Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
astralni1 (1).jpg
VYMÍSTĚNÍ ASTRÁLU do jedné z astrálních rovin bytí
Vymístění astrálního těla.

-je stav, kdy se i během dne naše astrální tělo = energetický dvojník, dostane do astrálního světa
Tak toto je jednoduché vysvětlení toho, co se stane, když se někomu "vymístí jeho astrální tělo", z těla fyzického. Tento stav dost často mívají lidé s psychickými potížemi a nemocemi. Tento stav je vlastně takový únik z tohoto života!!!
Většinou se to stává tím, že člověk trpívá nějakou nesrovnalostí sám se sebou a vlivem nízké frekvence svých vlastních energií, se často, či méně často ocitá
v jiné dimenzi bytí ducha, což ho vede zase k tomu, že se jeho strach umocní a tak se nejenže snižují jeho frekvence energetické hladiny, ale žel se děje i to,
že je více a více často obklopován různými vrstvami astrální roviny (jak nízkými, je odvislé od frekvencí energií jíž kmitá).
Tato frekvence potom jemu poskytuje jeho různorodost vjemů z té roviny, kam dosahují jeho frekvence právě toho, jeho astrálního těla.

Vymístění se mnohdy děje, jako následek STRACHŮ, z toho, co vidím kolem sebe- to znamená, že unikám, jakoby z takového života, co se mi nelíbí, a co mi působí takové obavy, nejistotu, že mám dojem, že to již nemohu sám zvládnout, proto první, co se stane, jedinec omdlévá, ztratí vědomí a jeho astrální tělo se vymístí do astrální roviny, kde žel je dál v úzkostech svých obav a strachů, které jsou ještě mnohdy více umocněny tím, co ještě navíc vnímá a prožívá v této frekvenci svých vibrací v astrální nižší rovině.

ASTRÁLNÍ ROVINA
-je určitou širší frekvencí energetického vlnění, kde se nachází mnoho , pod úrovní a vyšších úrovní, jejichž rozsah je velmi frekvenčně rozdílný a je vždy souhlasný s frekvencí osoby, která se do astrální roviny dostává.

CO TO ZNAMENÁ?

-jednoduše to, že jinak vnímá astrální tělo osoby s nízkými frekvencemi bytí zde ve hmotě
(setkání s entitami nízkých vibrací-vidiny a bludy)

-jinak vnímá astrální rovinu bytí osoba, jež se dostává do astrálu vlivem například vymístění díky operaci
(vnímá sebe, průhled do hmoty a setkání s blízkými a vyššími bytostmi=převaděči)

-jinak astrál vnímá ten, kdo vědomě provádí astrální cestování
(vnímá nejen sebe sama, ale volí si také cesty tam, kde chce být, získává informace, které potřebuje, či jen chce získat)

-jinak vnímá astrální rovinu třeba šaman, léčitel, který si mnohdy takto prohlíží a diagnostikuje toho, komu chce pomoci.
(vnímá veškeré druhy a frekvence astrální roviny, a klidně přechází z jedné do druhé, aniž by se jeho vědomí, jakkoli poškozovalo a byl dezorientován po návratu do hmotného těla)
Tady vidíme, že možnosti "rozpětí a hranic astrálu", je značné a je vždycky souhlasné s tím, jak duch sám vibruje zde ve svém nitru=v duši.
Z tohoto důvodu jsou mnohdy jinak viděni i lidé, kteří se takto ocitli v této úrovni našeho bytí. Vlivem vymístění astrálního dvojníka, jak se tomuto našemu tělu často říká,
je tedy buď
-dobrovolné + potom se ocitáme většinou ve vyšších frekvencích toku astrální roviny
-nedobrovolné pod tlakem STRACHU, STRESU těla fyzického + potom jsme buď po nehodě, úrazu, operaci, či pod tlakem STRACHŮ+UNIKÁME takto Z NAŠEHO ŽIVOTA, protože takový tlak na nervový systém nám působí tak velikou duševní "bolest-zátěž", že ji tělo fyzické nezvládá a náš duch se OCITÁ V ASTRÁLNÍ ROVINĚ, odkud je také přechod do vyšších dimenzí, kam následuje duše po naší smrti. Jakoby duch utíká ze života ve hmotě, pak je takový člověk diagnostikován, dle toho, jaké informace a vjemy má z astrální roviny-Tedy pokud je na nízkých frekvencích-trpí duševními chorobami a je brán za nemocného na duchu.
Žel není to správná definice stavu, ve kterém se duch ocitá. Mnohdy je takový člověk jen konfrontován se svou minulostí, s tím, čím v některých ze svých inkarnací sám zacházel, či byl do toho vlivem negativních ovlivnění sám ponořen. žel i to, co popisuje po svém návratu z astrální roviny, bývá v astrální rovině SKUTEČNÉ, jde o vidění té jeho úrovně astrálu-jakoby řeky kam náleží jeho duch svou frekvencí, jíž sám kmitá, zatím co jeho tělo je o stejných vibracích zde ve hmotě-většinou bez vlády, my říkáme, že omdlel, či ztratil vědomí.V praxi dojde takto K VYMÍSTĚNÍ ducha a astrálního těla do astrální roviny.
Mnoho léčitelů a šamanů toto dobře zná, jelikož tímto způsobem se duch seznamuje s astrálními cestami do jiných dimenzí. /Marcela Abha Kunz
ENERGETICKÉ TĚLO "KA"
ASTRÁLNÍ "DVOJNÍK"

- energetické tělo Ka neboli biopole Astrální dvojník, biopole, energetické tělo Ka, starý Egypt, Imhotep - eshop Bombastus Biopole je klíčem ke zdraví, to věděli již staří Egypťané. Říkali mu "tělo Ka" a znali techniku, s jejíž pomocí své Ka opravili a tak obnovili své síly, vitalitu a zdraví. Biopole je energetický obal, nacházející se cca 10 - 30 cm od hmotného těla člověka. Biopole, tělo Ka, astrální dvojník, aura či fantom, je v současné době často zmiňováno v souvislosti s destruktivním vlivem elektrosmogu, sníženou imunitou a civilizačními chorobami. Je zřejmé, a nyní již vědecky dokázané, že kvalita biopole má přímý vliv na zdravotní stav člověka. Co vlastně biopole je, jak funguje, a jak jej lze obnovit s pomocí vlastních sil - to lidé věděli již tisíce let před námi! Znalosti, jež byly v té době dostupné všem, dnes v moderní společnosti chybí. Ztraceny však nejsou...
Vliv kvality biopole na lidské zdraví je k dnešnímu dni již vědecky dokázán. Biopole, ve starém Egyptě nazývané jako "tělo Ka" , je energetickým "obalem" kolem člověka, pro zdravotní stav člověka je určujícím faktorem. Je jakousi maticí. V jakém stavu je tato energetická matice, v takovém stavu je i fyzický stav dané formy. Jak a proč tomu tak je?

Člověk je jako vesmír plný života

Aby člověk pochopil, jak to celé funguje, a proč je stav jeho biopole tak důležitý, musí proniknout do hlubších znalostí o energetické struktuře lidské bytosti. Člověk není jen jakousi neustále bez oddechu pracující chemickou továrnou. Chemie je úzce propojena s energetikou, prohloubenou fyzikou. Vždyť co je člověk? Není přece jen tím, co lze detekovat smysly, případně naměřit nejmodernějšími přístroji. Člověk, to je celý vesmír s projevem různých forem života a odpovídajících energetických a vlnových stavů. Vše je vzájemně propojeno, je to vzájemně závislé a navzájem se také ovlivňuje.

CHEMIE ČLOVĚKA

Je třeba pochopit, že chemické procesy, probíhající v člověku v každou sekundu, nevznikají jen tak samy od sebe, vznikají na základě působení určitých energií. Samotné chemické prvky jsou určitým "programovým zápisem" zaznamenaných vlnových stavů pevnějších, materializovaných energií. Pokud budou do těchto "programových zápisů" zaneseny pod vlivem určitých sil jakékoli změny, pak daný chemický prvek jednoduše přestane existovat v dané podobě, a přejde do jiného "programového stavu". Díky různému spojení chemických prvků (přetrvávajících v určitém vzájemném spojení s různými energiemi) se rodí živá či neživá forma matérie. Určující roli v těchto procesech hrají právě typy energií, spojujících dané chemické prvky právě v tuto formu.
astralni-dvojnik-energeticke-telo-ka-biopole-ochrana-meditace-zdravi-duse-clanek-bombastus-01.jpg
Co určuje, že jsme lidmi a ne rostlinami?

Chemické prvky jsou v podstatě takové stavební cihličky. Co z nich bude a jaké to bude, určují energie. Například v podstatě jen 10 základních chemických prvků, ze kterých se skládá rostlina, ( uhlík, vodík, kyslík, dusík, draslík, vápník, fosfor, síra, hořčík a železo) způsobují, že to v zeleném oceánu naší planety bez ustání bouří. Tyto prvky jsou stavebními cihličkami, které, díky typové rozmanitosti energií, tvoří nejrozmanitější rostlinné druhy. Jak víme, lidský organismus se skládá z 65% kyslíku, 18% uhlíku, 10% vodíku, 5% dusíku a 2% ostatních chemických prvků. To jsou základní stavební cihličky, které jsou spojené a fungují na základě určitých (od rostlinného světa odlišných) energií. V rostlinách, stejně jako v člověku, se zapojují prakticky tytéž prvky, ale forma života se zásadně liší - kvůli odlišné energetice. Pokud jste si také někdy položili otázku, proč se z dnešních opic nestávají lidé - tento text vám napovídá.

Biopole jako matice

Tím, co určuje formu života a samotný život v materiální struktuře, je energetický skelet (fantom, astrální tělo, ve starověkém Egyptě nazýváno jako prvek Ka). Toto biopole je jakousi maticí. V jakém stavu je tato energetická matice, v takovém stavu je i fyzický stav dané formy. Život, to je práce nekonečného množství molekul, pracujících na základě určitých energií. Aby molekula vstoupila do reakce, potřebuje podnět (impulz, ezoosmózu), určitou energii. Dokonce i naše lehké vlnění je výsledkem vzájemného působení, určitého vzestupu jemných energií a následně práce chemie našeho organismu - molekul odpovědných za reakci organismu. Člověk sám o sobě je generátorem různých druhů energií a jim odpovídajících polí. Zásahy do energetiky člověka vždy vedou k porušení a chemickým selháním v těle. Z toho důvodu je zdraví organismu závislé v první řadě na energetickém stavu jeho organismu.

Když se "Ka" setká s "Ka"

Fyzické tělo člověka plní ochrannou funkci proti mechanickému poškození (hrubému kontaktu). Energetické tělo chrání před nežádoucím energetickým kontaktem (zásahem a útoky cizorodých energií). Mnohá onemocnění lidského těla, mnohé dysfunkce a potíže vznikají právě kvůli narušení fungování jeho energetiky, vyvolané kontaktem s cizorodými energiemi. Toto lze dobře pocítit, když se ocitneme v davu lidí, v nákupních centrech, v hromadné dopravě, na tržišti, apod. Naše biopole (tělo Ka) se tam setká s velkým množstvím dalších cizorodých polí, cizími Ka, což jej ovlivňuje a většinou oslabuje. Děje se to nejvíce tam, kde převládají materiální hodnoty. Člověk pak přijde domů jako zbitý, bolí ho hlava, je unavený, otupený. Cítí se, jako by mu "vzali všechnu sílu". To je důsledek střetu s cizími Ka v prostředí orientovaném na materiální hodnoty (mít víc, koupit levně, obrat někoho, předběhnout, vecpat se někam, být někde dřív...)


ZTRACENÉ ZNALOSTI O ENERGETICKÉM TĚLE "KA"

Tak, jako člověk denně věnuje péči svému fyzickému tělu (dbá na hygienu, dělá rozcvičku, různá preventivní opatření), stejně tak je důležité, pečovat i o své energetické tělo. Ba, co víc, je třeba věnovat mu mnohem větší péči, vždyť se jedná o matici, která určuje stav fyzického těla! Tělo Ka se přirozeně samo - opravuje ve spánku. Biopole je však možné opravit a posílit i "uměle" a to v kteroukoliv denní hodinu. Informace o technice (meditaci) na opravu Ka, obnovu sil a zdraví, byla v dávnověku známa jako meditace Ka. Tuto techniku vyučoval ve starověkém Egyptě i Imhotep. Po nějaké době po jeho smrti však byly tyto Znalosti uzmuty hrstkou mocných a před veřejností zatajeny. Kým a jak byly Znalosti uzmuty, se dozvíte v knize Sensei ze Šambaly díl IV. od A. Novych. A důvod, proč se to stalo, není těžké uhodnout. Vždyť jaký zisk přináší mocným tohoto světa duchem svobodný a zdravý člověk? Proč by měli chtít, aby se lidé osvobodili od jimi nastoleného systému, byli duchem silní, odvážní a zdraví - tedy naprosto nezávislí na všem, co jim systém vnucuje?

Jak ochránit své biopole

Poslední dobou, s rozvojem technologických vymožeností a vzniknuvšího destruktivního pole elektrosmogu, se tématika biopole znovu dostala na zřetel veřejnosti. Věda již dosáhla velkého pokroku, biopole člověka již lze naměřit nejmodernějšími přístroji. To, co lidé věděli tisíce let před námi, my dnes znovu objevujeme. Díky vědcům a vynálezcům máme dnes k dispozici mnohé ochranné prvky a biorezonátory na ochranu biopole. Je jasné, že v dnešní moderní společnosti (orientované dle plánu téměř zcela výlučně na materiální hodnoty) nejsou Znalosti o starodávné technice obnovy Ka zcela známy. Nejsou však ztraceny, jsou k dispozici pro všechny, kdo hledají.

Pokud i vy věříte, že proti neviditelnému světu energií nejsme tak bezmocní, jak se nám předkládá k věření, a že musí existovat způsob, jak ochránit své biopole, obnovit své zdraví, sílu, vitalitu a integritu přirozeným způsobem, začněte pravidelně trénovat meditaci Ka. Po čase pocítíte výsledky na svém zdraví!
zdroj:http://www.bombastus.cz/astralni-dvojnik-energeticke-telo-ka-neboli-biopole/
31.03.2017 17:46:28
Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one