Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

Negace a psychika-vliv a projevy

Negativně vysílaná energie s cílením k jiné osobě-škodí vysílateli, jeho cíli a také všem kolem nich
Negativně vysílaná energie s cílením k jiné osobě-škodí vysílateli, jeho cíli a také všem kolem nich
NEGACE A JEJÍ VLIV NA PSYCHIKU

Pro většinu lidí je PRVOŘADOU SFÉROU to, co je na Zemi, ale pravdou je OPAK = duchovní struktura éterických těl celé aury.

PŘÍČINAMI onemocnění je DESTABILIZACE AURY A VŠECH NEBO ASPOŇ JEDNOHO Z JEJÍCH těl jemno-hmotných. Vyléčení je mnohdy velice složitým procesem, a to z mnoha důvodů:

1) působení nevtělených bytostí na mentální úrovni - VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ takto dochází k OVLIVNĚNÍM myšlenek, způsobu myšlení a způsobu vnímání reality kolem klienta, tak dojde k destabilizování harmonie v jemno-hmotných tělech a následně tak k projevům změn "nedostatku energií v auře" do reality "nemocné osoby".

-důležité je uvědomit si, že v nízkých vibracích je kolem "nemocného"mnoho entit, které se mohou přivtělovat do aury- je-li slabá nebo jen na nemocného působí svými nápady- A TAK ZMĚNÍ JEHO CHARAKTER, OVLIVŇUJÍ JEHO VNÍMÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ I ČINY, je potřebné vysvětlit také nemocnému funkčnost aury, jejích všech těl, její ochranné vrstvy a také to, jak může sám ovlivnit svůj stav = DÝCHACÍMI CVIČENÍMI a jejich pravidelností -tím se nejen zásobí kosmickým ódem, ale i posiluje svou auru,její ochranný obal. KONTROLA MYŠLENEK A POCITŮ, jde o pochopení toho, co chci a v čem se cítím dobře + toto podporovat sám, tam, kde se cítím špatně a mám strach, obavu, či trpím únavou -což je projev NEDOSTATKU ENERGIE V AUŘE. Pokud se nemocný poddává svému stavu a nebrání se, potom dojde také za čas ke změnám povahy charakteru, ENTITY mu ODEBÍRAJÍ JEHO ÓD, nakonec vše může končit přímo fatálně, až sebevražednými konáními.

Ochrana a pomoc:

- MEDITACE, DÝCHACÍ CVIČENÍ A pomocí dýchání si obnovit své vibrace a víru ve zdrojovou energii.

Terapie a duchovní obnova důvěry + víry v nejvyšší toky energií, pravidelná relaxace.

- Pomáhá OSOBNÍ UPŘÍMNÁ MODLITBA S VELIKOU POKOROU ke zdrojové energií /Bohem, jak je možno to také pro mnohé nazvat.

- OMLUVY VŠEOBECNĚ ZAMÍŘENÉ KE ZDROJOVÉ nejvyšší energii/Bohu = OMLOUVÁME SE ZA SVÉ ČINY V KAŽDÉM NAŠEM BYTÍ, KDEKOLI V CELÉM UNIVERSU

"OMLOUVÁM SE, PROSÍM ODPUSŤ MI, DĚKUJI TI A MILUJI TĚ" = odříkáváme dokola za sebou, jako MANTRU -nejméně 3x denně a S POKOROU A LÁSKOU A VDĚKEM ZA POMOC!!!!!!!!!

Protože mnohdy jen samotná zdrojová energie nemocnému může pomoci, neboť přivtělená entita způsobující mu "psychickou nemoc" ve fyzické rovině, může být také závazkem z minulých životů, či jen je duch "nemocného tak moc ve vlastním těle utlačován,že už NEMÁ SÍLU BOJOVAT A takto "obsazené tělo entitou-temného charakteru", je zcela už pod vlivem entity a duch, jemuž patří "tělesná schránka", je UTLAČOVÁN A VYTLAČEN Z CENTER, KDE BY JEŠTĚ MOHL SVÉ FYZICKÉ JEDNÁNÍ OVLIVNIT!!! Taková onemocnění jsou přímo "posedlostí", a je jen velice těžké se jich BEZ OBNOVY VÍRY ve zdroj a VÍRY VE VLASTNÍ SÍLU, obnovit.

-SKUPINOVÁ MODLITBA- díky ní je vytvořen potřebný stav vibrací u nemocného a tak působí i veliké množství modliteb na to, aby bylo vyšší éterickou radou chorým pomoženo. Ve skupinové modlitbě je totiž i více pokory, upřímných vyznání se zdroji a nastavení si tak kolektivního nového žebříčku hodnot pro život po této modlitbě. Lidé jsou více a blíže sami sebe a tím i blíže zdrojové energii, to znamená rychleji se navibrují na vyšší frekvence toku jejich energetických těl, tím také se jim znatelně ULEVUJE A JE JIM LÉPE, proto se mnozí z nich také častěji začnou modlit a vyznávat nejvyšší tok energie, a rychleji je jim pomoženo, neboť síla energetického působení je mnohem větší, než když by se modlili sami.

POKUD ČLOVĚK je dlouhý čas pod vlivy těchto entit, stává se posedlým a psychicky nemocným ve fyzickém světě, a to mnohdy tak fatálně, že vlivem obrovského úbytku jeho energie v určité oblasti, to se liší, dle toho, jak se entita uchytí v těle aury a co nejvíce ovlivní její odběr energie, kterou osobě nemocného bere, tak je například osoba "schizofrenní", či trpí disfunkcemi mozku, či tvorby enzymů a hormonů v mozku, či podvěsku mozkovém, či jinde, vlivem toho, jak je síla entity projevována a co hlavně ovlivní, trpí "nemocný určitým konkrétním problémem v projevech své psychiky". Takto postižená osoba je pak sama neschopná se z tohoto problému dostat, nebo ť je to jen důsledek jejích minulých žití a jednání a tedy i myšlení a současného stavu myšlení a rozhodování se-ve většině případů jde o různé typy psychických poruch, od psychóz až po těžká postižení mozku a nervových zakončení, jež jsou jen stěží vyléčitelná současnou medicínou, a to především proto, že je zde stále ODDĚLOVÁNO TĚLO FYZICKÉ a JE POPÍRÁNO ZDRAVÍ TĚLA JEMNO-HMOTNÉHO AURYCKÉHO.

Většina chorob "psychických" tedy vzniká

- ČÁSTEČNOU nebo ÚPLNOU ZTRÁTOU ÓDU aury

- OVLIVNĚNÍM NÍZKÝMI NEGATIVNÍMI ENTITAMI, jež mění po čase charakter i osobnost člověka

- nastupujícím STRACHEM A STRESOVÝMI SITUACEMI PRO DUŠI, vlivem entit v těle "nemocného"

- SÍLÍCÍM PANICKÝM STRACHEM , jen mnohdy těžce identifikovatelným pro nemocného, strach je obavou duše, že nemůže volně a svobodně existovat ve svém těle, strach z ovlivnění, jež vede k NEDOSTATKU SEBEDŮVĚRY A DŮVĚRY ve zdrojovou energii, jíž je postižený také součástí

- SILNOU NEDŮVĚROU, ŽE SITUACI DUŠE ZVLÁDNE = znovu sílící pocit strachu a stresu v těle fyzickém i duchovním!!!

Pomoc je první NAVRÁCENÍ SE K DŮVĚŘE A VÍŘE ZDROJI, že duši správně vede jejím plněním úkolů -tedy i tímto pokušením a střetem s entitami, pokud se "nemocný nevzdá" a začne se modlit, vědomě kontrolovat si myšlenky a vědomě se bude chtít z tohoto problému dostat, potom je mu vždycky pomoženo, vlivem navibrování na vyšší frekveční toky energií, vytvoření si silnější a silnější ochranné vrstvy v auře a obnovení si důvěry v sebe i v pomoc v jeho realitě.

A právě z tohoto důvodu je nutné se pravidelně pročišťovat. Protože každé oslabení energie v našem systému-je vidět a také je cítit na našem vnímání, našich reakcích, našich náladách a našem myšlení. Vše se ihned projevuje v našich energetických nastaveních, tedy v našich čakrových centrech, a pokud to trvá delší čas, pak se nám vše odrazí také v zápisech našeho DNA a ve stavbě obnovovaných buněk těla fyzického, a právě proto může pak docházet k částečným deformacem v obnově buněk těla, či dokonce v obnově buněk neuronů, což bývá pro nás destrukcí v myšlení a změnách vnímání světa a tím také to má vliv na kvalitu našeho života. Mnohdy to pak má vliv na konečný průběh našeho života-nemocí psychiky, neurologických nemocí, či jiných destrukcí těla fyzického, ale i naší duše a tím i duchovního zdraví.
/Marcela Abha Kunz
18.10.2016 11:46:24
Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one