Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

Jak vypadá zdrojová energie/ Bůh?

fantasy-2861107__340.jpg
JAK VYPADÁ BŮH? VIDĚL HO NĚKDO? SETKAL SE S NÍM NĚKDO?

-mnoho lidí se mne ptá, jak vypadal "zdroj bytí" nebo-li chcete Bůh, před mnoha lety jsem absolvovala složitou operaci více, než 6 hodin mne operovali, jelikož jsem měla rakovinu v celé břišní dutině, a rodidlech, mám tedy plastiku v celém rozsahu podbříšku, močových cest, pobřišnice atd. byla jsem na stole dost dlouhý čas, a měla jsem několik zážitků smrti, kdy jsem byla provázena samotným zdrojem po mnoha dimenzích, byla jsem seznámená s vývojovými stádii duše, i s tím, kdy je možnost dělení duše na vícero bytostí ve hmotě, když je nutno zrychlit vývoj jednoho jedince, vlivem jeho okamžitého vzestupu, takže mnoho loidí se mne ptá, jak vypadá zdroj/Bůh, když jsem s ním mohla pobývat vícekrát a když mi sdílel to, co jsem se potřebovala dozvědět v průběhu své složité operace, takže pro ty, co jsou stejně zvědaví:
Bůh=nejvyšší frekvence láskyplné energie, jsme s ním spojeni pokud nás sám zdroj bytí neodpojí, a to bývá vlivem opakovaných porušování zákonů celého Universa-pak jde o typ naší výuky pro duši, blokovaní jsme do té doby, než se duše poučí, co je oním porušováním základních pravidel bytí a existence zde ve hmotě, zdrojová energie je všudypřítomná a jde o frekvenci a vibraci nejvyšších toků láskyplné energie, její "dotknutí se", znamená být v té nejvyšší lásce, bez omezení hojnosti v každém směru, bez omezení vědění v každém směru, a bez omezení všech činností současně, co naše duše chce si v lásce prožít -jde o zážitek nezapomenutelný, jelikož tuto nejvyšší energii zde na zemi nejde si prožít, ve většině případů se tak děje v nejtěžších chvílích osob=bytostí, a po při tomto spojení se zdrojem, jsme vždy o něčem informováni, jelikož se vždy pak musíme vracet zpět do svého těla fyzického-jde tedy o mimotělní zážitky, jen výjimečně se nám pak může tato energie zhmotnit do určité podoby-ale toto je jen pro osoby, jež to potřebují a mají její fungování spojeno s nějakým typem víry, ti, co ji prožili a jsou otevřenými ke každé víře nebo jsou ateisté, pak si odnáší prožitek celistvosti, naprosté jednoty se zdrojovou energií+mívají informace od této zdrojové energie-a to ať už na úrovni nevědomí, či vědomí(buď si to pamatují a nebo je jim to ve snu sdíleno, či ve stavech přechodu a setkáních se smrtí=tedy při přechodu do stavu bez fyzického těla-při vystoupení duše z fyzické schránky, jako jsem to měla já při své operaci.
/úryvek z knih S.N.Lazareva/

....Mikrobi požírají buňku nedokonalou, jež se vyvíjí nesprávným směrem. To znamená, že organismus se neudržuje při životě tak, že by ničil mikroby, ale tak, že zdokonaluje svou mravní orientaci.
Zvykli jsme si předpokládat, že ďábel je zlo a Bůh dobro.

Protože však Bůh je všechno existující, je dobrem i zlem zároveň. Ďábel je infekce, přebývající v duši každého člověka. Rozpad a zkáza je pro organismus smrtí. Látková výměna je ale přece taky rozpadem a zkázou, i když kontrolovanou. Kdybychom látkovou výměnu, tedy zkázu, úplně zastavili, člověk se jednoduše změní v nebožtíka. Proto podstata našeho snažení nemá spočívat v tom, abychom přerušili zkázu, ale v tom, abychom byli schopni ji kontrolovat. A jak takovou kontrolu posílit? To je velmi jednoduché. Čím blíž je člověk Bohu, tím větší sílu a větší možnost kontroly získává. Bůh je láska. Což znamená, že čím víc je lásky v naší duši, tím spolehlivěji si za nějakou dobu podmaňujeme okolní svět a zlo proměňujeme v dobro. Navenek se můžeme hněvat, urážet, hádat se a nevražit - na tom není nic špatného. Hlavni je, aby z duše do našeho nitra pramenila láska. A to je umění, kterému se rozhodně nenaučíme naráz." Když po hodině práce na sobě mladý muž opět vstoupil do mé ordinace, ihned jsem viděl, jak se jeho duše harmonizuje a jak začínají stále silněji zářit i duše jeho potomků. To mě definitivně uklidnilo....
...Když se nebojíte být upřímný a za žádných okolností neohrožujete cit lásky v duši, sbližujete se s Bohem. A je tu ještě jeden důležitý okamžik: čím blíž jsme Bohu, tím je to pro nás nebezpečnější." Tvář mého pacienta se překvapeně protáhla: "Jak tomu mám rozumět? Znamená to například, že čím zkušenější je horolezec, tím nebezpečnější jsou cesty, po nichž postupuje? Jakou to má logiku?" "Čím blíž je člověk Bohu, tím nebezpečnější je cesta, po které kráčí," opakoval jsem. "A tím silnější bude naše bolest, když toto štěstí ztratíme. Při posilování lásky k Bohu se tedy musíme orientovat nejen na bohatství citu, štěstí a rozkoše, ale i na větší strádání.
(čím blíže jste Bohu, tím VĚTŠÍ ODPOVĚDNOST ZA TO, CO ČINÍTE+TÍM VĚTŠÍ BUDE I VAŠE ZTRÁTA, KDYŽ PORUŠÍTE ZÁKONY BOŽÍ=zákonitosti vesmíru a stvoření)
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one