Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

CO JE TO VLASTNĚ KARMA?

astrol-2..jpg
VYSVĚTLENÍ OTÁZEK O TOM, CO TO JE KARMA
- co to je karma?
- jak se projevují její závazky?
- co je to karmický závazek?
- jaké jsou její dopady a kdo za ně vlastně může?
- co znamená "očistit si karmu"?
odpovědi na tyto a ještě mnohé jiné otázky najdete v tomto článečku, Stačí se do něj začíst:
CO JE TO KARMA?
- jednoduše všecko je kolem nás, ale i v nás samotných jen a jen energie, a to v různých podobách, stejně tak i KARMA = ENERGETICKÉ TOKY, jež jsme my sami vyslali v naší minulosti, a které musí být vyrovnány= to znamená, že buď je dostáváme od jiných nebo je musíme k jiným vysílat, protože jsme si je zapůjčili, či jsme jimi v minulosti škodili a nyní je dostáváme, jako bumerang nazpět-toto je KARMA= tedy POTŘEBA DOROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH PROUDĚNÍ našich minulých jednání, myšlení, cítění a konání, DO STAVU HARMONIE A LÁSKY + to v souladu se zákonitostmi celého nám známého vesmíru, ale i celého Universa, jehož jsme i my, každý sám součástí!

Co to je závazek karmy?
Jde o nutnost vyrovnání energií, které byly námi vysílány k jiným lidem, bytostem nebo k věcem= třeba si vezměte energii vzteku, když ji vysíláte-je všude kolem vás, směruje, ale také hlavně k tomu, kdo ve vás tento vztek vzbudil, ať už vědomě nebo i zcela nevědomě- tuto energii cítíte VY, a také VY jste TÍM, KDO TUTO ENERGII VYSÍLÁ K JINÝM KOLEM SEBE, ať už jsou v tom vinni také, či jen se prostě kolem nás nacházejí. TENTO VZTEK SE ŠÍŘÍ V NÁS=uvnitř nás samotných, ale ŠÍŘÍ SE I KOLEM NÁS A HLAVNĚ DO SMĚRU KAM JE NAMÍŘEN= TEDY K TOMU, NA KOHO SE ZLOBÍTE-vlivem této energie se všechno kolem nás, ale i v nás samotných MĚNÍ+VŠECHNY ZMĚNY, ZA KTERÉ TAKTO VY SAMI MŮŽETE, SE VÁM PŘIPISUJÍ DO Vašich KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ, ať už dluhů nebo nároků!!! Všechno totiž souvisí se vším, protože všechno je jen a jen energií v určité podobě a frekvenci, proto i to, co cítíte a na co myslíte a co uděláte je všechno energetické působení, které mění vše kolem vás, v závislostech na tom, jak co vnímáte a jak co cítíte, podle toho se také projevují i vaše myšlenky a činy!!! Proto i ten, kdo v tomto bytí se sice "dobře chová a vcelku se snaží dobře i činit, může mít z minulosti mnoho energetických závazků ve své karmě, závazků z minulých životů, vědomých, ale i mnoho zcela nevědomých A TYTO ZÁVAZKY SE PROSTĚ JEN K NĚMU VRÁTILY-JSOU TO JEHO VLASTNÍ ENERGETICKÁ PŮSOBENÍ na lidi, bytosti a věci, které byly v minulosti kolem něj!!!
KAŽDÝ JSME STÁLE ZODPOVĚDNI ZA TO, CO VYSÍLÁME
- jednak KOLEM SEBE
- jednak DOVNITŘ DO SEBE
a toto vše se zapisuje do pomyslného DNA naší duše. A na základě tohoto, vznikají naše BLOKACE na životě, jak současném, tak i do budoucnosti našich bytí.
JAK SE PROJEVUJÍ KARMICKÉ ZÁVAZKY
-PROJEVUJÍ SE, buď jako DLUHY = TO JSOU ENERGIE, KTERÉ JSME MY SAMI "NĚKOMU" DLUŽNI = jsou to energie, které nutně POTŘEBUJEME ODSTRANIT-tedy jejich PŮSOBENÍ POTŘEBUJEME ODSTRANIT, protože poškozuje nás i ty, k nimž jsme tyto energie v minulých našich životech vyslali.
-PROJEVUJÍ SE, také jako nároky-naše potřeby třeba slyšet omluvu, či třeba potřeba cítit lásku, do těch, co nám ji v minulosti nedávali, či nám dokonce ublížili, tak toto jsou NÁROKY.

JAKÉ JSOU DOPADY KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ
-jde o to, že "karmický závazek" = ENERGIE = ENERGETICKÉ PROUDĚNÍ k nám i k okolí a těm, s nimiž jsme v minulých životech byli spojeni určitou situací, která vyvolala "karmický závazek".
-DOPAD energetického proudu, který jsme my sami vyvolali SE TEDY DOTÝKÁ VŠECH těch, CO JSME S NIMI V MINULOSTI ŘEŠILI+to NESPRÁVNĚ, určitou situaci, kterou jsme vlastně NEZVLÁDLI+TO PODLE ZÁKONŮ UNIVERSA- to znamená, že došlo k porušení těchto zákonů celého Universa = KARMICKÝ ZÁVAZEK
-dopad tedy je široký, vezměte si třeba tuto situaci: RÁNO JDU BĚŽNĚ DO PRÁCE, KDE MÁM MÍT PŘEDSTAVENÍ SVÉHO PROJEKTU NA STAVBU DOMŮ, pokud to do práce nestihnu, můj kolektiv spolupracovníků - jednak se na mne bude zlobit(jejich práce bude vniveč, přijdou o svůj čas, který mohli věnovat jinému projektu-toto je jeden dopad energií-ten negativní.
-já naopak ztrácím šanci prorazit, jako dobrý projektant, či vedoucí projektu a jsem z toho také frustrovaná + obracím tyto energie do pocitů viny a sebeobvinění=FRUSTRACE, a to i když jsem šla s dítětem třeba k lékaři. Tady vidíte, že v obou případech je více negativních dopadů, než dopadů pozitivních, ale ty pozitivní tady jsou také-budu mít pocit, že jsem dobrá matka, že se o své dítě dobře vždy postarám- DOPAD ENERGIÍ, jež mohou vynulovat pocit frustrace a viny vůči mé práci a mým kolegům v práci, tak to působí u mne, ale u kolegů to působí jinak- přestanou se na mne spoléhat+naučí se, že je lépe nespoléhat na mne a cítí ke mně pocity odmítání - SPADLA JSEM Z MÍSTA DŮLEŽITOSTI VE SVÉ PRÁCI. Takže DOPADY ENERGIÍ ZÁVAZKŮ KARMY je opravdu ve velkém záběru+to, CO CÍTÍME V SITUACÍCH DENNĚ PROŽÍVANÝCH, je také to, co se nám potom také vrací a co zažíváme ve své blízké budoucnosti+to, co máme dorovnávat v karmických uzlech= to je ve stejných, či podobných situacích, které jsme špatně řešili v minulosti= třeba jsme "jen" špatně procítili to, co se nám stalo+tím jsme obrátili negativní energii sami proti sobě, a to může mít za důsledek i to, že se nám změní nevědomé nastavení programů v mysli, či se nám začnou ničit naše vlastní orgány- viz. nemoci ze strachu, či stresu, či nemoci ze zlosti, vzteku a tak dále bych mohla pokračovat orgán od orgánu a jejich příčinách, ale to najdete v jiné sekci mého webu http://ocista-duse.717.cz/rubriky/nemoci-priciny
-o příčinách nemocí ve zkratce


CO ZNAMENÁ OČISTIT SI KARMICKÝ ZÁVAZEK?
- jde o to, že se musí pročistit daná blokace "karmických energií", které nás brzdí v tomto bytí.Takže se stručnosti JDE O AKCI DOROVNÁNÍ A ZHARMONIZOVÁNÍ VŠECH ENERGIÍ, KTERÉ JSME MY SAMI V MINULOSTI VYSLALI K SOBĚ, A KE VŠEM, S NIMIŽ JSME SE SETKALI!!!
Čištění karmických závazků, to znamená postupně zharmonizovat ten typ energetického proudění, co nás nyní v našem životě brzdí nebo nám dokonce nějak způsobuje škody, to znamená, že toto dorovnání energetického působení, které jsme si sami v minulosti způsobili, je potřeba DOROVNAT, a to tak, že SE MUSÍ DOROVNÁVAT TAKÉ růst ducha ukotveného V NAŠÍ DUŠI A NAŠEM TĚLE FYZICKÉM, tím dochází k možnosti VÝVOJE DUŠE A DUCHA, a tak je možnost VYMAZAT A VYNULOVAT energetické působení, které nás nyní brzdí, či je přímo pro nás zničující, vlivem "návratu našich vlastních energií z minulosti".
Postupný růst duše - JE NEZBYTNOSTÍ, proto, aby nám bylo dovoleno ODSTRANIT BLOKACE A ZÁVAZEK KARMY naší minulosti, Bez práce na svém duchovním vzestupu a růstu duše, nám NEMŮŽE BÝT ZÁVAZEK MINULOSTI ODSTRANĚN, proč? Protože jsme nedokázali DOROVNAT ENERGIE é zharmonizovat tok energií z minulosti, BEZ POCHOPENÍ TOHO, CO BYLO PORUŠENÍM ZÁKONŮ UNIVERSA + co tedy nesmíme takto dělat!!!
Očista karmických závazků JE POSTUPNÝ RŮST DUŠE, což nám umožní potom vidět "problémovou situaci" v docela jiném světle a z jiného úhlu pohledu, na základě toho se ZMĚNÍ I TOK ENERGIÍ, KTERÉ ZAČNEME VYSÍLAT a dojde k harmonizaci toků energií z minulosti, jež nás dostihly v tomto životě! Takto se čistí duše od závazků karmy a zároveň dojde k výmazu záznamů o našem chybném jednání v DNA naší duše+tehdy dojde k úplnému dorovnání energetického toku z minulosti a závazek je pročištěn./Marcela Abha Kunz
28.10.2016 08:48:42
Marcela Abha Kunz
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
počátek-pilz 1 díl.jpg
Motto:

"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC"

George Bernard Show
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one