Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

VLIVY PŘIVTĚLENCŮ-OVLIVNĚNÍ

i286260064317504154._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg
VLIVY PŘIVTĚLENCŮ, OVLIVNĚNÍ INKARNÁTŮ, SEPARÁTŮ A TEMNÝCH SIL

toto vše zní mnoha lidem, jako nepravděpodobné, jako dnes již nemožné, ale žel pravda je opakem. Za svou dlohou činnost - karmické léčitelky a šamanky jsem měla možnosti se setkat s mnoha postiženými právě těmito výše jmenovanými problémy, které bych tu zde nazvala obecně pod jedn název

OVLIVNĚNÍ

- CO TO JE?
Jde o projevy jiné bytosti, entity ve vaší vědomé, či nevědomé mysli. Jste více nebo méně pod vlivem této entity,
a to buď z důvodu, že k vám byla přiřazena vlivem VAŠÍ ZÁTĚŽE Z MINULOSTI= odžívá si tu například s vámi váš život, protože Vy sami jí ho dlužíte, to znamená, že jste v minulém některém svém životě způsobili, že taková přivtělená duše k vám, nemohla díky vám splnit své úkoly v minulosti, a proto si je plní s vámi ve vašem životě nyní!

Nebo existuje další možnost, OVLIVNĚNÍ- a tou je přivtělení z důvodů, Vaší slabé ochranné vrstvy aury, či jednoho z jejích jemno-hmotných těl, kde se vám "vloupal nějaký zemřelý, který zde uvízl a hledá vždy na chvíli své hostitele.

Nebo je zde ještě další možnost, proč máte OVLIVNĚNÍ, a tou je Vaše nesprávné návyky, jež zároveň PORUŠUJÍ ZÁKONY UNIVERSA, takže jinak řečeno máte návyk, který si také za života užívala ona přivtělená duše a nyní je na tom závislá=lpí na tom prožitku, co vy sami-sem patří návykové látky
-kouření
-drogy-čokoláda, kakao, káva, ale i marihuana,alkohol, houbičky a jiné návykové prožitky
-fyzické prožitky ze spojení- sex, tvoření bolesti..a jiné
-sebe-zničující jednání a chování-pokus o sebevraždu, nechuť zde žít, sebetrýzeň...a jiné
U každé z těchto výše jmenovaných závislostí a je jich samozřejmě mnohem více, jde vždy o přivtělení takové zůstavší zde duše,
která "lpí na daném prožitku", či dokonce k němu směruje osobu u níž je přivtělená tak, aby mohla zde znovu prožívat své lpění na
dané závislosti, jako to dělala za svého života zde, než její tělo bylo zničeno závislostí, k tomu také pak ve většině případů směruje svého hostitele-energií, z nichž čerpá energii i sama pro sebe-tímto ovšem dochází k HRUBÉMU PORUŠOVÁNÍ ZÁKONITOSTÍ UNIVERSA-jde přímo o zákony i vnašem světě známé- v přikázáních také psané- NEZABIJEŠ- znamená to nejen, že nezabijeme ve fyzickém směru, ale hlavně, ŽE NEZNIČÍME ENERGII DRUHÉ BYTOSTI, proto také dojde k oslabování nejen vůle hostitele, ale také k oslabení jeho celého energetického systému, a to včetně ochranné vrstvy aury.
I zde je na místě NEJPRVE KARMICKÉ OČIŠTĚNÍ HOSTITELE, a až po té vytvoření ochranné nové vrstvy aury a sladění jemno-hmotných těl.-JAK SE TO PROJEVUJE?

KLETBY, UŘKNUTÍ, PROKLETÍ celých RODŮ

-to vše patří do skupiny kleteb, které se dál dělí na kletby

KLETBY BĚŽNÉ A KLETBY TEMNÝCH SIL = ČERNÁ MAGIE

- VĚDOMÉ /to,co řekneme,děláme vědomě a s cílem poškodit
- NEVĚDOMÉ / vyřkneme,uděláme v bolesti,zoufalství,zlosti,ale netušíme,jaké to bude mít důsledky pro cílenou stranu a taky pro nás

KLETBY

-VLASTNÍ / vyřknuty od nás ve směru k nám samotným-viz jsem blbec... a CIZÍ, od CIZÍCH OSOB / ve směru k nám

KLETBY dál dělme NA

-CÍLENÉ/ cílené přímo, jak na osobu, tak k určité oblasti života-vztahy,práce,peníze,majetek

-OBECNÉ / cílené jen na určitou osobu, rod,věc,dům,oblast


KLETBY , UŘKNUTÍ, MAGIE

-JAK na nás PŮSOBÍ ? Prvním příznakem bývá

-dlouhodobý nezdar v určité oblasti
-dlouhodobý problém v určité oblasti, či ve všech oblastech našeho života

Pokud je KLETBA už ve velmi SILNĚ PŮSOBÍCÍM STÁDIU PROJEVUJE SE I VE ZDRAVÍ a imunitním systému
-únava dlouhodobá
-vyčerpanost, slabost
-VLEKLÝ zdravotní PROBLÉM, který jako by přišel odnikud, zároveň NEREAGUJE NA ŽÁDNOU LÉČBU
a nejde nalézt příčinu vleklých potíží, většinou SE DOSTAVUJE jen DOČASNÁ ÚLEVA, ale za nějaký čásek se problém znovu VRACÍ, dlouhodobá řešení jsou většinou BEZ významných VÝSLEDKŮ !!!

-ŠPATNÝ SPÁNEK
- většinou bývá jen trhaný, nespavost se prohlubuje, sny jsou šílené a člověk vstává NEODPOČATÝ
-POTÍŽE s USÍNÁNÍM
-MYŠLENKY VELMI ROZTĚKANÉ A NESOUSTŘEDĚNÉ, neschopnost se delší dobu soustředit
-pocit utlačování nebo OVLIVNĚNÍ JINÝMI
-pocit NEJISTOTY, STRACHU v denním běžném životě, mnohdy BEZ ZJEVNÉ PŘÍČINY
-dlouhodobé porušení DENNÍHO RYTMU, vlivem nespavosti, stresu, smůly v každém směru
-NESCHOPNOST těla si ODPOČINOUT A NABRAT SÍLU

-NAPROSTÝ NEZDAR ve VŠECH OBLASTECH
pokud působí více negativních sil NAJEDNOU, potom se nám nezdar promítá postupně do každé
oblasti našeho života, o to rychleji působí KLETBY TEMNÝCH SIL, což je energie, která bývá navíc
řešena i se ZAHRNUTÍM VŠECH OSOB, JEŽ VÁM BUDOU CHTÍT POMÁHAT S ODSTRANĚNÍM
vaší kletby, což v praxi znamená, že pokud VÁM NĚKDO bude POMÁHAT / léčitel,mág, šaman/ s ODSTRANĚNÍM
ZAČNE vaše kletby PŮSOBIT TAKÉ NA NĚJ !!!!!!
To proto, že byla vyřčena při kletbě také "pojistka". A TOTO = důvod, proč JE PROBLÉM MNOHDY ODSTRANIT KLETBU.

ODSTRANĚNÍ KLETEB, UŘKNUTÍ je tedy většinou obtížné, stojí to v závislosti na tom i více, než běžné čištění obyčejných NEGACÍ, protože NIKDO SI DOBROVOLNĚ NA SEBE NEVEZME VAŠI KLETBU +OHROZÍ TAK SVŮJ ŽIVOT, jeho bezproblémovost.

Pomoc pro snadnou a jednoduchou KLETBU, většinou zcela nevědomou nebo jen "ZKŘÍŽENÍ CESTY"
- RITUÁL očisty
/ pomáhá pokud je kletbička z tohoto života a neúmyslně vyřčená s cílem jen "poškodit drobně" danou osobu/


Pokud ovšem je působení SILNÉ a rituály nepomáhají, nastává čas, kdy budeme muset POŽÁDAT O POMOC ZNALOU OSOBU.
-CENA BUDE VYSOKÁ, což je jasné z výše jmenovaných důvodů,také to chce čas, znalost jak pomoci, být jasnovidec v komunikaci s Universem a mít přístup do CENTRÁLNÍ PAMĚTI UNIVERSA, což je DŮLEŽITÉ pro odstranění příčiny KLETBY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marcela Abha Kunz
18.10.2016 10:06:14
Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one