Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
paragraf_1.jpg
12 ZÁKONŮ, které změní váš život
Karma v Sanskrtu znamená „akci“. Výraz je ekvivalent k Newtonovu zákonu akce a reakce. Když myslíme, mluvíme, jednáme, uvádíme do pohybu sílu – energii, která se pak manifestuje. Tento zákon příčiny a následku rozhodně není „trestání“, je to prostě přírodní fenomén, který existuje nezávisle na tom, zda tomu věříme či ne.


1. Jak zaseješ, tak sklidíš
Parafráze příčiny a následku. Cokoliv vypustíme do vesmíru (myšlenka, slovo, čin), to se dříve či později vrátí.
Když chceme štěstí, lásku, mír a přátelství, musíme v prvé řadě být šťastní, mírumi-lovní, milující a opravdově přátelští.
Vaše štěstí je jen stavem mysli, za který jste odpovědni vy sami.

2. Tvoření – tvoříme navenek i dovnitř
Každá situace vyžaduje naši účast, protože jsme vždy jedno s vesmírem. Vnitřním i vnějším.
Cokoliv nás obklopuje, to je spojeno s naším vnitřním stavem.
Uvědomte si, co vás obklopuje, protože to vás i utváří. Obklopte se záměrně tím, čím chcete být.

3. Přijímání místo vymezení
Co odmítáte, to bude pokračovat. Pokud něco vnímáte negativně, s odporem, pak jednáte s myslí, která si není vědomá jednoty s celým vesmírem.
Sejete nejednotu, sklidíte nejednotu – vymezování, posuzování, odpor. Příjimej-te vše s vědomím jednoty.

4. Růst
My sami se musíme měnit a růst, ne svět okolo nás. Ten ovlivňujeme až druhotně. Jediné, co opravdu můžeme ovlivnit, jsme my sami – naše mysl, emoce. Když změ-níme sami sebe, změní se i naše okolí.

5. Zodpovědnost
Pokud je něco v mém životě špatně, je něco špatně i ve mně. Jsme zrcadlem našeho okolí a naše okolí je zrcadlo nás. To je univerzální pravda. My sami jsme zodpo-vědní za vše, co se nám v životě děje.

6. Propojení
Přestože něco vypadá zdánlivě nepropojené, vše ve Vesmíru je propojené a navzá-jem se ovlivňuje. Krok vyvolává další krok a tak dále. Vše začíná i končí prvním a posledním, slovy jedním, krokem. Malá změna, krok, může vyvolat sekvenci akcí, která bude zakončena velkou změnou. Nepodceňujte žádné myšlenky, slova, či-ny, ať už vypadají jakkoliv malé a nevýznamné.

7. Soustředění
Naše mysl se může v jeden okamžik soustředit pouze na jeden objekt. Pokud se soustředíme na přítomnost, nemůžeme mít v mysli myšlenky jako vztek, hněv, chtivost.

8. Odevzdání
Pokud v něco věříte, dříve či později vás život vyzve, abyste svou víru ukázali v praxi.

9. Praxe
Myšlenky na minulost, staré vzory chování, staré sny blokují vše nové. Praktikujte meditaci – soustředění na „tady a tedˇ“.
Jen tak zakusíte všeobjímající jednotu a proud. Když jste v minulosti či budouc-nosti, zakoušíte jen své vymezené já. Zaséváte nejednotu, kterou také sklidíte.

10. Změna
Minulost se opakuje, dokud se z ní nepoučíme. Poučení může znamenat i vědomé přijetí věcí „takových, jaké jsou“. Bez odsuzování, hodnocení, odporu. Tím změníme svůj postoj a věci již nikdy nebudou vypadat jako dřív – změní se.

11. Trpělivost a odměna
Každá odměna začíná prací. Dlouhotrvající odměna vyžaduje trpělivou a vytrvalou práci.
Čím více žijeme v jednotě s vesmírem (sami se sebou), tím větší štěstí následuje. Trpělivost je známkou vědomí jednoty. Netrpělivost je známkou nejednoty, ne-žití v přítomnosti.

12. Inspirace
Každá hodnota je výsledkem energie, která byla vložena. Příspěvek každého z nás je příspěvek do celku.
Zdroj : joga-online.cz
Přeloženo z: http://www.social-consciousness.com/2013/09/12-little-known-laws-of-karma-that-will-change-your-life.html
Autor: Wilfred Rawventure Campbell
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one