Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

Co nám ZABRAŇUJE BÝT ZDRAVÝMI

andělská očista.jpg
CO NÁM ZABRAŇUJE BÝT ZDRAVÝMI /rozpracováno

-ano jistě je to naše NASTAVENÍ NAŠÍ DUŠE, tedy naše vlastní VIBRACE, kterými kmitáme, lépe řečeno,
kterými kmitají všechny naše buněčné struktury, stejně tak naše aurycká těla a samozřejmě také naše čakrová centra.

Ale nejprve se podívejme na to, co je tím, co nám zabrání být v plné hojnosti našeho zdraví, co nám
brání neustále být zdravými jednici?
Jde o naše chybná
-rozhodování
-jednání, tedy činy a konkrétní reakce
-naše pocity a procítění každé ze situací, v nichž se ocitáme v našem životě, či v minulosti

DUŠE mluví k nám i k okolí NAŠIMI POCITY, PROCÍTĚNÍM TOHO, CO ZAŽÍVÁME

Proč pocity nám brání být zdravými?
-protože jde o nastavení naší duše, tedy naši -NEZRALOST DUCHA, který ještě nepochopil některé zákonitosti, jež je nutno dodržovat, třeba takové pocity jako jsou
-křivdy, což je v podstatě to, že si dovolíme někoho HODNOTIT, NA COŽ, DLE ZÁKONŮ UNIVERSA NEMÁME ŽÁDNÉ PRÁVO, protože nejdeme jeho cestou životních poutí a závazků, či dluhů, ani jeho bloky nezakoušíme, tak JAK MŮŽEME HODNOTIT JEHO JAKOUKOLIV REAKCI?
"KRITICIZMUS", je to, co nás velmi brzdí, a nejen ve zdraví, vlivem tohoto typu PROCIŤOVÁNÍ, jsme nejen sami proti svému zachování zdraví, ale také si tím vytváříme mnoho nových blokací, a proč? PRO SVÉ EGO, JEŽ SI DOVOLÍ HODNOTIT, KDO JE LEPŠÍ, KDO HORŠÍ, CO JE SPRÁVNÉ, A CO NIKOLI.

NAŠE REAKCE NA JAKOUKOLI SITUACI V NAŠEM ŽIVOTĚ
-je dalším bodem toho, proč nejsme trvale zdravými. To, jak reaguji a ve spojitosti toho, co při tom prociťuji, je tím, co nám
ve většině případů BRÁNÍ BÝT V URČITÉM SMĚRU ZDRAVÝMI PO CELÝ NÁŠ ŽIVOT, Jde totiž o to, jaké hodnoty vyznačuji,
a to je zase spojeno s mými vibracemi mojí duše, a to je spjato s tím, na jakém jsem vývojovém žebříčku vývoje mého ducha. Protože podle toho, mám také NASTAVEN SVŮJ POUČNÝ PROGRAM PRO ZAKOUŠENÍ SITUACÍ ZDE VE HMOTNÉM SVĚTĚ, Osobními zkouškami, osobní zkušeností zde se učí náš duch to, co je SPRÁVNÉ A CO NIKOLI, dle toho, je mu určována také výchovná blokace vyššími duchy, jež řídí náš jednotlivý vývoj. Vše je totiž z energie, a tak i naše duše, která podle toho, co se učí poznávat zde ve hmotném světě, podle toho má také "své osobité frekvence", jimiž vibruje, na těchto frekvencích, je odvislé také to, JAK VIDÍM SVĚT KOLEM SEBE, JAK VNÍMÁM A JAKÉ MÁM NASTAVENÍ toho "svého" žebříčku hodnot pro hmotný svět, ale i pro duši!!!
Tak je každá naše reakce na cokoli zaznamenávána do paměti naší duše, a na základě toho, jsme buď ve správném toku, když dodržujeme zákonitosti celého Universa
nebo
jsme v nesprávné reakci, a tedy v nesprávné frekvenci, a jsme tedy ihned blokováni, jelikož jde o "PORUŠENÍ ZÁKONŮ UNIVERSA", PODLE TOHO, JAK "MOC JSME PORUŠILI A ZDA OPAKOVANĚ, ČI PO PRVÉ, je nám následně ODNÍMÁNA HOJNOST, a to zase podle toho, čeho se porušení týká, jde o velice důmyslný systém spojený přímo s naší duší a nevědomím, takže jej my sami nemůžeme nijak ovlivnit, v tom tkví postupný rozvoj duše, dle toho, jak dodržuje základní zákony bytí v celém Universu.
Jak vidíte vše tu souvisí se vším, vše je příčinou dalšího. Proto i naše zdraví, je otázkou VÝCHOVNÝCH PROGRAMOVÝCH NASTAVENÍ PRO NAŠI DUŠI, o tom jsem už psala také ve dvou svých knihách, Vše souvisí se vším- Evoluce duše, 1. a 2. díl-najdete na prokliku níže.
PROČ TEDY NEJSME ZDRAVÍ?

-jde o nastavené nevědomé poučné programy naší mysli a našeho mozku, které nám při nesprávných reakcích, pocitech, procítěních určují některým způsobem , že nám bude blokována hojnost v tom, určitém směru, proto jsou jiné příčiny toho, že vás bolí hlava, a třeba že máte rakovinu, vše je postupným vývojem vaší duše, a vše se děje pro její SPRÁVNÝ VÝVOJ, podle BLOKACÍ HOJNOSTI, pak máte i ODLIŠNÉ FREKVENCE energií vašeho těla, buněk i aury. Podle toho, se vám buď blokuje zdraví-pokud mluvíme už o tak silném bloku, tedy až na zdraví nejprve slabou nemocí, krátkodobou a snadno zvládnutelnou, jako je viróza např. Pokud, ale stále činíte stejnou věc, stejnými reakcemi-tedy nesprávně reagujete na tu samou situaci, pak NASTUPUJE SILNĚJŠÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM, tím je delší nemoc například chřipka s teplotami, to vás donutí už ke stagnaci, jste doma s teplotami a máte možnost přemýšlet, co jste udělali nesprávně, pokud na to stále nepřicházíte, a ve stejné situaci už zase jednáte nesprávně-máte špatné reakce, špatně to prociťujete, což znamená chybně vysíláte do vesmíru i k ostatním zúčastněným své pocity, PAK NASTUPUJE MNOHEM DELŠÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM NEMOCI, delší třeba velmi obtížná a silně na vás působící chřipka ve spojení se zápalem plic např., takže vás to znovu "ZASTAVUJE", a říká vám to, zastav se, mysli chybně jsi jednal a chybně jsi vysílal svou energii vůči jiným a také vůči samotnému vesmíru. Pokud se z této nemoci pak dostanete, a znovu a zase stejně chybně jednáte v podobných situacích, nastupuje okamžité snížení frekvencí o stupeň dolů, což znamená posun dole o jednu celou frekvenci, což je docela dost, a to pro vás znamená
-opakujete to, co už by jste měli znát-stejné problémy zase řešíte dokola, stejné situace, kterými jste již prošli, jen jsou jakoby silnější, ještě o stupínek obtížněji řešitelné, a pokud v nich stále dokola jednáte nesprávně, např. rozčilujete se, stále nadáváte, stále se hádáte s ostatními, pak kolem sebe kumulujete "svou negativní energii tak", že se začne vytvářet a spouštět nový mnohem silnější program , a tím je destrukce buněk, okamžitě jedete i o několik frekvencí dolů do mnohem nižších sfér energetického nastavení ducha, toto vaše tělo nezvládne, proto nastává proces sebezničení, proto onemocníte smrtelnou chorobou, úrazem atd.

Takto se děje naše zrání duše, odměnou -to je povýšení ve vibračním poli energií a pokud "zlobíme a nedodržujeme zákonitosti, pak "snížením "vibračních energií. Vše to má jasné příčiny, vždy jsou odlišné a tím také nemoci jsou pro nás různé, a v jinak složitém průběhu, tím je zaručen pozvolný vývoj našeho ducha tak, aby rostl ve frekvencích k obrazu stvořitele, zdrojové energie, a protože jsme všichni jeden celek, proto jsme ve vzájemných spojeních a energeticky provázáni, nejen s našimi "blízkými", ale také s celým Universem a naší minulostí, protože vše, se děje pro vývoj ducha, kterým všichni jsme.

CO NÁM KAZÍ NAŠE ZDRAVÍ:

-KRITIČNOST A POMLUVY

-ZÁVIST

-NENÁVIST

-VZTEK, AGRESIVNÍ VÝPADY, NEZVLÁDÁNÍ SEBE SAMA

-LŽIVOST

-SAMOLIBOST

-EGOCENTRISMUS

-POCITY KŘIVDY

-POCITY STRACHU

-ZLOBA,HNĚV

-LÍTOST A SEBELÍTOST

-TRÁPENÍ SE NAD NĚČÍM

-PÝCHA

-POVÝŠENOST

-FRUSTRACE

-PONIŽOVÁNÍ

Tak toto jsou ty nejhorší, a od nich se odvozuje množství dalších, které nám velmi škodí, protože vše je jen energie, kterou těmito procítěními vysíláme do okolí i tím pádem do celého vesmíru kolem nás.
Pokud chceme být zdravými lidmi, potom je nutno dodržovat zákonitosti celého Universa tak, abychom se ve svých vibracích mohli zvyšovat, tím vylepšovat nejenom vidění světa v optimistickém světle, ale také mohli k sobě přitahovat více toho dobrého, kolem nás a mohli tak rychleji vzestupovat v žebříčkách vývoje naší duše a také ukotveného ducha v ní./Marcela Abha Kunz
25.01.2017 10:33:22
Marcela Abha Kunz
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
počátek-pilz 1 díl.jpg
Motto:

"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC"

George Bernard Show
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one