Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

BIO-INFORMAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO UZDRAVENÍ A REGENERACI BUNĚK V TĚLE

Marcela Abha Kunz
Marcela Abha Kunz
VŠE JE ENERGIE, VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!!!

- vše, co se nám děje JE ODRAZ TOHO,
CO JSME MY SAMI UDĚLALI V MINULOSTI

-KAŽDÝ DEN MŮŽE BÝT "NOVÝM STARTEM"
mého života, stačí jen chtít!!!

-Vše, co opravdu chci, mohu změnit - pokud se k tomu
opravdu rozhodnu!!!

-Všichni jsme zodpovědni za to, co se nám děje!

-Každý z nás se potýká s kritikou sebe i druhých!

-Všichni tu řešíme, nějaký složitý problém!

-Každá myšlenka je energií pro budoucnost!

-Každý pocit a procítění mění tok energií v nás i kolem nás!

-Rozhodujeme se každou sekundou, o tom co si myslet,
o tom, co cítit u toho, o tom, jak se dívat na situace, v nichž jsme...atd.
Všichni si takto kolem sebe tvoříme shluky energií, ve kterých pak žijeme.
/Marcela Abha Kunz/
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
Diagnostika aury,čaker s vysvětleními a doporučeními / 1200 Kč
obrázek je ze zdroje wikipedie-Obžerství-3.hřích
obrázek je ze zdroje wikipedie-Obžerství-3.hřích
Obžerství + nezřízený život- 3.hřích(smrtelný), jež nás bezpečně dovede k brzké fyzické smrti.
OBŽERSTVÍ A NEZŘÍZENÝ ŽIVOT
-je to vše, čemu nemůžeme odolat, je to veškeré lpění na něčem+vytvoření si života, který je plně podřízen jen tomu, na čem lpíme a čím si "ničíme život".

Obžerství a nezřízenost
-patří k velmi opomíjeným porušením základních zákonitostí celého vesmíru, jde totiž o (smrtelný hřích), proč je to smrtelný hřích, protože díky tomuto porušování zákonitostí Universa, nejen ničíme své fyzické tělo, ale hlavně ničíme svou energii a dusíme tím svou vlastní duši, která díky tomu nemůže svobodně a volně "dýchat", jak se lidově říká. Proč tomu tedy vlastně říkáme smrtelný hřích?
-jde hlavně o to, že pokud jsme v tomto "hříchu", potom si sami přivozujeme svůj fyzický konec, tedy smrt, a to hlavně tím, že neustále porušujeme základní zásadu - starat se o své tělo fyzické i duchovní, a pokud žijeme nezřízeným životem, patříme k "hýřilům", rádi se třeba "přejídáme" nebo jsme jinak závislí na určité věci, prožitcích nebo na čemkoli "lpíme nezdravou závislostí", všechno toto nám způsobuje disharmonie uvnitř nás samotných, a to znamená, že máme dlouhodobý deficit energií v určitém směru a v určitém opačném směru ji zase zcela klidně "vytrácíme", prostě ji necháme unikat, a právě díky tomu, že žijeme nesprávně a neustále dokola porušujeme zákon zachování a proměny energií, a to nejen v tomto fyzickém světě, ale žel i v tom pro nás "nehmatatelném a neviditelném směru", tedy v duchovním světě, kde sídlí naše jemno-hmotná těla naší aury a neustále si zatěžujeme tímto disharmonickým jednáním naši karmu, tím dochází k neúnosným vytvořeným závazkům do přítomnosti i blízké a vzdálené budoucnosti, a to je už velice silným porušením karmických zákonitostí a tak je o nás rozhodnuto! Spustí se ihned po dosažení horní meze porušení energetické rovnováhy, ke spuštění programu "okamžité destrukce fyzického těla, a pak duše odchází do nižších frekvencí a dimenzí, podle toho, kam až díky tomuto "obžerství a nezřízenému životu", kam až klesla ve svých vibracích a nastává bezčasé období výuky a znovu "zapisování si hlavních zákonů celého Universa do paměti ducha, tedy záznam o zákonech Universa do vibrací duše, vše je tak uloženo do záznamů uvnitř ducha, tedy podle nich si znovu pak duch volí mnohem těžší životní situace tak, aby se ODNAUČOVAL OBŽERSTVÍ A NEZŘÍZENÉMU fyzickému životu, aby NELPĚL NA NIČEM Z HMOTNÉHO SVĚTA, díky tomu nám vznikají potom v "novém životě tady" také značné blokace, tak abychom se naučili žít plně podle zákonitostí celého Universa i podle zákonů "naší reality a našeho vesmíru".
-vše se děje jen pro zrání a nový vzestup ducha v nás+pro správné užívání našeho života tak, abychom jej prožili v souladnosti a bez pocitů frustrací, závislostí a netvořili si tím nové závazky, takže prožít život ve střídmosti, jak se říká "zlatá střední cesta". Mít všeho s mírou, dělat vše s láskou, přijímat vše s láskou a tolerancí, nesoudit, nelitovat, žít plně a v radosti z vlastních zkušeností a prožitků ve fyzickém těle. Smrt je potom nikoli v bolestech nemocí, či příčinami nezřízeného života, či pro závislostní sebezničení, ale jde pak o smrt klidnou a přechod třeba ve spánku, kdy ani nevím a prostě jen duch opouští tělo-to je přirozený přechod do jiné dimenze, po úspěšné misi do hmotného života.
Tolik o jednom z pozapomínaných hříchů, obžerství a nezřízenosti.

Co patří k tomuto porušení zákonitostí:
-všechny závislosti, tedy nejen požitky jídla, pití, ale též závislosti na různých návykových látkách, ale i alkoholu a také závislosti na čemkoli, čemu potom sami a dobrovolně podřizujeme svůj život a tím si sami sobě bráníme v tom úkolu ducha, co jsme si před narozením vzali, že splníme+díky své závislosti, jsme na ten úkol duše prostě po-zapomněli a prostě se věnujeme jen své závislosti a to na úkor všeho a všech-takže vlastně cokoli může být naším LPĚNÍM a naší ZÁVISLOSTÍ+tak náš život jde zcela jiným směrem-tedy nezřízeným životem pak jdeme i my sami+toto je ono porušování zákonů harmonie energií v každém směru, a protože my zde máme povinnost růst ducha, a nikoli jeho pokles, je nám díky i tomuto hříchu zkrácen náš fyzický život, abychom ještě více NEKLESLI NA VIBRACI NAŠEHO DUCHA!!!
/Marcela Abha Kunz
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
Karmická očista paměti duše, čaker,buněk těla
počátek-pilz 1 díl.jpg
Motto:

"TI, KDO NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT SVÉ MYŠLENÍ,

NEDOKÁŽÍ ZMĚNIT NIC"

George Bernard Show
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one