Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

FÁZE VZESTUPU DUŠE-víte, kde jste vy?

12407639-karmicke-cisteni-pameti-duse-caker-bunek-dna-na-dalku-1.jpg
CO SE NYNÍ DĚJE S PLANETOU?

PLANETA ROZHODNĚ NEUMÍRÁ, a to i když jak se zdá ji ničíme kam se podíváme, JEN SE MĚNÍ, DLE POTŘEB RŮSTU DUŠÍ NA NÍ-MĚNÍ SE JEJÍ VIBRAČNÍ ÚROVNĚ bytí, a tím se mění i její nastavení geo-pole i její pohyb a sklon, vše je dle vývoje a potřeb zkušeností bytostí na žijících, jde nová éra bytí, tím jak se vše mění je nám všem umožňováno rychlejší plnění a poučení se ze situací, jež jsou mnohdy vyhrocené, planeta má silnou svrchní vrstvu a ta se hned tak něčím nepoškodí, jen my sami jsme tím,kdo bude tím , že ji mění trpět, to jen my zde žijící naše těla budou tím trpět do dob, než budeme jinak změněni na hmotných tělech-jiné sestavení našeho DNA stavebního kódování, jelikož bude nutné změnit jak dýchací, tak trávicí systém, tak také nervový systém nových hmotných těl, ale toto už zabíhám do velkých podrobností nového světa zde, tato planeta bude existovat nadále v jiném jemnějším-energetickém systému a tomu musí také odpovídat veškerá těla bytostí, jež zde budou žít, jelikož nebyly stále schopny se změnit a dát samy sebe do harmonie se všemi zákony celého Universa, a budou nuceny mít stále ještě hmotné tělo, zatímco ti, co se pravidelně čistí od karmické zátěže a tím zjemňují své energie a tím i těla aury a mění se jim nastavení v jejich stavebních buňkách DNA, ale to už je o jiném tématu.
PROČ SE VÁM NYNÍ TOTO DĚJE?

-bolesti hlavy, stavy úzkosti, projevy nemocí, potíže se soustředěním, deprese
-těžké situace v nichž jste, rozchody, bolestivé emoční ublížení a mnoho jiných agresivních a těžkých energií, co vám toto způsobují

Vše je stále stoupajícími vibracemi toku energií celé planety+tím pádem také STOUPAJÍ ENERGIE I UVNITŘ NÁS-NAŠICH HMOTNÝCH TĚL A TÍM SE NÁM ZJEMŇUJE ENERGIE, jak kolem nás tak uvnitř každé z našich buněk, nicméně to má za následky tyto:1.JELIKOŽ LIDÉ SE KARMICKY NEČISTÍ A NEPŘIKLÁDAJÍ TOMU ŽÁDNOU SÍLU, VE VĚTŠINĚ MAJÍ TĚŽKÉ SILNĚ ZHUŠTĚNÉ ENERGIE+TY MAJÍ TAKÉ KOLEM SEBE , ALE ŽEL I UVNITŘ KAŽDÉ Z BUNĚK+právě stoupající vibrace planety způsobují vám ony bolesti, úzkosti, strachy, pocity vzteku, či jiných silných disharmonii, jelikož VAŠE DUŠE NEJSOU NACHYSTÁNY NA TAKTO STOUPAJÍCÍ FREKVENCE BYTÍ NA PLANETĚ ZEMI, vlivem toho je nutno1.nejprve zpracovávat to, co je blokací+závazkem z minulosti, či chybnou reakcí=PROTO HNED ZAŽÍVÁTE TO, CO MÁTE VE SVÝCH BĚŽNÝCH NYNĚJŠÍCH DNECH, SITUACÍCH, PROŽITKU=vaše duše tím roste a pomalu se čistía to vlastními prožitky, KDYBYSTE BYLI PROČIŠTĚNI KARMICKY A MĚLI DUŠI V SOULADU SE ZÁKONY TOKU ENERGIE, PAK TOTO PROŽÍVAT NEMUSÍTE, JELIKOŽ VÁŠ DUCH SI VŠE UŽ ZPRACOVAL PŘI KARMICKÉM ČIŠTĚNÍ DUŠE, jelikož ona vládne všemu kolem vás i uvnitř vás, je NUTNÉ ABY VAŠE DUŠE TAKOVÝMI TO PROŽITKY ZPRACOVÁVALA TO, CO U VŠECH MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNO, ABY BYLI NA POŽADOVANÉM STUPNI SVÉHO VÝVOJE A MOHLI ZDE NA PLANETĚ DÁL ZŮSTÁVAT-tedy žít, znovu a stále říkám, že VIBRACE PLANETY A CELÉ GALAXIE STÁLE STOUPAJÍ+ZJEMŇUJÍ SE=a to znamená, že i my jsme takto nuceni existovat v jemnějších vibračních tocích a jsme všicnni nuceni takto zpracovávat veškeré TĚŽKÉ ENERGIE I AGRESI, CO JE KOLEM I UVNITŘ NAŠICH BUNĚK, protože i naše buněčné těla jsou plná energií!!!!+Ty pokud nejsou v souladu s planetárními energiemi, pak jsou v disharmonii+jelikož jsou těžší a tedy nižší vibračně, ničí nám i naše fyzická a jemno-hmotná těla-takže naše buňky se pak reprodukují s deformacemi!!!!+Tělesné orgány jsou chybně obnovovány+toto je důvod proč jsou takové potíže u mnoha-tedy většiny lidí=CHYBÍ JIM JEN KARMICKY SE OČISTIT, ABY MĚLI MNOHEM JEMNĚJŠÍ VIBRAČNÍ ÚROVEŇ BYTÍ+ZBAVILI SE ZÁVAZKŮ I VEŠKERÝCH AGRESIVNÍCH ENERGIÍ, CO UVNITŘ SAMI SEBE MAJÍ, pokud se nepročistí a nestihnou se do určité doby vyčistit tím, že prožívají to, co uvnitř sami sebe mají nezpracováno, pak nastává problém-destrukce orgánových sestav těla fyzického-vlivem chyb v obnově buněk orgánů!!!A to znamená-nemoci, pomocí nichž se pak opět duše čistí-a opět prožitkem nemoci, jež pak nutí osoby nad sebou přemýšlet, uvědomovat si mnoho svých chybných jednání a nutí je pracovat na sobě mnohem "bolestivěji", než by to měli, kdyby se karmicky pročišťovali už v průběhu minulých pár let-proč se toto děje? No protože duše je zde pro poučení a zlepšení sama sebe+pro možnost žít v jemnohmotných energiích planety, která do nich stále více vstupuje+NENÍ JINÁ MOŽNOST SE TOMU VYHNOUT!!!! Takže ničím se tomu nikdo nevyhne-jsme všichni bez rozdílu nuceni na sobě zapracovat,uvědomit si to, co je chybnými reakcemi+víc je neopakovat!!! Proč to tak je? PROTOŽE JE NUTNO BÝT NEUSTÁLE V PLNÉM SOULADU SE VŠEMI ZÁKONY CELÉHO UNIVERSA+toto nejde pokud máte uvnitř sebe i kolem sebe těžké,husté energie+pokud máte nezpracované karmické blokace a závazky-vše se děje jen , dle zákona SVOBODNÉ VŮLE-každý si sám zvolí, čím chce se očistit karmicky, zda si nechá pomoci+zpracuje to karmickými očistami nebo toto vše bude řešit osobními prožitky různých bloků, bolestí emočních nebo dokonce nejnižších strachů, úzkostí a depresí-je to jen a jen na každém jednotlivci, jakým způsobem mu duše bude vzestupovat do vyšších energií planety, a pokud na sobě nebude chtít vůbec pracovat, pak si sám zase zvolí svůj způsob deformací vlastního hmotného těla+následný odchod z planety do jiných dimenzí, kde již bude nucen na sobě pracovat zcela jiným způsobem, ale pracovat na sobě rozhodně bude, ať už je kdekoli-www.karmicka-ocista.717.cz, já neustále všem nabízím čištění:-7 denní krátký proces/ 2500 Kč, 21 denní proces "Spirit"/4800 Kč-je trvale v akční ceně+pak očistu duše 21 denní za 5500 Kč. Čím víc budete čekat tím více bude to stát, proč? Protože i já platím vesmíru a vyšším bytostem za průchod energetických systémů přeze mne a také i vy pak následně zaplatíte za to, že i vám bude pomoženo , jelikož vše je jen a jen o TOKU ENERGIÍ CELÝM VESMÍREM+ČÍM VÍCE SE VAŠE ENERGIE MUSÍ OČISTIT, TÍM VÍCE SE TAKOVÉ ENERGIE I PO VÁS BUDE CHTÍT=a uvědomte si, že i hojnost peněz je energetický tok+jak silnou energii já budu nucena žádat po vesmíru pro danou osobou, stejnou energii pak bude nucená osoba dát pak mně a já následně zpět vesmíru, proto vzasto následovně-ČÍM TĚŽŠÍ A ZHUSTĚNĚJŠÍ ENERGIE KOLEM SEBE MÁTE, TÍM VÍCE BUDETE PLATIT ZA KARMICKOU OČISTU, JELIKOŽ BUDE NUTNO POUŽÍT TY NEJSILNĚJŠÍ TOKY K VAŠÍ OČISTĚ+TÍM VÍCE VÁS TO PAK BUDE STÁT, JELIKOŽ TO BUDE I O VÁMI VĚTŠÍM ÚSILÍ VYNALOŽENÉ ENERGII, CO BUDETE POTŘEBOVAT NA TO, ABYSTE PAK ZAPLATILI ZA TUTO OČISTU TŘEBA MNĚ NEBO JINÉMU LÉČITELI, je tedy na každém z nás jak se bude čistit, jaký typ očist si zvolí u koho si je sám zvolí+kolik si jeho duše nechá očistit+kolik si bude sama prožívat v bolestných situacích svého života-UVĚDOMUJTE SI TO, ŽE VŠE SMĚRUJE K TOMU, ABY KAŽDÝ Z NÁS BYL PROČIŠTĚN A MOHL ŽÍT V SOULADU S PLANETÁRNÍMI ENERGIEMI, KTERÉ VÁŽENÍ STÁLE ROSTOU A STOUPAJÍ-není to tedy tak, že již jste měli očistu jednou a to stačí, ano toto by balo super, kdyby se už planetární energie zastavily a více nestoupaly, ale žel tak tomu NENÍ, PLANETÁRNÍ ENERGIE STOUPAJÍ A BUDOU RŮST JEŠTĚ ASI TAK 50 LET, PAK NASTANE STAGNACE-taková kontrola, zda je většina agresí, negací, strachů, bolestí u všech zde pročištěná+bude takový "oddechový čas", ale pak to nastane znovu-Země už nikdy nebude to, co bývala-bude existovat v mnohem jemnějších strukturách+i my tak budeme mnohem jemnější konstituce, budeme mít mnoho výhod z té jemné energie-třeba pomyslíme a za pár minut, u někoho hodin se nám splní přání a budeme si sami mnohem více a více tvořit svůj vlastní život=své osobní prožitky+vezměte si v potaz to, jaké by asi byly, kdyby vládly stejné NÍZKÉ , AGRESIVNÍ ENERGIE, JAKÉ TU EXISTUJÍ DNES?!!! Takže kdo chce být v souladu s planetárními energiemi, je potřebné se pravidelně karmicky očišťovat, veškeré negace, bolesti, závazky, agresivní energie, shluky a blokace je nutno z veškeré vaší minulosti dát do harmonií+myslíte, že toto budete stíhat bez vlastní iniciativy? Proto i vám znovu nabízím: -7 denní karmické čištění/ 2500 Kč-denní proces intenzivně na dálku, pak nejoblíbenější -21 denní karmické čištění "Spirit"/ 4800 Kč=trvale v akční ceně-50%-je na dálku 3x týdně+texty k očistám+pracovní videa, no a poslední nejoblíbenějším je 21 denní karmické čištění paměti duše/ 5500 Kč-s texty a pracovními videi na proměnách sebe sama-proces na dálku-více najdete na mém webu: www.karmicka-ocista.717.cz, objednat lze -spiritlecba@email.cz, změnit jde vše-je to jen a jen na vás -milujte se a začněte s tím něco dělat, pak nemusíte mít obavy z nechtěných situací, prožitků a vlastních stavů psychiky-stačí se jen rozhodnout+pravidelně se čistit-typů léčeb je už docela dost+když né u mne, najděte si svého léčitele, né každý je zralý se u mne čistit+né každého mohu vzít, jelikož mám velice silné energie a né každý by vše zvládl, proto je nyní tolik léčitelů+každý je na jiné vibrační úrovni-a je nás jen 7, co smíme pracovat se všemi+umíme procházet různě vysokými frekvencemi a nízkou energií tak, aby nám neublížila-zvolte si +něco pro sebe začněte dělat-www.karmicka-ocista.717.cz, objednat lze-čištění-spiritlecba@email.cz
Energie duse druky nahled.jpg
Každý z nás se vyvíjí, a to neustále, ať už na tom sám pracuje nebo jen prostě pozvolna žije ten "svůj život".
Tím, jak se vyvíjíme, tím se mění i naše vibrační energie a hustota těla. Mění se tím i struktury DNA a mění se tak i nastavení buněk, dle éterické mapy, jež se zaplavuje více a více světlem, jemuž se pak vše přizpůsobuje, a to je celý vývoj stále dokola, jen je potřebné si uvědomovat, že vývoj je také pro naši planetu, a ona sama nám také napomáhá, jak být s ní v jednotné vibraci, tak se duch zvolna, či vědomým způsobem připravuje na svůj osobní vzestup.
1.stupínek:
-projevuje se mutačními symptomy běžných nám nemocí, jako jsou chřipky, bolesti hlavy, průjmy+bolestmi svalů a kloubů, vše je dáno tím, že fyzické tělo "nestíhá se přizpůsobovat kmitočtu vyšších energetických sfér, které nám vše způsobují. Na tomto základu se mění základní struktury DNA a tím i nastavení reprodukce a regenerace buněk, to znamená, přizpůsobování fyzického těla k vyšším frekvencím, kterými kmitá planeta.
2-stupínek:
-zde je světelnou vyšší energií už zaplavená i celá éterická mapa jemno-hmotného těla, pak jste-li v tomto stádiu cítíte se trochu dezorientovanými, můžete si prodělávat vlny chřipek za sebou, vše má spojení s prosakováním a průniky karmických blokací a závazků.Vše se také dostává do jednotlivých éterických těl, emoční roviny, a protože vše jde rychle, je jasné, že se cítí osoba unavená, má potřeby více spánku a odpočinku-vše díky tomu, že buňky těla opět nestíhají se přizpůsobovat jak novému kmitočtu planety, tak také vlně osobního vzestupu.
3.stupínek:
-je uzemněním, všechny smysly jsou jako by silnějšími, cítíme při tom veškeré prožitky jako by hmatatelněji, než před tím.Vše je to z důvodu, že naše propojení s planetární energií je i přes fyzické tělo a jeho buněčné struktury stejně tak i jako všechna jemno-hmotná těla.
4.stupeň:
-provází hlavně změny v mozko-míšním systému, je často provázen bolesti hlavy, zad v okolí páteře a všech nervech.spojených s míchou, také spojených s ušima,nosem a krkem, tedy i s tím jak mluvíme, jaká slova používáme+jakou intonaci dáváme svým slovním spojením.Mentální tělo je ve změně, a naše vnímání se mění-telepatie, otevírání 3.oka.
5.stupínek:
-je dán spojením a vyladěním se na svou duši, odstranění vlivů ega, my vědomě vnímáme srdcem. Občas se objeví i bolesti na prsou, což je dáno náhlým otevíráním srdeční čakry. Nutnost odpouštět.
6.stupeň:
-co vysíláme, to si také přitahujeme, proto mnozí z nás jsou nuceni vše kolem sebe měnit, některým se mění přátele, rodiny, či přehodnocujeme své přátele i známé.
7.stupeň:
-zbavujeme se emočních bloků, opouštíme ty, co nám nevyhovují, ztrácíme emoční blokace, je potřebné překonávat strachu, tlaky na čele, či bolest v zátylku a v oblasti malého mozku.Jíme méně, lehce a bez masa.
8.stupeň:
-plně se otevírá 3.oko, a tím i vlivem toho nám stoupají bolesti hlavy. Otevírá se nám komunikační kanály-intuice, uvědomujeme si, že vše souvisí se vším, že jsme součástí celku.
9.stupeň:
-používáme vhledy do metrixu jsme ve spojení se všemi, umíme se vcítit a "prožít" to, co jiní jen říkají slovy-vcítění se do jiných je velmi intenzivním.Je oddání se uvědomování si své svobodné volby, opouštění svého ega-zaměřujeme se na přítomnost okamžiku. Vnitřní světlo viditelně září k jiným a do okolí.Jsme napojeni na "kristickou úroveň", jsme propojeni sami se sebou, i s jinými.
10.stupeň:
-vše je jedno, uvědomujeme si, že smíme mít vše a nic nás neomezují. Jste tvůrčími bytostmi a měníte si také svou realitu.
-čas se stává souběžným/existence minulosti, přítomnosti a budoucnosti/, vše existuje najednou jen v určitých realitách. Vnímání časoprostoru je celistvé.
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one