Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

NEMOHU MÍT CO CHCI

i286260064317505063._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg
CO NÁM BRÁNÍ MÍT, CO CHCEME?

-lži uvnitř nás samotných
-chybné hodnotové žebříčky
-kriticizmus
-ne-odvážnost jít za tím, co chci
-nesoustředěnost
-mínění sama o sobě+nízké sebevědomí1. PŘEDSUDKY, že všecko je moje a o mně

-těžké být pozitivními v negativním prostředí - práce i doma
-všecky energie, které kolem sebe máte "NEPATŘÍ JEN VÁM"
/stěžující si kolegové, zákazníci, sousedi, ale i rodinní příslušníci...atd./
-VŠICHNI MÁME SAMI SEBE NA PRVNÍM MÍSTĚ- proto ostatní jsou JAKO TERČE,
kterým si stěžujeme, trefujeme se svou negací do jejich aury-proto NEBERTE SI NIC OSOBNĚ- ze 4 dohod!!!

2.zlozvyk MOZKU PROVÁDĚT NĚKOLIK PROCESŮ SOUČASNĚ!
- DĚLÁNÍ VÍCE VĚCÍ najednou+TOTO JE PROBLÉM!!!
-umění se SOUSTŘEDIT NA 1 CÍL
a toto je problém drtivé většiny lidí

3.SROVNÁVÁNÍ SE S DRUHÝMI
-toto je tím, co vás NEUSTÁLE SHAZUJE V SEBEVĚDOMÍ
-NEJDE SROVNÁVAT TO, CO JE NESROVNATELNÉ- každý jsme totiž originál s JINÝMI ÚKOLY DUCHA zde


4.KRITICISMUS- SEBE NEBO JINÝCH
- neustálým porovnáváním se stále kritizujeme, už víme, proč je to brzdou
-přestaňte si STÁLE STĚŽOVAT A VŠE KRITIZOVAT- nikam to nevede, jsou to negace kolem vás hromadící se!!!
Používejte slova s kladným dopadem a bude se vám vracet i dobrá energie pro vás. PŘEJ A BUDE TI PŘÁNO!!!
A toto platí doslova!!!

5.VAŽTE SI SVÉHO ČASU
- nemarni čas s negativními lidmi-nikoho tím nepodporujete a všichni si tím ubližujete opětovným hromaděním negací
kolem sebe=zhušťujete si tím energii negací pro zhmotnění
-čas trávený s "NEGÁČI" je zcela marně využitý
Negativní lidé zkrátka nemají dobré slovo pro nikoho. Ani pro sebe. Co dobrého Ti tedy mohou dát?

6.PŘÍLIŠNÉ PŘÍPRAVY
-KAŽDÝ den máte SVÝCH NOVÝCH 24 HODIN!!!
-využívejte ho pro posun dopředu a né ke stagnaci(poslouchání proč to nejde, co je špatně a proč to vám nevyjde)
nebo kroku vzad(pomluvy a kritika a negace).
-JEDNEJTE AKTIVNĚ VE SMĚRU VAŠEHO CÍLE!!!

7.STRACH A NESOUHLAS
- kdo se bojí nesmí do lesa-je staré přísloví, jež říká vše!!!
-mějte jasný cíl-rozptylováním se do sekcí, do pomluv, kritizování
a negování toho, co už máte si jen sami BRZDÍTE JÍT DÁL A ŽÍT V PŘÍTOMNU A TVOŘIT DOBROU BUDOUCNOST.

8.UMĚNÍ ŘÍKAT "NE"
- nesouhlasit znamená mít svůj vlastní názor!!!
-říkejte svůj nesouhlas klidně a bez pocitů vin
-podporujete tím svůj čas a trávení ho s negáči nebo tam, kde vám to nic nenese
Diferencuj svým "NE"

9.PODCENĚNÍ SEBE SAMA
- srážíte se v tom, co děláte?
-nevěříte, že vaše činnost je skvělá?
-neustále se zase kritizujete a zjednodušujete své zásluhy?
I toto vás bude dál brzdit v rozletu!!!!
Jste -li chváleni, poděkujte, jste-li kritizováni, pak zvažte, zda oprávněně-pak se poučte,
nebo neoprávněně a prostě to pomiňte a nechte to být!!! Sebesrážení z vás udělá loutku!!!

10.VZDÁVÁTE SVŮJ CÍL, ještě než začnete?
-hledáte si proč to nejde?
-máte mnoho ARGUMENTŮ, PROČ TO NYNÍ NEMŮŽETE ZAČÍT DĚLAT?
-PAK NIKDY NIC NEDOKÁŽETE -BRÁNÍ VÁM VÁŠ STRACH ZE ZMĚNY!!!
-ZVYŠTE SI SVÉ SEBEVĚDOMÍ A VĚŘTE SI!!!
/Marcela Abha Kunz
PROČ NEMÁME TO, CO CHCEME?

Je to zcela jednoduché, protože to, co chcete je v jiné "vlně energií, než jste Vy sami". A právě toto je důvod, proč mnohokráte chceme něco, co nám ale stále "nějak"uniká. Je to zpravidla tím, že nejen že "jsme na to nedozráli duchovně", abychom to mohli mít. To znamená to, že pokud něco dostanu ve chvíli, kdy si toho buď nepovažuji nebo se naopak na tom stanu závislým, pak jsem ještě duší nepochopil, že tyto moje postoje jsou chybné a že mne zatíží do budoucnosti, proto mnoho věcí pak nemůžeme dostat dříve, dokud si náš duch nesestaví správně, kde a jaké pocity k tomu budeme mít, pokud neprojdeme "testem zkoušky", zda už jsme zralí tu věc mít, či ji vlastnit, pak na ni žádným způsobem nedosáhneme, a to z důvodu vytvoření "nového zatížení duše", tedy karmického závazku, který bychom se museli znovu učit-tedy z důvodů, kdy opět něčím-našim jednáním, cítěním, myšlením-porušujeme zákony celého Universa.


- Je potřebné si uvědomit, že mnohdy to, co chceme nebo to, za čím se ženeme v našich životech, je právě tím, čeho se máme v tomto bytí naučit zbavovat se nebo nevázat se na to!!!

A TOTO JE MNOHDY ONEN DŮVOD TOHO, PROČ SE NÁM DLOUHODOBĚ NEDAŘÍ ZÍSKÁVAT TO, CO CHCEME- samozřejmě pokud při tom našem získávání dodržujeme všechny postupy, jak to, co chceme získat, tedy pokud jdeme v souladu našeho přání a stále i tak se nám nezdaří jej si splnit, je to PROTO, ŽE:

- jsme příliš na to, co chceme navázáni z minulých našich bytí

- tím porušujeme zákonitosti vesmíru, a to tak, že naše duše prostě v tom, že je příliš navázaná a chce tu, určitou věc, osobu, peníze nebo majetek, nad míru běžných tužeb, jež jí jenom mají rozradostnit její život, pokud se staneme jakkoli závislými na tom, co chceme, potom je nám to vždy ODEBÍRÁNO, a to z tohoto DŮVODU, ŽE TÍM "KLESÁ NAŠE DUŠE VE VIBRAČNÍCH HODNOTÁCH", A TO ZNAMENÁ, ŽE BY SE ZHORŠIL NÁŠ KARMICKÝ VÝVOJ , NIKOLI VYLEPŠIL + PROTO TU VLASTNĚ JSME. Toto je důvod, proč se zde rodíme - pro náš VZESTUP DUŠE, nikoli pro naše "závislosti" z minulých našich bytí, kterých je potřebné se pomalu zbavovat, jednou z takovývh závislostí je i PŘÍLIŠNÁ NAVÁZANOST NA VĚCI, BYTOSTI, ZPŮSOB ŽIVOTA, NA NÁVYKOVÉ LÁTKY, NA MOC, NA PENÍZE, NA HRDOST + PÝCHU a tak dále, toto jsou ty věci, CO NÁS ZATĚŽUJÍ DO DALŠÍCH BYTÍ - životů.

VŠE, CO ZDE MÁME A MŮŽEME ZÍSKÁVAT, JE ZDE PRO NAŠI RADOST A PRO POTĚCHU A POCITY SPOKOJENOSTI, je tedy DŮLEŽITÉ MÍT TAKÉ NEVÁZANÝ VZTAH K TOMU, CO MÁM A CO CHCI ZÍSKAT = Z JAKÉHO ÚČELU TO CHCI ZÍSKAT, a toto je nejdůležitější!!!

NA NIC ZDE SE DUCH NESMÍ VÁZAT A BÝT NA TOM ZÁVISLÝ!!!

A o to jde!

- mít sebe pod kontrolou

- na nic SE tady v tomto světě a žádném jiném NEVÁZAT

- vše je tu pro NAŠI RADOST A SPOKOJENOST

- vše, co máte JE TEDY JEN ZDE A TEDY POMÍJIVÉ + to včetně partnerských vztahů

- držet si svůj vnitřní střed sebe sama a STŘED POCITŮ KE VŠEMU

- VŠE, CO TU MÁME JE JEN DOČASNÉ A ZDE NÁM DAROVANÉ PRO RADOST + COKOLI NÁM NESE SMUTEK, nás zatěžuje do budoucnosti a jednou tyto energie bude nuceni vracet vesmíru do Universa všech realit.Jak se tedy stavit k tomu, co máme, či k tomu, co chceme?

- promyslete si , proč to, co chcete, vlastně chcete- jaký je toho důvod, a komu to bude pro radost?!

- uvědomujte si to, co pak cítíte k tomu, co chcete, na tom pak závisí, zda to vůbec vám bude povoleno dostat, zda se to naopak nemáte odnaučovat chtít a mít ve vašem životě./Marcela Abha Kunz
Smutek v duši=SILNÁ NEGACE SEBE SAMA
Smutek v duši=SILNÁ NEGACE SEBE SAMA
SMUTEK

Je stav duše- jde o vibraci velice nízkou-slabá frekvence, která je umocněná silou frustrace, kterou právě cítíme uvnitř sami sebe. Smutek je určitý stav, kdy jsme velmi vnitřně zranění, a´t už k tomu přispělo cokoli "z venčí". Smutný člověk bývá zpravidla tehdy, pokud jej něco zklamalo, pokud se nesplnila určitá jeho očekávání, která měl, či pokud sám sebe zklamal, či zklamal jinou osobu, na níž mu záleží.

Pokud si tuto horní stať projdete znovu, zjistíte, že tam se píše o tom, jak vnímáme určité hodnoty v té, které oblasti našeho vnímání života. A to je právě ono úskalí toho, proč se čas od času každý ocitáme ve stavu duše- SMUTEK. Jak už víme jde o stav, kdy je zkresleno NAŠE VNÍMÁNÍ A NAŠE VIDĚNÍ DANÉ SITUACE, která nám smutek zapřičinila, ale na druhou stranu, opravdu nám to zapřičinily vnější okolnosti?
-NE, JSME SI ZA TENTO STAV " SMUTKU " VINNI SAMI, protože jsme to jen a jenom my sami, kdo se nechal strhnout do postoje vlastní duše a to postoje SMUTKU!!!!


-CO ZPŮSOBUJE ENERGIE SMUTKU?

Energii smutku, nám tedy způsobuje určitý "náš postoj", naše VLASTNÍ VIDĚNÍ SITUACE, která nám způsobuje onen stav duše, který je provázen velice silným a rychlým skluzem z vyšších energií do planiny nízkého toku energie duše. Náš duch je ukotven v prvotní hmotě, kterou nazýváme duše, tato má množství možných nastavení=FREKVENČNÍCH ZÓN, do kterých se může přeladit zcela sama, či pod vlivem nastavení srdeční čakry. Energetická hladina "Smutek", je tedy nízká frekvence, která nám znemožní na určitou dobu, abychom PLNĚ PROŽÍVALI S RADOSTÍ SVŮJ ŽIVOT.

-JAKÝ DOPAD MÁ TATO ENERGIE SMUTKU NA NÁS?

ENERGETICKÝ DOPAD SMUTKU je podle toho, jak dlouho v něm setrváváme,
Také jak SILNÝ PROUD SMUTKU jsme si nastavili, a zda jej časově jsme schopni rychle překlenout nebo nám naopak bude časově víc a víc
zabírat naše energetická nastavení v mnoha dalších směrech, nejen v oblasti srdeční roviny a emocí. Pokud nám stav "smutku" přejde od srdeční oblasti dolů do oblasti strachu, což je druhá a třetí čakra, pak nám pravděpodobně za čas prřojde smutek a jeho energie do oblasti základní čakry, tedy přímo do bodu bytí "já jsem" a pak už je jenom krůček k tomu, aby se nám tato NASTAVENÍ FREKVENCÍ SMUTKU dostala přímo do zápisu DNA buněčné hladiny a tím i do budoucnosti našich prožívání, pak nastane to, co nazýváme přecitlivělost nebo naopak dojde k nastavení "znecitlivění" prociťování, a smutek nám vejde přímo do krevního řečiště- DNA krve, to znamená, že každičkým kouskem našeho těla VIBRUJE SLABŠÍ A SLABŠÍ TOK ENERGIÍ. A to znamená, že máme co dělat s depresemi, silnými úzkostmi, a to vše se nám ještě začíná umocňovat stresovými situacemi nepozornosti, nesoustředěním a zmatkem, který nastává vlivem stále zesilující "stabilní naší frekvence energií v auře", energií smutku, který se nám postupně začíná nejen dostávat do denního života, ale hlavně pod kůži do každičké naší činnosti, tím nám zcela ochromuje a znemožní prožitky radosti ze stávajícího života-proto jsme ihned zdrojovou energií odpojeni a naše duše se ocitá zcela v osamění- toto by ji mělo restartovat, leč u mnohých jedinců dojde v tento čas k tomu, že nastupují vládu v auře a čakrách i v duši NEGACE VLASTNÍ, PAK NEGACE OD CIZÍCH A NÁSOBÍ SE NÁM V TĚLE I AUŘE NEGACE OVLIVNĚNÍ, KLETEB,vlivů TEMNÝCH SIL z tohoto, ale i minulých našich životů- A PROČ?
PROTOŽE JSME SE DOSTALI DO SILNÉ NÍZKÉ FREKVENCE NEGATIVNÍCH VLIVŮ, a protože jsme se se nechali vlastní frustrací zahnat do kouta naší duše a tím jsme si oslabili víru a důvěru ve spojení se zdrojovou základní energií!!!

SMUTEK = VELMI NÍZKÁ VIBRAČNÍ ENERGIE DUŠE, kterou si ale zvolíme my sami!


-CO S TÍM MOHU UDĚLAT SÁM?

Pokud se již ocitám ve fázi delší dobu ve smutku, je dobře se pozastavit, zda můj prožitek smutku, je opravdu to, co chci.
Jestliže zjistím, že situace, která mne vedla k takovému prožívání, tomu opravdu odpovídá, pak je vše ok a mohu si svůj smutek prožívat v normálu a naučit se jej překonávat a postupně se s toho úplně vymanit.

Pokud, ale jsem již dlouhou dobu ve stavu duše "Smutek", a trpím už depkami, stavy úzkostí, či dokonce stavy šoku z traumat, pak je zcela jistě na místě hledat pomoc u odborníka- ať už duchovního terapeuta, kněze, či ideálně u psychologa, či pokud mám obtíže závažnějšího charakteru u psychiatra. Pokud i nadále mi obtíže nepřechází, je nutno si uvědomit:
- proč stále mám smutek v duši?
- co jsem pro to udělal, abych se znovu začlenil do běžného nastavení mojí duše?
- spolupracoval jsem s terapeuty opravdu nebo jsem jenom čekal, že léky, či terapeuti udělají vše za mne?
- jsem já sám aktivní se svými rozhodnutími být fit a v duševní pohodě?
- myslím víc na negativní věci, situace nebo myslím víc na pozitivní věci a situace- co z toho já sám očekávám ve svém životě?
- dovolím si věřit těm, kdo mi pomáhají nebo se jenom tak tvářím a uvnitř sebe vím, že mi to stejně nepomůže, protože nechci být ok a v pořádku?

Pokud si některá svoje nastavení uvědomíte, a zjistíte, že napříč tomu chce se dostat ze smutku, MUSÍTE ZAČÍT U SEBE!!!

1. ROZHODNOUT SE UKONČIT SMUTEK!!!
2.ZAČÍT PROTO NĚCO DĚLAT A DODRŽOVAT RADY TERAPEUTA.
3.ZMĚNIT SVŮJ REŽIM DNE-začít se radovat z maličkostí.
4. UDĚLAT SI ROZPIS PRÁCE SÁM NA SOBĚ+DODRŽOVAT HO.
5. Naučit se znovu vnímat život radostně a s láskou k sobě, ale i k životu!
/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one