Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
sjsme.celek.merkab..jpg
JAK JE TO VLASTNĚ S NEMOCEMI A S JEJICH LÉČENÍM
Podstatou všech zákonů celého Universa = BÝT V HARMONII
1. SÁM SE SEBOU
2.S CELÝM VESMÍREM

JEN TAK NEVYTVÁŘÍM ODPOR energií, a to znamená, že SÁM NEVYTVÁŘÍM ŽÁDNÉ DALŠÍ BLOKACE A ZÁVAZKY pro SVOU DUŠI!!!!

A o tom to celé je!
Proto je nezbytné správně VĚDĚT, CO, KDY A JAK SMÍM UDĚLAT!!!
Zvláště toto platí pro všechny šamany, léčitele, veškeré alternativní způsoby pomoci ostatním ve "vyléčení", protože pokud NENÍ SPRÁVNÁ KOMUNIKACE SE ZDROJEM+tedy léčitel-šaman NEVÍ ZDA SMÍ LÉČIT A NA KOLIK SMÍ VYLÉČIT, potom
SÁM LÉČITEL PORUŠUJE zákony celého Universa, a to se samozřejmě za určitou dobu také projevuje na jeho BLOKACÍCH nebo v jeho ZÁVAZCÍCH=dluzích, a to ať už vůči
-LIDEM, CO JIM POMOHL+tak "ZMĚNIL JEJICH BUDOUCNOST", což samo o sobě JE HRUBÝM PORUŠENÍM ZÁKONŮ UNIVERSA
nebo
-vůči UNIVERSU, a to znamená, že "DLUŽÍ MNOHO ENERGIÍ", KTERÝMI LÉČIL A POMÁHAL, a to proti "svolení zdrojové energie", tedy řešil léčení pouze a jen, dle své VĚDOMÉ MYSLI A PODLE "JEN A POUZE ZÁKONŮ -MORÁLKY", nikoli podle ZÁKONŮ CELÉHO UNIVERSA, které jsou velmi ODLIŠNÉ!!!

ODLIŠNOSTI V zákonu "MORÁLKY -LIDSKÉM" a v "zákonech KOSMICKÉM=UNIVERSÁLNÍM"
- Lidské zákony
známe morální, a také státem řízené. Obojí jsou jen NÁMI "LIDMI" DANÉ, a tedy jsou po většině postavené jen a pouze na vědomí a také o něj se opírají, jsou VŽDYCKY SPOJENY S EGEM, ať už soudním, či s egem v našem případě "LÉČITELSKÝM=esoterickým", a to je dáno postojem"JÁ TO PŘECI ZVLÁDNU...JÁ TO UMÍM...NA CO JSEM TEN DAR LÉČENÍ DOSTAL, KDYŽ BYCH JÍ/JEMU NEPOMOHL... a tak dále, bych mohla pokračovat dál a dál.
Ale ono je to u alternativních metod trochu jinak!!!!!!!!!
-jde o to LÉČIT, ale v souladu s tím, abych NEPORUŠOVAL ZÁKONY ENERGIÍ A VÝVOJE DUCHA v naší duši ukotveného.
-jde také o to, zda UMÍM SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT SE ZDROJEM, a to znamená, BÝT VE VYSOKÝCH FREKVENCÍCH, aby mi bylo zcela OTEVŘENO 3.OKO = 6.čakra a také 7. a vyšší kosmické čakry, což je spojení s RŮZNÝMI KOMUNIKAČNÍMI SMĚRY, ALE TAKÉ FREKVENCEMI a tím MOŽNOSTMI VĚDĚT A SMĚT POUŽÍT!!!!!

CO TO ZNAMENÁ?

VĚDĚT- je jednou věcí vědět a "stáhnout si co nemocnému je", další věcí "je znát proč to má" a další věcí je "SMĚT POUŽÍT TO, CO MI BYLO DOVOLENO VĚDĚT o nemocném", další věcí je "co smím použít a říci nemocnému", a další věcí je "vědět + SMĚT POUŽÍT určitou LÉČEBNOU METODU a znát také proč právě tuto metodu", aby SPRÁVNĚ + V SOULADU SE ZÁKONY UNIVERSA SE MOHLA DÁL VYVÍJET DUŠE-potažmo "duch nemocného", PROTOŽE

NEMOC JE POZVOLNÁ A DUŠI URČOVANÁ KARMICKÁ OČISTA PRO DUCHA ukotveného v ní. Jde tedy o pozvolné poznání toho, co duše= v našem světě osoba, DĚLÁ CHYBNĚ A TÍM SI ŠKODÍ, proto jsou NEMOCI RŮZNÉHO STÁDIA, a také RŮZNÉHO ZAMĚŘENÍ = postižení toho, kterého orgánu fyzického těla!!!!!!!!!!!!!

KAŽDOU NEMOCÍ SE TĚLO OČIŠŤUJE!!!!!!!!

KAŽDÝM STÁDIEM NEMOCI JE DUŠE UPOZORNĚNÁ, JAK MOC PORUŠILA + KOLIKRÁTE ZÁKONY UNIVERSA!!!!!!!!!!
Každá takové nemoc, kterou proděláváme je OČISTOU DUCHA V NÁS + JE pro poznání toho, CO DĚLÁME ŠPATNĚ, a čím škodíme sobě, okolí nebo také celému Universu!
Proto jsou, jak nemoci lehké, tak nemoci střední zátěže, a tak nemoci velmi těžké i nemoci tak zvaně "nevyléčitelné" nebo i chronické, či nemoci "genetické a plně DESTRUKTIVNÍ, či jen v určitém směru bytí nás omezující. Proto jsou také "rodové nemoci", a to znamená, že každá duše zde do takové rodiny se zrodící, je také v tomto kruhu duší, již dlouhý čas a je také odpovědná za rodové chyby, které byly po mnohé životy v tom daném rodu činěny, a musí se tak OČISTIT PRÁVĚ TAKOVOU "jim danou rodovou niancí nemoci". Proto také zde se setkávají dokola spolu - řešící duše, v daném problému pro jejich životy. Proto PODLE KARMICKÝCH ZÁKONITOSTÍ ENERGIÍ i zde dochází k přímé komunikaci, mezi stále stejnými dušemi tak, aby pozvolna, či postupně BYLO DOSAHOVÁNO HARMONIE, MEZI NIMI, ALE TAKÉ V NICH SAMOTNÝCH, proto jsou jejich těla -mají-li STEJNOU VÝUKU TOHO, CO ČINILI CHYBNĚ V MINULOSTI, tak mají i stejnou rodovou zátěž, to znamená třeba geneticky danou chybu, což je zápis v buněčném základu DNA pro regeneraci a obnovu buněk v jejich těle, a tím "získávají svou karmickou očistu pomocí nemoci", buď po určité době-třeba po 40. jejich roce bytí zde ve hmotném světě, nebo přímo od narození, kdy je jim dána možnost dvojí očisty.

CO ZNAMENÁ MOŽNOST PRO DUŠI "DVOJÍHO KARMICKÉHO ČIŠTĚNÍ" ?

-jde o možnost 1.narodit se s vadou + tak nemocí si pozvolna očistit svou duši
+ zároveň
-mít možnost v takové zátěži také "ODSTRANIT ČÁSTEČNĚ SVÉ VINY Z MINULOSTI", A TO pomocí jiným!!! Většinou se toto děje u "postižených dětí na těle, či duchu", kdy v tomto stavu si duše jejich uvědomuje svou "závislost na jiné osobě zde ve hmotě", což bývá matka, které duše dítěte , buď dovolí odčinit "matčinu chybu z minulého života, například, že se nestarala o své dítě správně.
A zároveň se duše dítěte (např. uvízlá v určité astrální rovině -např. duševně nemocné dítě), může tak věnovat jiným a to pomocí v astrální rovině bytí, tak, že pomáhá lidem přímo v astrální rovině, například je jejich průvodcem a hlídá jejich třeba zdraví nebo rozhodování, aby byla v souladu s jejich HARMONICKÝM BYTÍM, či jim hlídá jejich život zde ve hmotě, to znamená, že dává třeba pozor, aby se jiná lidská bytost třeba nedopustila "opětovné sebevraždy", aby byla včas dovedena k pomoci k jiné osobě-např. lékaři, terapeutovi, či jiné osobě, která jí pomůže uvědomit si, že zde jsme pro zkušenosti, nikoli pro únik ze života, když si myslíme, že jej nezvládneme!!!
Takto duše postiženého dítěte plní na více"frontách" svůj růst a svůj vzestup a zároveň dá možnosti, plnění úkolů jiným duším ve svém hmotném okolí tak, aby i ony mohly plnit své závazky a splácet tím své dlužné energie jiným duším i jiným bytostem (zvířata, rostliny aj.) v našem hmotném světě.
/Marcela Abha Kunz
saman.jpg
DOBRÝ LÉČITEL JE ZDRAVÝ LÉČITEL, DOBRÝ ŠAMAN JE ZDRAVÝ ŠAMAN
Dobrý léčitel je zdravý léčitel.

- toto je o tom, co jak a proč funguje u léčitelů, či šamanů

Každý člověk je NA URČITÉM VÝVOJOVÉM STUPNI. Tak i samozřejmě jsou na tom šamani nebo léčitelé!!! Ti zvláště by měli být v harmonii, protože tak si sami udržují nejen své osobní frekvence energií, jež jsou jim dány vývojem, ale také jsou tím i přirozeně očišťováni od negativních vlivů, k nimž přijdou například ve svém léčení jiných.
Zde je nezbytné UMĚT A ZNÁT SPRÁVNOU KOMUNIKACI SE ZDROJOVOU ENERGIÍ, tedy ZNÁT TO, CO SMÍM VĚDĚT A CO SMÍM UDĚLAT, A PROČ tomu tak je!!!
Toto se právě léčitelé a šamani UČÍ VELMI DLOUHOU DOBU, zvláště je to těžké, KDYŽ ONEMOCNÍ JEJICH BLÍZCÍ to, pak většina z nich "NEPOSLOUCHÁ ZDROJOVOU ENERGII, a tím PORUŠÍ ZÁKONY CELÉHO UNIVERSA, a tím nejen že na jejich hlavu-duši padá vše, co udělali a VŠE, CO TÍM TAKÉ ZAVINILI, v širším směru toků energií, to znamená to, že šaman-léčitel POUŽIJE TO, CO NESMÍ POUŽÍT pro léčení ve hmotě, a sice možná "vyléčí svého příbuzného", ale tím ZANESE SÁM SEBE, A PŘEVEZME ÚKOLY "vyléčeného" sám na sebe a tak se mnohdy sám zcela nechtěně, či spíše pro "své léčitelské ego", dostává do mnohdy obrovských potíží!

A PROČ?
-protože sám tím porušil zákony toků energií
-protože zabránil splnit úkoly duši, toho koho vyléčil
-protože tím zabránil "zrání a karmickému očištění" léčené duše

Takto mnoho léčitelů, pokud toto udělá vícekráte za sebou v jednom jejich životě tak SI SAMI ZAPŘIČINÍ:
-OKAMŽITÉ ODPOJENÍ OD ZDROJOVÉ ENERGIE, aby si víc a více nezanášeli svou duši a tím neklesali do nižších frekvencí
-OKAMŽITÉ ODPOJENÍ DO PLANETÁRNÍ ENERGIE BYTÍ= jsou ihned odpojeni od veškeré hojnosti ve hmotné rovině, kde žijí, to je OKAMŽITÝ BLOK
1.na hojnosti v každém směru jejich života
2.okamžité zablokování zdraví =spuštění sebezničujících programů, to znamená vícero, či jednu vážnou nemoc s vážnými následky

Tím jsou ponecháni sami v nízkých vibracích a je jim ponechána doba na to, aby pochopili-tento čas je různý, od krátkého až po delší dobu, a po jejím uplynutí nastává OKAMŽITÁ DESTRUKCE FYZICKÉHO TĚLA, což je většinou nemoc, či okamžitý bod smrti, tedy okamžité ZASTAVENÍ TOHO, CO DĚLAJÍ, JELIKOŽ JE TO CHYBOU, KTERÁ JIM ZHORŠUJE nikoli zvyšuje jejich ZRÁNÍ DUŠE, což je nepřípustné a takový duch je OKAMŽITĚ "PŘEVEDEN DO JINÉ DIMENZE", ABY ZDE ZRÁL A POCHOPIL, CO UDĚLAL CHYBNĚ, A CO BYLO PŘÍČINAMI jeho NUCENÉHO OKAMŽITÉHO ODCHODU ZE ŽIVOTA!!!
VŠE JE JEN O ZÁKONITOSTECH ENERGIÍ!!!!!!!!!!!!!!
A o toto zde jde, zachovat SVŮJ VLASTNÍ VZESTUP.
DOROVNAT ENERGETICKÉ DLUHY, a nikoli ještě dál a více jich VYTVÁŘET.
Protože ZDE VE HMOTĚ JSME PROTO, ABYCHOM SVOU DUŠI A DUCHA V NÍ POVZNESLI DO VYŠŠÍCH STUPÍNKŮ RŮSTU DUCHA + NIKOLI JEJ JEŠTĚ SNÍŽILI!!!!!!!!!
/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one