Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

ZDRAVÍ + VIBRACE AURY,ČAKER

Karmick_oista_pamti_due_aker_bunk_tla-na_dlku_8571.jpeg
CO NÁM BRÁNÍ BÝT ZDRAVÝMI?

"Zdravá duše = ČISTÁ DUŠE= ZDRAVÉ FYZICKÉ TĚLO"

-CO TOTO POŘEKADLO ZNAMENÁ?
-Co má společného se zdravím naše duše?
-Proč se vlivem pamětí duše mění zdravé tělo na nezdravé?

Vše souvisí se vším,
a tedy i "čistota duše", souvisí úzce s tím, zda budeme mít také zdravé naše fyzické tělo! Ale, co to vlastně způsobuje?
Je to zcela prostinké, POKUD DUCH DODRŽUJE ZÁKONY UNIVERSA, JE TĚLO ZCELA ZDRAVÉ, pokud je ale porušuje, a to opakovaně, potom nastupují tak zvané "výchovné programy duše", v podobách nejprve
-upozornění, to znamená, že se nám při porušení určitého zákona Universa objevují jen takové slabší příznaky problému nemocí, pokud to znovu duše zopakuje- tedy stejné své rozhodnutí= reakci, na "stejnou situaci", potom se nám objevuje nejen příznak nemoci, ale prostě prvotní stádium nemoci, určitého typu- to podle toho, JAK PORUŠUJEME ZÁKONY UNIVERSA A ČÍM JE PORUŠÍME.

Jelikož je jde porušovat mnoha způsoby, ale výchovné programy v podobě "nemocí", jsou ty jedny z nejznámějších, ale žel i z posledních "UPOZORNĚNÍ, ŽE JEDNÁME ŠPATNĚ", ABYCHOM SE ZASTAVILI A ZAMYSLELI A NÁSLEDNĚ se rozhodli jinak, než tomu bylo doposud v určitých situacích. vše je tak odvislé od mnoha konkrétních situací a našich konkrétních reakcí na tu, určitou situaci.
Mám na mysli "určitou naši reakci", kterou může být "jen"POCIT, či jen MYŠLENKA, NÁPAD nebo "jen " NIC NEDĚLÁNÍ V TÉ URČITÉ REAKCI, například "že jakoby NEVIDÍME, CO SE KOLEM NÁS DĚJE", STYL MRTVÝ BROUK, ale kosmos a vyšší zdrojová energie nás chce vidět "zakročit", vmísit se do situace, co jsme jí svědkem! To samozřejmě byly jen příklady toho, co vše nám může způsobovat "později" naše ONEMOCNĚNÍ, tedy VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO DUŠI, protože tím, že tělo fyzické onemocní, TÍM SE ČISTÍ DUŠE, čistí se také naše NEVĚDOMÁ MYSL A TÍM SE MĚNÍ NAŠE VĚDOMÉ KONÁNÍ=REAKCE V SITUACÍCH!

A o to právě jde, protože POMOCÍ TOHO, NÁM ZRAJE NÁŠ DUCH, uvnitř duše, pozvolna se tak stáváme rozumějšími, zralejšími, zkušenějšími, pomocí výchovných programů duše, se měníme, naše hodnoty se mění, naše vnímání dobra a zla se mění, vše, co má co do činění s námi a okolním světem, potažmo s naší realitou, vše toto se může pomocí našich slabších, ale i silných výchovných programů pro ducha, ukotveného v duši.
Čistota duše, je tedy přímo spojená se zdravím těla fyzického.
-nikoli jen údržba těla pomocí sportu, aktivit, ale i
-aktivita ducha, je spojená s čistotou duše a zdravím těla buněk uvnitř nás samotných.

CO NÁM KAZÍ ZDRAVÍ?

JSOU TO PŘEDEVŠÍM NAŠE CHYBNÉ REAKCE, DÍKY CHYBNÉMU VNÍMÁNÍ TOHO, CO JE DOBRÉ A CO ŠPATNÉ!

Kazí nám to především, ale CHYBNÉ NÍZKÉ -ENERGETICKY VZATO, NÍZKÉ POCITY!!!

-PÝCHA
-ZLOST

-ZÁVIST

-NENÁVIST

-POCIT KŘIVDY

-POCIT LÍTOSTI

-SEBE-LÍTOST

-STRACHY

-ÚZKOSTI, POCIT OBAV, DEPRESÍ

-TRÁPENÍ SE PRO VĚCI, LIDI, SITUACE, CO NEMŮŽEME NIJAK ZMĚNIT - pro minulost, věci již prošlé, na něž myslíme

-NESMÍŘENÍ SE S NĚČÍM

-AGRESE V KAŽDÉ SVÉ VIBRACI, PODOBĚ, ať už je namířená proti nám samotným nebo proti jiným

Všechny tyto negativní emoční pocity, jsou VŽDY PORUŠENÍM ZÁKONITOSTÍ CELÉHO UNIVERSA, ČÍMŽ MY SAMI TAK PORUŠUJEME ZÁKLADNÍ ZÁKON O TOKU ENERGIÍ!!!!!!
A právě toto nám následně způsobuje naše výchovné programy "nemocí", které tak jsme nuceni prodělávat! Každá "nemoc" tak má SVOU VLASTNÍ ENERGETICKOU VIBRAČNÍ PŘÍČINU, PROČ VZNIKLA, jde o postupnou deformaci paměti buněčných základů v našem DNA - obnov buněk v té, které části těla, dle toho, co jsme porušovali opakovaně, a jak hluboké to porušení bylo nebo jak silné to porušování zákonů UNiversa bylo, a jak dlouho už to takto porušujeme, proto na tom základu vznikly také nemoci genetického rázu- rodové dispozice, niance a dokonce i poškození mozku, či jiné části těla. vše se děje NEJPRVE -POŠKOZENÍM V JEMNO-HMOTNÉ ÚROVNI energií, tedy v poškození
1. duše a její energie, to se zapisuje ihned do paměti duše
2.následně je vše zapisováno energeticky do paměti v poškození čaker
3.a a samotném konci je vše UKOTVENO V PAMĚTI BUNĚČNÉ V NAŠEM DNA-obnovy a regenerace buněk v té, které oblasti těla. A na základě tohoto "zápisu v DNA buněk", se obnova stává deformovanou v určitém smyslu přímo v našem některém orgánu, takto souvisí "čistota duše" se zdravím těla!!!! Proto je nutná ča od času "karmická očista paměti duše, čaker i celé aury", protože na jejím základě dojde ke změnám v zápisech DNA buněk i ke změnám v minulosti a chybným reakcím duše, dojde tím k NÁPRAVĚ TOHO, CO DUŠE UDĚLALA V MINULOSTI CHYBNĚ, a na základě toho, VYMIZÍ PŘÍČINA NEMOCI, proto může být pak nemoc odstraněna, či zcela vyléčena. jelikož se duše "poučí-během očistného programu karmického čištění".
NEMOC TEDY ÚZCE SOUVISÍ S ČISTOU DUŠÍ A TAKÉ S TÍM, KOLIK MOC NEGATIVNÍCH ENERGIÍ JE KOLEM, ALE I UVNITŘ NÁS SAMOTNÝCH, to znamená kolik takových negací máme v zápise duše, čakrách i v buněčné paměti DNA.
/Marcela Abha Kunz
ZDRAVÍ A VIBRACE AURY, ČAKER, TĚLA

-běžná vibrace aury zdravých osob je 2100 kmitů za sekundu a vše, co způsobuje jakékoli snížení vibrace aury, otevírá ji pro přivtělence a přístup do jejích energií.Energie = ZÁKLAD pro každou živoucí i neživoucí bytost, tedy věc! Vše má svou energetickou hodnotu a vše má jisté vibrace a tedy i energii!!! Každý tak vlastně vysíláme určité frekvence a určité záření!!!
Pan Simoneton uvádí, že dzravá osoba -bytost vyzařuje 6500 až 7200 angstrémů. Tak je popisováno stejným autorem i to, proč jsme někdo více a jiný méně náchylný na mikroorganismy v těle, je prokázáno, že mikroorganismy působí pouze na osoby, jejichž VYZAŘOVÁNÍ JE NIŽŠÍ, než uváděných 6500 angstrémů.Vlivem toho jejich ČCHI=životní vyzařování a síla je na velmi nízké frekvenční úrovni a buněčná vlákna s ní rezonují na stejně nízké vibrační úrovni, proto ZRDRAVÉ TĚLO ZŮSTÁVÁ proti mikroorganismům ODOLNÉ, NENÍ NA STEJNÉ VIBRAČNÍ ÚROVNI s mikroorganismy!!!

Stejný princip tedy platí také pro PŘIVTĚLENÍ, MAJÍ JE TEDY JEN TI LIDÉ, kteří vibrují na velmi nízké frekvenci a ta se shoduje s vibracemi uvízlé duše, jež se k osobě přivtělila a tím provádí UPÍŘÍ ODBĚR ENERGIE živé bytosti ve hmotném světě.
Proto přivtělenci nemohou narušit auru ve vyšších frekvencích, protože taková energie není na jejich úrovni kmitočtu!!! Proto se také odvádění takových přivtělenců děje na základu NAVIBROVÁNÍ na mnohem vyšší frekvenci, než jedinec měl, a tyto frekvence se musí ještě několikráte navýšit, aby se posílila aura a mohl se vytvořit ochranný obal a mohly se zcelit energetické díry, jež vznikají v napadené auře nemocných lidí, či lidí s přivtělenými inkarnáty, diskarnáty a entitami.
Zopakujme si tedy:
-zdravé vitální tělo vibruje na kmitočtu 2100 kmitů za sekundu-nejméně!
-nízké frekvence diskarnátů, entit a inkarnátů jsou kolem 400,600-700 kmitů za sekundu, pokud se tedy na takovou níži dostanete, je více, než pravděpodobné, že budete velmi rychle napadeni nějakou uvízlou duší.

Zvýšení frekvencí je možné harmonizacemi aury, čaker i duše.
Pravidelnou meditací, relaxačními cviky, poslechy hudby, ale i samozřejmě dýchacími cvičeními./Marcela Abha Kunz
astralni1 (1).jpg
ASTRÁLNÍ "DVOJNÍK"

- energetické tělo Ka neboli biopole Astrální dvojník, biopole, energetické tělo Ka, starý Egypt, Imhotep - eshop Bombastus Biopole je klíčem ke zdraví, to věděli již staří Egypťané. Říkali mu "tělo Ka" a znali techniku, s jejíž pomocí své Ka opravili a tak obnovili své síly, vitalitu a zdraví. Biopole je energetický obal, nacházející se cca 10 - 30 cm od hmotného těla člověka. Biopole, tělo Ka, astrální dvojník, aura či fantom, je v současné době často zmiňováno v souvislosti s destruktivním vlivem elektrosmogu, sníženou imunitou a civilizačními chorobami. Je zřejmé, a nyní již vědecky dokázané, že kvalita biopole má přímý vliv na zdravotní stav člověka. Co vlastně biopole je, jak funguje, a jak jej lze obnovit s pomocí vlastních sil - to lidé věděli již tisíce let před námi! Znalosti, jež byly v té době dostupné všem, dnes v moderní společnosti chybí. Ztraceny však nejsou...
Vliv kvality biopole na lidské zdraví je k dnešnímu dni již vědecky dokázán. Biopole, ve starém Egyptě nazývané jako "tělo Ka" , je energetickým "obalem" kolem člověka, pro zdravotní stav člověka je určujícím faktorem. Je jakousi maticí. V jakém stavu je tato energetická matice, v takovém stavu je i fyzický stav dané formy. Jak a proč tomu tak je?

Člověk je jako vesmír plný života

Aby člověk pochopil, jak to celé funguje, a proč je stav jeho biopole tak důležitý, musí proniknout do hlubších znalostí o energetické struktuře lidské bytosti. Člověk není jen jakousi neustále bez oddechu pracující chemickou továrnou. Chemie je úzce propojena s energetikou, prohloubenou fyzikou. Vždyť co je člověk? Není přece jen tím, co lze detekovat smysly, případně naměřit nejmodernějšími přístroji. Člověk, to je celý vesmír s projevem různých forem života a odpovídajících energetických a vlnových stavů. Vše je vzájemně propojeno, je to vzájemně závislé a navzájem se také ovlivňuje.

CHEMIE ČLOVĚKA

Je třeba pochopit, že chemické procesy, probíhající v člověku v každou sekundu, nevznikají jen tak samy od sebe, vznikají na základě působení určitých energií. Samotné chemické prvky jsou určitým "programovým zápisem" zaznamenaných vlnových stavů pevnějších, materializovaných energií. Pokud budou do těchto "programových zápisů" zaneseny pod vlivem určitých sil jakékoli změny, pak daný chemický prvek jednoduše přestane existovat v dané podobě, a přejde do jiného "programového stavu". Díky různému spojení chemických prvků (přetrvávajících v určitém vzájemném spojení s různými energiemi) se rodí živá či neživá forma matérie. Určující roli v těchto procesech hrají právě typy energií, spojujících dané chemické prvky právě v tuto formu.
andělská očista.jpg
CO NÁM ZABRAŇUJE BÝT ZDRAVÝMI /rozpracováno

-ano jistě je to naše NASTAVENÍ NAŠÍ DUŠE, tedy naše vlastní VIBRACE, kterými kmitáme, lépe řečeno,
kterými kmitají všechny naše buněčné struktury, stejně tak naše aurycká těla a samozřejmě také naše čakrová centra.

Ale nejprve se podívejme na to, co je tím, co nám zabrání být v plné hojnosti našeho zdraví, co nám
brání neustále být zdravými jednici?
Jde o naše chybná
-rozhodování
-jednání, tedy činy a konkrétní reakce
-naše pocity a procítění každé ze situací, v nichž se ocitáme v našem životě, či v minulosti

DUŠE mluví k nám i k okolí NAŠIMI POCITY, PROCÍTĚNÍM TOHO, CO ZAŽÍVÁME

Proč pocity nám brání být zdravými?
-protože jde o nastavení naší duše, tedy naši -NEZRALOST DUCHA, který ještě nepochopil některé zákonitosti, jež je nutno dodržovat, třeba takové pocity jako jsou
-křivdy, což je v podstatě to, že si dovolíme někoho HODNOTIT, NA COŽ, DLE ZÁKONŮ UNIVERSA NEMÁME ŽÁDNÉ PRÁVO, protože nejdeme jeho cestou životních poutí a závazků, či dluhů, ani jeho bloky nezakoušíme, tak JAK MŮŽEME HODNOTIT JEHO JAKOUKOLIV REAKCI?
"KRITICIZMUS", je to, co nás velmi brzdí, a nejen ve zdraví, vlivem tohoto typu PROCIŤOVÁNÍ, jsme nejen sami proti svému zachování zdraví, ale také si tím vytváříme mnoho nových blokací, a proč? PRO SVÉ EGO, JEŽ SI DOVOLÍ HODNOTIT, KDO JE LEPŠÍ, KDO HORŠÍ, CO JE SPRÁVNÉ, A CO NIKOLI.

NAŠE REAKCE NA JAKOUKOLI SITUACI V NAŠEM ŽIVOTĚ
-je dalším bodem toho, proč nejsme trvale zdravými. To, jak reaguji a ve spojitosti toho, co při tom prociťuji, je tím, co nám
ve většině případů BRÁNÍ BÝT V URČITÉM SMĚRU ZDRAVÝMI PO CELÝ NÁŠ ŽIVOT, Jde totiž o to, jaké hodnoty vyznačuji,
a to je zase spojeno s mými vibracemi mojí duše, a to je spjato s tím, na jakém jsem vývojovém žebříčku vývoje mého ducha. Protože podle toho, mám také NASTAVEN SVŮJ POUČNÝ PROGRAM PRO ZAKOUŠENÍ SITUACÍ ZDE VE HMOTNÉM SVĚTĚ, Osobními zkouškami, osobní zkušeností zde se učí náš duch to, co je SPRÁVNÉ A CO NIKOLI, dle toho, je mu určována také výchovná blokace vyššími duchy, jež řídí náš jednotlivý vývoj. Vše je totiž z energie, a tak i naše duše, která podle toho, co se učí poznávat zde ve hmotném světě, podle toho má také "své osobité frekvence", jimiž vibruje, na těchto frekvencích, je odvislé také to, JAK VIDÍM SVĚT KOLEM SEBE, JAK VNÍMÁM A JAKÉ MÁM NASTAVENÍ toho "svého" žebříčku hodnot pro hmotný svět, ale i pro duši!!!
Tak je každá naše reakce na cokoli zaznamenávána do paměti naší duše, a na základě toho, jsme buď ve správném toku, když dodržujeme zákonitosti celého Universa
nebo
jsme v nesprávné reakci, a tedy v nesprávné frekvenci, a jsme tedy ihned blokováni, jelikož jde o "PORUŠENÍ ZÁKONŮ UNIVERSA", PODLE TOHO, JAK "MOC JSME PORUŠILI A ZDA OPAKOVANĚ, ČI PO PRVÉ, je nám následně ODNÍMÁNA HOJNOST, a to zase podle toho, čeho se porušení týká, jde o velice důmyslný systém spojený přímo s naší duší a nevědomím, takže jej my sami nemůžeme nijak ovlivnit, v tom tkví postupný rozvoj duše, dle toho, jak dodržuje základní zákony bytí v celém Universu.
Jak vidíte vše tu souvisí se vším, vše je příčinou dalšího. Proto i naše zdraví, je otázkou VÝCHOVNÝCH PROGRAMOVÝCH NASTAVENÍ PRO NAŠI DUŠI, o tom jsem už psala také ve dvou svých knihách, Vše souvisí se vším- Evoluce duše, 1. a 2. díl-najdete na prokliku níže.
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one