

-proč je "dobrák vždy v problémech, když se mu nedaří, tak v každém směru?
-proč když stejnou chybu udělá "hajzl"="zlý člověk", je "trestán mnohem méně nebo vůbec" ?

VŠE JE V ENERGETICKÉ HODNOTĚ JEJICH DUŠÍ

- "dobrák" -má mnohem vyšší frekvenci existence sebe sama+pokud dobrák udělá chybný krok je za to snížen do těch "mnohem nižších frekvencí existence", DOBRÁK=VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST ZA TO, JAK REAGUJE+ZA SVÉ CHYBY PLATÍ SNÍŽENÍM SVÝCH VLASTNÍCH VIBRACÍ+v nich pak je nucen si znovu procházet s ještě větší intenzitou problémy, které již měl vyřešeny už při svém vzestupu do vyšších vibrací, ve kterých původně byl-nyní klesl+právě proto musí si ZNOVU SPLNIT TO, ČÍM UŽ PROŠEL-jelikož udělal chyby(to je porušil znovu a opět zákonitosti bytí a existence zde ve hmotné rovině), pokud by tyto zákonitosti Universa-neporušil-byl by stále ve vyšší frekvenční rovině bytí, kde by "obtížné situace=když se sere, tak se sere" nemusel znovu prožívat-aby znovu mohl vystoupat do vyšších frekvencí, aby znovu byl "DOBRÁKEM"-TAKŽE DOBRÁK -MÁ VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST ZA TO, CO UDĚLÁ+ZA SVÉ CHYBY PAK PLATÍ MNOHEM VÍCE, NEŽ podle vás "ten hajzl", který je v nízkých vibračních energiích a jeho úkolem je naučit se a projít zkušenostmi, které "dobrák už má za sebou", je to o RŮZNÉM vzestupu JEJICH DUŠÍ="dobrák je ve VYŠŠÍCH VIBRAČNÍCH TOCÍCH+MÁ VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ JEDNÁNÍ I SVŮJ ŽIVOT, "hajzl"=V NÍZKÉ FREKVENČNÍ HLADINĚ BYTÍ+MÁ MENŠÍ ZODPOVĚDNOST ZA TO, JAK REAGUJE, jelikož si mnoho věcí ještě NEDOKÁŽE UVĚDOMOVAT svým VĚDOMÍM, každý POCHOPÍ JEN TO, CO DOKÁŽE ZPRACOVÁVAT SVÝM VĚDOMÍM-to je čím dokáže být, co dokáže prožít-zde je vše přesně vysvětleno, jsou totiž 4 druhy vzestupných vibrací duše-pro člověka:
-běžný člověk
jeho duše je nejnižším stupínkem pro vtělení do těla člověka
-člověk génius
využívá svou možnost nejen intelektu, ale také intuice+funkcí nejnižších používání 3.oka
-člověk prorok
využívá -běžný intelekt, střední hladiny intuitivního vnímání a cítění+některých funkcí 3.oka
-člověk božský
využívá-intelekt, myšlení, emoční vidění, vnímání, cítění, vhledy a telepatii a všechny funkce jež mu poskytuje 3. oko+funkci vhledu do "metrixu", komunikaci ve všech směrech-jasnozřivost, jasnoslyšení, jasnocítění, bytí a tvoření

Rozdíl mezi nimi je jen a jen ve výši vibrační úrovně jejich duší, jejich duchovního vzestupu!!!
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one