Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

Příčiny a následky

images (11)-živ..jpg
PŘÍČINY A NÁSLEDKY

- proč je máme?
Jde o výchovné lekce pro náš rozvoj
-proč se rodíme do hmoty zde na Zemi?
Protože zde máme nekonečně mnoho možností volby našich rozhodování, a zde na této planetě Zemi, je
nejen zkušenost ve hmotě, ale také osobní prožitek, pocitů a výuky od druhých. To znamená, že výukový proces pro duši zde probíhá
hned v několika fázích najednou:
- abychom chápali co je dobré a co zlé musíme to uvidět, procítit a poznat + toto se zde děje vše najednou, protože jsme zde stavěni , jak do pozic
1)diváků toho, co se děje kolem nás
2) tak do pozic ublížených = AKTÉRŮ TOHO, CO SE NÁM DĚJE a tedy osobního prožívání toho, co je dobře a toho, co je špatně
3)osobními prožitky, pak si procítí náš duch to, co je nutno a nejdůležitější pro nás se zde naučit a co potřebujeme pochopit
-bez zlého není dobré
-bez chybného není bezchybné
-bez tmy není světlo... atd. Tato dualita nám dává neomezené možnosti nejen našich pocitů, prožívání a reakcí na to, co vidíme, děláme a co cítíme,takto my sami zde ve hmotě si okusíme to, co je pro náš růst ducha nezbytné a potřebně.
Proto, když my sami jsme zlí musí tu být i někdo, kdo nám odpustí, protože jinak by vývoj ustal a my bychom pak byli zcela ztracenými dušemi a bez možnosti vzestupu do vyšších sfér bytí.
Naše dualita je tedy polaritou ducha, to je tedy jeho energií a vibračními hodnotami. Země je planetou "očistnou" my všichni jsme tedy ve hmotném těle, je nás tu velká variabilita, žijí zde jak dobří, tak zlí, jak vysoké duše, tak nízké duše, máme zde obrovské možnosti se poučit zároveň v mnoha frekvencích a reakcích různě vyspělých duší. toto na jiné planetě ve hmotě není, jsme tedy zcela jedineční a k našemu vývoji to velkou měrou tak přispívá. Tato různorodost kvalit duší, je super výukovým studiem ducha a umožňuje mu neomezenou měrou vzestoupit a posunovat se ve svém vývoji kupředu!
A tak ten,
kdo v minulosti někoho okradl, je zde také podveden,
ten, kdo v minulosti si nevážil svého života, je nyní zdravotně postižen,
ten, kdo byl empatický a pomáhal v minulosti a nebyl hamižný a uhádaný, je nyní hmotně i finančně velmi dobře zabezpečen,
ten, kdo v minulosti zabíjel, je nyní vystaven stejným utrpením a rodí se třeba do válek postižených zemí.

Jak tedy správně reagovat v daných momentech?
-když mi někdo ublíží, JE NUTNO PRACOVAT SÁM NA SOBĚ A JEMU I SOBĚ ODPOUŠTĚT, sobě proto, že dovolil tomu, co mi ublížil, aby se tak stalo a ublížil
-a jemu MUSÍM ODPUSTIT proto, abychom se víc energiemi NEVYROVNÁNÍ DÁL K SOBĚ NEVÁZALI, a netvořili si tak energetický uzel , který nebude vyrovnán- tedy ono známé MÁ DÁTI A DAL, a nebo jak je více používáno "ZUB ZA ZUB", ALE ODPOUŠTĚNÍM SE PŘIJMEME TAKOVÝMI, JACÍ JSME A NEVYTVÁŘÍME SI ZÁVAZKY A BLOKACE DO SVÝCH BUDOUCÍCH BYTÍ.
odpuštěním se mohu vyhnout v budoucnosti STEJNÉ SITUACI, KDE SE "ROLE LIDÍ UBLÍŽENÝCH A UBLIŽUJÍCÍCH" OBRÁTÍ, a děje se to tak dlouho, až dojde ke vzájemné nulaci energetických rozbouřených hladin, to znamená až si oba vzájemně odpustí, tím vyrovnají energie a vzestoupí o krůček výš ve vývoji i energetické vibraci svých těl.

Pocity lítosti, ublíženosti a ukřivděnosti není řešením, ale OBNOVOU NEROVNOVÁHY ENERGETICKÝCH HLADIN obou aktérů v dané situaci.
/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one