Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

ZPŮSOB odchodu ze života "smrt"

astrol-2..jpg
- ZPŮSOBY ODCHODU?

-SMRT?...co to je? Jak je možno opustit tento svět tak, aby jsme byli vývojově v pořádku a zároveň, aby to bylo snadné?..tak tento dotaz si klade lidstvo stále, ale žel, ani v tomto čase není na toto správná odpověď, protože každý jsme tu pro zcela odlišnou vlastní zkušenost, a ta je odvislá od toho, jaké máme ty SVÉ KARMICKÉ ZÁVAZKY A DLUHY, jak jsme na tom ve vibracích své energie duše, a také JAKÉ JSME SI SAMI DOVOLILI VYBRAT OSOBNÍ PROŽITKY!!!

Vidíte, že vše to souvisí s tím, jak jsme žili v minulých našich životech, jak se potřebujeme obohatit o následné své osobní zkušenosti. Podle toho také si sami, již před narozením volíme ten "NÁŠ ZPŮSOB SMRTI". Jde o stěžejní bod našeho života, kdy jej může zvrátit jen to, jak žijeme nyní v tomto našem právě prožívaném životě. A toto zase závisí od toho, jak si zde plníme své úkoly v karmickém kruhu našich závazků, jinak řečeno jde o to, NESNÍŽIT SI VLASTNÍ VIBRACE DUCHA NÍŽ, NEŽ KDYŽ SE ZDE ZRODIL!!!

My všichni jsme duchovní bytosti, a tak podle toho také patříme do energií, kterými podle našeho vývojového stupně také vibrujeme, to znamená, že máme neustále "nějaký kmitočet=FREKVENCI= VIBRACI NAŠÍ DUŠE, k ní se pak následně přizpůsobuje i kmitočet těla fyzického , tedy i všech našich buněk. A podle toho, zda jsme na vzestupné frekvenci se také řeší i náš odchod z hmotného těla.

Takže pokud si správně plníme zde své úkoly, pak směrujeme k té "námi vybrané smrti" tak, jak jsme si sami zvolili ještě před narozením. Ale pokud náš duch si neplní, a naopak ještě si vlastními rozhodnutími, myšlením, činy sám sníží , to znamená PORUŠUJE OPAKOVANĚ ZÁKONY CELÉHO UNIVERSA, pak nastává okamžitý zásah vyššího zdroje, kdy je nám určena smrt tak, abychom si ještě více nesnížili své frekvence ducha, tedy to znamená to, že pokud my velmi nesprávně jednáme, myslíme, škodíme sami sobě i jiným v našem okolí, pak nastupuje SPUŠTĚNÍ SEBEDESTRUKCE TAK, ABYCHOM ODEŠLI=zemřeli, v rychlém sledu. Je to z důvodů, jak již výše jsem popisovala, abychom na tom NEBYLI HŮŘ, NEŽ KDYŽ JSME SE ZDE NARODILI, protože našim úkolem je RŮST NA DUCHU ukotveném v naší duši, a nikoli se znovu a znovu propadat ve frekvencích do negativních toků energií, kde se musíme dokola potýkat s negativními typy životních situací, jako je úplná blokace hojnosti, a to ve všech směrech našeho bytí zde, tedy např. ve zdraví, v práci, v hojnosti penízků, v hojnosti spokojenosti a radosti v našem bytí, také třeba v hojnosti -možnosti mít děti, být zdravý, být bez úrazů, být v hojnosti, jakou chceme.

Jednou z takových blokací hojnosti je i NEMOC, jakákoli která nám brání být ve společnosti zdravých lidí. Takže KAŽDÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM NEMOCI, je tím, co nás učí být vnímavějšími k sobě, ale i k jiným. Takže nás každá nemoc učí JINAK MYSLET, jde o výchovu duše v nás, aby se "srovnala se správnou frekvencí", kterou potřebuje pro nalezení SPRÁVNÉ CESTY SVÝM ŽIVOTEM.
Každá nemoc, blok na hojnosti je "takové STOP + MYSLI JINAK, jednej jinak, jdeš chybně!" Zdrojová energie nám tak dává možnosti k nápravě toho, co děláme chybně, čím tedy PORUŠUJEME ZÁKONITOSTI CELÉHO UNIVERSA!/ Marcela Abha Kunz
slide_1.jpg
slide_20.jpg
EUTANÁZIE

Eutanázie - z karmického pohledu = PORUŠENÍ ZÁKONŮ KOSMU,
brání to totiž "SPLNĚNÍ ÚKOLŮ" těm, co nám "dluží z minulosti péči o nás", takže myslím, že není ani z pohledu karmických závazků správná, jelikož by jen posílila onen závazek, co k nám ostatní mají-třeba rodina s péčí o nás, sestry v nemocnici a lékaři s péčí o nás, tím by jsme jim znemožnili "splnit to, proč tu jsou", všichni jsme nějakou energií propojeni, tak i tento typ "odchodu-podle mne útěku ze života, bez souhlasu zdrojové energie", což je samozřejmě PORUŠENÍ všech zákonů celého Universa!

Všichni tu plníme své úkoly, a i tím, že jsme třeba dlouhodobě v komatu, protože naše duše v ten čas pracuje na sobě jinde-mnohdy jen v astrálu nebo i v jiném místě tohoto světa, třeba jen tím, že je průvodcem někoho jiného-mimo naši rodinu, či přímo pro někoho z ní-i tím se vyvíjíme duchovně. Vše souvisí se vším, a nám NEPŘÍSLUŠÍ ROZHODNĚ DO TOHO ZASAHOVAT A TÍM VYTVÁŘET nové závazky karmické rovnováhy-jsme jen součástí celku./Marcela Abha Kunz
Odchod ze života vlivem "nemoci"

SMRTELNÉ ONEMOCNĚNÍ
- proč si duše volí takový odchod?
- sebe-destrukce a zničení těla?

Co toto všechno vlastně znamená?
Všichni máme stejnou šanci na život, jeho prožití v hojnosti a radostech, ale mnozí z nás SI SAMI ZVOLÍ SMRT NEMOCÍ, o co při tom jde?
Jde o to, že my sami jsme si něco neodpustili nebo nás něco tak frustrovalo, že jsme si sami SPUSTILI SEBE-ZNIČUJÍCÍ PROGRAM nemoci, většinou jde o to, jak rychle a bez velkých nebo i s velmi velkými problémy si zničit vlastní tělo. Zdá se to mnohým nesrozumitelné? Ano, možná to tak vypadá, proto vám to trochu vysvětlím.

SEBEZNIČENÍ
-jde o to, že duch cítí vinu nebo nedokáže se smířit se situací, která má pro něj velmi velký význam=LPÍ NA URČITÝCH VĚCECH, LIDECH nebo VYŘEŠENÍCH SITUACÍ, PODLE NĚJ, ale o toto v našich bytích nejde!!!
Zde jsme všichni a bez rozdílu proto, abychom se zde učili být lepšími!!! To znamená, že jde o to, NAUČIT SE, že TĚLU VLÁDNE DUCH NIKOLI EGO!!!!!!!!
NELPĚT NA NIČEM, PŘIZPŮSOBOVAT SE SITUACÍM,ŽÍT SPOKOJENĚ A RADOSTNĚ!!!
-vlivem tohoto dochází velice často k mnohým porušováním zákonů celého Universa, a právě proto se náš duch musí naučit některé situace zvládat mnohem lépe a v souladnosti se zákony Universa, což nám nejde mnohdy dobře, a proto
KDYŽ DUCH NEUSTÁLE DĚLÁ CHYBNÉ REAKCE+ROZHODNUTÍ, TAK SE SPOUŠTÍ VLIVEM TOHO SEBE-DESTRUKCE TĚLA TAK, ABY V CO NEJKRATŠÍM/někdy/ čase bylo jeho tělo zničeno, a to z DŮVODŮ- ABY VÍCE NEZATÍŽIL ZÁVAZKY SVOU DUŠI, a tím aby NEKLESL NÍŽ, NEŽ KDYŽ SE ZDE NARODIL na počátku svého života=to znamená, MÁME SE ZDE VYVÍJET A RŮST, nikoli ještě vlivem svých chyb klesat ve vibracích a být ještě horšími!!! Proto je v takových případech SPOUŠTĚN NEVĚDOMÍM NÁŠ PROGRAM SEBEZNIČENÍ+SEBE-DESTRUKCE, a to vlivem některých nemocí, ty jsou potom voleny následně z toho, jakými energiemi jsme se poškozovali a tak poškodili také lidi kolem nás a tím i celý náš vesmír. Proto se těm, co se zlobí oslabuje trávicí systém, metabolismus, tlak krve a srdce, a tak bych mohla dál a dál pokračovat, ale o tom se můžete dočíst v mém článku o nemocech a jejich příčinách, na jednom z mých webů-viz.prolik níže/Marcela Abha Kunz
1161803-img-vrazda-nuz.jpg
Odchod ze života - vražda - násilnou smrtí

V právu se vraždou rozumí zločin spáchaný člověkem na jiné lidské bytosti, jenž způsobí smrt bez právního ospravedlnění (resp. v širším pojetí bez morálního ospravedlnění) a je vykonán s úmyslem zabít. Ve většině[zdroj?] zemí se jedná o nejzávažnější zločin a bývá trestán nejvyššími dostupnými tresty.

Člověk, který vraždí, se nazývá vrah, zavražděný pak oběť. Vražda může být provedená v afektu anebo naplánovaná. Výzkumem chování vrahů, motivů k vraždám vedoucím a dalšími pojmy s vraždou spojenými se z psychologického hlediska zabývá forenzní (soudní) psychologie./wikipedie/


- mnoho našich bytí končívá také tímto způsobem, jde totiž o setkání, buď s osobou, která nezvládla svůj hněv z minulosti na nás nebo o "náhodná" setkání-že jsme ve špatný čas na špatném místě a staneme se tak obětí násilné smrti, která i třeba vůbec nemusí být zdánlivě určená nám, ale je to tak i energeticky?
-po energetické stránce dojde k tomu, že je nám přerušen tok našich životních energií, vlivem ublížení a znemožnění tím dalších funkcí našeho života.
-jde o okamžité oddělení našeho astrálu a duše od fyzického těla, a to může nastat během pár sekund

Jak to vnímá duch?
-najednou jakoby se ocitá v astrální rovině, netuší ani jak ani neví, co se vlastně stalo, a proč je zde mimo své tělo-vlivem toho mu někdy dost dlouho trvá, než pochopí,
že jeho tělo je už mrtvé a on se do něj už nemůže vrátit-dochází tedy ke zmatení ducha-pokud neuposlechne své strážce a průvodce, kteří v ten čas již zcela jistě jsou u něj , a neodejde do průchodu ke světlu, což je průchod do jiné vyšší dimenze, kde bude jeho "smrt=problém", řešen s vyššími duchy, kteří následně na základě zákonů celého Universa určí další jeho vývoj, protože POKUD ZEMŘE ČLOVĚK NÁSILNOU SMRTÍ, většinou NEMÁ SPLNĚNY ÚKOLY, které se zde měl naučit nebo je splnit+TOTO PADÁ NA BEDRA toho, kdo mu ŽIVOT UKRÁTIL-jako energetický závazek, což bývá velkým problémem i do budoucích bytí a životů!!!
-DUCH MŮŽE BÝT POSLÁN ZPĚT DO ŽIVOTA buď, jako novorozenec-ihned následující čas po nutném poučení se z chyb minulého života
nebo
-je DUCHU povoleno se "přivtělit" k tomu, kdo mu způsobil náhlý odchod z jeho života a společně s ním si ten život odžívá, většinou se přivtělí do páteřního kanálu,
odkud bude mít také možnost ovlivnit některé chování a reakce "hostitele", čímž je mu umožněno si tímto způsobem splnit některé úkoly, co nestihl splnit za minulého života, a zároveň je tím trestána i duše toho, kdo je hostitelem, teprve pokud se hostitel změní ve svých přesvědčeních a jednáních mu bude časem dovoleno, aby se takto přivtělené duše zbavil-odvedením a modlitbami s pomocí šamanů, exorcisty nebo karmickým čištěním, ovšem toto jen na základě toho, že POCHOPIL SVŮJ ČIN SPRÁVNĚ, DLE ZÁKONŮ UNIVERSA+kaje se a s pokorou a láskou v duši i srdci si přeje harmonii energií mezi oběma aktéry=tedy sám svou duší a duší mrtvého člověka, po nějaké době mu smí být pomoženo+duch = inkarnát je odveden zpět do světla, to je do dimenze, která odpovídá vibracím inkarnáta, kde je mu uložen další jeho úkol po vtělení do hmotného života+jde znovu na svět se narodit.

-závazky, které nesplnil v minulém životě, jelikož mu byl násilnou smrtí zkrácen, bude nucen plnit v dalším životě po narození. Takový duch potom má nejen úlevy, ale rychleji roste, vlivem pomoci průvodců z vyšších dimenzí, kteří dohlížejí na plnění jeho úkolů z minulosti i nynějšího bytí, takto je mu umožněno plnit několikanásobně více věcí najednou, aby jeho duch mohl plynule růst.
/Marcela Abha Kunz
162700_116412765092396_100001710199628_110594_4556410_n.jpg
Odchod ze života - SEBEVRAŽDA

-proč se lidé rozhodnou takto odejít ze života?
-proč předčasný odchod?
-co se děje v nitru osob, co se rozhodnou k tomuto činu?

Tyto a mnoho jiných dotazů si klade mnoho nejen lidí, ale také vědců-lékařů. Je nutné, aby tak velké množství lidí řešilo
nastalé mnohé situace ve svém životě právě takovým způsobem? Nebo jde o "plán duše" prostě odejít tímto způsobem?
Podíváme se na to takto:
- život je dar od zdrojové energie
-získáváme je proto, abychom zde sami na své kůži zakusili určité situace
-žijeme pro pochopení a poznání
-zkušenosti zažíváme pro osobní pocit vlastní duše v té, které situace, co jsme si SAMI VYBRALI UŽ PŘED NAROZENÍM!!!
Tyto a některé další důvody jsou tu právě pro zkušenosti ve hmotném světě, kam jsme se rozhodli sami narodit, kde ovšem platí vyšší zákony pro naši duši, než jsme zvyklí respektovat, zde na této planetě. I zde se řídíme, ať už chceme nebo nikoli, zákonitostmi proměn a toku energie!!! Tyto zákony jsou nám "vryty do paměti duše", jako prvotní, ostatní zápisy jsou odvislé od vzestupu ducha v nás- tedy ukotveného v naší hmotné duši, jež je k tělu připoutána čakrovými centry, odkud ovládá nejen samu sebe, ale také své fyzické tělo, jež si podobou tvoří ke své energetické podstatě ducha, podle jeho vzestupné hladiny světla a energií, jimiž je schopen vládnout a s nimiž dokáže pak následně i pracovat, a o to jde "NAUČIT SE PRACOVAT VE HMOTNÉM SVĚTĚ SE SVOU VLASTNÍ SILOU ENERGIÍ= SE SVOU MOCÍ", naučit se s ní pracovat, znamená naučit se ji také ovládat a používat tím "SPRÁVNÝM SMĚREM, PODLE ZÁKONŮ ENERGIÍ ZDROJE", A TOTO JE ONEN DŮVOD, PROČ SE ZDE RODÍME, ale je to žel i důvod, PROČ někteří svůj život "NEZVLÁDAJÍ", a odchází z něj předčasně, volbou dobrovolného odchodu formami různě zvolené "SEBEVRAŽDY".

SEBEVRAŽDA JE TEDY DOBROVOLNÝ ODCHOD Z TOHOTO HMOTNÉHO SVĚTA, V mylném domnění, že se svým PROBLÉMŮM, CO MÁM, A CO JE NEZVLÁDÁM, VYHNU, ŽE SE JICH ZBAVÍM, bez toho, že je musím vyřešit.

Žel JDE O VELIKÝ OMYL DUŠE, jež si zvolila tento "ÚTĚK ZE ŽIVOTA".

-NEJEN, ŽE SE PROBLÉMŮ NEZBAVÍ, ALE PŘIDĚLÁ SI JEŠTĚ NAVÍC K TOMU MNOHO DALŠÍCH "KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ", to znamená, že duše, co si zvolí takový odchod ze života
-vytvoří si novou blokaci do budoucího života ve hmotě
-vytvoří si ve "stávající realitě", co ji opustila nové závazky, a to vůči svým všem blízkým, kteří
1.trpí smutkem duše i smutkem svým za odešlou duší
2.mnozí z nich jsou přímo propojeni "skutky v budoucnu této reality s odešlou duší", to znamená, že tyto "závazky" už není možno splnit, jelikož spoluaktér- odešlá duše=zemřelá osoba, zde ve hmotě již není! A to znamená, že nastává "koloběh změn a nových závazků" nejen pro odešlou duši, ale především pro KAŽDOU OSOBU ZDE, CO MĚLA JAKÝKOLI SPOLEČNÝ ÚKOL SE ZEMŘELOU TAKTO OSOBOU-KAŽDOU takovou žijící osobu JE TOTIŽ NUTNO NÁHRADNĚ = tedy náhradním programem životních úkolů a zkušeností, co měla zažít se "sebevrahem" je nutno proměnit-upravit tak, aby KAŽDÝ z nich mohl i bez "sebevraha" prožít své zkušenosti, co si naplánovali před narozením a jsou pro ně klíčové. Všechny takové zkušenosti ve hmotném světě je potřebné NAHRADIT A TO IHNED NEJLÉPE.

A KDO TO TEDY UDĚLÁ?
-udělá to jejich duše ve spolupráci se zdrojovou energií, tedy s vyššími bytostmi, jež KONTROLUJÍ PLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH VĚCÍ-ZKUŠENOSTÍ zde na této planetě
-vše se děje BEZ VĚDOMÉ MYSLI, VŠE ŘÍDÍ NEVĚDOMÍ A DUŠE zůstavších lidí zde, jež měli spolu úkol společný se sebevrahem
-vše se děje na základě energetických vln-tedy frekvencí, které jsou vysílány od lidí ke zdrojové energii v kosmu
Jak vidíte je tedy nutné PŘEPROGRAMOVAT MNOHO ŽIVOTŮ blízkých, přátel, partnerů, kamarádů, známých, ale i neznámých lidí kolem "sebevraha", protože každý zde jsme pro ten určitý úkol a pro ta určitá setkání s určitými lidmi, ať už jsou to naši známí, blízcí, ale i ti, co je ve svém vědomí neznáme, ale máme k nim také ZÁVAZKY. Například lékař-pomáhá množství mnoha lidí, co ani nezná...vše je dobře naplánováno ještě před jeho narozením, pokud takový např. lékař "nezvládne určitou situaci" a spáchá svou vraždu= ÚTĚK ZE HMOTNÉHO ŽIVOTA, potom jeho úkoly zde na Zemi MUSÍ "někdo" PŘEBRAT!!! Je nutné tedy přeprogramovat mnoho životů i zdánlivě tam, kde si říkáte, že se jich to netýká + proč? Protože třeba ten lékař měl za čas učit jiné nově příchozí lékaře bez zkušeností, protože třeba měl zachránit určitou osobu při nehodě, ale protože on tam nepřijde, ta osoba zemře-ovšem také předčasně, tady vidíte, že závazky jen rostou a to mnohdy geometrickou řadou, protože nikdy nevíte, co a s kým máte řešit, co komu vlastně dlužíte a čím to budete splácet, abyste si SAMI VYROVNALI ENERGIE MEZI SEBOU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ. Mnohdy jde i o jen jedinou větu, která bude měnit rozhodnutí určité osoby, která bez této věty se hold chybně rozhodne. A na čí hlavu potom dopadají důsledky? No ano na tu hlavu -potažmo na tu duši sebevraha-PROTOŽE PROSTĚ ZMĚNIL BĚH VĚCÍ A SITUACÍ KOLEM SEBE!!!

A toto vše bude nutné v dalším-dalších životech ODSTRANIT - PLATÍ PRO DUŠI SEBEVRAHA, žel je toho mnohem víc. Jde také o "MOŽNOST ODCHODU DUŠE SEBEVRAHA DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ", ve většině případů zde jejich duch UVÁZNE, NEMŮŽE ODEJÍT v čase, který je k tomu u běžné duše určen (tedy do 45 až 75 dnů), protože jej trápí
1. problémy, co měl zde i za života + nedokázal je vyřešit
2.problémy , do kterých dostal blízké mu lidi svou sebevraždou
3.smutek, který tím zapřičinil
4.důsledky, které nastaly vlastní sebevraždou, a to v plné výši
Takový duch zde uvízne na mnoho měsíců, let i věků, to podle toho, co jej zde "drží". V mnoha případech je nutné jim také už za našeho života pomáhat, aby jim jejich "závazky" trochu ubývaly, a to modlitbami, odpuštěním, uvolněním jejich a vašich vzájemných bolestných pocitů a energií.


SEBEVRAŽDA - PLÁNOVANÁ ZKUŠENOST

-proč se to děje?
-co se má duch takto naučit?
-proč je to jiné u dítěte a jiné u dospělého?
-co to má za význam?
Takové dotazy si klade mnoho lidí, když se stane to, že "někdo" zvolí takový ODCHOD ZE ŽIVOTA ZDE.
Ale vrátím se k tomu, když je to plánem duše- JAKO OSOBNÍ ZKUŠENOST na vlastní kůži. Ve většině případů se to stane z důvodů:
-buď sama taková duše v minulosti způsobila PŘEDČASNOU SMRT JINÉMU A ZLEHČOVALA SMUTEK JEHO BLÍZKÝCH
-nebo sama duše si zvolila TAKOVÝ ODCHOD, JELIKOŽ TÍM UČÍ SVÉ BLÍZKÉ SMÍŘENÍ SE S ODCHODEM A SMRTÍ, učí je tak být SOBĚSTAČNÝMI, UČÍ JE NEVÁZAT SE NA NIC, A NA NIKOHO, učí je SMÍŘIT SE, ODPOUŠTĚT A MILOVAT SEBE, ZDROJOVOU ENERGII STVOŘITELE, SEBE SAMOTNÉ nebo i učit je ŽÍT JINAK, VRÁTIT SE KE SVÉMU ZÁKLADU DUŠE, KE SVÉ PŘIROZENOSTI, učí je také SMÍŘENÍ SE SE SKUTEČNOSTÍ -REALITOU..atd.

Plánovaný úkol duše, odchod SEBEVRAŽDOU, je vždy pro poznání jiných, ale také i pro poznání své osobní, pro UVĚDOMĚNÍ SI VŠE OBJÍMAJÍCÍHO LÁSKYPLNÉHO PROUDU BYTÍ, je mnoho dalších důvodů, ale toto jsou ty nejdůležitější z nich. Ale především jde o to, NAUČIT BLÍZKÉ, POZŮSTALÉ "NĚJAKÉMU ÚKOLU" zde na Zemi, takový duch potom dobrovolně zůstane v blízkosti takových lidí, aby jim pomáhal v jejich životě zde ve hmotě, aby mohli tak dál plnit ty úkoly, které se mají naučit tak, aby jejich duch rostl a stoupal ve vibracích energie lásky+toto je pak jeho úkol po plánovaném odchodu ze hmoty.
/Marcela Abha Kunz
stažený soubor.jpg
Smrt - NEHODA

-jaký typ odchodu to je?
-proč si toto volí duše?

Každý odchod z hmotného bytí je dobrovolný!!! Je tedy volitelný způsob, jak chci odejít, jakou zkušenost přerodu si sám zvolím, ale mnoho z vás mi namítlo u komunikace na toto téma, a jak je to s nehodami, autohavárií, či jinou nehodou, jež zapřičiní takovýto náhlý odchod ze světa?

Je to zcela jednoduché, jde prostě o REZIGNACI NA TENTO ŽIVOT, CO DOTYČNÝ PROŽÍVÁ, jde o takový jakýsi bojkot toho, co neumějí řešit, co nevědí, jak řešit, či chtějí někoho tímto potrestat.
Žel jde tu také o to, že se duch dostává do situace, s níž vůbec nepočítal, s níž se nijak neumí vyrovnat a zvolí si tento typ "dochodu", takže úniku z toho, co nemůže vyřešit. Jde o takovou-samo vraždu trochu jinak.
Můžete mi namítnout i to, že mnohdy tak umírají i lidé, kteří prostě se dostali jen čirou "zdánlivě" náhodou do místa, kde se NEHODA STANE, a jsou tedy jen jejími "ne dobrovolnými účastníky", jež takto náhle odchází ze světa hmotného bytí tady a teď. žel musím vám oponovat, protože toto si vždy duch zvolí, buď vědomou myšlenkou, jež tomuto celému nutně předcházela, či prostě si toto zvolil už před narozením, jako rychlý přechod do jiného stádia své existence!

Ať už je to jakkoli "neuvěřitelné" tak tento způsob odchodu je opravdu zcela volitelný, pro každou duši. proto je nutno si dost dobře uvědomovat to, JAK MYSLÍME, CO SI DÁVÁME TÍM DO PŘÍČIN PRO NAŠI BEZPROSTŘEDNÍ BUDOUCNOST, proto se zdánlivě zdá, že mnoho lidí, co zemřou na "nehody", jsou v tom nevinně a nemohli to nijak ovlivnit, žel budu vám znovu oponovat, jelikož VŽDY JE TOHO NĚJAKÁ PŘÍČINA, to znamená, že vždycky předcházela nějaká myšlenka, typu...já toto už nevydržím, chci raději zemřít, chci odejít odsud pryč, nechci tu už být, či třeba kéž bych raději rychle zemřel, nebaví mne to tu...a jiné takové myšlenkové pochody, jsou to vědomé i nevědomé přání vysílaná do Universa, které jen vyplnilo to, co si dotyčný přál a dovolilo mu tedy rychle odejít. Žel tím si dotyčný velice ublížil, pokud si toto zrovna nevybral, jako svou zkušenost k odchodu do jiné dimenze, protože tím porušil svůj karmický běh situací a zkušeností, jež samozřejmě v tom životě nedokázal zcela splnit, takže navíc znovu sobě vytvořil, tím svým náhlým odchodem ze světa mnoho nových "bolestných zkušeností" jak sám sobě, tak také všem příbuzným a blízkým lidem, takže zcela stejný typ, jako se to děje u všech ostatních sebevrahů, porušil přímo zákony bytí, prostě je to tak a bude nucen v budoucnu svých životů, nejenže odstranit traumata, která způsobil sobě, ale také ta, která způsobil svým blízkým!

Taková duše se ve většině případů rodí ihned zpět do hmotného světa, aby mohla v co nejratším čase "napravit " to, co svým "rychlým a náhlým odchodem", způsobila. proto se v mnoha případech rodí do téže rodiny, jako další dítě, vnouče, sestra, bratr atd. Aby zde splnila to, co měla udělat v životě před "nehodou", a také to, co způsobila při nehodě, je nucená plnit všechny své závazky, i ty co plnit nechtěla. Vlivem toho je jí dán "dozor", což jsou andělé, osobní andílek strážný a průvodci tak, aby ji vedli hned od narození tak, aby "musela plnit" všechny takové závazky, nelze totiž podle zákonitostí mít po odchodu ze světa, víc závazků, než před narozením!!! Proto se duch vyvíjí, aby rostl svými zkušenostmi a mohl se sám tak za mnoho časů stát stvořitelem svého světa./Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one