Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Smilstvo

Smilstvo

obrázek z wikipedie
Smilstvo- 4.smrtelný hřích
4.smrtelný hřích je "SMILSTVÍ"
-Proč jde o "smrtelný hřích" ?
-Protože jde o tak závažné porušení zákonů energií-tedy zákonitostí fungování celého Universa, JEŽ NÁS BEZPEČNĚ DOVEDOU KE "ZKRÁCENÍ NAŠEHO FYZICKÉHO ŽIVOTA", spuštění destrukčních programů zničení těla, a toto vše jen a jen proto, že smilstvím si tak vytvoříme mnoho závazků do naší budoucnosti, jež nelze snadno odstranit, jelikož zde fungují mnohé typy energetických "brzd", jako jsou kletby vzájemných zúčastněných, také "hněv", jež patří sám o sobě k hrubým porušením zákonů energií+tvoří nám velice silné blokace a závazky vůči jiným duším+toto vše je potřebné "jednou dorovnat", a to znamená, že při i tomto hříchu nejde dorovnat všechny energie a dát je do harmonií v průběhu jen jediného našeho života ve hmotě+pokud toto opakujeme v každém z našich životů, násobí se nám také naše dluhy vůči jiným duším, ale hlavně vůči celému Universu, a tak se nám děje to, že máme mnohdy pro nás už velmi těžký způsob životních cest, které jsou plné situací, které nejde zvládnout, tím nás to nutí být stále více v negacích, prožívání naší vlastní bolesti + proč? Protože i my sami jsme ve své minulosti tuto "bolest" způsobovali jiným, tak podle zákonitostí celého vesmíru, musíme i my sami si tak velikou "bolest", jež smilstvo způsobuje, musíme ji také sami "Zakoušet", abychom si tak uvědomili to, co způsobuje "Smilství-hřích", tedy hrubé porušování harmonického toku energií, smilstvo totiž ve svém závěsu nese také "žárlivost", která mnohdy plodí zase jen nízké energie, jako jsou pomstychtivost, zloba, hněv+hlavně nepřející energie, kterými častujeme ty, co smilství provozují a způsobují nám tím naši osobní frustraci a bolest v srdci.
-a tak se snadno stane, že proklínáme ty, co vlastně milujeme, posíláme jim negativní nepřející a pomstychtivé energie, jež by "měly ukojit", jen naši zlost a nenávist, posíláme k nim to nejhorší spojení a vibraci "nenávisti", což je dalším hrubým porušováním zákonů toků energií, a pak se divíme, proč žijeme život takový jakým nynější náš život je a klademe si dotazy typu-proč se toto děje mně...hmm je však s podivem, že nám nedojde to, že za vše si vlastně můžeme my sami, v průběhu našich zrození, jsme si toto vše my sami způsobili tím, že jsme toto cítili a vysílali k jiným, a ejhle, ono se to v tomto bytí k nám zase jako "Odraz našich energií dřívějších" zase vrátilo a postihlo to nás-dopadlo to na nás!!!!

A tak máme to, co jsme si zavinili...vše je totiž jen a jen energií, atak si ničíme svá těla, deformujeme své myšlení a spolu s egem si KŘIVÍME NÁŠ POHLED NA TENTO SVĚT, jež mohl být plný radosti, odpouštění a prožitků štěstí!!!
/Marcela Abha Kunz
DIAGNOSTIKA.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one