Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
1161803-img-vrazda-nuz.jpg
Odchod ze života - násilnou smrtí
Odchod ze života - vražda - násilnou smrtí

V právu se vraždou rozumí zločin spáchaný člověkem na jiné lidské bytosti, jenž způsobí smrt bez právního ospravedlnění (resp. v širším pojetí bez morálního ospravedlnění) a je vykonán s úmyslem zabít. Ve většině[zdroj?] zemí se jedná o nejzávažnější zločin a bývá trestán nejvyššími dostupnými tresty.

Člověk, který vraždí, se nazývá vrah, zavražděný pak oběť. Vražda může být provedená v afektu anebo naplánovaná. Výzkumem chování vrahů, motivů k vraždám vedoucím a dalšími pojmy s vraždou spojenými se z psychologického hlediska zabývá forenzní (soudní) psychologie./wikipedie/


- mnoho našich bytí končívá také tímto způsobem, jde totiž o setkání, buď s osobou, která nezvládla svůj hněv z minulosti na nás nebo o "náhodná" setkání-že jsme ve špatný čas na špatném místě a staneme se tak obětí násilné smrti, která i třeba vůbec nemusí být zdánlivě určená nám, ale je to tak i energeticky?
-po energetické stránce dojde k tomu, že je nám přerušen tok našich životních energií, vlivem ublížení a znemožnění tím dalších funkcí našeho života.
-jde o okamžité oddělení našeho astrálu a duše od fyzického těla, a to může nastat během pár sekund

Jak to vnímá duch?
-najednou jakoby se ocitá v astrální rovině, netuší ani jak ani neví, co se vlastně stalo, a proč je zde mimo své tělo-vlivem toho mu někdy dost dlouho trvá, než pochopí,
že jeho tělo je už mrtvé a on se do něj už nemůže vrátit-dochází tedy ke zmatení ducha-pokud neuposlechne své strážce a průvodce, kteří v ten čas již zcela jistě jsou u něj , a neodejde do průchodu ke světlu, což je průchod do jiné vyšší dimenze, kde bude jeho "smrt=problém", řešen s vyššími duchy, kteří následně na základě zákonů celého Universa určí další jeho vývoj, protože POKUD ZEMŘE ČLOVĚK NÁSILNOU SMRTÍ, většinou NEMÁ SPLNĚNY ÚKOLY, které se zde měl naučit nebo je splnit+TOTO PADÁ NA BEDRA toho, kdo mu ŽIVOT UKRÁTIL-jako energetický závazek, což bývá velkým problémem i do budoucích bytí a životů!!!
-DUCH MŮŽE BÝT POSLÁN ZPĚT DO ŽIVOTA buď, jako novorozenec-ihned následující čas po nutném poučení se z chyb minulého života
nebo
-je DUCHU povoleno se "přivtělit" k tomu, kdo mu způsobil náhlý odchod z jeho života a společně s ním si ten život odžívá, většinou se přivtělí do páteřního kanálu,
odkud bude mít také možnost ovlivnit některé chování a reakce "hostitele", čímž je mu umožněno si tímto způsobem splnit některé úkoly, co nestihl splnit za minulého života, a zároveň je tím trestána i duše toho, kdo je hostitelem, teprve pokud se hostitel změní ve svých přesvědčeních a jednáních mu bude časem dovoleno, aby se takto přivtělené duše zbavil-odvedením a modlitbami s pomocí šamanů, exorcisty nebo karmickým čištěním, ovšem toto jen na základě toho, že POCHOPIL SVŮJ ČIN SPRÁVNĚ, DLE ZÁKONŮ UNIVERSA+kaje se a s pokorou a láskou v duši i srdci si přeje harmonii energií mezi oběma aktéry=tedy sám svou duší a duší mrtvého člověka, po nějaké době mu smí být pomoženo+duch = inkarnát je odveden zpět do světla, to je do dimenze, která odpovídá vibracím inkarnáta, kde je mu uložen další jeho úkol po vtělení do hmotného života+jde znovu na svět se narodit.

-závazky, které nesplnil v minulém životě, jelikož mu byl násilnou smrtí zkrácen, bude nucen plnit v dalším životě po narození. Takový duch potom má nejen úlevy, ale rychleji roste, vlivem pomoci průvodců z vyšších dimenzí, kteří dohlížejí na plnění jeho úkolů z minulosti i nynějšího bytí, takto je mu umožněno plnit několikanásobně více věcí najednou, aby jeho duch mohl plynule růst.
/Marcela Abha Kunz
17.03.2017 08:36:20
Marcela Abha Kunz
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
počátek-pilz 1 díl.jpg
Motto:

"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC"

George Bernard Show
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one