Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Jak myslíš, tak žiješ= JAK SE ROZHODNU MYSLET, tak jednám + tak SE ROZHODUJI +MOMENT SÍLY JE TEĎ!!!!!!!
Jak myslíš, tak žiješ= JAK SE ROZHODNU MYSLET, tak jednám + tak SE ROZHODUJI +MOMENT SÍLY JE TEĎ!!!!!!!
REALITA vždy bude taková, jakou si ji vy sami svými energiemi a reakcemi uděláte!!!
-samozřejmě se do ní také počítají vlivy VAŠICH KARMICKÝCH BLOKŮ A ZÁVAZKŮ, s nimiž je nutno
také počítat ve vlastní realitě, protože VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM, a co bylo někdy vámi vysíláno, ZÁKONITĚ BUDE MÍT I SVÉ NÁSLEDKY, a toto vše každý si prožíváme ve svém životě, sem náleží především VZTAHY RODINNÉ, s našimi blízkými , kamarády a dobrými přáteli, stejně tak sem náleží VZTAHY OSOBNÍ A TAKÉ VZTAHY PRACOVNÍ+TAKÉ VZTAH K NAŠÍ HOJNOSTI, a všemu co se k ní váže.

REALITA = soubor vztahových a emočních energií a bloků a závazků naší osobní minulosti, je to tedy vše, co nás utváří a co si vytváříme svými myšlenkami, skutky, názory a chtěním+je to vše, co nám díky tomu všemu , buď "POKŘIVUJE POHLED NA SVĚT A NÁS SAMOTNÉ" nebo nám jej naopak "NAROVNÁVÁ" A UMOŽNÍ NÁM POHLED A TVOŘENÍ SPRÁVNÉ NAŠÍ REALITY, jež je v plném souladu se zákonitostmi vesmíru a celého Universa.
Ovšem všechno je dáno "NAŠÍM VIBROVÁNÍM DUCHA V NÁS=NAŠÍ DUŠÍ", která sama ovlivňuje tok našich energií kolem nás i v nás samotných, tedy v celé auře i celém těle fyzickém+hlavně v paměti a nastaveních našeho DNA fyzických buněk. Díky tomu se nám potom nastavují programy fungování těla=HOJNOST ZDRAVÍ A OBNOVY BUNĚK V ORGÁNECH nebo naopak se nám nastavují programy "VÝCHOVY A OČISTY DUCHA (DUŠE), pomocí různých nemocí, úrazů, či dokonce smrti-je-li naše jednání zcela v rozporu se zákony vesmíru, či pokud jsme již rozhodli (SAMI SE ROZHODLI), ŽE JIŽ ZDE NECHCEME BÝT A UČIT SE, a důvodem může být , ať už naše frustrace ze života nebo třeba jen stáří a to, že jsme se v naší realitě dostali do "zrychlení času", což bývá stárnutí+konec ve vyšším věku člověka. Tak toto vše určuje naši realitu, v níž se pak nacházíme ve svých životech.
REALITA

-je to, co prožíváme v našem vlastním životě
-dělí se na realitu minulosti, přítomnou realitu a budoucí realitu

Ale, co ji tvoří?

-MYŠLENKY, tedy naše činy v myšlení, v cítění v konání. To vše tvoří právě tu "moji realitu". Jde jen o to, co kolem sebe a hlavně sám k sobě vysílám, jakou energetickou hladinu SI SVÝM MYŠLENÍM NASTAVUJI, jak moc se v ní rozhodnu UKOTVIT, a jak moc si ji chci PROŽÍVAT, jak hluboko v té "své realitě" chci být a jak dlouho v ní budu, či jsem.

Tak toto vše spolu zdánlivě možná na první pohled nesouvisí, ale jen a pouze na ten první pohled. Když se na to podíváme podrobněji, pak to spolu VELICE ÚZCE SOUVISÍ VŠE DOHROMADY, a to tím, že jde o mnou samotným/ samotnou vysílané energetické vlnění MÝCH MYŠLENEK, MÝCH POCITŮ A MÝCH VJEMŮ, kterým já dávám onen NÁBOJ ENERGIÍ, KTERÝ JE POTOM NÁSLEDNĚ KOLEM MNE I VE MNĚ samotném/samotné.

Jde jednoduše jen o to, CO CHCI MÍT VE SVÉM ŽIVOTĚ, CO SE ROZHODNU ČEKAT, že ke mně přijde!!!!!!!

REALITA JE TEDY JEN TO, CO JSEM SI SÁM DO SVÉHO ŽIVOTA PŘIVOLAL SVOU VLASTNÍ FREKVENCÍ, kterou sám /sama vysílám, a to žel i v mé minulosti, v mé přítomnosti a v mé budoucnosti, žel REALITA je, ale také to, CO JSEM SI TAM VLOŽIL před svým narozením-tedy své úkoly, jimiž si projdu, žel REALITA JE I TO, CO MI TAM VKLÁDAJÍ MÍ BLÍZCÍ, moji přátelé, ale i moji nepřátelé a všichni ti, co mi vkládají NEPŘEJÍCNOST, POMLUVY, či dokonce i TI, CO MI TAM VKLÁDAJÍ UŘKNUTÍ, ZLOBU, KLENÍ, PROKLÍNAJÍ MNE I MÉ POTOMKY, a toto vše, je SLOŽENO V TU MOJI REALITU, v tu moji reálnost toho mého bytí, toho mého života se vším, co k němu patří.


KARMA....
- co to vlastně je?
- Jak souvisí s naší realitou?

Jde o shluky myšlenek, zafixovaných v našem myšlení, naší realitě, naší iluzi našeho bytí tady a teď.Vše, co je zde s námi
je naše vědomí, podvědomí, nevědomí+toto vše, má nastavení, jež je řízeno našimi vlastními nastaveními. KARMA = NASTAVENÍ mé mysli
na rodové niance, na mé vlastní niance bytí, moje osobní vlivy mých osobních vin, tím i blokací, strachů stresů a nespokojenosti.
KARMA = způsob NAPROGRAMOVÁNÍ SEBE SAMA, dle našich vlastních energií.

ZÁVAZKY....
-je to, co mám komu já sám "splatit", co ke komu mne samotného váže, tedy jen mým dluhem, ale i mou péčí, mou pozorností, mou třeba i láskou, či mou naopak nepozorností, toto vše jsou ty moje různé energie závazků.
Jež se mohou táhnout všemi mými životy, všemi mými prožitky v tomto bytí, v té mojí realitě.

DLUHY....
-sem patří vše, co mne nejen zavazuje něčím k někomu, ale hlavně, co mne zavazuje "splnit v běhu časů" k určité bytosti, duši, či sám k sobě,
Zde patří energetické vlnění všeho, co já sám POTŘEBUJI VYROVNAT NA TO, ABYCH MOHL vzestoupit výše svou duší, svým duchem, zde patří tedy vše, co mi pomůže růst, rozvíjet se a POCHOPIT, POUČIT SE A POZNAT NA VLASTNÍ "kůži".

PAMĚŤ ENERGIÍ, BUNĚK...
-shluk energetických vlnění vašich myšlenek, zakódovaných do energií duše, čaker, aury i do jednotlivých buněk DNA. Vše, co udělám, pomyslím, procítím se zaznamenává do paměti mého ducha, bez vědomí mého ducha. Děje se tak pro postupný vývoj ducha v mé duši! Jde o jednotlivé záznamy mých bytí, mých zkušeností, jde o záznamy, které se potom dělí:
-na ty, co se shodují se zákony Universa, ty jsou potom ukládány do SPLNĚNÝCH ÚKOLŮ DUCHA
-na ty, co jsou V ROZPORU SE ZÁKONY CELÉHO UNIVERSA, a takové jsou UKLÁDÁNY DO PAMĚTI ČAKER, AURYCKÝCH TĚL I BUNĚČNÉ PAMĚTI DNA, a to zase podle toho, jak "hrubě jsem porušil zákonitosti Universa", dle toho je také vybrán právě pro mne "výchovný program "osobního prožitku"v mém současném nebo následném životě". Vše je dokonale propojeno v dokonalý výchovný systém pro růst naší duše, ale i pro růst ducha ve hmotném těle.

Největší energií je tedy duch, jeho myšlení, tedy jeho úmysl, chtění, rozhodování v každičký okamžik a samozřejmě také jeho reakce!!!

-jediné, co zde je opravdové JE VAŠE VNITŘNÍ JÁ, VAŠE DUŠE,VAŠE VIBRACE ENERGIÍ V DUŠI takže jediné, co existuje, jsou jen myšlenkové algoritmické programy ducha, a jen my sami je můžete si měnit, jen vy sami si můžete své čakry, jemno-hmotná těla aury, toto vše si NASTAVUJE VÁŠ DUCH, JAK SEBE PŘIJÍMÁTE, JAK SEBE VIDÍTE, všichni jsme jen a jen energetické vlnění, tyto energie jde měnit, jde si s nimi "pohrát", pře nastavit se, uvědomit si, co chci a co ne, přijmout si to, co je, co chceme mít, co chceme vnímat, CO OČEKÁVÁME TO SE NÁM DĚJE!!!!!!!!!!!!!!!!!

-DĚJE SE MI TO, CO CÍTÍM
-DĚJE SE MI TO, CO VNÍMÁM
-DĚJE SE MI TO, CO OČEKÁVÁM, ŽE SE MI STANE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/Marcela Abha Kunz
archangel-metatron.jpg
21 denní očista Spirit:
-pročištění záznamů blokací duše
-pročištění záznamů-blokací v auře, čakrových centrech
-harmonizace auryckých těl s fyzičnem
-vytvoření změn v nevědomí i podvědomí
-pře nastavení chybných programů mysli

Přinese vám to:
-změnu toku energií ve vás i kolem vás
-uvědomování si sama sebe
-ujasnění si toho, co chci a co nikoli a jak toho dosáhnu
-vylepšení si vlastního zdraví navibrací na vyšší frekvence v duši, čakrách -doplníte si energii do všech orgánů v těle
-vylepší se vám metabolismus a látková výměna v buňkách
-naučíte novým návykům dechu, myšlení i uvědomování sebe i okolí
-umožníte si změny ve vašem životě+nastolíte si cestu, jak k nim dojít
-vzestup duše a rozvoj vnímání
soul.2.jpg
REINKARNACE A MY

inkarnovat se=zrodit se a osobně prožívat život ve hmotném světě

-jaký je koloběh životů?
Koloběh životů je dán tím, jakými jsme my sami v nich. Jde o postupný rozvoj duchovních sil a znalostí tak, abychom se stávali moudrými a naše energie jemnými a jemnějšími, jde o to dosahovat co nejvyšší kmitočet energetického vlnění, čímž je nám také umožněno jít vyšším poznáním a moudrostí. Jde tedy o to, STÁT SE MOUDRÝMI A TAK MÍT VYŠŠÍ FREKVENCE JEMNĚJŠÍCH ENERGIÍ DUCHA.

-existuje daný přesný počet životů, které musíme absolvovat?
Ne, neexistuje nikde přesně daný počet inkarnací, jež by bylo nutné absolvovat, aby náš duch dozrál vědomostmi i správnými frekvencemi energií. Je vždycky jen a jen na jednotlivci, jak dlouho a s čím se bude vyrovnávat ve hmotných zrozeních=svých životů. Je tak možno mít i krátké inkarnace, ale i neomezeně dlouhé i několik miliónů životů, jde tedy vždycky jen o to, abychom se tomu danému úkolu, jež se zde učíme opravdu naučili, a to mnohým nejde za jednou, proto mnohdy i několik set našich bytí=životů musíme si ve hmotných světech odžít, než SAMI POCHOPÍME A PROZŘEME, proč nedělat to, či ono+proč je nutné dodržovat zákony energií úplně ve všem, tedy i našich vlastních reakcích na naše okolí, ale i nás samotných na nás samotné. Proto není počet životů a našich zrození ničím omezen, každý z nás se jinak rychle vyvíjí, tedy chápe. A toto je dáno dalším neomezujícím zákonem "svobodnou volbou", jak co uděláme, jak se čemu naučíme, a kdy to konečně správně pochopíme-vše toto se řídí tím, jak my sami se rozhodujeme=tedy jak rychle se učíme. Jsou zde tedy duše, které mají jen krátké inkarnační období, ale jsou zde i takové duše, co se zde učí mnohé stovky a tisíce a miliony svých životů.

-je nutný vývoj absolvovat na všech hmotných planetách?
ne tak toto není nutné, inkarnace probíhá na základě účelnosti, a potřebné jsou jen tam, kde duch má nějaké své závazky a musí je tedy s jinými dušemi dorovnávat. To znamená, že se rodíme jen tam, kde jsme někomu nebo i sami sobě způsobili nějakou bolest nebo určitou škodu, bezpráví, či újmu -tedy závazek energií, tam je tedy pro nás potřebné znovu jít a narodit se, aby se tam energetické vlnění vzájemnosti dorovnávala až k docílení harmonie aktérů!

-jak je to v inkarnaci s našimi schopnostmi?
to záleží na tom, JAKÉ MÁME FYZICKÉ TĚLO A JAKÉ JSME TEDY V MINULOSTI MĚLI ZÁVAZKY, ZDA JIMI NEJSME NATOLIK BLOKOVANÍ, ŽE TALENTY A SCHOPNOSTI z minulých našich životů bude moci využívat, a toto je zase onen zákon toku energie zákon akce a reakce. Pokud máme zdravé tělo , lze říci v zásadě ano, je možno využívat jakéhokoli talentu, či naší schopnosti pro spokojený život, vše je ale řízeno naším úkolem zde, a tomu je vše podřizováno, pokud nám to plnění tohoto úkolu, co se zde máme hlavně naučit dovoluje, potom smíme využívat veškeré své schopnosti a talenty.

-jaké jsou stupně hmotných těl a vývoje? dosahují stejných stupňů?
Zhmotnění se a naše
konstituce hmotného těla=JEHO STVOŘENÍ, JE DÁNO naším STUPNĚM VÝVOJE DUCHA,a vývojovým stupněm planety, kde se chce duch zrodit, DUCH si podle svých závazků v minulých bytích sám zvolí podobu, konstituci a fyzickou kondici, už na počátku své volby o inkarnaci, a tuto svou volbu konzultuje s vyššími bytostmi, jež mu pomáhají při tvoření základní osy jeho nového života=OSOU ŽIVOTA je myšleno počet splnitelných úkolů v nové inkarnaci, tedy v novém životě ve hmotném světě.
ČÍM VYŠŠÍ JE STUPEŇ DUCHOVNÍHO VÝVOJE, TÍM JEMNĚJŠÍ JE TAKÉ FYZICKÁ KONSTITUCE A TÍM VYŠŠÍ JE I FREKVENCE KMITÁNÍ nejen planety, ale i buněčného těla!!!
Planeta Země, má velmi hrubou substanci, a také nižší frekvence energií, i když nyní stoupající výš a výš, přes toto máte tedy tomuto uzpůsobená i svá fyzická těla a buňky.
Porovnáme-li tak Zemi s jinou planetou naší soustavy, například s Jupiterem, jde říci, že tato planeta je na jiné duchovní úrovni a její kmitočet je v poměru 1:200, proto také inkarnovat se na tuto planetu mohou též různé vývojové stupně duší, a i zde je vývoj dán zákonitostmi celého Universa, proto i délka hmotného života zde je rozdílná v poměru ke kmitání planety a poměru kmitání jedince, vlivem jeho závazkům z minulosti.Jedinou odlišností od planety Země je to, že zde na Jupiteru jsou všechny inkarnace dány tak, že PLNÍ JEDINÝ CÍL, a to za každou cenu se vývojově přiblížit stvořiteli. Jupiter je tedy planetou s mnohem vyšší frekvencí energií, s mnohem vyšší jemností energií a tak i život zde je mnohem kratším, než zde na planetě Zemi.

-pro dosažení duchovní čistoty je nutné absolvovat všechny vývojové stupně duše a ducha v ní, nejde přeskočit vývojový stupeň jen tím, že zde žijeme
ctnostným životem, jde totiž o ucelený vývoj ducha!!!
-můžeme tedy i klesnout z dosaženého vývojového stupně? Běžně ne, jen pokud vědomě slouží temným silám, vlivům a bytostem!
Pokud je duch v běžném vývojovém stádiu a dodržuje-li zákony celého Universa, potom se mu to nestane, ale pokud sám a vědomě dělá chyby a obrací svou energetickou hodnotu k nesprávným a stále porušujícím činům zákony Universa, ANO MŮŽE DUCH TAKÉ KLESNOUT, do mnohem nižších kmitočtů a vibrační úrovně, než měl před inkarnací, ale pokud se tak děje, je velmi rychle zastaven různými sebezničujícími procese- SEBE-DESTRUKCÍ FYZICKÉHO SKELETU TĚLA tak, aby byl nucen se ihned VRÁTIT K RADĚ VYŠŠÍCH BYTOSTÍ, KDE BUDE ZNOVU POUČEN O CHYBÁCH, které udělal, a mohl se pak znovu zde narodit, aby ZNOVU PLNIL TO, CO MU BYLO URČENO PRVE+TO, ČÍM SI "ZHORŠIL SVÉ VIBRAČNÍ POLE ENERGIE", tedy lze říci, že si znovu prochází tím, co měl prve+tím, co si nově sám svým nesprávným konáním zavinil..například užil svou a cizí energii pro magické účely s tím, že poškodil jiné bytosti zde žijící, tím změnil jejich plnění úkolů zde nebo jim to zcela znemožnil, tím také znemožnil všem,kteří byli nějakými vzájemnostmi spojeni s těmi, co jim "ovlivnil život magií", což je následná geometrická řada nesplněných úkolů, vlivem 1 chybného kroku ducha, jež tím mnohonásobně SNÍŽIL SVÉ VIBRACE A SVŮJ VÝVOJ!!! Proto i tyto důsledky bude nutno dorovnat a to po mnoho dalších životů takového ducha-proto jeho vývojové stádium se vrátí tam, kde odpovídají jeho nízké frekvence jeho chyby!!! Tedy do kmitání kolem 400 kmitů za sekundu, což je nyní o 800 kmitů méně, než by směl využívat toku energií, a tento STAV MU NÁSLEDNĚ TAKÉ NESE POTÍŽE S TÍM DANÉ = PSYCHICKOU VELKOU ZÁTĚŽ, ve většině případů trpí některým duševním onemocněním, depresí, úzkostmi, rozdvojením osobností, či jinou obsedantně-kompulsivní poruchou, či dokonce mnohem horšími duchovními stavy, jež mu ukazují strach v různých podobách, formách a díky tomu prožívá to, co sám v minulém svém životě vyslal k jiným bytostem+tyto energie se mu neustále kumulují a je v jejich zajetí, až do doby, kdy přijme pomoc stvořitele, pak je mu dáno vedení a smí se buď částečně nebo i úplně vyléčit z těchto potíží a následně smí znovu plnit to, co mu bylo uloženo, pak i jeho duch zjemní své fyzické tělo a smí dosahovat vyšších frekvencí a svého postupu ve vývoji-vše se tak děje v souladu se zákony Universa o energiích-akce+reakce./Marcela Abha Kunz
-Pilz-paprsek zarici do vsech stran.jpg
ZAŽEHNI PLAMEN VE SVÉ DUŠI
- jak získat náboj = ENERGII PRO START K LEPŠÍMU ŽIVOTU U SEBE?
- jak změnit svůj stav věcí?

Pár PRAVIDEL, PRO SPRÁVNĚ ZAŽEHLÝ PLAMEN V SOBĚ= správné používání sv= energie= V SOULADU SE ZÁKONY UNIVERSA

1.NEJDE MÍT POZITIVNÍ ŽIVOT se současným NEGATIVNÍM MYŠLENÍM
jestli negativně myslíte, máte negativní slova, pak je jasné, že kolem sebe i v sobě stále kumulujete negativní energii!

2.ZAČNĚTE MĚNIT VZTAH SÁM K SOBĚ!
chcete-li něco změnit "začněte měnit sami sebe vůči sobě". To znamená uvědomte si, že ze "starých myšlenek" nejde
postavit nový život, takže je nutno si uvědomovat nové pohledy sám na sebe
-jste dokonalou bytostí vesmíru takový, jaký jste!!!
-milujte se i se svými chybami, protože ty vás činí "originálem"-nikdo jiný ve vesmíru takový není!!!


3.ŽIJTE PŘÍTOMNOSTÍ A BEZ OMEZENÍ
-žijte tímto okamžikem, protože minulost-už nezměníte-už se stala, PŘÍTOMNOST MÁTE NYNÍ-TAK JÍ VYUŽIJTE NAPLNO a budoucnost-ta ještě NEEXISTUJE, JE TO JEN DŮSLEDEK TOHO, JAK MYSLÍTE, jak se ROZHODUJETE, a jak JEDNÁTE TEĎ!!!

4.DOVOLTE SI BÝT NEDOKONALÝMI, protože právě v tom JE VAŠE DOKONALOST A GENIALITA
-dovolte si udělat chyby, dovolte si "zkoušet s novými možnostmi"
-využívejte všech svých možností a neomezujte se jen na to, co už znáte a víte, jak to dopadne!!!
-naberte odvahu a riskujte v situacích, jednejte nově a s novými záměry a cíli, buďte ODVÁŽNÝMI A NEPOCHYBUJTE O SOBĚ!!!

5.URČETE SI SVOJE HRANICE, kam už dál nepůjdete
-měli byste ZNÁT SVÉ MANTINELY, co je pro vás ok, a co už není!!!
-za tyto hranice NEDOVOLTE NIKOMU ZAJÍT, ani sami za ně nechoďte
-SVÉ HRANICE MŮŽETE MĚNIT JEN VY SAMI!!!!!
-VY SAMI určujete to, kam, proč a jak půjdete-reagujete na danou situaci!!!

6.NEBOJTE SE PŘIJMOUT ODPOVĚDNOST ZA TO, CO DĚLÁTE
-přijetím odpovědnosti se vám zjednoduší stav vašeho "svědomí", které pracuje
podle nevědomých programů, nastavených vaší duší=NEJDE HO OVLIVNIT !!!
-UVĚDOMUJTE SI STÁLE, JAK REAGUJETE
-vědomě se budete řídit v reakcích
-nebojte se a jednejte v klidu s tím, že každá situace nějak přeci dopadne!!!

7.VĚŘTE SI VŽDYCKY A BEZ VÝHRADNĚ
-jen vy sami určujete svůj život
-jen ten, kdo jde přes překážky něčeho dosáhne
-VĚŘTE SVÝM POCITŮM A JEDNEJTE PODLE NICH!!!

8.TO, JAK SE CÍTÍTE, URČUJE ZDA JDETE SPRÁVNĚ
- dobrý pocit=SPRÁVNÁ REAKCE
-špatný pocit=CHYBNÁ REAKCE
JEN TAK NEJDE UDĚLAT CHYBU V TOM, JAK ŽIJETE=čisté svědomí!!!
/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one