Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

Jakou karmu si tvořím+jak závazek na nás působí?

12977-restart-energte-t-bunek-karmtcka-octsta-od-neg-3-images.jpg
Jak si tvoříme svou karmu a jak působí v našem rodu?
JAK KARMICKÉ LEKCE NA NÁS PŮSOBÍ?

1.podvědomí -PŮSOBÍ PŘÍMO NA TVORBU REALITY=působí přímo na Universum
2.vědomí - PŮSOBÍ JEN ZDE NA POZEMSKOST

jak je to s pohlavími?
+PROČ SE ŽENY MUSÍ 3X VÍCE KARMICKY ČISTIT, než muži?
-žena JE 3x více uzemněná k planetě, její hodnota jejího života je 3x VYŠŠÍ, než hodnota života muže.
-žena se musí tedy 3x více starat o své tělo, než muž! Protože žena- rodí děti, je více (3x) uzemněná, než muž, proto i její vliv na děti je 3x větší, tím i více pokud na ni působí "chyby-třeba pýcha", je také 3x větší, než pýcha muže, proto ŽENY MUSÍ ABSOLVOVAT 3X SILNĚJŠÍ OČISTNÉ PROGRAMY, NEŽ MUŽI!!!
Úroveň JEJICH KARMICKÉHO ZÁVAZKU V RODU JE TEDY 3X VYŠŠÍ, NEŽ U MUŽŮ+PŮSOBÍ 3X SILNĚJI NA POKOLENÍ!!!
U ŽENY
-je více cenný její život, protože ona DÁVÁ ŽIVOT-JE JEHO NOSITELKOU
-její CHYBY JSOU TEDY VÍCEKRÁTE CHYBAMI, než chyby muže + toto má pak vliv na to, jak CHYBA ŽENY je přenášená do rodové linie A KARMY RODU = jediná chyba ženy zashuje 3 línie rodu, pokud chyby opakuje opětovně, je jejím pokolením upřeno mít další děti!!! Chybu udělala už tedy prababička+JE NUTNO OČISTIT CELOU LINII RODU ZE STRANY ŽEN, aby se blokace uvolnila+třeba pravnučka směla mít děti.

Jak působí každý náš čin?

-v prvé řadě jsme každý učitelem ostatním, takže každé naše setkání s každým je také zároveň výukou toho druhého nebo výchovou pro nás samotné.
-ve druhé řadě jsme vychováváni my sami=to je jsme poučeni jinými lidmi při setkáních s nimi, což je dokladem toho, ŽE NIC NENÍ NÁHODOU, vše se děje podle výchovných plánů toho, co se zde v našem životě máme naučit, co máme pochopit, co si máme uvědomit.
KARMICKÉ ZÁVAZKY PŮSOBÍ HNED 4x
-proč tomu tak je? Protože v první řadě jsme "Vykonavateli a učiteli" jiným, a protože zároveň, jste také "Žáky jiných"+tedy se zde poučujeme z vlastních, ale i cizích chyb.

JAK KAŽDÝ ČIN NA NÁS PŮSOBÍ?
Hlavní je ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ VLASTNÍ ČINY!!!
Druhou věcí je OČISTA DŮSLEDKŮ TOHO, CO JSME SAMI ZAPŘIČINILI

VŠE JE DÁNO VNÍMÁNÍM ZÁKONŮ
1. BOŽSKÝCH-TEDY ZÁKONY UNIVERSA
-jsou nadřazené všemu pozemskému
2.POZEMSKÝCH ZÁKONITOSTÍ- je zcela odlišný vnímání toho, co se stalo-či co se děje v dané situaci
Takže vše na nás pak následně působí DVOJÍM SMĚREM
-jak to bereme-cítíme v pozemském směru, kde vládne "ego"+ pozemskost a lnutí na věcech
-jak to PŮSOBÍ V CELKOVÉM SMĚRU ZÁKONŮ UNIVERSÁLNÍCH, platících v každé realitě

Takže všecko na nás tedy působí:
ZA 1. na nás působí TO, CO JSME UDĚLALI V MINULOSTI MY SAMI=naše minulé životy a jednání v nich

ZA 2.na nás působí TO, CO PŘEDÁVÁME SVÝM DĚTEM= to, co jim dáváme příkladem, co jim říkáme, čemu je učíme věřit a jak je učíme jednat

ZA 3. na nás působí TO, CO PŘEDÁVÁME SVÝM VNUKŮM,pravnukům= to je to, co jim říkáme, co uděláme a oni to vidí a vnímají za správné, jsme totiž jejich "vzorem"

ZA 4. na nás působí TO, CO JSME UDĚLALI V TOMTO ŽIVOTĚ= to, jak prociťujeme situace, jak v nich my sami jednáme, jaké jsou naše reakce na druhé + CO TEDY DO OKOLÍ VYSÍLÁME, jaké energie vesmíru tedy vracíme!!!
/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one