Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

SÍLA SLOVA, aneb energie kolem nás

ohnivé srdce.640x360.jpg
SLOVO, jeho energie a následné vlnění kolem nás
JEDNODUCHÉ OBJASNĚNÍ TOHO, CO JE TO VLNOVÁ DÉLKA, VE KTERÉ SE NALÉZÁTE

Všichni víme, jak umí naše S L O V A UBLÍŽIT, nicméně už málokdo si tím uvědomuje, že KAŽDÉ NAŠE SLOVO = velmi silná energie vysílaná k druhému.
TENTO HOLÝ FAKT POTOM UMOCŇUJE VŠE, CO POVÍME, AŤ UŽ JDE O TO, ZDA V DOBRÉM, ČI VE ZLÉM, žel k tomu, co říkáme, se nedílně pak pojí také "naše emoční nastavení", tedy i pocity, s nimiž hovoříme!!!!

A to je právě ono, co DODÁVÁ KOMPLEXNÍ NÁBOJ NAŠIM SLOVŮM, tak si kolem sebe, ale žel i kolem toho s nímž mluvíme, vytváříme energetické vlnění + právě v něm jsme potom ukotvováni a tak v této "ROVINĚ BYTÍ" začínáme "sbírat i myšlenky", které kolem jsou, rozumí se, že ty, které ODPOVÍDAJÍ TOMUTO VLNĚNÍ, ve kterém se právě nalézáme, proto se od toho samozřejmě také v prvé řadě odvíjí i NAŠE CÍTĚNÍ, POCITY, jimiž "hovoří náš duch", který je takto přes duši ukotven v našem hmotném těle.

A tak se podívejme na příkladná jednotlivá slova:
LÁSKA = slovo velmi silné vibrace, odpovídá vibracím 11 x silnějším, než průměrná vibrace slov běžných s nižšími náboji
L Á S K A
3 1 3 2 1 DOSTÁVÁME ENERGETICKOU HODNOTU 10 + jedničku za apostrof nad "a", což je obsaženo v "konečné energii čísla 11", jednoho z nejsilnějších vlnění energetické hladiny, jež je tvořeno zdvojenou energetickou hladinou počátečního náboje, ale obsahuje to

také energii 1
-což je velmi silná energie počátku, akceschopnosti a tedy velice silné vlnění nabrané energie k akci, tedy výbušný náboj, ale zároveň to souzní s 0, což obsahuje energetickou vlnu "POČÁTKU", tedy nulového bodu, a tedy vynulování a restart, či u energií těla jde o takzvané vynulování do počátku.
a samozřejmě také energii číslice "0", což je vynulování, jde tedy o karmické snížení hodnot na restart-tedy zharmonizování a následnou silnou a násobenou vlnu "počátku energetické vlny první roviny bytí, tedy základních vlnění a kmitání aury, proto jde u tohoto slova o pře nastavení těla aury, a v závislosti na tom také i těla fyzického, protože toto slovo "láska", vrátím se k jeho znění znamená pro nás PŘÍNOS VELMI POZITIVNÍCH ENERGIÍ V KAŽDÉM SMĚRU NAŠEHO ŽIVOTA, proto spojení slova "láska" se kterýmkoliv jiným slovem přináší jen pozitivní vibrování do blízké, ale i vzdálenější energie, ale pozastavím se u toho, že obsahuje v sobě i "zpětnou vazbu na minulé vibrace, již prožité, a proč? Protože obsahem 11 je i 10, a tak stejně, jak se píše DOPŘEDU číslo 1 před číslo 0, zasahuje i energie takto děje v našem životě i "minulosti", tedy upravuje a harmonizuje veškeré minulostní naše prožitky, či dokonce jde tuto energetickou vlnu vysílat i do jedincovy minulosti, kde tento restart provede a umožní harmonizaci okamžiku, což právě se využívá při mých "karmických očistách a léčení duše".
Vidíte, že vše je tedy o energiích a tím i vše, co děláme, myslíme, či dokonce vyslovujeme+svými pocity zacílíme do dané situace, se NÁM PROJEVUJE V NAŠÍ PŘÍTOMNOSTI, BLÍZKÉ I VZDÁLENÉ BUDOUCNOSTI, ČI SE TO může PROMÍTAT I DO RODOVÉ LÍNIE VŠECH ČLENŮ RODU, tím vším lze buď rodové línii pomáháme (pokud žijeme v lásce, myslíme s láskou, či mluvíme a cílíme s láskou) nebo celý náš rod ZATÍŽÍME, pokud (myslíme v nízkých frekvencích škodlivých slov, slabik a pocitů).

PROTO TO, CO UDĚLÁTE V DANÉ KAŽDÉ CHVÍLI, JE A VŽDY BUDE PROMÍTÁNO I DO DALŠÍCH CHVIL, BLÍZKÉ VAŠÍ BUDOUCNOSTI, ČI DO BUDOUCNOSTI VAŠICH POTOMKŮ A JEJICH POTOMKŮ!!!
LOVE /Láska anglicky/
3765 dostáváme energetickou vlnu čísla 21, což obsahuje jak 1, tak 2, což nám nese velmi silné vlnění energií, tentokráte dvojí vlnění vzájemně se prolínající a podporující se, což má obrovský vliv na auru, toho co slovo vyslovuje, ale i tam, kde je toto a komu cíleno, tím, že vlnění se prolíná a vzájemně doplňuje, nese s sebou velikou posilu čakrovým centrům 1.,2, ale i 3. čakry, jelikož tyto jsou spojeny se zhmotněním, je stejně účinná i vlna 21, proto slovo "love", je stejně silným, pro nás, jako české slovo "láska".
A zde bych mohla dál pokračovat s rozborem toho, co kterému národu to nese v karmických záležitostech a co se člen toho národa mimo "svou karmickou zátěž" dál učí.
hqdefault_2.jpg
SÍLA SLOVA

O slovu MUSÍM...
-toto slovo úplně a zcela popírá základní zákon celého bytí. a tím je NAŠE SVOBODNÁ VOLBA, řekneme-li si, v jakémkoli směru, že něco "MUSÍME", pak jednoduše popíráme to, co opravdu chceme!!!!!!!!!!!!! Takže pojďme si to blíže projít, jaké energie vlastně tímto slovem spouštíme:
-jednak stavíme si vlastní "ODPOROVOU VLNU", která se následně pak staví proti nám samotným a proti splnění toho, co chceme nebo dokonce i toho, co jsme řekli, že "MUSÍME", VLNA ODPOROVÉ ENERGIE JE TÍM VĚTŠÍ, ČÍM VĚTŠÍ JE NAŠE "POVINNOST", tedy nutnost splnit to, co jsme si řekli, že právě "musíme udělat"...je to docela paradox, co říkáte? Ale žel ve vlnění a naší energii, jde o běžný krok=reakci na to, co vlastně "musíme", už toto samotné slovo je nejen silným energetickým bodem, ale zároveň jde také o to, zda "musím s přívlastkem chci to udělat= s pocitem, že to jdu udělat ráda nebo zda jde o "brzdící energii" slova "MUSÍM", kdy se mi do toho nejenže nechce, ale dokonce to vůbec vlastně nechci. Potom se z veškeré energie mnou vynaložené na činnost, co jsem si řekla (nebo mi jiná osoba řekla,), že ji musím udělat, pak takovou veškerou energii používám vlastně na to, abych si vytvářela moře podružných překážek, bodů, co mne budou oddalovat od splnění toho, co vlastně, ani nechci, ALE PROSTĚ MUSÍM....položme si tedy otázku, proč vlastně potom použít slovo "musím", které přímo jasně popírá zákony "O SVOBODNÉ VOLBĚ KAŽDÉHO JEDINCE".

A TAK SE ZNOVU ZAOBÍRÁM SLOVY, JEJICH ENERGIÍ+JEJICH ÚČINKEM NA NÁS SAMOTNÉ, a proto
-mnohokrát mne již napadlo, jak moc NEVÍME O SÍLE SLOV, KTERÁ POUŽÍVÁME!!! Teď se na to tedy trochu podíváme.
Slovo je vyjádřením vlastních myšlenek, jde tedy o jasný náš vlastní čin, jehož se poté mnohdy sami zříkáme, jelikož si až později uvědomíme, co jsme sami vyřkli. No, toto jistě zná mnohý z nás sám o sobě-nakonec nic nového pod Sluncem, viďte...ale já jen chtěla navodit atmosféru uvědomování si toho, co říkáme, co si myslíme a co opravdu děláme..vnímáte to, že jde vlastně o tři různé věci?...snad ano, proto je potřebné si také udělat v tom jasno:
-CO SI MYSLÍM...
-CO VYSLOVUJI=tedy co činím, protože už naše slova=ČIN, tedy to, co jsme udělali, to znamená, že jsme něco...řekli, pak se ještě k tom u všemu přidá ENERGETICKÁ SÍLA toho, co jsme "řekli", a to znamená náboj, který jsme tomu slovu (našim činům) vlastně dali!!! A toto vše se nám potom samozřejmě hromadí kolem nás, a žel také v nás-to znamená záznamem v naší duši, protože duch zaznamenává opravdu vše, co udělá, co zažívá-díky tomu se nám pak SMĚRUJE NÁŠ VLASTNÍ VÝVOJ DUŠE=VZESTUP nebo i pokles ducha v těle.
Ale o tom jsem původně vůbec nechtěla psát, zde se znovu ukotvím v náplni tohoto článku- síla slova!!! Proto bude snadnějším si ji uvědomit a to na příkladu:

slovo ...MUSÍM...jde o slovo běžně a mnohdy denně používané, ale uvědomujeme si, že tímto slovem si sami "programujeme svou nevědomou mysl" ? Uvědomte si....MUSÍM...co při tom cítíte? Ano jde o tlak a odpor, jež se vám nutně vytváří uvnitř vás samotných, protože slovo "musím", je oním MANIPULÁTOREM vás samotných, protože uvědomme si to, My zde MUSÍME JEN ŽÍT+jak žijeme je již náš způsob "plnění karmických úkolů", co jsme si sami zvolili+slovo "MUSÍM", je slovem velké síly+odporu, kterým si stavíme svou "zeď", kterou potom sami a dobrovolně mnohdy znovu a znovu zdoláváme, protože jsme se tak prostě NASTAVILI...MUSÍM...vybičováváme si svou sílu na něco, co mnohdy vůbec, ale vůbec NECHCEME...a to jen proto, že jsme si to řekli nebo nám to bylo vnuceno, či jinými způsoby (okecávajícími si) jsme přijali plnění a dělání něčeho, co vlastně nechceme, či třeba dokonce, ani nepotřebujeme...uvědomte si, co vlastně "musíte" ?...co opravdu musíte?...
-ano jen žít tento život+nejlépe v plné radosti, ale tu nám zase kazí naše jiná slova, činy, energetické náboje toho, co říkáme, děláme nebo čím vším jsme manipulováni v našem bytí tady a teď...takže ?...znovu se vrátím k tomu,
-myšlenky-jsou jen VAŠE+VY JE MŮŽETE ZMĚNIT!!!
-slova=JSOU JEN VAŠE A VY JE MŮŽETE ZMĚNIT!!!
-POCITY=jsou jen VAŠE+VY SE ROZHODUJETE, JAK SE BUDETE, či CHCETE CÍTIT v každém okamžiku+podle Vašich pocitů se vám také honí v hlavě Vaše MYŠLENKY+potom podle VAŠICH MYŠLENEK, se vám tvoří VAŠE VOLBA SLOV+VAŠE VOLBA VAŠÍ NÁLADY=tím si zvolíte svůj momentálně zvolený ZPŮSOB ŽIVOTA=TÍMTO SI PAK VOLÍTE SVOU REALITU...proto někdy se stačí jen tak pozvolna se nadechnout, zamyslet nad tím, co a jakým způsobem říkáme...VOLBA SLOV = volba energií kolem vás i ve vás = VOLBA SVÉ REALITY...VOLBA TOHO, CO BUDE V NEJBLIŽŠÍ VAŠÍ REALITĚ...vynecháním slova "MUSÍM"+jeho nahrazením slova "CHCI" VÁM UDĚLÁ DIVY VE VAŠÍ REALITĚ...a stejné, je to i s používáním nadávek, oslovení sebe sama, či jiných lidí ve vašem okolí= VAŽTE SI VŠECH I SEBE SAMA+vpusťte láskyplná slova do svých úst, garantuji Vám, že vše se Vám v dobrém vrátí zpět.

S láskou ke každé bytosti Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one