Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
i286260064317504504._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg
O KLETBÁCH

Co je to vlastně KLETBA?
Mnoho lidí se mne stále dokola ptá- co to jsou kletby? Existuje to i nyní v naší době, to je přeci hloupost nebo ne?
-Na takové dotazy , žel musím upřímně odpovědět: "Ano, i v této naší době existují kletby, prokletí, uřknutí i dokonce magická ovlivnění, či dokonce magický útok s úmyslem zabít a zničit jedince.
Stačí si jen postupně uvědomovat toto:
-vše, co uděláte se "někde"objeví-to znamená, že to "někde dopadne svou energií" nebo že to také"někdy a někde se odrazí" a jede to svou energií zpět k vám!

Proč ZPĚT K VÁM?
-jednoduše proto, že VY JSTE ZDROJ energie, co jste SAMI VYSÍLALI "někde do prostoru kolem vás! Také zde je platný "ZÁKON ODRAZU ENERGIÍ". A tak podle něj se energie šíří kolem vás, ale také kolem cílení=tedy k tomu, kam je energie zamířená-to je na koho tím například "slovem, pocitem-což jsou energetické vlny", Vy sami zamíříte-proto pak nutně bude mít taková energie dopad dvojí= na vás samotné a na cíl=tedy toho, komu-čemu je určen=tedy ta energie, co jste sami vysílali!!! A pokud o "nějaké situaci, která vás rozzlobila mluvíte i s jinou osobou, pak se toto šíří také kolem ní!!!"

Příklad:
kamarádka se naštve na vás a začne si někomu "stěžovat na vás a vaši reakci v určité situaci"

1. tato energie jde ke kamarádce-jako k cíli a působí tam na auru cíle a v jeho okolí= vytvoří negativní obal, kolem osoby, o níž se mluví

2.stejná energie také, ale působí kolem a uvnitř "naštvané osoby", a to znamená, že ničí a působí také v celém auryckém systému "vysílatele"=osoby, která si stěžuje

3. a naprosto stejně silná energie pak také působí i na osobu, které si "naštvaná osoba", jde "postěžovat"- takže vidíte, že vše je jen energie, kterou dotyčná osoba vysílala kolem sebe, k cíli a k sobě samé= to znamená, že pouhé CITOVĚ ZABARVENÉ A ENERGETICKY NABITÉ stěžování si na "něco" , poškodilo hned na několika místech a několik osob!!!

PROČ?

PŮSOBÍ TAKOVÁ ENERGIE V AUŘE VŠECH lidí kolem "naštvané kamarádky". Vysvětlím vám to takto:
-hodím kámen do jezera, co se stane?....ano-vytvoří se kola, což je také vlnový rozsah energií, které jsem do hodu vložila a působí společně
s vahou kamene, který jsem si sama vybrala pro vhození do vody. Na tomto zcela jednoduchém příkladu vidíte, že vše je energií, co udělám, ať už ji vidíme nebo ne!!!
Proto i to, co si myslíme, co říkáme, co uděláme se násobí s tím, jakou sílu=pocit, do toho dáme a toto se následně promítne do ENERGIE KOLEM NÁS=tedy do okolí, do aury všech kolem nás a jde to tím směrem, kam to zacílíme a zase zpět k nám-tak působí běžný zákon odrazu energie na nás samotné! Toto je důležité si uvědomovat stále. Proto bychom si měli také uvědomit, že i taková "pomluva" je určitým druhem kletby-někdy jednoduchým s menším dopadem a jindy velice těžkým s velkým až nedozírným dopadem sledu energetických sešupů do nížin energetické hladiny, v níž sami plujeme, a kterou si kolem sebe denně násobíme a stále dopředu vytváříme.
Proto taková ZLOST, AGRESIVNÍ POSTOJ, REAKCE, či jen pouhá MYŠLENKA MŮŽE UBLÍŽIT AŽ ZNIČIT druhou bytost, či věc.

KLETBA = CÍLENÉ POŠKOZENÍ AURY DRUHÉ OSOBY, BYTOSTI=zvířete, či VĚCI!!!

Jaké může mít důsledky?

-může "jen omezit"
-může cíleně po dlouhý čas poškozovat energii aury, čaker, či konkrétního orgánu těla
-může zabránit v užívání hojnosti v našem bytí=životě zde
-může nám zničit úspěch v práci, získávání peněz, či dokonce poškodit zdraví
-může nás také cíleně zabít= to je spouštět sebedestrukční výchovné programy nemocí zhoubných
-může nám znemožnit mít to, co chceme a o co se snažíme
-může nám i zabránit na mnoho našich životů mít potomky, či je mít jen poškozené=stižené chorobami
-zničující kletby námi v minulosti vyřčené nám mohou zničit zcela naši budoucnost, či ji dokonce vymazat a přebudovat ve znění kletbových vyřčení v minulosti


NA KLETBY VLASTNÍ=vysílané námi k nám+ odrazové=vysílané námi k jiným= JSME VYSÍLATELI KLETBY

KLETBY DĚLÍME NA RODOVÉ=jsou to kletby, jež se řeší v mnoha generacích rodů, řešení "stejných problémů, stejných nemocí, stejných chování a "povahových niancí"= JSME CÍL, ALE I VYSÍLATELI=působí zde obojí směr toku kletebových energií a zátěže

NA KLETBY OD CIZÍCH=ničící nás vysílané jinými k nám=JSME CÍL KLETEB


Kletba

-JE TO VYSLÁNÍ NEGATIVNÍCH ENERGIÍ K osobě,bytosti,rostlině,či jinému typu energie, věci, domu, kamenu, výrobku, či jen místu..atd.

Takovou normální kletbičkou je třeba i zdánlivě nevinná větička...holka ty se nevdáš...toto je tak zvaná kletba nevědomá, kterou jsme vyřkli zcela bez zjevného úmyslu,že ona slova někomu opravdu ublíží. Žel je nutno říci, že VŠECHNO,CO VYŘKNEME=energie, dobrá,či negativní nebo dokonce velmi zlá energie-což se týká temných působení u používání černé magie.

Kletby=ZACÍLENÍ NEGATIVNÍCH ENERGIÍ s dosahem mnoha životů,generačních rodových niancí a opakování+karmických závazků
- jsou tedy přímé a nepřímé
- úmyslné a neúmyslné
-kletby temných sil-dosah po mnoho bytí-životů,jak u jedinců,tak u celých rodů,kmenů,národů
/černá magie, woodo,černé šamanské rituály a mnoho jiných/

Uřknutí = VLASTNĚ URČITÝ DRUH "kleteb",které jsme namířili na určitou osobu,předmět,věc,bytost.
-je to například přací přání v negativním vydání s dosahem mnoha bytí a životů

Prokletí = vyřknutí negací,přání v negaci a veškerých ovlivnění cílených na jiné bytosti/lidi,zvířata,věci,rostliny...atd.

Prokletí je tedy NEGACE, URČITÝ DRUH NEGATIVNÍ ENERGIE,KTERÁ VÁS OVLIVŇUJE PŘÍMO PŮSOBÍCÍ VE VAŠEM ENERGETICKÉM TĚLEKLETBY ČERNÉ MAGIE


KLETBY - ČERNÉ MAGIE, použití obětí a praktik šamanismu, násobeno silami přírody + rituálů.

Všechno, co řekneme,co uděláme,co si myslíme,to všechno lze mít i v negativních frekvencích, natož pokud to je cíleně použité ve směru bytostí. Takové vyřčení negací je většinou na mnoho časů, mnoho bytí,životů po které se tady rodíme.
Černá kletba = vždy velmi silná a působení je dlouhodobého rázu,to proto, že energie jsou velmi silné, mívají tak zvané podpůrné toky energií, ze kterých čerpají po mnoho bytí svou sílu nebo ze kterých dokáží tuto sílu eliminovat a použít v tom svém směru.

ODSTRANĚNÍ KLETEB černé magie a působení "temných sil".
-vždy je nutno si uvědomit, že k tomu,abychom odstranili vlivy kleteb, které mohou být jednak
-VLASTNÍ /jsou ty, které jsme udělali v některém z našich životů my sami+tak síly působení se také k nám vracejí,dle zákonů Universa "zákon přitažlivosti"
-ZÍSKANÉ od cizích osob / jsou to ty, které na nás byly "uvaleny" jinou osobou,ať už v tomto nebo minulém našem životě,působí podle toho,jak byly vyřčeny násobené silou,která k tomu byla použita, působí po mnoho generací, po mnoho životů a ztrpčují nám mnohdy většinu oblastí našeho života.

Je nutno říci, že většinou u každé takové kletby s "temnou energií", EXISTUJE také "vyřčení obranné",proti tomu,aby kletba BYLA ZRUŠENA, což bývá většinou malý dovětek třeba typu: "...a ten,kdo ti bude chtít pomoci,ať je vtažen do kletby, či nese ji s tebou..." --- tímto, je zabezpečeno,že KAŽDÝ, KDO VÁM BUDE CHTÍT POMOCI, BUDE VTAŽEN DO TAKOVÉ KLETBY TAKÉ,takže je samozřejmé,že si VÁŠ PROBLÉM, NIKDO DOBROVOLNĚ A ZDARMA BRÁT NA SEBE NEBUDE, každý máme totiž i vlastní své problémy karmického rázu+tak je nutné,aby jste i Vy sami do toho něco VLOŽILI,platíte tak,za to, že VÁM LÉČITEL,MÁG POMÁHÁ NÉST A ZBAVIT SE VAŠÍ ZÁTĚŽE = VAŠÍ KLETBY, nikoli jeho

+ samozřejmě je důležité, aby vám pomáhal opravdu SPRÁVNĚ ZASVĚCENÝ léčitel, mág do práce s černou a temnou energií, který umí s takovou kletbou pracovat+ ví,že je nutná jednak Vaše spolupráce, jednak pomoc nejvyšších toků celého Universa.
-je nutno říci, že také každý takový mág+léčitel je na určitém vývojovém stupni,který SMÍ ZVLÁDAT - takže může pomáhat jen do určité míry nebo třeba, ani třeba NESMÍ VÁM POMOCI /info o tom,zda smí nebo nesmí vám pomoci, se mág dozví propojením s centrálním kanálem celého Universa / třeba jeho částí "pamětí lidstva", kde jsou zapsány-energií, také záznamy o každém kroku,myšlence,činu, každé bytosti v tom,kterém životě, takže i to,proč máte tuto kletbu, kde se vzala+kdo ji udělal-vše jsou záznamy energetických frekvencí a je nutné,aby léčitel nebo mág,co vám pomáhá uměl a směl je "číst", tedy měl k takovým záznamům hlavně přístup !!!/možno kopírovat jen s linkem této webové stránky a v nezměněné podobě!!! Marcela Abha Kunz
Kletby magické
Kletby magické
KLETBY MAGICKÉ

- myslíte si, že již neexistují?
Ovšem to se velice pletete! Magie byla v minulosti často využívána nejen běžnými lidmi, ale také lidmi k tomu vyučenými,
tedy šamany, různými mágy, kteří se spojovali s energetickými různými systémy, vytvářeli různé egregory-to jsou entity vytvořené k působení na cíl v mentální rovině našeho bytí.
Čím větší byla síla takového egregora, tím větší a rychlejší byl výsledek jeho působení na "cíl", tedy osobu, zvíře, věc, či prostor, a tím více bylo možno jej ovlivnit v určitém směru.
Takové magické vjemy nejnže existují doposud, ale také s nastoupením "obnovy magie" v této době jsou mnohde vytvářeni noví a noví egregoři, kteří budou nově používáni pro ovlivnění, ve prospěch druhé osoby. Stejně tak je tomu také u temných kleteb avlivů temných sil, jež jsou i dnes stále mnohde vyvolávány. nejde jen o jejich působnost na dnešní lidi, ale jde mnohde také o využívání jich k zastrašení a ovlivnění jejich psychického zdraví, a samozřejmě také k nátlaku a poslušnosti "slabších jedinců". Žel i to, co nejde hmotně vidět existuje , a to na poli energetickém. Čili v naší auře, či rovinách našeho bytí. Protože i dnes se setkáváme s hlavními problémy ovlivnění temných sil, a tím je
-zášť, závist a hlavně nepřejícnost druhému to, co sám nemohu mít!

Tak toto jsou důvody, proč i v naší době tak pokročilé na jedné straně a tak zrádné na druhé straně, kdy je stále mnoho těch lidí, co
nepřejí druhému úspěch, lásku, či peníze nebo dokonce i zdravou mysl. Toto jsou mnohé důvody, proč se stále i dnes objevují vlivy temných sil, temných kleteb a ovlivnění magií a jejími silami.
Stejně tak, jako dřívější staletí měla své významné mágy a jejich umění bylo vždy spojováno s mocí,
dosažením toho, co jiný nemohl jen tak jednoduše mít- a proč?
Protože se využívaly energie jiných bytostí-tedy síla jiných buď lidí, či obětovaných zvířat, či dokonce obětovaných celých životů a veškeré energie v nich- takovým způsobem pracuje síla a energie černé magie-tedy temných sil, které jsou vždy na úkor někoho, něčeho a svou sílu získávají vlastně takovou formou "půjčky energií", kterou žel jednou bude nutno vrátit i s jejich úrokem, který je dán silou a počtem těch, jejichž energií bylo využito!

Proto dopady vlivů temných sil, jsou mnohdy velmi těžké a ničivé, proto ti, co v minulosti takto pracovali a za úplatu
tvořili magické vlivy a vytvářeli magické egregory jsou v nynějším svém životě velmi tvrdě zkoušeni, protože i zde PŮSOBÍ ZÁKONY TOKU ENERGIÍ, jejich odraz i jejich síla! A tak ten, kdo v minulosti nějak pracoval tímto způsobem je povolán k zodpovědnosti a musí vracet vesmírným silám to, co si zapůjčil, stejně je tomu také u návratnosti energií "sebraného života", při obětním obřadu-pak je jasné, že takový člověk bude mít v budoucím svém životě nejn dluh a bude dlužit těm, co jim vzal život energii bytí, ale také bude muset se naučit NEPORUŠOVAT ZÁKONY UNIVERSA, to znamená, dodržovat vše, jak je určeno+bude nucen splácet po mnoho svých životů to, co si zapůjčil pro například splnění svých snů v minulosti.
Takto bylo vtaženo mnoho chamtivých duší do spárů magických kleteb spojených s obětováním života zvířete, či osoby.

MAGICKÉ VLIVY

-jsou to kletby s dlouhodobou působností přes mnoho stovek životů

-působí velice silně= jejich síla se násobí počtem životů, co na vás působí

- jsou ukotveny v emoční rovině a velmi hluboko v zápisech duše tak, aby vám samotným bylo znemožněno se jich zbavit-toto je určeno zaklínadlem= slovními spojeními, slabikami, či vázaností na určitá slova-to znamená, že se spouštějí třeba při určitém slově, slovních spojeních se současným působením stresu, strachu, smutku, bolesti a jiných vjemech duše.

-jsou spojeny s určitým jištěním, to znamená není jednoduché se z nich vymanit, a jejich působnost snadno "vlivem pojistky v zaříkadlech", přechází na toho, kdo vám chce od kleteb magie pomoci!!! /šamana, léčitele,duchovního, terapeuta atd./

-čím delší čas působí na vaši duši, tím silněji jsou ukotvena v paměti duše i následně buněk těla, které máte

Každá magická kletba má totiž účel, pro který byla stvořená. Pokud tento účel splníte, pak se kletba rozvine v celé své působnosti a zasáhne dosti tvrdě do kvality vašeho života. Energie nemizí s prožitými životy, ale naopak jde s vámi tam, kde jdete vy, pokud vy sami jste jakkoli oslabeni ještě více vás oslabuje a ničí zcela cíleně, a to i celé rody a po mnoho bytí, takže se stále více načítají působící energetická spojení a vlivy temných sil stále množstvím vašich životů rostou!!! Pokud se pohybujete v kruhu problémů je docela pravděpodobné to, že nějakou tu kletbu na sobě máte.
Magická kletba však působí silně, její vliv je neustálý a pokud ji i v tomto životě něčím "přiživíte", tedy dodáte jí stejnou energii-tak roste a sílí. Tím myslím pokud uděláte něco, co ji podporuje, to znamená třeba spustíte svou zlost, nenávist, nebo se stane "startovací situace pro danou kletbu", to znamená, že uděláte "stejnou chybu", jako jste udělali v minulých životech, kdy byla kletba udělána v takové situaci, pak se nastartuje její silný účinek její působnosti mnohdy v rozsahu, který obsahuje veškeré vaše oblasti vašeho života a začne se vám nedařit, vaše stabilita klesne, začnete mít zdravotní vleklá onemocnění zcela bez zjevných příčin.
Objeví se nenadálé problémy vleklého rázu a stíhá vás problém za problémem, které vás ženou až dolů, myslím ve frekvencích a také myslím tím dolů s životní úrovní, se zdravím, se ztrátou ve všech směrech, nedaří se vám nic a jste jako ve špatném filmu. Tak toto je obecné vysvětlení působnosti temných sil, bez našeho vědomí v tomto bytí-životě.
/Marcela Abha Kunz
Součástí karmické očisty jsou i specifické texty pro rušení působnosti kleteb, uřknutí, uhranutí a ovlivnění, tyto texty dostává každý klient specificky pro sebe po mém napojení se na jeho energie a podle toho, co přesně potřebuje/z mého jasnovidného vhledu a rad od vyšších bytostí, co klienta provázejí jeho životem.
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one