Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč

Co se děje na planetě

vibrace.jpg
Změny od 9.6.2019
Proč v tento čas cítíme to, co cítíme?
Proč je nám nevolno, zle se dýchá,necítíme se fajn?

-od 9.6. velmi rychle stoupají energie v celém systému planety Země, tedy i my se tím jsme nuceni dorovnávat do souladnosti k těmto energiím, žel ti, co jsou na nižších úrovních bytí)TEDY NEPROČIŠTĚNÍ KARMICKY Z HRUBÝCH NEGACÍ(, JSOU NUCENI TÍM VÍCE ZAČÍT ZPRACOVÁVAT BUĎ intenzivním KARMICKÝM ČIŠTĚNÍ tak, aby se vůbec dostali do souladu s vibrací planety Země, ti, co jsou již alespoň jednou pročištěni a mají část svých závazků a tedy nízkých energií a negací kolem sebe zpracovány, tak ti měli nějaké pocity, jež byly stále ještě nepříjemnými, mohla je bolet hlava, být slabo, nedokázali se sladit s planetou, no a mnohem lépe bylo těm, co se už nějaký ten čas pročišťují, PRACUJÍ INTENZIVNĚ NA SVÝCH ZÁVAZCÍCH MINULOSTI, ČI BLOKACÍCH, PAK BYLI SCHOPNI SE přizpůsobovat těmto vibračním vlnám , které se ale v tomto čase budou stále více zvyšovat a sílit, proto nás to nutí všechny zpracovávat to, co je nyní důležité mít zpracováno pro tuto vibrační úroveň, která nyní na planetě už je, proto je prudká změna nejen vlnění vzduchu, tlaku vzduchu, ale také vibruje celá země, citliví to cítí, když se postaví bosí na zem, jiní cítí vibrace přímo ve vzduchu, je to vše jen a jen o zjemněných vlnových energiích které bychom postupem času měli mít všichni, co zde na planetě žijeme, ti, kdo jsou stále ještě zaníceni ve svých negacích, začnou mít větší nebo opravdu veliké problémy ve svých životech nebo pak už i ve svém zdraví, proto je nutné se neustále očišťovat v pamětech své duše, zpracovávat to, co nás to nutí(jsou to nynější situace, problémy, kam jsme se v tomto čase dostali-jsme tím staveni přímo do "bolavých prožitků" toho, co máme si rychle řešit, s čím se smířit, co ustát, žel bude také mnoho těch, co již tuto možnost změny a práce na sebe mít už nebudou a jejich těla vlivem silných působících po léta u nich -negací, shluků negací budou muset se s námi rozloučit a projdou pak proměnou ducha po svém fyzickém odchodu, proč? Jelikož jim dlouhý čas již bylo signalizováno to, co je nutno zpracovávat a protože byli zaníceni ve starém myšlení promeškali svou možnost pro změnu duchovní. Ale ani to není nic nového, jelikož v posledních letech toto se děje docela pravidelně v tento čas, mění se garvitační pole planety, mění se tím i vibrace v té, které oblasti a mění se tím i stabilita nejen pólů, ale i kontinentů, což je vidět na častěji probouzených sopkách v různých kontinentech, vše se děje z důvodu celkové změny naší planety, ze změny vibrační její celkové úrovně-z hrubé hmotné planety se pozvolna(pro nás dost rychle) se měníme na vyšší frekvenci=na vyšší vibrační úroveň hmotného světa, jež právě nyní prochází touto dlouho očekávanou změnou, a to v celé naší galaxii-vše je pro změnu vývoje duší, tedy lidí a jiných bytostí, zde si plnících svou inkarnaci/ Mak-vhled
20.6.2019-změny na planetě-třetí den po úplňku
-máme 3. den po velmi silném červnovém úplňku
máme dnes od úplňku velmi silné energetické toky k nám na p=lanetu, mění se prudce tlaky vzduchu, stejně tak jako geo-magnetické pole planety, celý systém je už v běhu-proměna planety a tím i proměna naše, těm, co nemají zpracovány své závazky minulosti jim to připomíná jejich plnění, či je to staví přímo do té, které potřebné situace, vše se děje v duchu změny celého systému a změn systému energetických polí kolem naší Země, jsme nyní v první třetině změn, které se neustále dějí kolem nás, planeta je živým organismem a my k němu patříme také, je nutné se často a pravidelně karmicky očišťovat, denně se sladit s planetárními energetickými systémy, denně na sobě intenzivně pracovat, je totiž stále ještě množství těch, co na sobě nepracují vůbec a ti, co na sobě pracují na sebe následně pak stahují i negace těch, co jsou v jejich blízkosti, proto jste-li vnímaví, máte-li jemnější vrstvy své vlastní energie, pak se i vy stáváte tím, kdo na sebe během dne stahuje vše negativní ze svého momentálního okolí, není divu, že se pak cítíte špatně, že jste moc unavení nebo vás nečekaně stihne dokonce deprese, a ani nevíte proč-vše je jen a jen o tom, že jsme jednotou+tedy pokud se planeta čistí od svých negativních silných energií, pak i vše co je na ní se bude zákonitě nuceno očistit, proto i ti, co jsou již nějakým způsobem pročištěni se musí znovu a znovu čistit, a to buď řízeným systémem-kdy si najde léčitele-učitele, a pak prochází svými závazky, jen s náznaky nebo se čistit nechce, nepracuje na sobě a pak je PŘÍMO POSTAVEN DO TAKOVÝCH SITUACÍ, JEŽ BUDE NUCEN ZPRACOVAT A S NIMI SE SROVNAT, STEJNĚ TAK S DUŠEMI, S NIMIŽ V TÉ SITUACI BUDE-takže si vše odžije na své kůži, vlivem stoupajících vibrací celé galaxie a planety Země, protože ti, co budou zůstávat ve své hutné hmotě-ti budou následně nestíhat se přizpůsobovat vibrační úrovni planety a budou jejich těla vlivem nízké frekvence zničena-prostě se jim spustí destrukční proces fyzického těla, doporučuji vám všem začít se dobrovolně čistit, bude to pro vás mnohem méně bolestivé, než když si vše budete bolestně sami zakoušet ve svém životě.
JAK JE TO NYNÍ-S.N.Lazarev
"Teď nastal čas," vysvětlil jsem jim, "kdy nikomu nebude dovoleno být jen materialistou nebo jen idealistou. Dřív člověk ulpíval na pozemskosti a odmítal Boha, jeho tělo churavělo a nakonec umíralo. Odděloval od sebe pozemskost a směřoval k duchovnosti. V. tomto časovém úseku byl téměř stoprocentně šťastný. Pak ale začínal lpět na duchovnosti a onemocněl jeho duch." Vědci dlouhou dobu přísně oddělovali racionální od iracionálního. Myšlenky od citů. Jenže ani jeden závažný objev se neobešel bez toho, čemu říkáme "intuitivní výboj", "osvícení". Základem vědy je zkušenost, pokus. Experimentem se prověřuje nějaká myšlenka nebo koncepce, nebo -jak říkají vědci - se z experimentu rodí objev. Ale aby se experiment dal provést, je třeba výsledek intuitivně znát předem. V hlubinné emocionální hladině totiž pokus i objev už proběhly, a teď nezbývá než je prostě realizovat. Základem všeho jsou nové emocionální modely vnímáni světa. Dávají nám je umění, filozofie a náboženství. A také životní situace, v nichž se dnes a denně ocitáme. Pokud procházíme všemi životními kolizemi s láskou, poskytují nám bohatství citů. Naopak věda často zabloudí do slepé uličky a pokouší se roztržené články řetězu spojit výhradně za pomoci suché logiky.
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one