Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

INKARNACE A MY, KOLOBĚH NAŠICH BYTÍ

soul.2.jpg
REINKARNACE A MY

inkarnovat se=zrodit se a osobně prožívat život ve hmotném světě

-jaký je koloběh životů?
Koloběh životů je dán tím, jakými jsme my sami v nich. Jde o postupný rozvoj duchovních sil a znalostí tak, abychom se stávali moudrými a naše energie jemnými a jemnějšími, jde o to dosahovat co nejvyšší kmitočet energetického vlnění, čímž je nám také umožněno jít vyšším poznáním a moudrostí. Jde tedy o to, STÁT SE MOUDRÝMI A TAK MÍT VYŠŠÍ FREKVENCE JEMNĚJŠÍCH ENERGIÍ DUCHA.

-existuje daný přesný počet životů, které musíme absolvovat?
Ne, neexistuje nikde přesně daný počet inkarnací, jež by bylo nutné absolvovat, aby náš duch dozrál vědomostmi i správnými frekvencemi energií. Je vždycky jen a jen na jednotlivci, jak dlouho a s čím se bude vyrovnávat ve hmotných zrozeních=svých životů. Je tak možno mít i krátké inkarnace, ale i neomezeně dlouhé i několik miliónů životů, jde tedy vždycky jen o to, abychom se tomu danému úkolu, jež se zde učíme opravdu naučili, a to mnohým nejde za jednou, proto mnohdy i několik set našich bytí=životů musíme si ve hmotných světech odžít, než SAMI POCHOPÍME A PROZŘEME, proč nedělat to, či ono+proč je nutné dodržovat zákony energií úplně ve všem, tedy i našich vlastních reakcích na naše okolí, ale i nás samotných na nás samotné. Proto není počet životů a našich zrození ničím omezen, každý z nás se jinak rychle vyvíjí, tedy chápe. A toto je dáno dalším neomezujícím zákonem "svobodnou volbou", jak co uděláme, jak se čemu naučíme, a kdy to konečně správně pochopíme-vše toto se řídí tím, jak my sami se rozhodujeme=tedy jak rychle se učíme. Jsou zde tedy duše, které mají jen krátké inkarnační období, ale jsou zde i takové duše, co se zde učí mnohé stovky a tisíce a miliony svých životů.

-je nutný vývoj absolvovat na všech hmotných planetách?
ne tak toto není nutné, inkarnace probíhá na základě účelnosti, a potřebné jsou jen tam, kde duch má nějaké své závazky a musí je tedy s jinými dušemi dorovnávat. To znamená, že se rodíme jen tam, kde jsme někomu nebo i sami sobě způsobili nějakou bolest nebo určitou škodu, bezpráví, či újmu -tedy závazek energií, tam je tedy pro nás potřebné znovu jít a narodit se, aby se tam energetické vlnění vzájemnosti dorovnávala až k docílení harmonie aktérů!

-jak je to v inkarnaci s našimi schopnostmi?
to záleží na tom, JAKÉ MÁME FYZICKÉ TĚLO A JAKÉ JSME TEDY V MINULOSTI MĚLI ZÁVAZKY, ZDA JIMI NEJSME NATOLIK BLOKOVANÍ, ŽE TALENTY A SCHOPNOSTI z minulých našich životů bude moci využívat, a toto je zase onen zákon toku energie zákon akce a reakce. Pokud máme zdravé tělo , lze říci v zásadě ano, je možno využívat jakéhokoli talentu, či naší schopnosti pro spokojený život, vše je ale řízeno naším úkolem zde, a tomu je vše podřizováno, pokud nám to plnění tohoto úkolu, co se zde máme hlavně naučit dovoluje, potom smíme využívat veškeré své schopnosti a talenty.

-jaké jsou stupně hmotných těl a vývoje? dosahují stejných stupňů?
Zhmotnění se a naše
konstituce hmotného těla=JEHO STVOŘENÍ, JE DÁNO naším STUPNĚM VÝVOJE DUCHA,a vývojovým stupněm planety, kde se chce duch zrodit, DUCH si podle svých závazků v minulých bytích sám zvolí podobu, konstituci a fyzickou kondici, už na počátku své volby o inkarnaci, a tuto svou volbu konzultuje s vyššími bytostmi, jež mu pomáhají při tvoření základní osy jeho nového života=OSOU ŽIVOTA je myšleno počet splnitelných úkolů v nové inkarnaci, tedy v novém životě ve hmotném světě.
ČÍM VYŠŠÍ JE STUPEŇ DUCHOVNÍHO VÝVOJE, TÍM JEMNĚJŠÍ JE TAKÉ FYZICKÁ KONSTITUCE A TÍM VYŠŠÍ JE I FREKVENCE KMITÁNÍ nejen planety, ale i buněčného těla!!!
Planeta Země, má velmi hrubou substanci, a také nižší frekvence energií, i když nyní stoupající výš a výš, přes toto máte tedy tomuto uzpůsobená i svá fyzická těla a buňky.
Porovnáme-li tak Zemi s jinou planetou naší soustavy, například s Jupiterem, jde říci, že tato planeta je na jiné duchovní úrovni a její kmitočet je v poměru 1:200, proto také inkarnovat se na tuto planetu mohou též různé vývojové stupně duší, a i zde je vývoj dán zákonitostmi celého Universa, proto i délka hmotného života zde je rozdílná v poměru ke kmitání planety a poměru kmitání jedince, vlivem jeho závazkům z minulosti.Jedinou odlišností od planety Země je to, že zde na Jupiteru jsou všechny inkarnace dány tak, že PLNÍ JEDINÝ CÍL, a to za každou cenu se vývojově přiblížit stvořiteli. Jupiter je tedy planetou s mnohem vyšší frekvencí energií, s mnohem vyšší jemností energií a tak i život zde je mnohem kratším, než zde na planetě Zemi.

-pro dosažení duchovní čistoty je nutné absolvovat všechny vývojové stupně duše a ducha v ní, nejde přeskočit vývojový stupeň jen tím, že zde žijeme
ctnostným životem, jde totiž o ucelený vývoj ducha!!!
-můžeme tedy i klesnout z dosaženého vývojového stupně? Běžně ne, jen pokud vědomě slouží temným silám, vlivům a bytostem!
Pokud je duch v běžném vývojovém stádiu a dodržuje-li zákony celého Universa, potom se mu to nestane, ale pokud sám a vědomě dělá chyby a obrací svou energetickou hodnotu k nesprávným a stále porušujícím činům zákony Universa, ANO MŮŽE DUCH TAKÉ KLESNOUT, do mnohem nižších kmitočtů a vibrační úrovně, než měl před inkarnací, ale pokud se tak děje, je velmi rychle zastaven různými sebezničujícími procese- SEBE-DESTRUKCÍ FYZICKÉHO SKELETU TĚLA tak, aby byl nucen se ihned VRÁTIT K RADĚ VYŠŠÍCH BYTOSTÍ, KDE BUDE ZNOVU POUČEN O CHYBÁCH, které udělal, a mohl se pak znovu zde narodit, aby ZNOVU PLNIL TO, CO MU BYLO URČENO PRVE+TO, ČÍM SI "ZHORŠIL SVÉ VIBRAČNÍ POLE ENERGIE", tedy lze říci, že si znovu prochází tím, co měl prve+tím, co si nově sám svým nesprávným konáním zavinil..například užil svou a cizí energii pro magické účely s tím, že poškodil jiné bytosti zde žijící, tím změnil jejich plnění úkolů zde nebo jim to zcela znemožnil, tím také znemožnil všem,kteří byli nějakými vzájemnostmi spojeni s těmi, co jim "ovlivnil život magií", což je následná geometrická řada nesplněných úkolů, vlivem 1 chybného kroku ducha, jež tím mnohonásobně SNÍŽIL SVÉ VIBRACE A SVŮJ VÝVOJ!!! Proto i tyto důsledky bude nutno dorovnat a to po mnoho dalších životů takového ducha-proto jeho vývojové stádium se vrátí tam, kde odpovídají jeho nízké frekvence jeho chyby!!! Tedy do kmitání kolem 400 kmitů za sekundu, což je nyní o 800 kmitů méně, než by směl využívat toku energií, a tento STAV MU NÁSLEDNĚ TAKÉ NESE POTÍŽE S TÍM DANÉ = PSYCHICKOU VELKOU ZÁTĚŽ, ve většině případů trpí některým duševním onemocněním, depresí, úzkostmi, rozdvojením osobností, či jinou obsedantně-kompulsivní poruchou, či dokonce mnohem horšími duchovními stavy, jež mu ukazují strach v různých podobách, formách a díky tomu prožívá to, co sám v minulém svém životě vyslal k jiným bytostem+tyto energie se mu neustále kumulují a je v jejich zajetí, až do doby, kdy přijme pomoc stvořitele, pak je mu dáno vedení a smí se buď částečně nebo i úplně vyléčit z těchto potíží a následně smí znovu plnit to, co mu bylo uloženo, pak i jeho duch zjemní své fyzické tělo a smí dosahovat vyšších frekvencí a svého postupu ve vývoji-vše se tak děje v souladu se zákony Universa o energiích-akce+reakce./Marcela Abha Kunz
24.02.2017 08:18:48
Marcela Abha Kunz
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
počátek-pilz 1 díl.jpg
Motto:

"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC"

George Bernard Show
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one