Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

O duši a její paměti

karmická.ocista.jpg.jpg
PAMĚŤ BUNĚK I DUŠE

-CO TO JE PAMĚŤ DUŠE?

Jde vlastně o zápis toho, co uděláte, ať už v myšlenkách, činech, či svých pocitech, vše, co je i co není v souladu se zákonitostmi celého Universa se tak ostehne na mapce paměti naší duše- tedy v paměti= otisku energie, kterou v daný moment-každý moment v životě, uděláme.
Jde vlastně o takový "záznam našich reakcí", na určité věci v našem prožívání našeho bytí tady a teď.

Tento záznam je na bázi -ENERGETICKÉ FREKVENCE!
Proto jde kdykoli "načíst znovu a znovu", protože je uchován v původním nezkresleném "znění", ano znění, i tak jej lze totiž číst. Jak většina jistě zná, každá frekvence energie má svou nejenom barvu, ale také zvuk i obraz, takže díky tomu, je takový záznam
velice dobře čitelný pro mnoho bytostí,ale hlavně je čitelný pro samotnou "naši duši".

ČTENÍ Z DUŠE A JEJÍCH ZÁZNAMŮ

Jde vlastně jen o načtení skutků z minulosti, díky kterým je nutno pak ve fyzické rovině nastavit určité situace, dle nichž je náš duch ukotvený
v duši, povinen plnit to, co je potřebné se učit. To znamená, že jsou nám nastaveny "modelové stejné, či velmi podobné situace", kterými se učíme správnému rozhodnutí tak, aby bylo vždy v souladu se zákony celého Universa.
Pokud v souladu nejsou, to znamená že porušují jakkoli tok lásky- jež je základem našich rozhodování,
potom nastaví duše nevědomé mysli program, který vytvoří v našem hmotném světě takovou situaci, aby se v ní duch NEUSTÁLE MOHL UČIT, to znamená, situaci, kterou bude docházet k pozvolné očistě toho, co je v našich rozhodnutích, to je v myšlenkách, činech i pocitech to nežádoucí. Vše se pak děje podle již zmíněných záznamů v duši, jež si uchovává duch v energiích, které jej obklopují.
Takže vlastně denně dochází k tomu, že duch sám sebe hodnotí a stejně tak je v každém okamžiku napojen na zákonitosti, to je jejich tok energií, aby mohl dle toho sebe sama "napravovat=pročišťovat ve směru svého vývoje duše", takové samo vývojové stádium probíhá takto:

- vše, co uděláme se nám hned zapisuje do paměti duše a na základě toho také do paměti buněčných struktur, tímto se začali před mnoha lety zaobírat už doktor Loyd a doktor Jonson, kteří na tomto základu popsali první léčebné kódy.

- Vše se nám nejprve uloží v paměti naší duše - v energetickém záznamu,
na tom základu, zda jde o "dobrou reakci-rozhodnutí" nebo "zlé =nesprávné reakce a rozhodnutí",
se následně spouští programová nastavení v našem nevědomí-programy nevědomé mysli, tím je následně dáno zvýšení, či naše snížení ve vibracích energie aury, čaker i duše.

Tedy našeho těla jemno-hmotného a naší duše, jde tedy o takovou "duchovně-biologickou výchovu" nás samotných na základě toho, jak se rozhodujeme, a jak myslíme. Buď tedy stoupáme ve vibracích a naše duše roste= PŘIBLIŽUJE SE SVĚTLU A ZDROJOVÉ ENERGII STVOŘITELE nebo naopak se nám vibrační frekvence jemno-hmotného těla sníží= VRACÍME SE ZNOVU TAM, KDE JSME SE ROZHODLI NESPRÁVNĚ=CHYBNĚ JSME JEDNALI, a tak se znovu začneme setkávat s těmi problémy, co řešili jsme chybně, a toto trvá tak dlouho, až se naučíme správným rozhodnutím= V DUCHU LÁSKYPLNÝCH ENERGIÍCH.

KDE SE OVŠEM, CO ULOŽÍ V NAŠEM TĚLE?

-Na základě, již zmíněných záznamů-energií našeho ducha a také zhmotnělé duše, si duše hledá programová výchovná nastavení-tedy vlastně si hledá "pro sebe tu správnou výšku hladiny energetického toku, kde bude žít v dalším okamžiku svého učení zde ve hmotném těle. To znamená, že v této hladině jsou zase různá poučení a nastavení tak, aby se duch učil tomu, co nezvládl udělat podle toku energií, jež jsou určeny v zákonech pro celé Universum, proto v této frekvenci má možnost si zvolit určité situace také sám a vybrat si , jakým způsobem bude poučen "na vlastním prožitku", tedy jinak řečeno, co si sám okusí na vlastní kůži!

A JAK SE ZAPISUJÍ jednotlivá nastavení do buněčné paměti těla?

-o tom se dozvíme v psychosomatických příčinách našich potíží a nemocí
Pokud své negativní pocity ignorujeme, pak se nám zcela jasně objeví za určitou dobu
v nějakých blokacích na zdraví. A proč tomu tak je? Ano vše, je jenom energetické proudění, to ovšem my sami
určujeme už tím, jak myslíme, co si například o někom myslíme, stejně se také ukládá i to, co o kom říkáme,
a samozřejmě i to, co přímo děláme, toto všecko určuje tedy naši energetickou základnu v našem těle auryckém, ale i v těle fyzickém, protože
na tom základu se my sami zařadíme do toku energetických hladin, kam patříme- tedy svými rozhodnutími-myšlenek,
slov, činů.

A o tom to celé je:
moc hezky jsem to viděla zpracováno na jednom webu:
http://www.prokondici.cz/telo-si-vsechno-pamatuje-kde-jsou-ukryty-stopy-toho-co-jsme-prozili/

...Jestliže člověk své pocity a strachy ignoruje, najdou si výraz ve zdravotních problémech. Pokud jim nebude věnovat pozornost i nadále, bude jich stále více a budou narůstat. Každá část lidského těla odpovídá za určité strachy. Podle toho, kde nepříjemné pocity vznikají, se dá určit, čeho se člověk obává.
Lidské podvědomí nerado některé pocity přiznává. Ty se pak uchylují na různá místa těla, kde se usadí. Tomuto mechanismu se v psychologii říká „vytěsnění“. Podvědomí vytěsňuje bolestné prožitky, myšlenky a vzpomínky, včetně strachů a obav. Aby se připomněly, transformují se tyto pocity do nemocí, a pokoušejí se tak získat pozornost.

Jak nakreslit individuální tělesnou mapu strachů?
Potřebujete list papíru a kreslicí pomůcky – ne však fixy nebo propisovačky.
1. Nakreslete svoje tělo.
2. Zavřete oči, soustřeďte se na své tělo, pokuste se do něj vcítit. Cítíte nějaké napětí? Cítíte se dobře? Vnímáte své tělo?
3. Stále se vciťujte do svého těla a ptejte se: Kde v mém těle žije strach?
4. Vyznačte na kresbě místa, kde přebývá strach. Takových míst může být několik, někde se strach projevuje silněji, jinde slaběji – můžete to vyjádřit intenzitou barvy.
Tělesná mapa strachů: kde se schovaly prožitky.
1. Nohy. Bolest v nohou může vypovídat o strachu ze ztráty stability a opory. Člověku chybí jistota ohledně zítřka.
2. Pánev. Problémy v pánevní oblasti vyjadřují obavy v sexuální sféře. Tento strach provokuje řadu onemocnění a také brání ženskému orgasmu.
3. Břicho. Neklid v této oblasti signalizuje strach o život. K ohrožení života nemuselo reálně dojít, ale i podvědomě prožitá obava o život může být adekvátní příčinou vzniku problému. Člověk se nedokáže zcela uvolnit a cítit se v bezpečí.
4. Oblast bránice plus žaludek. Zde se ukládají sociální strachy. Člověk má strach, že ho společnost zavrhne.
5. Hrudní koš. Na mapě lidských strachů spatříme v této oblasti obavu člověka ze samoty, strach ze zavržení jakožto osobnosti.
6. Ruce. Zde se projevuje strach z kontaktu se světem. Lidé skrývající tento strach si často volí takové zaměstnání, kde nejsou nuceni ke kontaktu s okolím.
7. Zápěstí. Zde se vyjevují problémy v komunikaci. Pravé zápěstí vypovídá o obavách mužů, levé o obavách žen.
8. Záda. Člověk se bojí vlastní nedokonalosti, má strach, že nenaplní očekávání ostatních. Častý problém perfekcionistů.
9. Ramena. Ramena symbolizují zodpovědnost a sílu. Bolest v této oblasti je spojena s lidským strachem projevit nedostatek sil, nebo nevyrovnat se s vlastní zodpovědností
10. Šíje. Časté angíny, pocity staženého krku, škrábání v hrdle, to vše trápí lidi, pro které je těžké vyjádřit vlastní pocity. Neustálé napětí šíje vzniká proto, že kdykoli se city chtějí vyjevit, hrdlo se stáhne a brání jim proniknout ven.
11. Obličej. Na tělesné mapě strachů obličej symbolizuje obavu ze „ztráty tváře“. Tito lidé potřebují lásku a pochvalu. Aby všem vyhověli, nosí na obličeji ustavičně masku.
12. Oči. Strach z reality ochromuje jeden z hlavních kanálů lidského vnímání. Člověk odmítá vidět pravdu, což se projevuje v problémech se zrakem.
Emoce nesmíme zadržovat v sobě. Zejména utajovaný strach bývá příčinou řady onemocnění. Vyrovnáte-li se se svými vnitřními prožitky, zbavíte se zdravotních problémů./http://www.prokondici.cz/telo-si-vsechno-pamatuje-kde-jsou-ukryty-stopy-toho-co-jsme-prozili/
28.10.2016 08:49:17
Marcela Abha Kunz
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
počátek-pilz 1 díl.jpg
Motto:

"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC"

George Bernard Show
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one