Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

KARMA-BLOKY A ZÁVAZKY

energie aury.images.jpg
JAK KARMA FUNGUJE?

-první porušení zákonitostí

-každé další porušení zákonitostí

-stále opakovaná porušování téhož zákona Universa


Některé vážné prohřešky:


-nechtění dodržet zákonitosti Universa

-nedůvěra ve vedení zdrojem/ Bohem

-neláska ke stvoření

-neláska k sobě samému

-neláska ke zdrojové energii /Bohu

-pohrdání zdrojovou energií/ Bohem

-nevážení si života svého

-nevážení si života jiné bytosti/ zvíře, osoby, rostliny, stromy...

Tak toto jsou snad ty nejhorší porušování zákonů celého Universa. Takové protizákonné jednání je ihned duši zapisováno do genomu, jako určitý blok, či závazek, či zábrana, a nebo dokonce, jako zastavení v cestě zde na planetě-tedy jako ukončení této cesty, a to ihned.
Veškerá porušování těchto zákonitostí NÁM VEPISOVANÝCH DO PAMĚTI DUŠE na první místo, je potřebné dodržovat.
Pokud se tak neděje, potom nastupují VÝCHOVNÉ PROGRAMY DUŠE, ty nám jsou také uloženy do paměti naší , a tedy každé duše,
zde na této planetě. Takové programy se pak spouští po impulzu vyššího nevědomí, které je řízeno centrální pamětí Universa, na niž je každá bytost
napojena, ať už si to uvědomuje, či nikoli!

KARMA - jak říkáme porušováním všech zákonitostí Universa,
je velice důsledným programovým nastavením v každičké bytosti vesmíru
nám známého, ale v těch nám zcela nepředstavitelných světech.

Variabilita světů je zcela nepřeberná, a v každém z nich si duch může zvolit svou prožitkovou část zrání a vzestupu.
Je opravdu jenom na nás samotných, jak se toho, kdo zhostíme, protože co si kde porušíme, to si také potom v dalším životě
prostě "vyzkoušíme na svém osobním prožitku a zkušenosti. Ale to až pokud nechceme pochopit, že jednáme nesprávně.

Záznamy karmických blokací a závazků, jsou tedy jakýmsi zápisem toho, co vše jsme již porušili, a co si MUSÍME SAMI OKUSIT
na vlastním prožitku v tomto, či následném/ následných životě/životech. Jde tu totiž o to základní- MÍT ČISTOU DUŠI = SMĚT VYSTOUPAT
NA NEJVYŠŠÍ TOK LÁSKYPLNÉ ENERGIE, a také se na něm udržet po další období duchovní existence.

Proč tomu tak je?
-už ve starém zákoně křesťanské Bible je zaznamenáno to, že JSME STVOŘENI K OBRAZU BOŽÍMU, tak vám to tady trochu
se pokusím vysvětlit. "Obraz Boží" - to jsou frekvence energií, kdy se duch stane stvořitelem a smí tedy tvořit světy, jejich makro i mikrokosmos,
a to tak, že následně je zodpovědný za jeho fungování, a to se všemi dušemi, jež v něm smí zažívat svou zkušenost a poučení pro sebe sama.
Takové vibrace jsou velmi vysoké, a jsou samozřejmě spojeny s obrovskou zodpovědností za to, co vytvoří duch o této frekvenci, vše je mu také
načítáno do jeho blokací, do jeho posunu ve vývoji a také i tento vysoko-vibrující duch vyšších dimenzí si vše může také sám zakoušet na svém prožitku,
když se prostě rozhodne si tu danou zkušenost sám odžívat se svými výtvory možností, a také v mnoha verzích je to i známo ze starých dochovaných písemností
a ne jen už výše jmenované Bible, ale i Koránu, ze zápisů v indické Bhagavadgítě, a jiných cennostech.

Jak můžeme znát příběhy Ježíše, také mnoha jmenovaných bohů z Indické mytologie. A jak všichni známe, na každém šprochu je i pravdy trochu, takže se na d tím trochu stačí zamyslet.
Duch se stále vyvíjí, to znamená mění své frekvence i vlnovou délku energií, jsme neustále ve vývojovém cyklu, směrujícím nás samotné k dokonalosti-obrazu Božímu, jak se píše v záznamech. Takže si musíme vysvětlit, že je potřebné dosáhnout dokonalosti, nejen zde ve hmotném světě, ale pak i ve světech nehmotných a světelných, kde pak přebývají ti, kdož nás stvořili. Ano ti, kdož nás stvořili- ale kdo a jak to byli. Vidíte stále myslíte i vy sami na sebe, jako na člověka, ale my jsme "duch", naše já je nyní v duši, což je prvotním zhmotněním energií kolem ducha, jež se tím pak navazuje na hmotné tělo. Ale o tom jste se mohli dočíst v mé knize- Vše souvisí se vším, Evoluce duše I. díl.
Duch je tedy vázán na hmotu, a sám se v ní snaží také být dokonalý, dle toho si pak tvoří své energie kolem sebe, to podle toho, ve které vibrační frekvenci se ve vývoji nachází.
Jde vlastně zase o ten VZESTUP VE VÝVOJI, takže se vlastně neustále něco učíme, a to hlavně DODRŽOVAT ZÁKONY CELÉHO UNIVERSA. na TO TOTIŽ JE PŘÍMO ZÁVISLÝ NÁŠ OSOBNÍ VZESTUP!!! A o to tu vlastně jde, být v souladu se zákony celého Universa, nejen je znát, ale je také přísně sám dodržovat a v každé chvíli být tedy v souladu nejen sám se sebou, ale i v souladu se zákonitostmi celého Universa, tím i všech světů a vesmírů! A to je důvod, proč jsme i zde na této nádherné planetě.

KARMA = zápisy v duši o tom, jak dodržuji zákony Universa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Karmické závazky, blokace a zastavení jsou také v záznamech centrální paměti Universa = AKASHICKÉ ZÁZNAMY, je to vlastně záznam všech vašich bytí, životů a existencí od doby vzniku vaší duše a vzniku světelného ducha. Je to taková kronika záznamů, jako je například očkovací průkaz, co jste už absolvovali, co znáte, co neznáte= to jsou vaše blokace, co se teprve učíte-to jsou vaše úplné blokace=zastavení v činnosti, a mnohé další záznamy o průběhu zrání vaší duše, a ukotveného ducha v ní. Z těchto záznamů si "jasnovidní lidé", co již jsou ve vyšších vibracích stále, si pak smí číst=dekódovat z energetické frekvence, co jste prožili, co jste udělali za chyb, co se učíte, co vůbec neděláte a co musíte se naučit a mnoho dalšího, a to včetně obrazů z vašich minulých bytí, ale zde jsou i záznamy z budoucna, ty jsou tvořeny z toho, co se musíte ještě naučit-tedy z vašich blokací, toto vše se dá přečíst z vašich energií, které jsou v záznamech, ale i z těch, co nosíte v duši, která má velkou kapacitu paměti, to aby jsme si snadno mohli zvolit po splnění svých úkolů ty další a naopak při neplnění, abychom viděli, co vše ještě stejně se musí udělat, dříve nebo později v jiných životech, protože život se točí stále, stále jsme tedy ve svém vývoji, a všichni, co jsme tu./Marcela Abha Kunz- možno kopírovat v nezměněné podobě s linkem této stránky!!!
karmické.čištění.-DNA.jpg
3 Týdenní proces karmické očisty Spirit

-je procesem na dálku
-čistí postupně po vrstveních negace kolem vás, ale i duši
-čistí paměť duše
-čistí vaše čakrová centra
-harmonizuje tok energií v celé auře
-vytváří ochrannou vrstvu aury
-umožní čištění i hlubších vrstev závazků
-řeší také jednoduché kletby-nikoli temné síly
-umožní restart duše a jejich úkolů
-obnovuje tok lásky do srdeční oblasti a celé aury
-posiluje imunitní systém celého fyzického těla a umožní lepší chod metabolismu
-umí nastartovat i samoléčbu buněk těla fyzického
-vylepší vám fyzický stav
-umožní vám změny v nastavení duše i nevědomých programech, jež duše řídí
-jde o zrychlený vzestup duše řízený léčitelem, dle záznamů v Akashe

DALŠÍ VYSVĚTLENÍ K PROCESŮM- jaký je doporučený postup-odpovědi pro 1 z mých klientů, ale platí obecně

Odpovědi na dotaz klientky v závislosti -doporučení v její diagnostice karmických blokací:

..."Zdravím Vás paní S.,
samozřejmě vám to trochu vysvětlím, takže máte zde doporučení-jež mi šlo při automatické kresbě vaší diagnostiky.

1x 3 týdenní intenzivní očista paměti duše+2x 3 týdenní karmická kombinační očista -toto je stav nyní před všemi čištěními!!!
A to znamená, že jde o dobu, kterou budete -Vy+Vaše duše potřebovat na to, aby jste si pročistila nejhrubší=nejhorší příčiny, co vás brzdí ve spokojeném životě tady a teď.Obnovila si plné napojení k planetě i ke zdroji v metrixu kosmu a tím si obnovila i vyšší frekvenci-tím si udržíte i ochrannou vrstvu a očistu čaker a energií aury.

-OČISTA JE ÚČINNÁ JEN TEHDY, když probíhá NAJEDNOU VE VŠECH ÚROVNÍCH= duše, nevědomí+vědomí a fyzické tělo,
toto vše MUSÍ SI PAK UDRŽOVAT VYŠŠÍ FREKVENCI KMITÁNÍ A TOKŮ vlastních energií aury!!!

Bez tohoto čištění společného není šance, že si vaše aura i tělesné buňky UDRŽÍ VYSOKOU FREKVENCI-KMITÁNÍ vašich energií, KTERÉ JSOU PŘI PŮSOBENÍ ENERGETICKÉ LÉČBY DUŠE NASTAVENY!!!

A o toto jde, aby jste se po očistách dostala do stavu, ŽE SI SAMA DOKÁŽETE UDRŽOVAT DÁL po očistách vysokou frekvenci toku energií, která bude k vám proudit z kosmu i ze země-vlastně vámi tak bude procházet+TAKÉ KTEROU VY SAMA BY JSTE MĚLA TAKÉ VYSÍLAT KOLEM SEBE,
a o toto jde-tím si čistíte svou duši, tělo i mysl a udržovat si OCHRANNOU VRSTVU AURY- ta potřebuje nejméně kolem 1200 kmitů za sekundu, proti negativním energiím, které jsou všude kolem nás stále+násobené těmi "našimi karmickými energiemi+těmi, co sama vysíláte svou duší=JEJÍM NYNĚJŠÍM NASTAVENÍM S BLOKACEMI+NEGACÍ".

-Já bych vám to ČIŠTĚNÍ A LÉČBU doporučovala ABSOLVOVAT POSTUPNĚ nikoli najednou, už proto, že očisty jsou mnohdy velmi spjaté i s "podružnými příčinami a problémy", které je nutné také si dořešit=ŽE TO BUDE I NA VÁS TAKÉ PŮSOBIT+MOHOU SE ODKRÝVAT I MNOHDY ZATLAČENÉ MNOHEM VĚTŠÍ BLOKÁDY Z MINULOSTI-jak u koho to je.
A to znamená, že pozvolnější čištění je lépe zvladatelné PRO BĚŽNÉ LIDI, než rychlé a čištění najednou, protože VAŠE DUŠE se nemusí DOKÁZAT TAK RYCHLE OČISTIT +PŘEVIBROVÁVAT DO VYŠŠÍCH FREKVENCÍ KMITÁNÍ OD STÁVAJÍCÍCH + ZABĚHLÝCH PROGRAMŮ UKOTVENÝCH UŽ V NEVĚDOMÍ= autopilot, jež vás řídí v průběhu dne i vašeho způsobu života, díky němu máte a žijete tak, jak žijete.
Takové VEDENÍ AUTOPILOTEM A PROGRAMY, jež už jsou samozřejmě vlivem zatím působící SOULADNĚ K PŘÍČINÁM, a tak proměny VE VÁŠ ŽIVOT, jež tím automaticky nastávají PROBLÉMOVÉ SITUACE A BLOKACE NA HOJNOSTI, TY mohou být složitě proveditelné-vše totiž souvisí se vším, tak i minulé vaše příčiny s nastavenou duší, její pamětí a nastavením vašeho autopilota v nevědomé mysli , jež vás blokují!

Touto blokací ovšem působí také na jiné lidi ve vašem okolí, takže když se Vy pročistíte na jedné z příčin, jsou nuceni se pomalu očišťovat také všichni ti, co s tím nějakým způsobem souvisí=i oni se musí poučovat a pracují na sobě, už jen vlivem vašich očist, tím ZRAJE A VZESTUPUJE VAŠE DUŠE(I JEJICH SAMOZŘEJMĚ), ale tím se také mění vaše okolí=jeho reakce, vztahy a s tím související energie, někdy je to jen jednáním druhých k vám, jindy to může být i celkovými postoji k vám, či v situacích, do nichž se dostanete-změny se tedy stávají denními, a o to jde.
Proto bych vám doporučila jít pozvolnějším - méně bolestivým tempem pro vás i vaše okolí, stačí si očistu udělat co 2 až 3 měsíce nebo jak to budete zvládat a cítit se po ní vy sama.

Jsou lidi, co to bez potíží dají po sobě s přestávkou 14 dní mezi očistami, ale jsou i takoví, co mají "složitější bloky, vlivy kleteb, temných energií, ovlivnění a egregorů" a musí očisty si dávat pozvolna, co 2 měsíce-tak je to ideální a nejméně bolestivé-proč bolestivé?

Protože VY SE MĚNÍTE, a to svou duší, svým nevědomými programy, jež si sama duše "změnou energií+kmitů" pře-nastavuje, nedělám to tedy já!!! Děje se to vlivem VAŠICH ZVYŠUJÍCÍCH SE VIBRACÍ toků energií v čakrových centrech, tím se vám i mění
-vidění situací a světa kolem vás
-mění se vám i hodnotový žebříček
-mění se vaše sebevědomí a tím i náhled a jednání se sebou samou-víc lásky k sobě+o to jde
-začnete si víc dopřávat věci pro radost i sama sobě-pře nastavíte si svou sebe-hodnotu!!! A tím se změní také vaše reakce v některých i běžných situacích-prostě budete reagovat jinak!!! A okolí to nemusí zpočátku vnímat dobře, protože Vy sama se budete měnit-vyšší frekvence vám umožní mnohem více změn, třeba i nakonec se vám otevře plné spojení se zdrojem a otevření si 3.oka, netuším, jak moc na sobě bdete Vy svým vědomím, ale i Vaše duše v Nevědomí pracovat-toto je individuální u každého. Jde o to, kolik si VAŠE DUŠE ROZHODNE SAMA ODSTRANIT BLOKŮ A KOLIK SI JICH PONECHÁ- toto si řídí Váš duch, nikoli já!!!

Tak bych vám doporučila:
-udělat si 3 týdenní očistu duše/ cena je 5000 Kč- to se dělá na dálku, jsou 3x sezení týdně - pondělí, středa, pátek vždy hodinu

pak bych vám doporučila, řídit se dle toho, jak se po ní budete cítit- zda až za měsíc nebo už za 21 dní-jak to má být, si uděláte další už 3 týdenní Karmické hloubkové čištění-kombinační(očista vlivů temných sil, kletbových příčin -cena je 6500,- nebo pak si zvolíte pomalejší čištění Spirit za 4800,- to je ovšem nutno vícekrát opakovat, aby účinek byl stejný, jako u té dražší-jsou zde rozdílné toky energií, jimiž vás budu čistit-platí zde- levnější proces má SLABŠÍ FREKVENCI očišťujících energií-proto trvat očista bude déle, zhruba platí, že za 1 dražší očistu-účinnější, je nutno udělat dvě levnější, tedy slabší,
aby výsledek byl stejný=abychom se dostali k pročištění mnoha vrstev karmických blokací

+potom bych vám doporučila dát si i 2-3 měsíce klid a až potom dokončit si druhou stejnou 3 týdenní karmickou očistu kombinační/ 6500 , ale je to samozřejmě na rozhodnutí Vás, jak se budete cítit, co dál zvládnete. Nebo si dávat co 1,5 měsíce jednu očistu a léčbu 3 týdenní "spirit léčbu"/ za 4800 Kč
a i přes to, že patří k levnějším procesům, je potřeba si uvědomit, ŽE TATO OČISTA JE NEUSTÁLE V AKČNÍ CENĚ -49%, takže tento proces vládne i silnými očistnými energiemi Karuna-ki, které pročistí i hluboké vrstvy vaší paměti duše a závazky minulosti=BLOKACE.

PLATBY PROCESŮ:

Proces se vždy platí předem za 1 druh očisty nikoli najednou celé, ale jde i toto, záleží to na vašem rozhodnutí-dohoda se mnou jde vždy. Záleží od klienta, jak se rozhodne./Marcela Abha Kunz
astrol-2..jpg
VYSVĚTLENÍ OTÁZEK O TOM, CO TO JE KARMA
- co to je karma?
- jak se projevují její závazky?
- co je to karmický závazek?
- jaké jsou její dopady a kdo za ně vlastně může?
- co znamená "očistit si karmu"?
odpovědi na tyto a ještě mnohé jiné otázky najdete v tomto článečku, Stačí se do něj začíst:
CO JE TO KARMA?
- jednoduše všecko je kolem nás, ale i v nás samotných jen a jen energie, a to v různých podobách, stejně tak i KARMA = ENERGETICKÉ TOKY, jež jsme my sami vyslali v naší minulosti, a které musí být vyrovnány= to znamená, že buď je dostáváme od jiných nebo je musíme k jiným vysílat, protože jsme si je zapůjčili, či jsme jimi v minulosti škodili a nyní je dostáváme, jako bumerang nazpět-toto je KARMA= tedy POTŘEBA DOROVNÁNÍ ENERGETICKÝCH PROUDĚNÍ našich minulých jednání, myšlení, cítění a konání, DO STAVU HARMONIE A LÁSKY + to v souladu se zákonitostmi celého nám známého vesmíru, ale i celého Universa, jehož jsme i my, každý sám součástí!

Co to je závazek karmy?
Jde o nutnost vyrovnání energií, které byly námi vysílány k jiným lidem, bytostem nebo k věcem= třeba si vezměte energii vzteku, když ji vysíláte-je všude kolem vás, směruje, ale také hlavně k tomu, kdo ve vás tento vztek vzbudil, ať už vědomě nebo i zcela nevědomě- tuto energii cítíte VY, a také VY jste TÍM, KDO TUTO ENERGII VYSÍLÁ K JINÝM KOLEM SEBE, ať už jsou v tom vinni také, či jen se prostě kolem nás nacházejí. TENTO VZTEK SE ŠÍŘÍ V NÁS=uvnitř nás samotných, ale ŠÍŘÍ SE I KOLEM NÁS A HLAVNĚ DO SMĚRU KAM JE NAMÍŘEN= TEDY K TOMU, NA KOHO SE ZLOBÍTE-vlivem této energie se všechno kolem nás, ale i v nás samotných MĚNÍ+VŠECHNY ZMĚNY, ZA KTERÉ TAKTO VY SAMI MŮŽETE, SE VÁM PŘIPISUJÍ DO Vašich KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ, ať už dluhů nebo nároků!!! Všechno totiž souvisí se vším, protože všechno je jen a jen energií v určité podobě a frekvenci, proto i to, co cítíte a na co myslíte a co uděláte je všechno energetické působení, které mění vše kolem vás, v závislostech na tom, jak co vnímáte a jak co cítíte, podle toho se také projevují i vaše myšlenky a činy!!! Proto i ten, kdo v tomto bytí se sice "dobře chová a vcelku se snaží dobře i činit, může mít z minulosti mnoho energetických závazků ve své karmě, závazků z minulých životů, vědomých, ale i mnoho zcela nevědomých A TYTO ZÁVAZKY SE PROSTĚ JEN K NĚMU VRÁTILY-JSOU TO JEHO VLASTNÍ ENERGETICKÁ PŮSOBENÍ na lidi, bytosti a věci, které byly v minulosti kolem něj!!!
KAŽDÝ JSME STÁLE ZODPOVĚDNI ZA TO, CO VYSÍLÁME
- jednak KOLEM SEBE
- jednak DOVNITŘ DO SEBE
a toto vše se zapisuje do pomyslného DNA naší duše. A na základě tohoto, vznikají naše BLOKACE na životě, jak současném, tak i do budoucnosti našich bytí.
JAK SE PROJEVUJÍ KARMICKÉ ZÁVAZKY
-PROJEVUJÍ SE, buď jako DLUHY = TO JSOU ENERGIE, KTERÉ JSME MY SAMI "NĚKOMU" DLUŽNI = jsou to energie, které nutně POTŘEBUJEME ODSTRANIT-tedy jejich PŮSOBENÍ POTŘEBUJEME ODSTRANIT, protože poškozuje nás i ty, k nimž jsme tyto energie v minulých našich životech vyslali.
-PROJEVUJÍ SE, také jako nároky-naše potřeby třeba slyšet omluvu, či třeba potřeba cítit lásku, do těch, co nám ji v minulosti nedávali, či nám dokonce ublížili, tak toto jsou NÁROKY.

JAKÉ JSOU DOPADY KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ
-jde o to, že "karmický závazek" = ENERGIE = ENERGETICKÉ PROUDĚNÍ k nám i k okolí a těm, s nimiž jsme v minulých životech byli spojeni určitou situací, která vyvolala "karmický závazek".
-DOPAD energetického proudu, který jsme my sami vyvolali SE TEDY DOTÝKÁ VŠECH těch, CO JSME S NIMI V MINULOSTI ŘEŠILI+to NESPRÁVNĚ, určitou situaci, kterou jsme vlastně NEZVLÁDLI+TO PODLE ZÁKONŮ UNIVERSA- to znamená, že došlo k porušení těchto zákonů celého Universa = KARMICKÝ ZÁVAZEK
-dopad tedy je široký, vezměte si třeba tuto situaci: RÁNO JDU BĚŽNĚ DO PRÁCE, KDE MÁM MÍT PŘEDSTAVENÍ SVÉHO PROJEKTU NA STAVBU DOMŮ, pokud to do práce nestihnu, můj kolektiv spolupracovníků - jednak se na mne bude zlobit(jejich práce bude vniveč, přijdou o svůj čas, který mohli věnovat jinému projektu-toto je jeden dopad energií-ten negativní.
-já naopak ztrácím šanci prorazit, jako dobrý projektant, či vedoucí projektu a jsem z toho také frustrovaná + obracím tyto energie do pocitů viny a sebeobvinění=FRUSTRACE, a to i když jsem šla s dítětem třeba k lékaři. Tady vidíte, že v obou případech je více negativních dopadů, než dopadů pozitivních, ale ty pozitivní tady jsou také-budu mít pocit, že jsem dobrá matka, že se o své dítě dobře vždy postarám- DOPAD ENERGIÍ, jež mohou vynulovat pocit frustrace a viny vůči mé práci a mým kolegům v práci, tak to působí u mne, ale u kolegů to působí jinak- přestanou se na mne spoléhat+naučí se, že je lépe nespoléhat na mne a cítí ke mně pocity odmítání - SPADLA JSEM Z MÍSTA DŮLEŽITOSTI VE SVÉ PRÁCI. Takže DOPADY ENERGIÍ ZÁVAZKŮ KARMY je opravdu ve velkém záběru+to, CO CÍTÍME V SITUACÍCH DENNĚ PROŽÍVANÝCH, je také to, co se nám potom také vrací a co zažíváme ve své blízké budoucnosti+to, co máme dorovnávat v karmických uzlech= to je ve stejných, či podobných situacích, které jsme špatně řešili v minulosti= třeba jsme "jen" špatně procítili to, co se nám stalo+tím jsme obrátili negativní energii sami proti sobě, a to může mít za důsledek i to, že se nám změní nevědomé nastavení programů v mysli, či se nám začnou ničit naše vlastní orgány- viz. nemoci ze strachu, či stresu, či nemoci ze zlosti, vzteku a tak dále bych mohla pokračovat orgán od orgánu a jejich příčinách, ale to najdete v jiné sekci mého webu http://ocista-duse.717.cz/rubriky/nemoci-priciny
-o příčinách nemocí ve zkratce


CO ZNAMENÁ OČISTIT SI KARMICKÝ ZÁVAZEK?
- jde o to, že se musí pročistit daná blokace "karmických energií", které nás brzdí v tomto bytí.Takže se stručnosti JDE O AKCI DOROVNÁNÍ A ZHARMONIZOVÁNÍ VŠECH ENERGIÍ, KTERÉ JSME MY SAMI V MINULOSTI VYSLALI K SOBĚ, A KE VŠEM, S NIMIŽ JSME SE SETKALI!!!
Čištění karmických závazků, to znamená postupně zharmonizovat ten typ energetického proudění, co nás nyní v našem životě brzdí nebo nám dokonce nějak způsobuje škody, to znamená, že toto dorovnání energetického působení, které jsme si sami v minulosti způsobili, je potřeba DOROVNAT, a to tak, že SE MUSÍ DOROVNÁVAT TAKÉ růst ducha ukotveného V NAŠÍ DUŠI A NAŠEM TĚLE FYZICKÉM, tím dochází k možnosti VÝVOJE DUŠE A DUCHA, a tak je možnost VYMAZAT A VYNULOVAT energetické působení, které nás nyní brzdí, či je přímo pro nás zničující, vlivem "návratu našich vlastních energií z minulosti".
Postupný růst duše - JE NEZBYTNOSTÍ, proto, aby nám bylo dovoleno ODSTRANIT BLOKACE A ZÁVAZEK KARMY naší minulosti, Bez práce na svém duchovním vzestupu a růstu duše, nám NEMŮŽE BÝT ZÁVAZEK MINULOSTI ODSTRANĚN, proč? Protože jsme nedokázali DOROVNAT ENERGIE é zharmonizovat tok energií z minulosti, BEZ POCHOPENÍ TOHO, CO BYLO PORUŠENÍM ZÁKONŮ UNIVERSA + co tedy nesmíme takto dělat!!!
Očista karmických závazků JE POSTUPNÝ RŮST DUŠE, což nám umožní potom vidět "problémovou situaci" v docela jiném světle a z jiného úhlu pohledu, na základě toho se ZMĚNÍ I TOK ENERGIÍ, KTERÉ ZAČNEME VYSÍLAT a dojde k harmonizaci toků energií z minulosti, jež nás dostihly v tomto životě! Takto se čistí duše od závazků karmy a zároveň dojde k výmazu záznamů o našem chybném jednání v DNA naší duše+tehdy dojde k úplnému dorovnání energetického toku z minulosti a závazek je pročištěn./Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one