Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

PRAVIDLA SPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ VAŠÍ ENERGIE

-Pilz-paprsek zarici do vsech stran.jpg
ZAŽEHNI PLAMEN VE SVÉ DUŠI
- jak získat náboj = ENERGII PRO START K LEPŠÍMU ŽIVOTU U SEBE?
- jak změnit svůj stav věcí?

Pár PRAVIDEL, PRO SPRÁVNĚ ZAŽEHLÝ PLAMEN V SOBĚ= správné používání sv= energie= V SOULADU SE ZÁKONY UNIVERSA

1.NEJDE MÍT POZITIVNÍ ŽIVOT se současným NEGATIVNÍM MYŠLENÍM
jestli negativně myslíte, máte negativní slova, pak je jasné, že kolem sebe i v sobě stále kumulujete negativní energii!

2.ZAČNĚTE MĚNIT VZTAH SÁM K SOBĚ!
chcete-li něco změnit "začněte měnit sami sebe vůči sobě". To znamená uvědomte si, že ze "starých myšlenek" nejde
postavit nový život, takže je nutno si uvědomovat nové pohledy sám na sebe
-jste dokonalou bytostí vesmíru takový, jaký jste!!!
-milujte se i se svými chybami, protože ty vás činí "originálem"-nikdo jiný ve vesmíru takový není!!!


3.ŽIJTE PŘÍTOMNOSTÍ A BEZ OMEZENÍ
-žijte tímto okamžikem, protože minulost-už nezměníte-už se stala, PŘÍTOMNOST MÁTE NYNÍ-TAK JÍ VYUŽIJTE NAPLNO a budoucnost-ta ještě NEEXISTUJE, JE TO JEN DŮSLEDEK TOHO, JAK MYSLÍTE, jak se ROZHODUJETE, a jak JEDNÁTE TEĎ!!!

4.DOVOLTE SI BÝT NEDOKONALÝMI, protože právě v tom JE VAŠE DOKONALOST A GENIALITA
-dovolte si udělat chyby, dovolte si "zkoušet s novými možnostmi"
-využívejte všech svých možností a neomezujte se jen na to, co už znáte a víte, jak to dopadne!!!
-naberte odvahu a riskujte v situacích, jednejte nově a s novými záměry a cíli, buďte ODVÁŽNÝMI A NEPOCHYBUJTE O SOBĚ!!!

5.URČETE SI SVOJE HRANICE, kam už dál nepůjdete
-měli byste ZNÁT SVÉ MANTINELY, co je pro vás ok, a co už není!!!
-za tyto hranice NEDOVOLTE NIKOMU ZAJÍT, ani sami za ně nechoďte
-SVÉ HRANICE MŮŽETE MĚNIT JEN VY SAMI!!!!!
-VY SAMI určujete to, kam, proč a jak půjdete-reagujete na danou situaci!!!

6.NEBOJTE SE PŘIJMOUT ODPOVĚDNOST ZA TO, CO DĚLÁTE
-přijetím odpovědnosti se vám zjednoduší stav vašeho "svědomí", které pracuje
podle nevědomých programů, nastavených vaší duší=NEJDE HO OVLIVNIT !!!
-UVĚDOMUJTE SI STÁLE, JAK REAGUJETE
-vědomě se budete řídit v reakcích
-nebojte se a jednejte v klidu s tím, že každá situace nějak přeci dopadne!!!

7.VĚŘTE SI VŽDYCKY A BEZ VÝHRADNĚ
-jen vy sami určujete svůj život
-jen ten, kdo jde přes překážky něčeho dosáhne
-VĚŘTE SVÝM POCITŮM A JEDNEJTE PODLE NICH!!!

8.TO, JAK SE CÍTÍTE, URČUJE ZDA JDETE SPRÁVNĚ
- dobrý pocit=SPRÁVNÁ REAKCE
-špatný pocit=CHYBNÁ REAKCE
JEN TAK NEJDE UDĚLAT CHYBU V TOM, JAK ŽIJETE=čisté svědomí!!!
/Marcela Abha Kunz
13.01.2017 09:34:31
Marcela Abha Kunz
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
počátek-pilz 1 díl.jpg
Motto:

"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC"

George Bernard Show
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one