Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

Jak naše tělo a mysl funguje?

VŠE KOLEM NÁS JE ENERGIE

-FYZICKÉ TĚLO JE ENERGIE
-MENTÁLNÍ TĚLO JE ENERGIÍ
-DUCHOVNÍ TĚLO JE ENERGIÍ
-MYŠLENKA JE ENERGIE
-POCIT JE ENERGIE
a tak dále bych mohla jmenovat vše kolem nás, ale také v nás samotných.

Zvládnutí sebe sama
MYŠLENÍ = příčina
Naše PROŽITKY = důsledky našeho myšlení
My sami jsme tím, kdo má stále kontrolu nad svou budoucností!
Síla duše se zaměřuje v každé chvíli na cíl, na nějž myslíte.
Duch vědomý si sebe sama pak určuje svůj cíl v dalším okamžiku, protože duch je tou energií, která má sílu a umí všechnu sílu kontrolovat a cílit tam, kde chce!
My sami jsme tím, kdo je zodpovědný za vše, co se nám děje v tomto životě, protože my sami se můžeme naučit cílit svou sílu energií tam, kam chceme.
Vše se děje jenom proto, že duch – tedy jedinec může působit na universální energie, a tím je nasměrovat tam, kam chce.
ZAMĚŘUJTE SE STÁLE JENOM NA TO, CO OPRAVDU CHCETE
-uvědomujte si –jak myslíte, co při tom prociťujete a jaké činy potom děláte
-síly vašeho ducha se zaměří a jsou-li v souladu s universálními silami, pak se vám zhmotní to, na co nejčastěji myslíte=tedy na cíl
-na co nejčastěji myslíte to vám přejde za určitou dobu do podvědomé mysli a stává se pak automatickým programem vašeho nastavení mysli-myšlenek
-chcete-li něco u sebe změnit, pak je potřeba nejprve na to neustále a vědomě myslet, toto pravidelné vědomé myšlení se za čas stane automatickým, zvláště pokud je myšlenka spojená s intenzivním pocitem= NA CO NEJČASTĚJI MYSLÍTE, TO SE STÁVÁ AUTOMATICKÝM PROGRAMOVÝM NASTAVENÍM MYSLI A TO SE TAKÉ ZHMOTNÍ NEJDŘÍVE!!! Jsou-li to STRES A STRACHY, pak se vám i tyto silně energeticky podbarvené myšlenky velmi brzy zhmotňují= VAŠE OBAVY SE TAK NAPLNÍ, protože MYŠLENKA je PŘÍČINA a důsledkem je potom PROŽITEK-ZÁŽITEK STRACHU, v našem příkladu.
COKOLI SE STANE PODVĚDOMÝM MYŠLENÍM, to se nám VELMI RYCHLE ZHMOTŇUJE, NEBOŤ TO JE TAKÉ POSILOVÁNO SILNOU nevědomou energií prociťování!!! A ČÍM SILNĚJŠÍ JE energie PROCIŤOVÁNÍ, tím RYCHLEJI se TO, na CO MYSLÍME, ZHMOTNÍ V NAŠÍ REALITĚ života.
ZCELA NOVÁ ČINNOST myšlení
Aby se duch vědomý sám sebe mohl zaobírat něčím novým a jiným, musí si uvědomovat a vědomě myslet!
-NOVÉ MYŠLENKY pokud se stále a pravidelně opakují v mysli i se stejnými pocity, se pak STÁVAJÍ AUTOMATICKÝMI myšlenkami, jež jsou ukládány v podvědomé mysli a tím i v nevědomých programových nastaveních.
SOLÁRNÍ PLEXUS
-3.čakrové centrum je sídlem hlavního průduchu a ukotvení duše, která se odtud rozvětvuje do všech čaker, jako chobotnička
-odtud se také zásobuje energií celý náš systém čakrových center
-zde se střetávají také nervové systémy sympatika a parasympatika, které nejsou ovlivnitelné naší vůlí!!
-vzájemná propojení vědomí a podvědomí je stejné jako fungování nervového systému
-mozkomíšní systém je ORGÁN VĚDOMÍ –přichází k nám informace z orgánů těla, smyslů a má centrum v mozku
-autonomní systém je ORGÁNEM PODVĚDOMÍ - nevědomí, má své centrum v nervové spleti uzlin za žaludkem = SOLÁRNÍ PLEXUS a je kanálem MENTÁLNÍ ČINNOSTI, která není vůlí ovlivnitelná a bez našeho vědomí udržuje činnosti a funkce našeho těla
-kontakt mezi oběma systémy je „bloudivým nervem“, jež vychází z mozku směrem do hrudníku, jde do srdce, plic, bránice a následně se spojuje s nervy parasympatického systému, tím utvoří spojení mezi oběma nervovými systémy, čím z nás udělá dokonalou fyzickou bytost
-veškeré MYŠLENÍ a vnímání je přijímáno mozkem COŽ = ORGÁN VĚDOMÍ, zde je naše schopnost myslet a uvažovat
-na tomto společném základu dochází k tomu, že každá naše myšlenka tak je vysílaná z mozku přímo do oblasti solaru plexu, kde je jí dávána síla a tedy energetický náboj, a podle toho, jak je silný se nám dříve nebo později každá myšlenka zhmotní v naší realitě!!!
-podvědomá mysl tak akceptuje vše, co je námi vysíláno bez toho, aby to jakkoli komentovala, či zastavovala-je tak přijímatelem toho, co náš mozek vysílá do silového centra oblasti solaru plexu!!!
-na tomto základě pak mentální rovina tvoří a zhmotňuje vše, na co myslíme a rychlost toho se odvíjí od síly, kterou sami tomu na co myslíme dáváme-to je pocitem!!!
-SOLARNÍ PLEXUS je energetickým centrem našeho těla, proto pokud nám toto centrum dobře pracuje, je jedinec silný, se zdravými názory a pocity a sebedůvěrou.
-pokud toto centrum nevysílá dostatečné množství energie do všech čaker a éterických těl, nastává chaos a dojde k tomu, že máme negativní pocity, stavy a náš duch je ve zmatečných jednáních, v tento okamžik se nám může vytvářet také disfunkce a nesoulad mezi jemno-hmotnými těly v celé auře, může tak docházet k odpojením od planety a její energie, od kosmické energie, dochází často k mentálním disfunkcím vnímání k vystoupení astrálního těla z aury ven mimo její dosah, také se nám okamžitě sníží nebo zcela zmizí ochranná vrstva aury, či dochází i k jiným disfunkcím energetických těl a následně tak dojde ihned k disfunkcím v oblastech horních, či spodních čaker a orgánech s nimi spojenými.
-VĚDOMÍ JE PŘÍMO ZÁVISLÉ NA PODVĚDOMÍ A NEVĚDOMÝCH PROGRAMECH MYSLI, ABY MOHLO ZÍSKÁVAT ENERGII a vitalitu
-pokud je poškozeno ukotvení duše a energetické centrum, nastává nedostatek energií v celém systému, je to proto, že jsme odpojeni od zdrojové energie-Universa a následně dochází k přerušení spojení mezi nevědomím, podvědomou myslí a vědomou myslí + tím chybí energie k jejich spolupráci a tvoření správného myšlení. Pak nastává stav UTRPENÍ buď tělesné, duševní nebo i utrpení v prostředí kolem nás!!!
-K NARUŠENÍ PROSTŘEDÍ, dojde proto, že je přerušeno spojení mezi Universem a duchem
-FYZICKÉ UTRPENÍ, k němu dojde proto, že SOLAR PLEXUS NEVYTVÁŘÍ a NEMÁ DOSTATEK ENERGIE pro celé tělo fyzické a všechny jeho orgány
-MENTÁLNÍ UTRPENÍ, protože vědomí je závislé na podvědomí a na programech nevědomí, tak že potřebuje získat potřebnou energii na podporu správného myšlení=SPRÁVNÉ VIBRACE PRO SPRÁVNÉ MYŠLENÍ A SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ SEBE I SVĚTA KOLEM NÁS
-SOLÁRNÍ PLEXUS je tak místo, kde se čas stává nekonečným, kde se určuje prostor, kde žijeme, kde je tvořena naše realita vnímání a vidění světa, kde se Universální kolektivní vědomí promítá do možností naší reality, již si na základě spojení vědomí, podvědomí a nevědomých programů vytváříme pomocí síly energií ze solaru plexu SVOU VLASTNÍ REALITU = SVŮJ ŽIVOT A SVÉ PROŽITKY, jako důsledky našich myšlení a prociťování v centru SOLARU PLEXU, který je ukotvením našeho ducha v nás!!!!!!!!!!!!
-Všechny naše vnímání – naše reality námi samotnými vytvářené jsou tedy jen tím, jak pracuje náš duch ukotven v naší duši. Jak on sám má nastaveno, dle svých předchozích bytí své nynější propojení s celým Universem, jak náš duch, tedy naše duše si sama ve svém fyzickém těle vytváří vlastní propojení mezi nervovými centry sympatika a parasympatika a jak celý nervový systém pracuje společně s mozkem a vědomou myslí. Veškerá tyto nastavení naší minulosti, jsou tak nastavována tím, jak vysoké frekvence dokáže vytvářet a přijímat a vysílat náš duch, tedy naše duše. Vše je tedy zase jen o energiích, vše se děje na základě toho, jak náš duch je v souladu se zákonitostmi celého Universa, a co se zde ve hmotném světě musí naučit a sám na vlastní volbě prožít, žel je jen málokdo, koho nestíhá některá forma UTRPENÍ, jež jsem výše popsala, proto se také většina lidí i bytostí musí za svůj fyzický život očišťovat od negativních VLASTNÍCH BLOKACÍ = energií, kterými si sami tvoří NĚKTERÝ TYP VLASTNÍCH UTRPENÍ, pomoci může také vědomé karmické čištění, nejen energetické, ale také společně s vědomým uvědomováním a změnami programových nastavení uvnitř sebe sama, takové programy očist najdete i na mém webu: http:karmicka-ocista.717.cz, sekce Akční ceny nebo služby pro vás /Marcela Abha Kunz
-dálkový proces
-21 dní očisty energií v auře a léčení příčin bloků
-3x týdně procesy
-rozpis dostáváte vždy do emailu
-komunikace emailem/mohu se tak kdykoli vracet k problémům klienta
energeticka.ocista.jpg..jpg
ENERGIE KOLEM NÁS+PLNĚNÍ SI PŘÁNÍ
-to, jak se cítíš, to vysíláš kolem sebe a máš i v sobě a svých buňkách
-to, na co myslíš, tak tomu dáváš svou energii a posiluješ to=zahušťuješ energii=přibližuješ možnost zhmotnění si to do reálu
A CO PROCIŤUJEŠ SPOLEČNĚ SE ZAMĚŘENÍM, TO SE TI BRZY ZHMOTNÍ VE TVÉ REALITĚ!

tak toto zná většina z vás, ale pojďme si projít to, jak si zhmotníme věci do své reality:
-na to aby se vám něco, cokoli zhmotnilo do vašeho života, potřebujete nejen tomu, dávat stále energii vlastní, ale také to potřebujete tuto energii "zhustit tak, aby se začala projevovat do reality", a to si můžete udělat následovně:
1. v sobě by jste měli nejprve nastavit si pocit VOLNOSTI, SVOBODY+NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ BYTÍ
2.musíte se naučit KONCENTRACI MYŠLENÍ na věc, co chcete
-přejděte ze špatné nálady do dobré, od pocitu zmatenosti k jasnosti mysli
-prociťte si svou vlastní VOLNOST A SVOBODU, že smíte vše, co chcete
-prociťte si JASNOST ZAMĚŘENÍ SE, protože jasnost je vibrující "měnou" vesmírných sil, Jasný záměr a cíl, je to, co by jste měli mít
-JASNOST je to pročištění a uvolnění mysli, jasnost je cílení energie vámi vysílané
-VYVOLAT V SOBĚ POCITY
-svobody, volnosti,naprostého zklidnění a důvěry vesmírným silám
-vyvolat si jasnost jistoty,že co chci dostanu+je jedno kdy-vím to
-uvědomit si pocit NEOMEZENOSTI MÉ VLASTNÍ MOCI
-LEHKOST BYTÍ, náležení k vesmírným silám i mne samotného, všichni jsme jeden celek

TOTO VŠE, JSOU VAŠE POCITY, JEŽ NESTAVÍ PŘÁNÍ ŽÁDNÝ ODPOR A naopak jej podporují-energetickým působením, A TOTO JE DŮLEŽITÉ PRO SAMOTNÉ TVOŘENÍ, protože těmito energiemi si zhustíme energii našeho přání a to tak, že se nám v solaru plexu zažehne jiskra a plamen zapálení se pro naše přání, jakmile tento plamen -energií vyšlehne ve směru našeho přání, zachycuje jej nervový systém sympatika a parasympatika a je bloudivým nervem přiváděn do mozku, mezitím námi zažehlá energie v solaru plexu začíná koncentrovat své působení ve směru našeho přání a tím silně zhustí energii myšlenky=přání až k bodu, kdy v centru solaru plexu se začne tvořit časový horizont, kdy a kde se nám toto přání zhmotní v blízké realitě našeho života, jinak řečeno jsme to jen a jenom my sami, kdo určuje KDY A KDE SE NÁM PŘÁNÍ ZHMOTNÍ, vše se děje na nevědomé úrovni, a čím větší máme zapálení
pro naše přání, tedy čím víc si to přeji a čím víc se na to soustředím-mám tedy onu "měnu" jasnost přání a čím víc síly dám do představy, která je jasná a konkrétní a koncentrovaná, tím rychleji se mi přání splní=ZHMOTNÍ, něco dokážeme zhmotnit do pár sekund, něco do hodiny, něco do pár dnů, a na něco čekáme dlouhý čas-vše je odvislé od toho, jak moc to chci, jaký mám důvod to chtít, a co jsem také aktivoval, jako protihodnotu toho, že to dostanu, protože nic není zdarma, ani splnění mého přání není zdarma, protože i na to musím vesmíru dát dostatek energií a on mi pak vrací tuto energii přetvořenou do mého přání.

-Vždy je nutno si uvědomit, jestliže já cokoli chci, MUSÍM DÁT DO TOHO TOLIK ENERGIÍ, KOLIK TATO VĚC, SITUACE ENERGETICKY "VÁŽÍ", tedy kolik obsahuje energie a síly, proto je tuto sílu pro koloběh energií ve vesmíru také dodržovat, co dostávám to také musím dávat zpět, a stejným způsobem to jde i naopak od vesmíru, co mi poskytuje, to chce také v jiné formě nazpět, to je prostá přeměna energií kolem nás i v nás samotných, ale vždycky jde jen a jen o energii, protože vše je energie, každá myšlenka-přání, každé slovo-posílení přání, každý pocit-náboj pro přání a každý čin nutný ke splnění mého přání, ale vše je jen a jen energie-UDRŽUJTE SI SVÉ POCITY BEZ ODPORU A PLŇTE SI SVÁ PŘÁNÍ!!!/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one