Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

UVÍZNUTÉ DUŠE A UPÍŘÍ ODBĚRY ENERGIÍ ŽIVÝM

i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg
UVÍZNUTÍ DUŠE + UPÍŘÍ ODBĚR ENERGIÍ ŽIVÝM BYTOSTEM VE HMOTNÉM SVĚTĚ

-DUŠE JE PRVOTNÍ NAVÁZANÁ ENERGIE, kterou zde ve hmotném světě duch zhmotní! Je to proto, aby se dokázal připoutat do hmotného těla, proto i zde pokud je tomu opačně + tedy duch chce opustit tento hmotný svět musí se znovu rozvázat od hmotných ukotvení.

-Jakmile se duch rozhodne zde již nebýt ve hmotné rovině, spouští se program destrukce těla. někdy se tak děje -autopilotem, jindy zase řízením autopilota zdrojovou energií stvořitele, je to tím, podle toho, co závažného duch udělal, jak se také sám o sobě rozhodl, protože jde zase jen o energii, kterou duch vysílá svými činy, tedy i svými myšlenkami.
-základem , ale je to, že nelze jít zpět v nižších vibracích, než jsme sem přišli- a od toho se to celé odvíjí, zda duch, který chce odejít si v nevědomí sám spouští program sebe-destrukce fyzického hmotného těla, či mu tento program je spuštěn bez jeho uvědomování si toho, jelikož hrubě porušil zákonitosti celého Universa, ale o tom si povíme v jiném článku, dnes se budu věnovat duchům, potažmo duším, které zde UVÍZLY v našem hmotném světě.

UVÍZLÁ DUŠE = duch ukotven stále v prvotní hmotě duše,

ta zde zůstala po rozpadu fyzického těla, taková duše, je bez možností čerpání a doplnění, či výměn energetické hodnoty sebe sama. Taková duše zůstává na té úrovni, kde byly ve svém vývojovém stádiu, když její hmotné tělo bylo zničeno!!! Jelikož sama neodešla, či se rozhodla zůstat z jiného důvodu, musí i zde ve hmotném světě sem tam proměnit své energie duše, to znamená, že si potřebuje doplnit občas nezbytné množství vlastních energií. A toto se děje u zde zůstavších žijících bytostí, lidí, či zvířat, či rostlin. Taková uvízlá duše je také přitahována k těm bytostem, které se nacházejí na její energetické úrovni, a mají porušen ochranný obal aury tak, že jsou v něm z určitého důvodu "díry", tedy otvory vhodné pro průnik uvízlé duše do některého éterického těla, či dokonce níž do čaker nebo i ukotvení duše jiné bytosti.
Toto nazýváme UPÍŘÍ ODBĚR energií z aury nebo čaker. Toto je ono známé nám "NEZABIJEŠ", JEDEN ZE 7 HŘÍCHŮ DUŠE!!!
Nejde nyní jen o morálnost "odebrání energií živé bytosti", ale hlavně jde o HRUBÉ PORUŠENÍ ZÁKONA ENERGIÍ v závislostech na živé bytosti a potažmo ducha, co v ní plní své úkoly.

Je nutno si při tom uvědomovat neustále to, že ZDE VŠICHNI PLNÍME SVÉ ÚKOLY A UČÍME SE BÝT LEPŠÍMI a ve VIBRACÍCH VYŠŠÍMI DUŠEMI. O toto tu jde, a tím pokud "uvízlý duch" odebírá přivtělením se k jné bytosti její energii, tím také narušuje její auryckou stabilitu energií. A toto je ono "nezabiješ", zde totiž dochází postupně k tomu, že přivtělená uvízlá duše, víc a víc narušuje stabilitu energetické základny v jemno-hmotném těle, čímž způsobuje nedostatečnost energií pro čakrová centra a také pro fyzické tělo, a na tomto bodu se začíná "tvořit nový karmický závazek uvízlé duše", protože vlastně tím, že bere cizí energii pro sebe, poškozuje druhou duši a zkracuje zde její možnost pobytu, a to celé souvisí s tím, že také tím vlivem brání té duši splnit vše tak, jak měla, dle svého vývoje!

Takže uvízlý duch zde ve hmotě NEMŮŽE DLOUHODOBĚ POBÝVAT BEZ VÝMĚNY ENERGIÍ VE SVÉ ZÁKLADNÍ podobě!
Uvízlá duše SE NEMŮŽE SPRÁVNĚ VYVÍJET DÁL, jelikož není v té dimenzi, kam patří, podle vývoje své duše - ducha.
Vzhledem k hrubému porušení zákonů o energiích SI TAKTO DUŠE UVÍZLÁ TVOŘÍ NOVÝ A VELMI HLUBOKÝ KARMICKÝ ZÁVAZEK, jelikož jednou bude nucená VRÁTIT VEŠKEROU ENERGII, CO SI ZDE OD JINÝCH VZALA, což ji hned hodí několikanásobně níž do nižších frekvencí, než byla prve + toto je velký problém pro další její vývojový stupínek, protože v následujícím životě bude nucená vrátit veškeré množství energií,co si zde vzala takto nedovoleně, a bude to vracet přesně tak, jak si je brala-to znamená, že bude "energeticky vysílená a bude živit energiemi ty, co jim nyní zde ve hmotném světě, upírsky brala energie z aury nebo přímo z čaker, či páteřního kanálu. toto její pochybení je velmi silně "trestáno", nejde to takto přesně specifikovat, ale zde pro to nemáme ten správný výraz.
Takový uvízlý duch sající energii jiným , bude velmi drasticky snížen ve své frekvenci, protože porušil zákony celého Universa, bude nucen znovu se zase učit dokola to, co již dávno měl znát, ovšem v mnohem silnějším záběru, co to znamená?
To znamená, že pokud znovu a znovu porušíme zákonitosti o energiích, bude nám náš další život vytvořen tak, abychom si toto celé SAMI ODŽILI, A TO STEJNÝM ZPŮSOBEM, jde tedy o to, aby si to duch zkusil ve hmotném těle, co to ZNAMENÁ MÍT PŘIVTĚLENOU DUŠI, jak moc mu budou chybět energie, které jsou mu ubírány přivtělencem, stejně, jako toto udělal on sám v minulém svém bytí. Takže pak jsou to lidé s nízkou vibrační hodnotou, kteří mají nestabilní auru, mají časté upíří odběry od jiných uvízlých duší zde, mívají vymístění astrálu, mentálu nebo i obojí, jinými slovy jsou to lidé, co zde prožívají nějaké duševní nemoci, mnohdy až takové, že jsou neléčitelné a nebo dokonce jsou dědičné, to v případě, že "karmický dluh energií", je tak veliký, že to sám duch nemůže za jeden svůj hmotný život, ani splatit, pak se rodí do jeho rodiny další takoví duchové, kteří se učí stejnému a pomáhají si tak vzájemně splácet tyto energetické dluhy vůči jiným duším z minulosti.
Tímto způsobem vznikají rodové nemoci duševního rázu, jako například schizofrenie, maniodepresivní stavy, a jiné kombinované duševní pro nás choroby, jež jsou pro poučení těch, co jimi trpí. Takové duše, jsou ve strachu, stresu o svůj život, mají chu´t uniknout z tak složitého pro ně života, který jim nedává ani radost, ale ani smysl, žel vše se děje proto, aby osobně si uvědomily, že PŘIVTĚLENÍ A ŽIVOT NA ÚKOR NĚKOHO JINÉHO JE ŠPATNĚ chybné rozhodnutí, aby až se znovu ocitnou na hranici života hmotného a života po fyzické smrti, se rozhodovali správně, tedy odejít do světla a lásky a dál se začaly vyvíjet v jiné dimenzi, kde se budou připravovat na jinou svou inkarnaci v dalším životě.
/Marcela Abha Kunz
12.11.2016 19:21:44
Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one