Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
162700_116412765092396_100001710199628_110594_4556410_n.jpg
Odchod ze života - SEBEVRAŽDA

-proč se lidé rozhodnou takto odejít ze života?
-proč předčasný odchod?
-co se děje v nitru osob, co se rozhodnou k tomuto činu?

Tyto a mnoho jiných dotazů si klade mnoho nejen lidí, ale také vědců-lékařů. Je nutné, aby tak velké množství lidí řešilo
nastalé mnohé situace ve svém životě právě takovým způsobem? Nebo jde o "plán duše" prostě odejít tímto způsobem?
Podíváme se na to takto:
- život je dar od zdrojové energie
-získáváme je proto, abychom zde sami na své kůži zakusili určité situace
-žijeme pro pochopení a poznání
-zkušenosti zažíváme pro osobní pocit vlastní duše v té, které situace, co jsme si SAMI VYBRALI UŽ PŘED NAROZENÍM!!!
Tyto a některé další důvody jsou tu právě pro zkušenosti ve hmotném světě, kam jsme se rozhodli sami narodit, kde ovšem platí vyšší zákony pro naši duši, než jsme zvyklí respektovat, zde na této planetě. I zde se řídíme, ať už chceme nebo nikoli, zákonitostmi proměn a toku energie!!! Tyto zákony jsou nám "vryty do paměti duše", jako prvotní, ostatní zápisy jsou odvislé od vzestupu ducha v nás- tedy ukotveného v naší hmotné duši, jež je k tělu připoutána čakrovými centry, odkud ovládá nejen samu sebe, ale také své fyzické tělo, jež si podobou tvoří ke své energetické podstatě ducha, podle jeho vzestupné hladiny světla a energií, jimiž je schopen vládnout a s nimiž dokáže pak následně i pracovat, a o to jde "NAUČIT SE PRACOVAT VE HMOTNÉM SVĚTĚ SE SVOU VLASTNÍ SILOU ENERGIÍ= SE SVOU MOCÍ", naučit se s ní pracovat, znamená naučit se ji také ovládat a používat tím "SPRÁVNÝM SMĚREM, PODLE ZÁKONŮ ENERGIÍ ZDROJE", A TOTO JE ONEN DŮVOD, PROČ SE ZDE RODÍME, ale je to žel i důvod, PROČ někteří svůj život "NEZVLÁDAJÍ", a odchází z něj předčasně, volbou dobrovolného odchodu formami různě zvolené "SEBEVRAŽDY".

SEBEVRAŽDA JE TEDY DOBROVOLNÝ ODCHOD Z TOHOTO HMOTNÉHO SVĚTA, V mylném domnění, že se svým PROBLÉMŮM, CO MÁM, A CO JE NEZVLÁDÁM, VYHNU, ŽE SE JICH ZBAVÍM, bez toho, že je musím vyřešit.

Žel JDE O VELIKÝ OMYL DUŠE, jež si zvolila tento "ÚTĚK ZE ŽIVOTA".

-NEJEN, ŽE SE PROBLÉMŮ NEZBAVÍ, ALE PŘIDĚLÁ SI JEŠTĚ NAVÍC K TOMU MNOHO DALŠÍCH "KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ", to znamená, že duše, co si zvolí takový odchod ze života
-vytvoří si novou blokaci do budoucího života ve hmotě
-vytvoří si ve "stávající realitě", co ji opustila nové závazky, a to vůči svým všem blízkým, kteří
1.trpí smutkem duše i smutkem svým za odešlou duší
2.mnozí z nich jsou přímo propojeni "skutky v budoucnu této reality s odešlou duší", to znamená, že tyto "závazky" už není možno splnit, jelikož spoluaktér- odešlá duše=zemřelá osoba, zde ve hmotě již není! A to znamená, že nastává "koloběh změn a nových závazků" nejen pro odešlou duši, ale především pro KAŽDOU OSOBU ZDE, CO MĚLA JAKÝKOLI SPOLEČNÝ ÚKOL SE ZEMŘELOU TAKTO OSOBOU-KAŽDOU takovou žijící osobu JE TOTIŽ NUTNO NÁHRADNĚ = tedy náhradním programem životních úkolů a zkušeností, co měla zažít se "sebevrahem" je nutno proměnit-upravit tak, aby KAŽDÝ z nich mohl i bez "sebevraha" prožít své zkušenosti, co si naplánovali před narozením a jsou pro ně klíčové. Všechny takové zkušenosti ve hmotném světě je potřebné NAHRADIT A TO IHNED NEJLÉPE.

A KDO TO TEDY UDĚLÁ?
-udělá to jejich duše ve spolupráci se zdrojovou energií, tedy s vyššími bytostmi, jež KONTROLUJÍ PLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH VĚCÍ-ZKUŠENOSTÍ zde na této planetě
-vše se děje BEZ VĚDOMÉ MYSLI, VŠE ŘÍDÍ NEVĚDOMÍ A DUŠE zůstavších lidí zde, jež měli spolu úkol společný se sebevrahem
-vše se děje na základě energetických vln-tedy frekvencí, které jsou vysílány od lidí ke zdrojové energii v kosmu
Jak vidíte je tedy nutné PŘEPROGRAMOVAT MNOHO ŽIVOTŮ blízkých, přátel, partnerů, kamarádů, známých, ale i neznámých lidí kolem "sebevraha", protože každý zde jsme pro ten určitý úkol a pro ta určitá setkání s určitými lidmi, ať už jsou to naši známí, blízcí, ale i ti, co je ve svém vědomí neznáme, ale máme k nim také ZÁVAZKY. Například lékař-pomáhá množství mnoha lidí, co ani nezná...vše je dobře naplánováno ještě před jeho narozením, pokud takový např. lékař "nezvládne určitou situaci" a spáchá svou vraždu= ÚTĚK ZE HMOTNÉHO ŽIVOTA, potom jeho úkoly zde na Zemi MUSÍ "někdo" PŘEBRAT!!! Je nutné tedy přeprogramovat mnoho životů i zdánlivě tam, kde si říkáte, že se jich to netýká + proč? Protože třeba ten lékař měl za čas učit jiné nově příchozí lékaře bez zkušeností, protože třeba měl zachránit určitou osobu při nehodě, ale protože on tam nepřijde, ta osoba zemře-ovšem také předčasně, tady vidíte, že závazky jen rostou a to mnohdy geometrickou řadou, protože nikdy nevíte, co a s kým máte řešit, co komu vlastně dlužíte a čím to budete splácet, abyste si SAMI VYROVNALI ENERGIE MEZI SEBOU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ. Mnohdy jde i o jen jedinou větu, která bude měnit rozhodnutí určité osoby, která bez této věty se hold chybně rozhodne. A na čí hlavu potom dopadají důsledky? No ano na tu hlavu -potažmo na tu duši sebevraha-PROTOŽE PROSTĚ ZMĚNIL BĚH VĚCÍ A SITUACÍ KOLEM SEBE!!!

A toto vše bude nutné v dalším-dalších životech ODSTRANIT - PLATÍ PRO DUŠI SEBEVRAHA, žel je toho mnohem víc. Jde také o "MOŽNOST ODCHODU DUŠE SEBEVRAHA DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ", ve většině případů zde jejich duch UVÁZNE, NEMŮŽE ODEJÍT v čase, který je k tomu u běžné duše určen (tedy do 45 až 75 dnů), protože jej trápí
1. problémy, co měl zde i za života + nedokázal je vyřešit
2.problémy , do kterých dostal blízké mu lidi svou sebevraždou
3.smutek, který tím zapřičinil
4.důsledky, které nastaly vlastní sebevraždou, a to v plné výši
Takový duch zde uvízne na mnoho měsíců, let i věků, to podle toho, co jej zde "drží". V mnoha případech je nutné jim také už za našeho života pomáhat, aby jim jejich "závazky" trochu ubývaly, a to modlitbami, odpuštěním, uvolněním jejich a vašich vzájemných bolestných pocitů a energií.


SEBEVRAŽDA - PLÁNOVANÁ ZKUŠENOST

-proč se to děje?
-co se má duch takto naučit?
-proč je to jiné u dítěte a jiné u dospělého?
-co to má za význam?
Takové dotazy si klade mnoho lidí, když se stane to, že "někdo" zvolí takový ODCHOD ZE ŽIVOTA ZDE.
Ale vrátím se k tomu, když je to plánem duše- JAKO OSOBNÍ ZKUŠENOST na vlastní kůži. Ve většině případů se to stane z důvodů:
-buď sama taková duše v minulosti způsobila PŘEDČASNOU SMRT JINÉMU A ZLEHČOVALA SMUTEK JEHO BLÍZKÝCH
-nebo sama duše si zvolila TAKOVÝ ODCHOD, JELIKOŽ TÍM UČÍ SVÉ BLÍZKÉ SMÍŘENÍ SE S ODCHODEM A SMRTÍ, učí je tak být SOBĚSTAČNÝMI, UČÍ JE NEVÁZAT SE NA NIC, A NA NIKOHO, učí je SMÍŘIT SE, ODPOUŠTĚT A MILOVAT SEBE, ZDROJOVOU ENERGII STVOŘITELE, SEBE SAMOTNÉ nebo i učit je ŽÍT JINAK, VRÁTIT SE KE SVÉMU ZÁKLADU DUŠE, KE SVÉ PŘIROZENOSTI, učí je také SMÍŘENÍ SE SE SKUTEČNOSTÍ -REALITOU..atd.

Plánovaný úkol duše, odchod SEBEVRAŽDOU, je vždy pro poznání jiných, ale také i pro poznání své osobní, pro UVĚDOMĚNÍ SI VŠE OBJÍMAJÍCÍHO LÁSKYPLNÉHO PROUDU BYTÍ, je mnoho dalších důvodů, ale toto jsou ty nejdůležitější z nich. Ale především jde o to, NAUČIT BLÍZKÉ, POZŮSTALÉ "NĚJAKÉMU ÚKOLU" zde na Zemi, takový duch potom dobrovolně zůstane v blízkosti takových lidí, aby jim pomáhal v jejich životě zde ve hmotě, aby mohli tak dál plnit ty úkoly, které se mají naučit tak, aby jejich duch rostl a stoupal ve vibracích energie lásky+toto je pak jeho úkol po plánovaném odchodu ze hmoty.
/Marcela Abha Kunz
07.01.2017 21:09:58
Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one