Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

Jemno-hmotná těla

soul-leaving-body1.jpg
ASTRÁLNÍ TĚLO - ASTRÁL

- existuje jako obal naší duše, což je prvotní zhmotnění, v němž je ukotven duch, jež se rozhodl zrodit do hmotného světa
-je z nejjemnějších toků energií - jemno-hmotné substance
-jeho výhodou je, že je schopno se zdržovat v různých astrálních frekvencích - sférách, a to bez nejmenší změny své formy
-pomocí něj, může duch cestovat mnohdy do obrovských vzdáleností, aniž by se oddělil od těla hmotného
-je ukotveno k duši a s ní k fyzickému tělu, stříbrným energetickým paprskem
-prochází jím energie spojení se zdrojem=božské čchi, a přes něj je vedeno do ostatních jemno-hmotných těl
-jeho hustota je tím větší, čím blíže je fyzickému tělu, tyto proměny hustoty jsou porovnatelné se skupenstvími vody-v různých vzdálenostech je různá frekvence energií astrálního těla=různá hustota substanční hmoty v něm(jako např. pára, voda, led u vody-podobně je tomu i v astrálu)
-nějakou dobu před smrtí se astrální tělo začíná víc a víc oddělovat od těla fyzického, to je příprava na úplné oddělení
- pokud dojde k úplnému oddělení astrálu od těla fyzického, to je když se přeruší spojení stříbrného paprsku s tělem fyzickým nastává stav "smrti"

PO oddělení od fyzického těla, nastává tedy smrt jedince, ale duchovní bytost stále existuje a odchází do vyšších sfér, kde je očištěná a "poléčená na duchovním základu" tak, aby mohla znovu nastoupit výuku a přípravu pro další zrození.

ASTRÁLNÍ CESTY
- dějí se zcela běžně, a to každou noc a u každé bytosti. To se děje každému, při tomto vzestupu astrálu, jsou s námi po většinou naši průvodci, či andělé strážní, kteří
nám pomáhají řešit naše potíže, zde na Zemi, jsme tam poučováni, je nám mnohé vysvětlováno a navracíme se tak s novými možnými řešeními pro naše situace, s nimiž si zde nevíme mnohdy rady. Takto je také tělo postupně očišťováno se souhlasem vyšší rady a karmické rady, jež nám pomáhá procházet našimi úkoly zde ve hmotě.

VÝSTUP ASTRÁLU PŘES DEN
Média a duchovní bytosti v lidském těle dokáží takto opouštět tělo i vědomě v průběhu dne, při meditacích. Tomu je ovšem je nutno se dlouhý čas učit, není to vhodné provádět jen tak. Takové bytosti jsou zde na Zemi dobrovolně inkarnovány a pomáhají obyčejným lidem v jejich rozvoji a vývoji dosahovat mnohem rychleji vyšších vývojových stupínků, než by se jim dařilo bez setkání a pomoci s těmito vyššími bytostmi-léčitelé, duchovní guru, osvícenci. Tyto bytosti vědomě odchází do mnohem vyšších sfér si pro určité odpovědi a řešení, či vykonávají zde na planetě svou "výzkumnou práci", prospěšnou celému lidstvu, aniž by to lidé věděli, podílejí se například na vývoji formy lidského těla, buněčných struktur, nervových systémů, či léčivých schopností a regenerace buněčných základů našich fyzických těl.
Pokud prodělá tělo šok, úraz nebo jinou náročnou situaci, pak dojde k bleskovému vymístění astrálního těla i přes den, a pak tomu říkáme bezvědomí. Je-li duch v astrální sféře delší dobu, nazýváme to komatem, či klinickou smrtí.

Bezvědomí- je výstupem astrálu přes den mimo tělo fyzické. S tímto stavem také pak pracují lékaři při operativním zákroku pacienta, kdy jde o řízený stav navozený anestetickou látkou, která umožní duši v astrálu vystoupit z těla na určitou dobu, kdy je prováděn zákrok na fyzickém těle.

Vymístění těla astrálu při vědomí a nezpracovaných minulostních zážitcích, utvoří zdvojené vjemy pro mozek a nervovou soustavu fyzického těla, což způsobuje chybné zpracovávání vjemů a dojde tím k disharmoniím v psychických stavech lidí, právě vlivem vymístění astrálního těla z okruhu fyzického těla ven mimo auru. Tímto dochází k vjemům a viděním z jiných sfér astrální roviny, a takový člověk je u nás považován za psychicky nemocného člověka, přičemž, on jen popisuje to, co opravdu vnímá a vidí, tako vé vjemy jsou lékaři považovány za bludy, schizofrenii, halucinace.
Přitom kolem naší planety se nacházejí astrální roviny o různých frekvencích, a právě tam se dostáváme při snění, astrálním cestování vědomém nebo v noci při spaní, při cestování nevědomém. Tento "obal astrální dimenze Země" je rozdělen do 7 rovin, v nichž existují jiné bytosti, buď trvale, či sem přichází pro pomoc nám zde ve hmotných světech narozených řešit naše potíže, aby nás poučili a pomohli nám- i toto jsou úkoly třeba i pro naše průvodce, naše zemřelé blízké, či pro mnohem vyšší bytosti, jež nám mají nějakým způsobem pomoci ve správné cestě našeho života zde ve hmotném světě, a tím i ve vývoji duše a jejím vzestupu, pro nějž zde jsme.

UVOLNĚNÍ ASTRÁLU S NÁVYKOVOU LÁTKOU
- také drogami, alkoholem se nám uvolní naše astrální tělo a dostává se duše do jiných rovin bytí , žel do nízkých astrálních frekvencí, kdy je zkoušena vidinami, jež si přináší také do paměti a fyzické roviny s sebou.To pak může vést, až k trvalým výstupům a nemocem psychického rázu.

ASTRÁLNÍ TĚLO JE VĚRNÝ OBRAZ STAVU NAŠÍ DUŠE
-MNOZÍ JEJ ZNÁME POD NÁZVEM EMOČNÍHO TĚLA, JELIKOŽ K NÁM PROMLOUVÁ POMOCÍ NĚJ NAŠE DUŠE, A TO POCITY!!!
-podle výše vzestupu ducha-duše, je struktura energií astrálního těla jemnější + tím zářivější jsou i jeho barevné odstíny, vše je podle energetické frekvence ducha ukotveného v duši i astrálu

BAREVNOST ASTRÁLU
- mléčnou bílou barvu mají kojenci, po té se začne zbarvovat podle kvality myšlení a emocí duše
-stálou barvu dávají astrálu jen ustálené duše, jejich myšlení je v jednom toku energetických frekvencí, které jim i astrálu propůjčí zabarvení
-každý pocit, vyvolaný myšlením, zážitky nebo zkušenostmi prostupují s jinou barevností v tom určitém bodu těla aury, a buď ji rozšíří nebo jsou-li pocity negativního rázu ji naopak snižují a zužují, či jinak deformují, dle pocitů duše, tak se mění neustálé zabarvení astrálního těla, ale i celé aury.

NEGATIVNÍ POCITY DUŠE
-ji zahalují do temných barevných odstínů, do mlhavých proudů slabých odstínů, či zcela temných barev
-astrál se tím také stává nízkým, slabým a je jen několik mm až cm od fyzického těla nebo při silných depresích, silném strachu, stresu se stahuje zcela do těla fyzického, čímž je zrušena jeho DOTYKOVÁ A OCHRANNÁ VRSTVA pro jedince.

POZITIVNÍ POCITY DUŠE
-jsou velmi výrazným rozmachem celé škály vrstev astrálu a jeho frekvence se stále zvyšující umožní vytvoření silné vrstvy pro ochranný obal aury
-barvy takových pocitů jsou velmi výrazné, mnohdy syté a krásných jasných a teplých odstínů, astrál je tak doširoka rozbalován a jeho frekvence jsou ve vysokých tónech barev, ale i zvuků, jež se šíří do širokého okolí jedince.Láska ke zdrojové energii-Bohu a všem kolem nás umožní jasné až zářivé barevné odstíny, silných frekvencí i nad 3000 Hz(herz).

ORGÁNY ASTRÁLU
- ano i toto jemno-hmotné tělo má své orgány, ale lidé je neumí užívat, což je více méně dobře, jelikož by si špatně mohli dekódovat jejich schopnosti a mohli bychom se tak zbytečně uvádět ve strachy z neznáma a stresovat se tím, co vnímáme, ale jsou i zde tak vysoké duše většinou zde dobrovolně narozené k pomáhání ostatním, kteří přirozeně umí tyto orgány používat- jasnovidci, senzibilové, osvícenci. Ti využívají těchto schopností pro dobro nás všech tak, aby napomáhali zase správnému vývoji určitých skupin lidí, jež tak mohou nejen informovat o další cestě, řešeních problémů nebo mohou je také léčit, a to čím vyšší je duch jasnovidce, tím silnějšími toky léčivých energií vládnou a smí tak opravovat nejen jemno-hmotná těla, ale i stav fyzického těla jedinců, které léčí. Jasnovidec využívá nejen svého vnitřního zraku, ale také, dle toho na jakém vývojovém stupni je, SMÍ VYUŽÍVAT INFORMACE o klientovi a užívat jich k tomu, aby jej "napravil nebo uvedl na správnou cestu", z níž klient sešel a vytvořil si tak problém ve svém životě ve hmotném světě.
/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one